LICZBA UMIESZCZANA PRZED SYMBOLEM LUB WZOREM CHEMICZNYM, KTÓRA OKREŚLA ILOŚĆ ATOMÓW, CZĄSTECZEK LUB NAJMNIEJSZYCH ZBIORÓW POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY to:

liczba umieszczana przed symbolem lub wzorem chemicznym, która określa ilość atomów, cząsteczek lub najmniejszych zbiorów powtarzających się jonów (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA UMIESZCZANA PRZED SYMBOLEM LUB WZOREM CHEMICZNYM, KTÓRA OKREŚLA ILOŚĆ ATOMÓW, CZĄSTECZEK LUB NAJMNIEJSZYCH ZBIORÓW POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.642

MIĘKKOŚĆ, POROZUMIENIE, ADRES KORESPONDENCYJNY, SATELITA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, RIST, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, POMYSŁOWOŚĆ, MASZT, EGOCENTRYZM, ANALOGIA, IZOLACJONIZM, SZPONDER, REFREN, CEDET, KWARTET, SKŁADANKA, HEWEA, MORENA BOCZNA, SZMAT, PŁYN, BIELIŹNIARSTWO, FENIG, KARTA WIZYTOWA, SFIGMOMANOMETR, UŻYTEK ZIELONY, ODTWÓRSTWO, PONĘTA, LĘK, STACJA, TURAS, PRACOWNIK, KIKUTNICE, AKT, HALOFIT, DEZERTER, BAŃKA, LICZBA BARIONOWA, FUZJA PIONOWA, WYMÓG, RUCH, NOWINIARZ, KAWA, ŚWISTUŁA, EMPIRYZM, SZAMKA, MECHANIZM JEZDNY, CENA ZAMKNIĘCIA, HIPOTEKA, KOSZT POŚREDNI, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, WYRĘBA, CZEK PODRÓŻNICZY, TOLERASTIA, ZWYCZAJOWOŚĆ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, DRŻĄCZKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KRYZYS, WAPORYZACJA, HURTNICA ZWYCZAJNA, CHERUBIN, KRYMINALISTYKA, WIĘZADŁO OBŁE, SURFAKTANT, SPONDYLOSOMA, EGERIA, BRAMKARZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, BEZGLUTENOWIEC, SZCZYT, LUZAK, ZMORA, ZNAJDA, STAN CYWILNY, ORGAN, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, TAGER, CZŁON OKREŚLAJĄCY, CYTRYNADA, GNOJOWNIK, BAŃKA SPEKULACYJNA, STAN, OFICJALNOŚĆ, SOSNA GÓRSKA, BOMBARDA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, NAPINACZ, DRAPACZ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, SANDAŁY, COOL JAZZ, SKWAPLIWOŚĆ, FARBA DRUKARSKA, PUSTELNICZKA, IZOMER, PRZYBYTEK, KOLOKWINTA, MASCARPONE, MAK OPIUMOWY, TEATR, KUCZBAJA, UBARWIENIE OCHRONNE, PROFESOR, NOTOWANIE, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, MADONNA, TIOSÓL, CYFRA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WYSYP, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SALA, MANIOK, KWAS, RYCERZ ROZBÓJNIK, PODCHLEBSTWO, POLARNA CZAPA LODOWA, POTENCJAŁ, PIROFOBIA, PRZYDZIAŁ, DZIELNIK, WYŻYNKA, PRZYCZÓŁEK, KONKURENCJA, ESTAKADA, RYBONUKLEAZA, CZARKA, DRABINKA, RAK SYGNAŁOWY, GŁĘBINA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ŚLIWA, PISTON, ARTROZA, FERMION CECHOWANIA, AGROPROMOCJA, MINUTA, ZACHOWANIE, ZAWÓD, TRAFIKA, ZAMKNIĘTOŚĆ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, OSIOŁ DOMOWY, EPOPEJA HEROICZNA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ANEKSJA, ANTOLOGIA, KOŁECZEK, SUBDOMENA, LADA, PRZYLĄDEK, KOJEC, SKUPISKO, EPIGENEZA, JASZCZUR, GZY, WARSTWA ADSORPCYJNA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, NAGŁOŚNIENIE, ANOMALIA TERMICZNA, STADION, DAMKA, HARACZOWNIK, SUPRESJA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, OSOWATE, ODRUCH RZEPKOWY, KOK, KORZENIONÓŻKI, SILNIK, SZEPTUCHA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, CZOP ZATOROWY, PUDŁO, ALABASTRON, ŚLĄSKOŚĆ, MUSZLA, DOBYTEK, FALA, WYKŁADNIK POTĘGOWY, PARTIA, ANTENA YAGI-UDA, RODNOŚĆ, RYNEK PODSTAWOWY, OZNAKA, OBIEG PIERWOTNY, ISLANDZKOŚĆ, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, WIĘZIENIE, SOK JELITOWY, OKRĘT SZPITALNY, APOLOGIA, ŚWIATŁO ZIELONE, ROŻEK, GENETYKA MOLEKULARNA, SZCZERBAKI, POWRÓT, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, BĘBEN, BRACTWO RYCERSKIE, DANIO, CYKL JAJNIKOWY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, LICZBA, IKEBANA, TEATR LALEK, HARCE, LĘK SEPARACYJNY, DYPTYK, DERESZ, PRZECIWIEŃSTWO, RELIKWIA, WIERSZ LEONIŃSKI, AWIOFON, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ŚLIZGAWICA, POZA, BOZIA, SZCZI, SEJMIK RELACYJNY, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, BLACKJACK, SUPERKUTER, PRZECINACZ, KREACJA, DIATERMIA, MAKAKOKSZTAŁTNE, GĘŚ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ELIKSIR, FOREMKA, IZBICA, DRUK AKCYDENSOWY, GOSPODARKA RABUNKOWA, PAJACYK, KANCONETA, AMFOTERYT, WINO, WIDZENIE SENNE, KORPUS, GABINET, HERBATNIK, MEMFIS, ANETA, SONAR, RADIOTECHNIK, ZŁOŻENIE POKŁONU, AKCELERATOR LINIOWY, MONOTELETA, BOROWINA, MATEMATYKA, PLAN SYTUACYJNY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, NEUROTRANSMITER, POLIGAMICZNOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, IMPEDYMENTA, LANDO, MEGAPOZYTYW, PÓŁROCZNIK, WYROK PRAWOMOCNY, FORMAT BINARNY, DOBRA, ORBITA, SUBKULTURA, GŁĄBIK, AUSTRIACKI, ZRZĘDA, PUSTAK ŚCIENNY, WYŚCIGI, GREKA, POŚREDNIK, ZMAGANIA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, MAŁPIATKI, ZRAZIK, BEZPIECZNY SEKS, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, HARD CORE, ŁAWA MIEJSKA, PÓŁGOLF, SEJM, LITERATURA POPULARNA, KARBAMINIAN, SZKARŁUPNIE, ORYKS SZABLOROGI, RURA, DOMINANTA, OLEJ KONOPNY, RODZAJ ŻEŃSKI, JACK, ASTRAGAL, WOW, KONSYGNATARIUSZ, ?PASEK MAGNETYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.642 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA UMIESZCZANA PRZED SYMBOLEM LUB WZOREM CHEMICZNYM, KTÓRA OKREŚLA ILOŚĆ ATOMÓW, CZĄSTECZEK LUB NAJMNIEJSZYCH ZBIORÓW POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA UMIESZCZANA PRZED SYMBOLEM LUB WZOREM CHEMICZNYM, KTÓRA OKREŚLA ILOŚĆ ATOMÓW, CZĄSTECZEK LUB NAJMNIEJSZYCH ZBIORÓW POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY liczba umieszczana przed symbolem lub wzorem chemicznym, która określa ilość atomów, cząsteczek lub najmniejszych zbiorów powtarzających się jonów (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY
liczba umieszczana przed symbolem lub wzorem chemicznym, która określa ilość atomów, cząsteczek lub najmniejszych zbiorów powtarzających się jonów (na 28 lit.).

Oprócz LICZBA UMIESZCZANA PRZED SYMBOLEM LUB WZOREM CHEMICZNYM, KTÓRA OKREŚLA ILOŚĆ ATOMÓW, CZĄSTECZEK LUB NAJMNIEJSZYCH ZBIORÓW POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - LICZBA UMIESZCZANA PRZED SYMBOLEM LUB WZOREM CHEMICZNYM, KTÓRA OKREŚLA ILOŚĆ ATOMÓW, CZĄSTECZEK LUB NAJMNIEJSZYCH ZBIORÓW POWTARZAJĄCYCH SIĘ JONÓW. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast