PINGWINY, SPHENISCIFORMES - RZĄD WODNYCH PTAKÓW NIELATAJĄCYCH, ŻYJĄCYCH NIEMAL WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, ZWŁASZCZA NA ANTARKTYDZIE; JEDYNYM GATUNKIEM GNIEŻDŻĄCYM SIĘ NIECO NA PÓŁNOC OD RÓWNIKA (NA GALAPAGOS) JEST PINGWIN RÓWNIKOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZLOTKI to:

pingwiny, Sphenisciformes - rząd wodnych ptaków nielatających, żyjących niemal wyłącznie na obszarze półkuli północnej, zwłaszcza na Antarktydzie; jedynym gatunkiem gnieżdżącym się nieco na północ od równika (na Galapagos) jest pingwin równikowy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEZLOTKI

BEZLOTKI to:

pingwiny, Spheniscidae - rodzina wodnych ptaków nielatających z rzędu pingwinów (Sphenisciformes) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PINGWINY, SPHENISCIFORMES - RZĄD WODNYCH PTAKÓW NIELATAJĄCYCH, ŻYJĄCYCH NIEMAL WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, ZWŁASZCZA NA ANTARKTYDZIE; JEDYNYM GATUNKIEM GNIEŻDŻĄCYM SIĘ NIECO NA PÓŁNOC OD RÓWNIKA (NA GALAPAGOS) JEST PINGWIN RÓWNIKOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.319

NOŚNIK NARZĘDZI, BOBRY, FALKA, ŁUPEK, SKAFOGNATY, LUKSEMBURSKI, RACHUNEK SUMIENIA, ANUSZKIEWICZ, EKWIPARTYCJA, POKRYWA, PACHISI, DZWONEK RĘCZNY, BIEDOTA, UZBRAJANIE SIĘ, ZŁOŻENIE URZĘDU, GŁĘBINÓWKI, KOSZATNICZKA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, STRZECHWOWCE, POKŁAD DOLNY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, TRĄBKA POCZTOWA, SZCZĘKA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, OPERATOR KABLOWY, UPOJNOŚĆ, SEMITOLOG, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, GŁOWA DOMU, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, NA PIESKA, OKRUCH, ZASADA KOMPOZYCYJNA, RĘKOSKRZYDŁE, MAŁŻORACZKI, BIAŁY MARSZ, DYMORFIZM PŁCIOWY, BATERIA GALWANICZNA, GĘSIA SKÓRKA, PRZYWODZICIEL WIELKI, ANTECEDENCJA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, STARONORDYJSKI, SZEWCZYNA, DYNGUS, HELISA, CZAPLOWATE, KARAT METRYCZNY, STAROGERMAŃSKI, CIĄŻA, WIDŁOROGOWATE, DRĘTWOTA, DYNAMIZM, KASTA, PRZYCZYNA MATERIALNA, NONA, RÓWNOŚĆ, MIĘSO, FAJERWERKI, NORMATYWIZM, WYKONAWCA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, WEKA, NIEZADOWOLENIE, NANSUK, FIGÓWKA, TROCINIARKI, GARIBALDKA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, POKÓJ, SINICA OBWODOWA, UTWARDZACZ, OBJAŚNIENIE, MOWA WIĄZANA, RÓŻOWE OKULARY, EROZJA ŚNIEŻNA, GŁADCE, KATSUDON, KRET, SZARPAK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, MARMURKOWANIE, IGŁA, LIPODYSTROFIA, DWORSKOŚĆ, PERYSELENIUM, ANATOMIA PATOLOGICZNA, RHIZOBIUM, TANINA, NADWYŻKA KONSUMENTA, GRA CASUAL, GAŁĘZATKA KULISTA, ZDANIE WZGLĘDNE, JEŁOP, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, TORBIEL SKÓRZASTA, LAMPA CROOKESA, SOCZEWKA, ŁEPETYNA, PROTEZA, POSIADY GÓRALSKIE, SARNA, TEATR MUZYCZNY, TELEKOMUTACJA, PŁASKOZIEMIEC, JOGURT, MAMUTAKI, KOŚĆ GUZICZNA, ZWIERZĘ, HOLENDER, FUNKCJONALIZM, KANAR, ZAJOB, SZORSTKOŚĆ, IMPOSTOR, KONTRAKT MENEDŻERSKI, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, FIGURACJA HARMONICZNA, KRÓLIK, ROŻNIK, JĄKANIE, SUFRAGANIA, PRACOBIORCA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, WIGURA, KOD PREFIKSOWY, WIRTUOZOSTWO, NIEKONKRETNOŚĆ, AMORY, LISIURKA, ALBUM, BRONTOZAUR, GLORIETKA, POLITYKA MIESZKANIOWA, KARCYNOLOGIA, BIEGUN CHŁODU, KANCERA, LEŻNIK, PAREJAZAURY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, PODŚCIELISKO, KONSONANS, FOTEL ROZKŁADANY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, MARSZ, INSTRUMENT DREWNIANY, KOMISUROTOMIA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, SAMOZAPALENIE SIĘ, KASSAWA, WILK Z GÓR CASCADE, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, SNIFFER, MANIKIURZYSTKA, SZKOŁA WYŻSZA, ALGEBRA UNIWERSALNA, SALAMANDRA SYBERYJSKA, FORMALIZM, JELITO PROSTE, AKT PŁCIOWY, ODLOT, BIZNESIK, LAICKOŚĆ, BŁONKÓWKI, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, SKRZYDŁOWIEC, RURALISTYKA, CHIMEROKSZTAŁTNE, WŁOSKOŚĆ, NOWOWIERCA, WENECJA PÓŁNOCY, UDAR MÓZGOWY, BUTA, ASYSTA, PROTEKCJONIZM, LAFIRYNDA, RZĘSA PURPUROWA, PARA MINIMALNA, DZIEŃ POLARNY, RAKOWATOŚĆ, GRUPA WSPARCIA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, REFLEKSOLOGIA, DZIEDZINA EUKLIDESA, HAFT ATŁASKOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, PRZEZORNOŚĆ, REALISTA, NACJA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, SOCJOBIOLOG, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, WZW E, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WYBORY POŚREDNIE, BAHAMY, NIEMOŻEBNOŚĆ, OBSZCZYMUR, ZMARTWIENIE, PUCHLINA WODNA, PEDIATRIA, GAZ WULKANICZNY, DELFIN DŁUGOPYSKI, DIPOL ZAŁAMANY, PROMIENNIK, DEOKSYCYTYDYNA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KOK, NAMPULA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WICEHRABIA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, CHODZĄCA POWAGA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, GIDRAN, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, NUMER KIERUNKOWY, UŚMIECH LOSU, SZURPEK POWINOWATY, BRUTALNOŚĆ, KACZKA PO PEKIŃSKU, EDMARKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PLAMISTOŚĆ, RAK PRĘGOWANY, LABORKA, CYLINDEREK, GALERIA, DOPŁATA OBSZAROWA, JAJKO PO FRANCUSKU, SPEKTAKL BALETOWY, DYSCYPLINA SPORTOWA, FILOLOGIA ROSYJSKA, RODZIMOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, GALISYJSKI, PÓŁPRZEWODNIK, KROKODYLE, ODPŁYW, SALWINIOWCE, ŚLĄSKOŚĆ, TRYL, HERMENEUTYKA, HYLOFIL, KUBECZEK, FENOLOGIA, HISTORYZM, ULEGŁOŚĆ, PANNA, IMPAS, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, IDENTYFIKATOR, WIDZENIE MASZYNOWE, RANA SZARPANA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ZDRADA, DNI OTWARTE, OGONICE, KARTA WIZYTOWA, ŁUPEK DACHOWY, MIĘKKIE SERCE, SKRZYDŁOSZPON ROGATY, MATERIALIZM, UCHWYT ZACISKOWY, LODOWIEC DOLINNY, TURBINA RUROWA, GANG, KOGNITYWIZM, KUŚNIERCZYK, WYŚCIG SZCZURÓW, WAŁ, TOWOT, LAJKONIK, WAŻNIAK, NAPIĘTEK, WSPÓLNOŚĆ, OCZYSZCZANIE, CHOROBA DAVIDSONA, APEL, TAPIR ANTA, PARAKAPPACYZM, SŁONICA, KOBYŁA, MONARCHIA STANOWA, ŻUREK, ABSOLUT, FILOZOFIA JOŃSKA, RELACJA TOTALNA, PARASZYT, OLEJE ŚWIĘTE, GAMBIR, ?PACHNOTKA ZWYCZAJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PINGWINY, SPHENISCIFORMES - RZĄD WODNYCH PTAKÓW NIELATAJĄCYCH, ŻYJĄCYCH NIEMAL WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, ZWŁASZCZA NA ANTARKTYDZIE; JEDYNYM GATUNKIEM GNIEŻDŻĄCYM SIĘ NIECO NA PÓŁNOC OD RÓWNIKA (NA GALAPAGOS) JEST PINGWIN RÓWNIKOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PINGWINY, SPHENISCIFORMES - RZĄD WODNYCH PTAKÓW NIELATAJĄCYCH, ŻYJĄCYCH NIEMAL WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, ZWŁASZCZA NA ANTARKTYDZIE; JEDYNYM GATUNKIEM GNIEŻDŻĄCYM SIĘ NIECO NA PÓŁNOC OD RÓWNIKA (NA GALAPAGOS) JEST PINGWIN RÓWNIKOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZLOTKI pingwiny, Sphenisciformes - rząd wodnych ptaków nielatających, żyjących niemal wyłącznie na obszarze półkuli północnej, zwłaszcza na Antarktydzie; jedynym gatunkiem gnieżdżącym się nieco na północ od równika (na Galapagos) jest pingwin równikowy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZLOTKI
pingwiny, Sphenisciformes - rząd wodnych ptaków nielatających, żyjących niemal wyłącznie na obszarze półkuli północnej, zwłaszcza na Antarktydzie; jedynym gatunkiem gnieżdżącym się nieco na północ od równika (na Galapagos) jest pingwin równikowy (na 8 lit.).

Oprócz PINGWINY, SPHENISCIFORMES - RZĄD WODNYCH PTAKÓW NIELATAJĄCYCH, ŻYJĄCYCH NIEMAL WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, ZWŁASZCZA NA ANTARKTYDZIE; JEDYNYM GATUNKIEM GNIEŻDŻĄCYM SIĘ NIECO NA PÓŁNOC OD RÓWNIKA (NA GALAPAGOS) JEST PINGWIN RÓWNIKOWY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PINGWINY, SPHENISCIFORMES - RZĄD WODNYCH PTAKÓW NIELATAJĄCYCH, ŻYJĄCYCH NIEMAL WYŁĄCZNIE NA OBSZARZE PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, ZWŁASZCZA NA ANTARKTYDZIE; JEDYNYM GATUNKIEM GNIEŻDŻĄCYM SIĘ NIECO NA PÓŁNOC OD RÓWNIKA (NA GALAPAGOS) JEST PINGWIN RÓWNIKOWY. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast