CECHA, STAN TEGO, CO JEST AKTYWNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTYWNOŚĆ to:

cecha, stan tego, co jest aktywne (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKTYWNOŚĆ

AKTYWNOŚĆ to:

w chemii: to, że substacja lub pierwiastek są aktywne, mają zdolność do reagowania z innymi związkami lub pierwiastkami, lub że mogą przyspieszać zachodzenie reakcji (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

to, że ktoś jest aktywny - podejmuje jakieś działania (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

cecha jakiegoś elementu informatycznego, np. ikony, zakładki, linku (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

to, że ktoś aktywnie spędza czas, dużo się rusza, zażywa dużo ruchu (na 9 lit.)AKTYWNOŚĆ to:

cecha człowieka, który coś robi, jest czynny, przejawia zapał, inicjatywę, dużo robi, a jego działanie odznacza się intensywnością i jest zauważalne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA, STAN TEGO, CO JEST AKTYWNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.595

PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PRZEGUBOWIEC, RADAR GEOLOGICZNY, NAGA PRAWDA, ZWODNICZOŚĆ, DOMICYL, PELENG, KANSAS, BIAŁKO, NEANDERTAL, PŁONNOŚĆ, IMMUNOSUPRESOR, POLEMICZNOŚĆ, GRUPA LIEGO, ZNACZENIE, PERILLA ZWYCZAJNA, INSTRUMENT DREWNIANY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, RHIZOBIUM, LUKA DEFLACYJNA, KRATOWNICA, RYBA, POLICJA SĄDOWA, OSTROŚĆ, POMUCHLA, MACIERZ KWADRATOWA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, STAN, OFFSET, MIÓD, PIERNIK, WOJOWNICZOŚĆ, PEŁZATKA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, PIERWIASTEK GŁÓWNY, HIPOSTYL, ŁUG, UKOŚNIKOWATE, KARŁOWATOŚĆ, HAWAJE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, UPÓR, SAMOWOLA, RUSOFILSTWO, GŁOWA RODZINY, INTROMISJA, NADŚWIADOMOŚĆ, MINOGOWATE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, TENDENCYJNOŚĆ, PRAWDA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, DZIURAWE RĘCE, RZEŹBA GLACJALNA, PACAN, PLEŚNIAWKA, EPIDEMIOLOGIA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PODDIALEKT, GLINIASTOŚĆ, HOKEJ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, APEL, ATRAKCYJNOŚĆ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WIELORYB, KWAŚNOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, HETEROZYGOTA, MUZYKA PROGRAMOWA, NORMALKA, HOMOGLIKAN, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PRAWO BIOTA-SAVARTA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, WERYZM, PÓŁWYSEP, GYROS, PRYZMAT PENTAGONALNY, SYLOGIZM, ŻYWY POMNIK, PODOBNOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, HIPOTEZA SUSLINA, KMIOTEK, NAZWA RZETELNA, PLACERIAS, CRACK, WELUR, DURNOŚĆ, LENIUCH OSPAŁY, ARCYDZIELNOŚĆ, CHODZĄCA REGUŁA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ASYSTA, ZUPA NA GWOŹDZIU, SPORT WODNY, JALISCO, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, TERAPIA POZNAWCZA, DURANGO, PŁOZA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TEREN ZAKRYTY, NEPOTYSTA, UKRAIŃSKOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, GRUPA RYZYKA, UMOWA KONTRAKCYJNA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, PARALIZATOR, WSPOMNIENIE, PENDŻAB, KOŃ NA PATYKU, SINGEL, TERMIN PREKLUZYJNY, ŁABĘDŹ, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PIESZCZOTA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SYNERGIZM, NOŚNIK DANYCH, NUŻENIEC LUDZKI, SPOKÓJ, RAUSZ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KARTOTEKA, KRWINKA, PASMO PRZENOSZENIA, BRYŁKOWATOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, BEZECNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, KENTUCKY, GAMBIR, RADIOSYGNAŁ, ZESZYT W LINIE, EKSPRESOWOŚĆ, JODŁA SYBERYJSKA, MARTYNGAŁ, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, GADACZ, GIĘCIE, WESOŁOŚĆ, EUFORIA, SOSNOWE, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, ORKA NAJMNIEJSZA, NADAKTYWNOŚĆ, LEKSYKOSTATYSTYKA, LOGOGRAF, ZESPOLENIE, NICPOŃ, GOLEM, KOD PREFIKSOWY, BIOLOG MOLEKULARNY, SZARA MYSZ, DŻAGA, LAKTOTROPINA, FUNKCJA BORELOWSKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, HEGEMONICZNOŚĆ, MINIVAN, BEZKRÓLEWIE, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, BĄK, ŚLICZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, PILOT, GŁUPKOWATOŚĆ, CŁO OCHRONNE, MAGISTRALA, CHOROBA ZASADOWA, ZBIÓR GĘSTY, NIEWYGODA, NIEWOLNIK, GŻEL, GOLONKA, STŁUCZENIE, ILOSTAN, SPEKTROMETRIA MASOWA, SZYPLIN, DRAPIEŻNOŚĆ, NIELICZNOŚĆ, MIGDAŁ, PLACEK, KRĘGOWCE, OPONA BEZDĘTKOWA, POLISA LOKACYJNA, SZMACIANOŚĆ, FINITYZM, CEREMONIA ZAPACHOWA, ARYJSKOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, GĘSTOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SZPETNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, MISTYCZNOŚĆ, PROSZEK DO PIECZENIA, ODPRAWA CZASOWA, RYWALIZACYJNOŚĆ, KUCZKA, STABILIZATOR, STAN STACJONARNY, KANGUR OLBRZYMI, PIAUI, ŚMIERDZIUCH, LINA PORĘCZOWA, KRĘGOWIEC, NIKCZEMNOŚĆ, POKOLENIE, FLAMING, CWANIACTWO, NIEGRZECZNOŚĆ, MIERNIK CYFROWY, ODWAR, TABULA RASA, ŻYWOTNOŚĆ, JUDASZ, ILORAZ RODZINNY, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, DRZEWO KOSMICZNE, APOKATASTAZA, GŁOŚNOŚĆ, JESIOTR ROSYJSKI, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, RĘCZNE STEROWANIE, ROTAWIRUS, BEZGRANICZNOŚĆ, MĄKA, PORÓWNYWARKA, CHINON, BIAŁY DZIEŃ, POPULACJA STACJONARNA, HANDICAP, BERA, MOMENT, DOBRO POZYCJONALNE, DOPŁATA OBSZAROWA, KATOLICKOŚĆ, BEMOL PODWÓJNY, SYNTETYK, CZTERNASTKA, MAPA FIZYCZNA, CECHA RECESYWNA, LAMPA OBRAZOWA, ZASTAŁOŚĆ, WOLA BOŻA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, NATURYSTA, CZEPLIWOŚĆ, WYGASZACZ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, WYOMING, SYNERGIZM, MATOWOŚĆ, MAKROELEMENT, MECHANIZM KORBOWY, FORMA LINIOWA, CONIUNCTIVUS, FILM HISTORYCZNY, WODA-WODA, OWULACJA, SYMULATOR, OBCY, HOJNOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, NADWYŻKA KONSUMENTA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, FILM S-F, BLIŻSZOŚĆ, ANTYPATYCZNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SPEKULANT, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, AUSTRALIJSKOŚĆ, CHŁOPEK ROZTROPEK, SER PARMEŃSKI, NUTRIA, GRODZA, TRAGICZNOŚĆ, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, PROEPIDEMICZKA, WARCHOŁ, PRZESIEWACZ, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, WOSKOWATOŚĆ, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ?SIEWNIK RZUTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.595 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA, STAN TEGO, CO JEST AKTYWNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA, STAN TEGO, CO JEST AKTYWNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTYWNOŚĆ cecha, stan tego, co jest aktywne (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTYWNOŚĆ
cecha, stan tego, co jest aktywne (na 9 lit.).

Oprócz CECHA, STAN TEGO, CO JEST AKTYWNE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CECHA, STAN TEGO, CO JEST AKTYWNE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x