WIĄZANIE UTWORZONE PRZEZ TRZY WSPÓLNE PARY ELEKTRONOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĄZANIE POTRÓJNE to:

wiązanie utworzone przez trzy wspólne pary elektronowe (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĄZANIE UTWORZONE PRZEZ TRZY WSPÓLNE PARY ELEKTRONOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.213

SYGNAŁÓWKA, PALNIK ARGANDA, FALABELLA, KOMÓRKA SELENOWA, STOR, JĘZYK NAWAHO, PAWĘŻ, NABIEŻNIK, HETERODUPLEKS, WIĄZANIE WIELOKROTNE, CZUCIE POWIERZCHOWNE, INGRES, MIKROKULTURA, ŻÓŁW STEPOWY, WYSOKOŚĆ NORMALNA, PIEC, PODKŁAD GEODEZYJNY, OBRONA STREFOWA, FAWELA, ZYDWESTKA, BAWOLEC, PĘDNIK STRUMIENIOWY, WIKARYZM, LAS DESZCZOWY, MERMOZ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ASOCJACJA, BAGNO, ŻYWA LEKCJA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, PAN STOP, KOLCZATKA, BIOFILIA, PRACA ORGANICZNA, GRUPA PROPYLOWA, SUKCESJA UNIWERSALNA, ŁEMKOWSZCZYZNA, KWEZAL, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, IBIS GRZYWIASTY, FAKTORYZACJA, SYMULACJONIZM, URUK-HAI, BRUNATNE KOSZULE, NAJDUCH, TRANSLATOR, RANITYDYNA, GNIAZDO SIEROCE, ŻUBR KAUKASKI, INFLACJA AKADEMICKA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, OGNISKO, POLEWA, DZIELNIK, REZYDENT, PRZESTRZELENIE, TRZECI PLAN, KARABIN BERDAN, MIODOJAD CIEMNY, METAPLAN, KLON, ROKIETA, KOCIOŁ, URNA WYBORCZA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, CHOROBA ROŚLINNA, SŁUP, PAMIĘĆ MASOWA, POŚWIST, MASZT, MARIONETKA, ABAJA, RYBONUKLEAZA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, EMBARGO, DOBRO FINALNE, BANKIERKA, TERMINATOR, RAGTIME, PAJERO, BINOKLE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, MAPA TURYSTYCZNA, POMPEJE, TENIS, STRONNOŚĆ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, CZOP ZATOROWY, MONETKA, MOST EINSTEINA-ROSENA, RZĄD KOALICYJNY, SZKŁA, KREACJONIZM, RZECZ, MORENA, BIEG PRZEŁAJOWY, POLAROGRAF, DOMINACJA ZUPEŁNA, KRĄG CZAROWNIC, GAULEITER, IZOPRENOID, MITRA, FAJERWERKI, POCHODNA, AKT ADMINISTRACYJNY, OGNISKO, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, BANKOWOŚĆ MOBILNA, BALSA, PACHT, DOBIERANY, WSTRZYMANIE, RAMIENICA POSPOLITA, DYSKONTO, BETONOSKOP, DEBILNOŚĆ, SZLAFROK, PROLIFERACJA, WKŁUCIE CENTRALNE, WERSJA LEKTORSKA, CHLEB PSZCZELI, CHRYSLER, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, REPUBLIKA, RZEŻUSZNIK, DEPRAWACJA, TOWIAŃSZCZYZNA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, JONOFOR, KĄT ŚRODKOWY, SUPERKOMBINACJA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, POSIŁEK REGENERACYJNY, MIETLORZ, UDZIAŁ, HARCAP, CHOROBA GILCHRISTA, MAŁY RUCH GRANICZNY, KRZEŚLISKO, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KRAS, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, DOMINIKANKI, KRĘGARSTWO, SUKMANA, BANDOLET, JĘZYK SZTUCZNY, FAZA KSIĘŻYCA, DIMERKAPROL, LICZNIK KILOMETRÓW, SPŁAWIK, KWATERUNEK, IMAMIZM, POLIO, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, INFLACJA KOSZTOWA, AŻUR, APARAT KRYTYCZNY, APORT, MAKAK CZUBATY, STOPA LĄDOLODU, BINARYZM, PRODUKT GLOBALNY, PENSUM DYDAKTYCZNE, PRZEPUKLINA UDOWA, MIĘKKI ENTER, SALTO, MUNDANIA, TURANIZM, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, ZRZUTKA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ZAPAŚNICTWO, TRÓJCA ŚWIĘTA, KABAŁA, REJESTR OKRĘTOWY, BEZANMASZT, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, DZIEŁO POŚREDNIE, PĘCHERZ, REGUŁA SAVAGE'A, GATUNEK ALOCHRONICZNY, SKOJEC, WIELOPESTKOWIEC, ANTECEDENCJA, ISTAR, PODŚWIADOMOŚĆ, CHORWACKI, PROWINCJA, KURIER TATRZAŃSKI, WICI, NAZGULE, KOHABITACJA, STACJA ORBITALNA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, BRYŁA LODU, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PROSZEK KAKAOWY, KOTURN, TATUAŻ, RZECZ WNIESIONA, TACHOGRAF, ANTYSZTUKA, SAKRAMENT, CYKANIE, DZIAŁANIE PRAWNE, TOKSYNA SINICOWA, ZŁAMANIE OTWARTE, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, JEZIORO PROGLACJALNE, PEDOGONEZA, ALF, ZADRAPNIĘCIE, WIRUSY DSDNA-RT, JĘZYK KOREAŃSKI, CIŚNIENIE KRWI, SZWOLEŻER, PROSTNICA, UMOWA KONTRAKCYJNA, SPLOT SZYJNY, SPRAWNOŚĆ, MATERIAŁ SKALNY, IZERA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, FLESZ, POWRÓZEK NASIENNY, AKTORSTWO, TRYSKAWKA SZKLANA, REKWIZYCJA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, BRECHTANIE KIZIORA, ALFABET MORSE'A, KREDYCIK, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, JAŚNIA, REGUŁA SARRUSA, WÓZ, EKONOMIA NORMATYWNA, BIAŁACZKA KOTÓW, TUBIETIEJKA, OWCZA WEŁNA, UKŁAD REGULARNY, HELISA, POPULACJA, KULMINACJA, MURZYŃSKI, INKASO, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, ENERGIA, ŚWIATŁO, PENDYNKA, ARNO, BŁONA DOPOCHWOWA, SOS BESZAMELOWY, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, TERMOMETR CIECZOWY, MOST POWIETRZNY, STWARDNIENIE GUZOWATE, STROIK, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, STYGMAT, TYFUS PLAMISTY, AUTOSKLEP, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, SENIORAT, ALBA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, HURYCKI, WYRZUT, RÓG, KANONIK, PUSTY PIENIĄDZ, POCZTA KOMPUTEROWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ŁUK MADZIARSKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, GRUCHOT, SYSTEM POWIERNICZY, ODKŁACZACZ, PASAŻ, STAROISLANDZKI, AWANGARDA, LAMPA DAVY'EGO, KROKODYLE, JEDNOSTKA OSADNICZA, DUJKER MODRY, GROMBELARD, POLIEN, LEKCJA POGLĄDOWA, FASCIOLOPSOZA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, TWIERDZENIE CEVY, ALLOSTERIA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, ARAGOŃSKI, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ?BOLOMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.213 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIĄZANIE UTWORZONE PRZEZ TRZY WSPÓLNE PARY ELEKTRONOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIĄZANIE UTWORZONE PRZEZ TRZY WSPÓLNE PARY ELEKTRONOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĄZANIE POTRÓJNE wiązanie utworzone przez trzy wspólne pary elektronowe (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĄZANIE POTRÓJNE
wiązanie utworzone przez trzy wspólne pary elektronowe (na 16 lit.).

Oprócz WIĄZANIE UTWORZONE PRZEZ TRZY WSPÓLNE PARY ELEKTRONOWE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - WIĄZANIE UTWORZONE PRZEZ TRZY WSPÓLNE PARY ELEKTRONOWE. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast