W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAGRANIE to:

w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)ZAGRYWKA to:

w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAGRANIE

ZAGRANIE to:

przenośnie: przemyślane działanie, jakieś zręczne posunięcie, które ma przybliżać do celu (na 8 lit.)ZAGRANIE to:

w grach sportowych: zachowanie zawodnika, sposób prowadzenia piłki (lub krążka, lotki itp.) w grze, mający znaczenie strategiczne (na 8 lit.)ZAGRANIE to:

w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.926

PRZYŁBICA, TANK, RESYNTEZA, DZIERŻAWCA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, DIZAJN, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ANONEK, UNYTKO, POWIATÓWKA, KASZKIET, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, TAGER, PĘD, BENZYNA CIĘŻKA, FURGON, TELEZAKUPY, UKRES, BRUTALIZM, WEKSEL CIĄGNIONY, ASTER, ZASILANIE SIECIOWE, FUNKCJA NAZWOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PARALIZATOR, NAPASTNICZKA, NAWA GŁÓWNA, REAKCJA ZAPALNA, CHMURA KONWEKCYJNA, ŁAGODNOŚĆ, ZBIOREK, FRYZ, UBOGI, ŚWIATŁO CZERWONE, NANOMETR, PIANOLA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, SKINIENIE, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SPACJA, SZARY RYNEK, SKALA RÉAUMURA, ORTODOKSJA, MIMIKA, BAZA ORBITALNA, WIROZA, STERYLIZACJA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, FASETA, WSPORNIK, TRYSKAWKA SZKLANA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, GRAFIKA WEKTOROWA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, UKŁAD, PITU PITU, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, INSTYTUCJA PROCESOWA, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, WAHADŁO SEKUNDOWE, CEROPLASTYKA, INDYWIDUALIZM, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PRZYBYTEK, GRZYB ZAJĄCOWY, GRADUACJA, NIEOBROTNOŚĆ, RONNE, SĄD KAPERSKI, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, BIOGRAFIZM, SERBISTYKA, SIEROTA, NIEWYGODA, POKAZ, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, GEOMELOFAGIA, GORĄCZKA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, FIGHTER, SPLĄTANIE, CIERŃ, GRAND VITARA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, MACEDONIA, TORRENT, SYF, KOTWICA KINESTETYCZNA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, TEILERIOZA, PIEKŁO, SKOK SPADOCHRONOWY, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, DARMOCHA, PSYCHUSZKA, WYDRA, DALMIERZ OPTYCZNY, NIECIERPLIWOŚĆ, HAMULEC CIĘGNOWY, TEOLOGIA NEGATYWNA, BEZINWAZYJNOŚĆ, KONSULENT, DURNOŚĆ, BILING, JEDENASTA MUZA, PRZEDROSTEK, TONIK, WIŚCIARZ, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, NOCEK WĄSATEK, RODZINA NIEPEŁNA, KOSZULKA, NABÓJ BOJOWY, KIEROWALNOŚĆ, ZWARCIE DRZEWOSTANU, ROZBUDOWA, PREDYSPOZYCJA, MACIERZ NIEOSOBLIWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, ZACHYŁKA, PIŁKA RĘCZNA, OCZKO, PREPROCESOR, ROBDESZAN, DAEWOO, BURGER, ROBOTA, SYMULTANA, APROBATA, NERECZNICA, HOKEJ, ŁÓDŹ POLICYJNA, FLAGRUM, CEREMONIA ZAPACHOWA, AFEKT, SPÓŁKA CÓRKA, FIKCJA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, MAŁPKA, STRAWNOŚĆ, KLOPIDOGREL, MORŚWINY, KUBIZM, PAENULA, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, EKSŻONA, TAROK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WARKOCZ, NIEJAWNOŚĆ, NORMATYWISTA, KĄT UJEMNY, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, RANITYDYNA, OPŁATA PROLONGACYJNA, HOMINIDY, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, BARWNIK NATURALNY, BARYCENTRUM, LEKTURA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ŁĄCZNIK OLEJOWY, ZARODZIEC SIERPOWY, USENET, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, STARZENIE MORALNE, RADIOAKTYWNOŚĆ, ROLADA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, TASIEMIEC, MŁODZIEŻOWIEC, TEORIA PERSPEKTYWY, LEASING OPERACYJNY, ŁYSIENIE POSPOLITE, KINO, NIEUCHRONNOŚĆ, KANALIK, DARWIN, JASZCZURKA KRYMSKA, KAŁKAN, LEŚNY DZIADEK, WARTOŚĆ NOMINALNA, WYKROCZENIE SKARBOWE, PODATEK LINIOWY, KĄSACZOWATE, ILORAZ RODZINNY, POGODNOŚĆ, FUNKCJA ODWROTNA, IZOPRENALINA, HARTOWNOŚĆ, SZPAK, BODY PAINTING, STACJA PRZELOTOWA, WOOD, MIECZOGONY, GOŹDZIENIEC, WIZJER, POLIEUPLOID, NIESPOKOJNOŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, KILOMETR ZEROWY, ARCHETYPOWOŚĆ, DŹWIGNIA FINANSOWA, WIĘZIENIE, PROWANSALSKI, PASZTET, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, LITERATURA FAKTU, BALUT, TAHITI, BOMBA WULKANICZNA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, TEATYN, OMNIPOTENCJA, PRACOHOLIK, PRZESTRZEŃ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, FITOSTEROL, PRZESIEDZENIE, PROSIACZEK, HAMULEC LUZOWANY, WEKTOR ZACZEPIONY, ZACISZNOŚĆ, ĆWIARTKA, PŁOMYK, WETERAN, CHOROBA KŁUSOWA, ŚWISTEK, PRZÓD, GENERATYWIZM, PRZEWODNICZKA, JASNOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, OKO OPATRZNOŚCI, PARADYGMAT, APRIORYZM, MASŁO, ŚRODEK PRACY, JĘZYK TAMILSKI, LAMBADZIARA, MASA SPADKOWA, FAJERWERKI, TŁUSZCZAK, PODŁOTA, OBLADER, SZOWINISTA, BANK, SSANIE, OTWARTOŚĆ, MUCET, EKONOMICZNOŚĆ, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ŁAŃCUSZEK, BALANS, UŁAMEK PROSTY, ROZPOCZĘCIE, ZARZEWIE, ŁASKAWCA, ZAIMEK ZWROTNY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, RURKOZĘBNE, WYGON, OSNOWA GEODEZYJNA, WIĘZIEŃ, ŚNIEG, PERFUMKI, SCENA PUDEŁKOWA, SONDA, DYNAMICZNOŚĆ, PINGWIN MAŁY, WYWROTOWIEC, MACIERZ KOWARIANCJI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, GRAF EULEROWSKI, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, SURFAKTANT, BEZAN ŻAGIEL, NIECELOWOŚĆ, CHOROBA HISA-WERNERA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, EKA-PIERWIASTEK, ANACHRONICZNOŚĆ, GITARA HAWAJSKA, LAMPA ŁUKOWA, TOTEM, WYJĄTEK, ESTER, MOST EINSTEINA-ROSENA, SĄD OGÓLNY, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, KLEKOT, OBJAŚNIENIE, NACIEK, SZYDEŁKO, MAKAO, ZYSK INFLACYJNY, ?PASO PERUANO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.926 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAGRANIE w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)
ZAGRYWKA w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAGRANIE
w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.).
ZAGRYWKA
w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.).

Oprócz W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast