MIARA WARTOŚCI WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG FINALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA ORAZ PRZEZ OSOBY PRAWNE Z SIEDZIBĄ NA JEGO TERENIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY TE DZIAŁAJĄ W KRAJU, CZY ZA GRANICĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRODUKT NARODOWY BRUTTO to:

miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIARA WARTOŚCI WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG FINALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA ORAZ PRZEZ OSOBY PRAWNE Z SIEDZIBĄ NA JEGO TERENIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY TE DZIAŁAJĄ W KRAJU, CZY ZA GRANICĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.960

NAWAŁNIKI, AKSAMIT, WYLINKA, EDYL, WIELKA BAHAMA, UCHODŹSTWO, LEGENDA, FORMA, LITOMANCJA, PELIKAN, KLIENT KORPORACYJNY, KASTYLIJSKI, TEST PASKOWY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, CZAPLA CZARNA, RETARDACJA, WYKOP, PIWOSZ, DOS, BIOSYNTEZA BIAŁKA, EWOKACJA, RZAZ, SAURON, SAMOUCZEK, KOŃ LUZYTAŃSKI, WOLATUCHA, OFIARA CAŁOPALNA, SYSTEM KRAKOWSKI, ŻUBR WĘGIERSKI, SZYB NAFTOWY, TRACKI, JEDNOSTKA, FRYSZTAT, SALWINIA PŁYWAJĄCA, ŁACINA, ROZKAZ DZIENNY, INTERWENCJA PROCESOWA, BIBLIOTEKA GENOWA, SPACHACZ ZIELONAWY, ROBUR, AGRA, KORELACJA KANONICZNA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, MĘTNOŚĆ, ANALIZA, ORGAN SPÓŁKI, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, GORZKOŚĆ, PŁACA MINIMALNA, TELECENTRUM, SPRAWCZOŚĆ, BRZOZA CZARNA, LANDSZAFT, PTERORYNCH, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, ASYMILAT, ARANŻACJA, SOK, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KASAK, FIRMAMENT, ŻÓŁW STEPOWY, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, ZNAK GRANICZNY, GMERK, KABINA, KONTROLA DROGOWA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, NADSUBSKRYPCJA, KRZYŻÓWKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, PRZEZROCZYSTOŚĆ, ELASTOMER, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, SOŁTYSOSTWO, ZGNILEC EUROPEJSKI, REFORMA ROLNA, PODAŻ ZAGREGOWANA, PROCES BUDOWLANY, JONOFOR, OPIEKA MEDYCZNA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, OBWÓJ, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, BON PALIWOWY, REDUKTOR CIŚNIENIA, MAGAZYN, SSAKI JAJORODNE, RETUSZ, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KASZT, WRÓBEL POŁUDNIOWY, KOLEKTA, ENDOMIKORYZA, KOHEZJA, POSTĘP NAUKOWY, NAJEM, CIEŚŃ NADGARSTKA, PISTACJA KLEISTA, TREL, AMERYKAŃSKOŚĆ, SYMULTANA, STRONA TYTUŁOWA, ŻEGADŁO, AHISTORYCZNOŚĆ, POMPEJE, OBRAZ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, JAZZ FUSION, ŻOŁNIERZ SUPLEMENTOWY, STRÓJ, WOŁYNIANKA, CZAPLA MALGASKA, KAZARKA RDZAWA, ZNAK OCHRONNY, EPOKA LODOWA, SYSTEM REPARTYCYJNY, SADZIEC KONOPIASTY, ILOCZYN KARTEZJAŃSKI, FILOZOFIA RELIGII, GRUBOŚĆ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, BODARZ, ALLOSTERIA, LIBERIA, STRAWNOŚĆ, SAMOCHODZIARZ, TEKODONTY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KULOODPORNOŚĆ, LIBERALIZM, LEGACJA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, POUSSIN, WIĘZADŁO OBŁE, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, MAKROŚWIAT, GLIKOZYD NASERCOWY, MŁOT KAFAROWY, REFERENCJA, KANAŁ, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, STADIONIK, UKŁAD CYFROWY, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CZUCHUNIA, SPOWIEDŹ, WZMOCNIENIE KAPITAŁOWE, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, PODATEK KATASTRALNY, RAKIJA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, SUBTELNOŚĆ, RACHUNEK LAMBDA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, SZATA LITURGICZNA, BUSZEL ANGIELSKI, PODMIOT DOMYŚLNY, SAMSON, MITRA, WYDATEK KONSUMPCYJNY, PUNKT KARNY, PANIĄTKO, BAZYLIKA WIĘKSZA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, LISZAJ RUMIENIOWATY, SULFACETAMID, KRĘGOSŁUP, LARGO, ZŁOTY DEWIZOWY, PRZĘŚL, BUSZEL, CELOWNIK, ASTURYJSKI, ŚLAD TOROWY, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, WATÓWKA, FAZA KSIĘŻYCA, KREDYT KONTRAKTOWY, KARAFECZKA, PĘTLA, PRAWO KARNE PROCESOWE, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WYRAJ, LANGUR WSPANIAŁY, PRAWICA, SOSNA CZERWONA, UŻYTEK LEŚNY, TERAPIA ODRUCHOWA, PERSONAL INFORMATION MANAGER, SERCE JASIA, LUSTRO, DAMROT, SONG, DEMOT, SYSTEM NICEJSKI, BOMBA KOBALTOWA, WEDUTA, METODA PORÓWNAŃ, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, BON PIENIĘŻNY, ZALESIANIE, PILAW, ARABSKA UNIA MAGHREBU, GILOTYNA HUME'A, CZEKAN, ŁÓJ, POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA, MARUDZTWO, ELEMENT ODWRACALNY, BOLA, CZARNA, TERMOMETR RNA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, SYRENKA, FORMALIZM JONESA, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DYSPOZYTYWNOŚĆ, DOUBLE DUTCH, MODEL HERBRANDA, DELFIN HEKTORA, MINERAŁ ZABARWIONY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, NOKAUT TECHNICZNY, GĘDZIOLENIE, DONACJA, ZIMNY PRYSZNIC, KADASTER, GLAZURA, SIERAK, WROTA, WIELOKULTUROWOŚĆ, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, KURZAWA, KASZA KUKURYDZIANA, POKRÓJ, ANALIZA WARTOŚCI, LAING, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, GUMA, SKURCZ, KLEKOTKA, APASZKA, HIPERMOCARSTWO, RAMOTA, KLAKSON RĘCZNY, PRZESYŁKA LISTOWA, KENEL, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, SKŁAD AWIZOWANY, MATURKA, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, STUHR, TRZMIEL WIELKOOKI, KLEJARZ, BEGARDZI, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, SZYMPANS, ROPUCHA STRUMIENIOWA, SYBIRSKI, OSA SAKSOŃSKA, SKARABEUSZ, CHAŁUPNIK, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, CUKIER INWERTOWANY, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SKOJEC, SZKŁO MĄCONE, POSTERUNEK ODGAŁĘŹNY, GROBING, DYRYGENTURA, NIGIRI, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, USŁUGA OBCA, SZUWOZAUR, TEST KOMPLEMENTACJI, SAGA, WAPNO NIEGASZONE, TERMINAL PROMOWY, SEMKOW, GWIZD, STAROHISZPAŃSKI, ŁEBA, MIEDZIANE CZOŁO, PROCES DECYZYJNY, PRODUKT, DRAMATYKA, POLAROGRAFIA, MROCZEK POSREBRZANY, CELOWNIK, CZTERY DESKI, RUTYNA, WYPALENISKO, PACHOŁEK, DERYWAT, ?KOSKOROBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.960 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIARA WARTOŚCI WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG FINALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA ORAZ PRZEZ OSOBY PRAWNE Z SIEDZIBĄ NA JEGO TERENIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY TE DZIAŁAJĄ W KRAJU, CZY ZA GRANICĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIARA WARTOŚCI WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG FINALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA ORAZ PRZEZ OSOBY PRAWNE Z SIEDZIBĄ NA JEGO TERENIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY TE DZIAŁAJĄ W KRAJU, CZY ZA GRANICĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRODUKT NARODOWY BRUTTO miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRODUKT NARODOWY BRUTTO
miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą (na 21 lit.).

Oprócz MIARA WARTOŚCI WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG FINALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA ORAZ PRZEZ OSOBY PRAWNE Z SIEDZIBĄ NA JEGO TERENIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY TE DZIAŁAJĄ W KRAJU, CZY ZA GRANICĄ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MIARA WARTOŚCI WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG FINALNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ OBYWATELI DANEGO PAŃSTWA ORAZ PRZEZ OSOBY PRAWNE Z SIEDZIBĄ NA JEGO TERENIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODMIOTY TE DZIAŁAJĄ W KRAJU, CZY ZA GRANICĄ. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x