Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAGRANIE to:

w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)ZAGRYWKA to:

w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZAGRANIE

ZAGRANIE to:

przenośnie: przemyślane działanie, jakieś zręczne posunięcie, które ma przybliżać do celu (na 8 lit.)ZAGRANIE to:

w grach sportowych: zachowanie zawodnika, sposób prowadzenia piłki (lub krążka, lotki itp.) w grze, mający znaczenie strategiczne (na 8 lit.)ZAGRANIE to:

w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.732

PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KOCIE OKO, DAEWOO, SAMBENITO, DOBRE RZĄDZENIE, NIEJEDNOLITOŚĆ, UZBROJENIE, NAKAZ PRACY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KONOTACJA, DOROSŁOŚĆ, ŚLUB CYWILNY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ŁOŻNICZY, PATYCZAK, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, SYRENY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ZEBRULA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, PRZEWÓD SĄDOWY, NIEUŁOMEK, WYJADACZ, HALO, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KONSEKWENTNOŚĆ, RISOTTO, UBEZWŁASNOWOLNIONY, GRZECH PIERWORODNY, KROBNIKOWATE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, FLIRCIARA, RETENCJA, APLIKACJA REFERENDARSKA, ABSOLUTYZM, SILNIK ELEKTRYCZNY, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, KISMET, JĘZYK ELFÓW, BATALION WARTOWNICZY, BIAŁY ZNAK, ANKSJOLITYK, HODOWLA ZARODOWA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, TRATWA RATUNKOWA, SALON GRY, DÓŁ, DYCHAWICA, HARTOWNOŚĆ, MICZURINIZM, ŁUG, ATRYBUCJA, LICZBA ALGEBRAICZNA, SUFFOLK, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, MIMETYZM, SAMOUPROWADZENIE, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, TYLCZAK, KAŁKAN, WARTOŚĆ NOMINALNA, SPARTANKA, MODRASZEK ADONIS, NADZORCA SĄDOWY, TARAN, KĄT WEWNĘTRZNY, LEWAREK, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PIĘTKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KONFEKCJA, FERRARI, CELOWOŚĆ, JAMRAJ BRUNATNY, KWATERUNEK, BARANEK WIELKANOCNY, TARCICA, WYRAŹNOŚĆ, KOPERTA, WYLINKA, PODATEK LINIOWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, URZECZOWIENIE, WIEŚNIAK, SZKODNIK, GRZEBIEŃ BIODROWY, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, NAKTUZ, OWOC, ADVOCATUS DIABOLI, KĄPIEL GAZOWA, POSPOLITE RUSZENIE, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, KONSTELACJA, ENKAUSTYKA, PODEJRZANA, SŁABIZNA, GLOSA, PORÓD POŚLADKOWY, TAUTOCHRONA, ANALOGICZNOŚĆ, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, NABÓJ BOJOWY, FANFARON, ZAWIS, SERPENTYNA, KONSERWACJA, WYTWÓRNIA, TAŁES, PIASEK ZWAŁOWY, GRUPA LIEGO, DAWCA NARZĄDÓW, CZATKOBATRACH, DEASEMBLACJA, NAPADZIOR, DERMOKOSMETYK, ENTRECHAT, SNIFFER, NABIEŻNIK, METODA ZERO-JEDYNKOWA, FISHARMONIA, PALCÓWKA, KWARC ZIELONY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, NANOMETR, PŁASKLA, ANTYKLIZA, OSET SINY, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, DELFINY OCEANICZNE, OŚMIORNICA, UJGURSKI, SILNIK SZEREGOWY, GENERAŁ, GRATIS, MAKARON, KANAŁ NADGARSTKA, BALKONIK, NIECIERPLIWOŚĆ, SYKATYWA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, MĘDRZEC, ZADZIORNOŚĆ, OPINIA, PIRAT DROGOWY, OKRES PÓŁTRWANIA, BASILEUS, BAJCA, NIEAKTYWNOŚĆ, BIBLIA HEBRAJSKA, LEW SALONOWY, LANOS, SEJM, OSTRY STRZAŁ, HALSZTUCH, URNA, TRUMNA, MAKATKA, PIEG, MILICJA, ZAWIERUCHA, KOLOR PEŁNY, GEREZA RUDA, WYCZUWALNOŚĆ, PIES OZDOBNY, SYMETRIA, WYPADEK LOSOWY, SERBOCHORWATYSTYKA, PASTORAŁ, ŁAWA, KRZYŻÓWKA, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, BARIERA JĄDROWA, SZEREG NEPTUNOWY, GRAFICZKA, KLAKA, JESIOTR BIAŁY, KWEF, NORWID, OCZKO, AUTOSZCZEPIONKA, WYDERKA, GAZOWY OLBRZYM, BEZIDEOWOŚĆ, BEGARDZI, OKUPOWANIE, KUM, HASTA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, PASEK MAGNETYCZNY, LUTERSTWO, NABIERACZ, LIST ŻELAZNY, RYTM, KOŁOWACIZNA, ŻELAZICA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, ZABYTEK, REPLIKATOR, KOŃ UKRAIŃSKI, ŚMIESZKA, SIECIARZ JASKINIOWY, PERYMETR, JAD KIEŁBASIANY, NIEZAWISŁOŚĆ, BELKA STARTOWA, GRAMATYKA GENERATYWNA, NIEDOBÓR, MIKROTUBULA, UCHO, ŻARTOBLIWOŚĆ, ORGAN SPÓŁKI, PUSZKARSTWO, SPRZĄCZKA, WELWET, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, INTERFEROMETR LASEROWY, RYSUNEK, SAMOLOT KOSMICZNY, ISEO, USTNOŚĆ, PAŃSTWO POLICYJNE, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TOPOLOGIA DYSKRETNA, SALWA BURTOWA, GETTER, NIEUŻYWALNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, NIECHLUBNOŚĆ, KOSZT SPRZEDAŻY, AZT, KASTA, POMOCNOŚĆ, OGRZEWANIE KAFLOWE, JODO-SHU, ŁĄCZNIK GAZOWY, KREACJA PIENIĄDZA, NAKAZ KWATERUNKOWY, SARI, MYSZ WORKOWATA, OKRĄGŁOGŁOWY, SUFRAGANIA, DZIEŃ, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, GWICHT, POWIĘŹ, JAZ ZASTAWKOWY, GAZ PIEPRZOWY, MALAJALAM, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, SYNTETYZATOR, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, KASA MIESZKANIOWA, LEK ANKSJOLITYCZNY, KLAMRA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, LEK NASENNY, JAPOŃSKOŚĆ, AKUMULATORY, OKO, DELFINOWATE, KOŁO ŁOWIECKIE, KROTNOŚĆ, PRZERABIACZ, TRACZ DŁUGODZIOBY, JABŁKO DESEROWE, SZARA MYSZ, EPICYKL, OMIEG KOZŁOWIEC, MROK, JĘZYK WEWNĘTRZNY, OTWARTOŚĆ, SĄD SKORUPKOWY, LOGIKA KIERUNKOWA, WYSPA, STANOWISKO, TEMAT PODSTAWOWY, PORZĄDNOŚĆ, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, DŻAMAHIRIJJA, AGNOSTYK, KRZYŻYK, BIEG PRZEZ PŁOTKI, TELEGRAFIA, GŁOS JĘZYKOWY, OSTATNIE SŁOWO, TARCZA, HOBBIT, PIOŁUN, PŁUG WIRNIKOWY, PODDAŃCZOŚĆ, MASZYNA ŻAKARDOWA, PĘK PROSTYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GRZE W KARTY - ZDARZENIE, KTÓREGO STRUKTURA I FUNKCJA JEST ZNANA I ROZUMIANA PRZEZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW GRY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zagranie, w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)
zagrywka, w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAGRANIE
w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.).
ZAGRYWKA
w grze w karty - zdarzenie, którego struktura i funkcja jest znana i rozumiana przez wszystkich uczestników gry (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x