PROCES PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRZEWI Z JAMY BRZUSZNEJ DO KLATKI PIERSIOWEJ PRZEZ OTWÓR (WROTA) W ROZERWANEJ PRZEPONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPUKLINA PRZEPONOWA to:

proces przemieszczania się trzewi z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór (wrota) w rozerwanej przeponie (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRZEWI Z JAMY BRZUSZNEJ DO KLATKI PIERSIOWEJ PRZEZ OTWÓR (WROTA) W ROZERWANEJ PRZEPONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.012

PĘK PROSTYCH, TOPOGRAF, REPOWNIA, EGIDA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, PASAŻ, CREPIDA, REPUBLIKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KABINA RADIOWA, CECHOWNIA, ŁODRANIT, LATAWIEC, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ODRĘTWIENIE, PASIECZNIK, HETEROSFERA, DERYWACJA FLEKSYJNA, OSTRY BRZUCH, WIEK NIEMOBILNY, TRANSPOZON, WOK, LEJ, UZDATNIANIE WODY, LAMINAT, IZOZYM, SYNANTROP, MADRASA, BOJOWOŚĆ, SZKOLARSTWO, FOTOGENICZNOŚĆ, LUSTRO TEKTONICZNE, PANEW, OSETIA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, BOREWICZE, WIROWOŚĆ, ZŁY GONIEC, LORA, BRYZG, BRYŁA KORZENIOWA, LARWA, EKSPROPRIACJA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, BRÓDKA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, MODEL, SARSAT, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, NASTAWNOŚĆ OKA, STARE MIASTO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FILM ANIMOWANY, MIETLORZ, ARCHIWIZACJA, FIGURA ZASZCZYTNA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, SZTUKA DEKORACYJNA, KROPLA CHMUROWA, ZAKON CZYNNY, ŻEBRA, ŻYWA MOWA, REKURS, PIĘKNODUCH, RYNEK PIERWOTNY, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, PŁOMYKÓWKA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, FLISAK, HARLEKIN, LICZBA NIEWYMIERNA, GAULEITER, GUMA NATURALNA, KONSYGNATARIUSZ, REGULARYZACJA TICHONOWA, KOMPLEKS, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, GAWORZENIE, JASNOWIDZ, WYBLINKA, ERUPCJA, LOTNOŚĆ, KOLUR, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, PEDAŁÓWKA, TAKT TRÓJDZIELNY, PRZYMUS ADWOKACKI, NERW POŚRODKOWY, NIEWYPARZONA BUZIA, HERTZ, KURZAJKA, EPOKA GIERKOWSKA, ŚWIST KRTANIOWY, PŁONNIKI, GORZELNICTWO, PORA, ZATOR PŁUCNY, CHOROBA FABRY'EGO, WIGILIA, KUWERTURA, JĘZYK ANGIELSKI, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, TAMANDUA, MBIRA, TREN, MIEJSCE, SYNDROM, PERYGLACJAŁ, ROZBIERANKA, KROATYSTYKA, RZEMIOSŁO, MIASTECZKO ROWEROWE, JEDYNA, KASZT, DEKRET, AROMATYZACJA, METYS, HYDRA, BEZPARDONOWOŚĆ, OWCA OLKUSKA, ŚPIĄCZKA, STULEJARZ, SIŁA, BRYGADA, GRUPA KARBOKSYLOWA, LINIA, WSPOMINKI, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ZGODA, GUZ ZŁOŚLIWY, WATÓWKA, OBCHÓD, POSTERUNEK, ZUPA ŚMIECIOWA, CZAKROTERAPIA, NAWROTOWOŚĆ, DEKOMPENSACJA, BUTELKA MIAROWA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, FASCIOLOPSIOZA, KROMKA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, MACHNIĘCIE KOZŁA, SIATKA, MIJANKA, RUDBEKIA NAGA, ALBIGENSI, GŁUPIĄTKO, SPĘKANIE, WANNA, PŁOZA, TAU, FAETON, DISC JOCKEY, TRIATLON, KWESTA, ZASIĄG, MANIERKA, DEKONCENTRACJA, CHALKOGRAF, PINGWIN KRÓLEWSKI, PIJAŃSTWO, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, TRAJEKTORIA, PCHŁA MORSKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, SZUWAR KŁOCIOWY, ZMROK, TALMUDYSTKA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MIGRACJA PLANETARNA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, MIEJSCE ŚWIĘTE, CIĄŻENIE POWSZECHNE, USTNIK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, WIR POWIETRZNY, LOK AGNESI, CYTOARCHITEKTONIKA, ODKRYWANIE DUSZY, KOPALNIA, PODZIELNOŚĆ, LIBERALIZM SOCJALNY, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, KRYSZNAIZM, PRZECIĘTNIACTWO, SZKARŁUPNIE, KONTYNUATOR, PRAKTYCZNOŚĆ, MYŚLIWY, ZŁOM, PARALAKSA, OWADOŻERNOŚĆ, PANNUS, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ŚPIWÓR MUMIA, KĄT ŚRODKOWY, PARWENIUSZ, STRZEMIĄCZKO, TAMBOREK, MATRONA, TEREN, GATUNEK AMFITERMICZNY, DOKTOR HABILITOWANY, PRZEGRANA, PLURALISTA, FEININGER, CZARNA OSPA, TATUAŻ AMALGAMATOWY, OLIGOMER, MATKA POLKA, MASTYKS ASFALTOWY, PODATEK NALEŻNY, KRATA, DERBY, KORZENIE, MIJANY, DEFICYT, TĘCZA, OBORA DWORSKA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, PRAWO MENDLA, GARNUSZEK, BIAŁA STREFA, BEZPIEŃKA, FRAZA, WŁADCZOŚĆ, FIZYK, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, BIEG PŁASKI, NIEZLICZONOŚĆ, JEDWAB OCTANOWY, UBYTEK, ZAGĘSZCZARKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZSYP, SITCOM, MEJLOWANIE, SUWNICA BRAMOWA, MEKSYKANKA, NARRACJA POLIFONICZNA, INTEL, TWIERDZENIE ZERMELO, ROLA, OBSERWATOR, BAJKA TERAPEUTYCZNA, CIĄGOTY, SKAUT, TEŚCIK, TWIERDZENIE KRULLA, ROKIETA, PALEC CYNKOWY, ARMILLA, PRĄD STAŁY, ZŁOŻENIE UKŁONU, GOLARZ, BANKOWOŚĆ MOBILNA, DIZAJN, PLEUSTOFIT, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, SUSZARKA, GRZYBEK HERBACIANY, CIELĘCY WIEK, DŹWIGNICA, ABORDAŻ, LUKI, KUŁACTWO, KWATERUNEK, PRZYGARŚĆ, PINGWIN ADELI, WIATROPYLNOŚĆ, RYCERZ-ROZBÓJNIK, KARKAS, PAPIER TOALETOWY, NAUKA JAZDY, RETROGRADACJA, ANOMALIA UHLA, OGIEŃ, RYTM ASYMETRYCZNY, FUNKCJA BORELOWSKA, WIR, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, DRAPIEŻNIK, SIKORY, ZŁÓG, DOMINANTA, IMIGRANT, BATUTA, PHISHER, POPYCHŁO, PUNKT ZLEWNY, OKSFORD, BACHANTKA, TRASZKA NADDUNAJSKA, OBSZCZYMUREK, LOJALIZM, SAMOUZDRAWIANIE, ?KANAPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRZEWI Z JAMY BRZUSZNEJ DO KLATKI PIERSIOWEJ PRZEZ OTWÓR (WROTA) W ROZERWANEJ PRZEPONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRZEWI Z JAMY BRZUSZNEJ DO KLATKI PIERSIOWEJ PRZEZ OTWÓR (WROTA) W ROZERWANEJ PRZEPONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPUKLINA PRZEPONOWA proces przemieszczania się trzewi z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór (wrota) w rozerwanej przeponie (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPUKLINA PRZEPONOWA
proces przemieszczania się trzewi z jamy brzusznej do klatki piersiowej przez otwór (wrota) w rozerwanej przeponie (na 21 lit.).

Oprócz PROCES PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRZEWI Z JAMY BRZUSZNEJ DO KLATKI PIERSIOWEJ PRZEZ OTWÓR (WROTA) W ROZERWANEJ PRZEPONIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROCES PRZEMIESZCZANIA SIĘ TRZEWI Z JAMY BRZUSZNEJ DO KLATKI PIERSIOWEJ PRZEZ OTWÓR (WROTA) W ROZERWANEJ PRZEPONIE. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast