BOJA SŁUŻĄCA DO OZNACZANIA TORU WODNEGO NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKEN to:

boja służąca do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych (na 5 lit.)BEKAN to:

boja służąca do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOJA SŁUŻĄCA DO OZNACZANIA TORU WODNEGO NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 883

KRĘCIEC, ŁYŻKA STOŁOWA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, KŁOCHTUN, KAFAR, MEWA POLARNA, BAKAN, CZOŁO LODOWCA, KORONA, TRYMER, SUWACZEK, PACHOLICA, CSOKOR, MALAJKA, KOREK, GŁOWNIA, SALWINIA USZKOWATA, GLIZA, HYDROX, PROMIENICA, PILOT, ŚRUBA OKRĘTOWA, MOST, RAKIETA SONDAŻOWA, WIELKOŚĆ, ROZPORNICA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MONITOR RZECZNY, KASSAWA, KAMICA NERKOWA, CAŁUN, PIŻMÓWKA MALAJSKA, KACZKA KRAKWA, ŚNIEŻYCA DUŻA, BASENIK, TRÓJKĄT, ŁOWISKO, DOWIERZCHNIA, DZIELNOŚĆ MORSKA, FALEŃ, DROGA EKSPRESOWA, KACZKA SROKATA, WYPORNOŚĆ, ŁUSKA, EROZJA ŚNIEŻNA, WYDMUCHIWACZ, WIEŻA WIERTNICZA, TRAŁOWIEC, PODTRZYMYWACZ, CEWNIK, HUCKEL, KONTRASTER, PŁOZA, GĘŚ MAŁA, AMEBA, HYDROMETRIA, CZYSZCZARNIA, PERKOZ ROGATY, UHLA ZWYCZAJNA, ALFARD, OBIEKT MOSTOWY, BUDOWNICTWO WODNE, GWINEJKA, NURZANIEC, TARCZA, DRAGA, LIST PRZEWOZOWY, ANTENA SATELITARNA, GATUNEK KATADROMOWY, MIĘKKOPIÓR, STERNICZKA, GĘŚ EGIPSKA, PRASA OD OWOCÓW, WOLSKI, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, MIARA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, KACZKA KRZYŻÓWKA, KOSIARKA, BENTOS, DZIEWCZYNA, ŻYZNOŚĆ, ODMULACZ, CZERPARKA, KASKADYZACJA, SIERPOWIEC ZAKRZYWIONY, OGORZAŁKA ZWYCZAJNA, ZACIERACZKA, OBWÓD RYBACKI, BERNIKLA KANADYJSKA, TURMA, ŚREDNIÓWKA, JEZIORO RAMIENICOWE, GOSPODARKA WODNA, MIESZACZ, KORAB, KITAJKA, DREN, MODERATOR, STERNICZKA JAMAJSKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, DELFIN, LINIA POŚRODKOWA, KOMBAJN ROLNICZY, ŚCIÓŁKA, SPOWALNIACZ, WSTĘŻNICE, GĘŚ ŁABĘDZIONOSA, KRZYWONOS, PODBIJARKA TOROWA, PINGWINY, KOMBINACJA KLASYCZNA, OKOP, GĘŚ CESARSKA, DEKORTYKATOR, BOJA, BRZEGOWCE, KLAPKA, CZAPLE, NACISK, ALIMENTACJA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, HELING, WENTYLACJA MECHANICZNA, SŁONACZEK, GROTA OGRODOWA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, SŁUŻKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, RÓŻNOSKRZYDŁE, DIAGNOSTYKA, PARTYZANA, MANDARYNKA, GIK, TOR REGATOWY, ASTRONAWIGACJA, KORMORAN ZWYCZAJNY, DELFINY OCEANICZNE, RYBOŁÓWSTWO ŚRÓDLĄDOWE, PERKOZEK, FARSZ, DEFLEKTOR, KULTURA WODNA, KRIOMETR, SKRYTKA POCZTOWA, MEWA ATLANTYCKA, RDZENIARKA, FORMIERKA, SUMA KONTROLNA, KAROLINKA, ODMRAŻACZ, JEDNOSTKA, ATOLÓWKI, MECHANIK POKŁADOWY, RYBITWA TROPIKALNA, FANPAGE, POMPA SZLAMOWA, CZERNICA OBROŻNA, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, SKŁON KONTYNENTALNY, CYRANKA SYBERYJSKA, KOŁO RATUNKOWE, MEWA SIWA, PODŚCIÓŁKA, LAMBORGHINI, TRACZ NUROGĘŚ, NABRZEŻE, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, BATIAL, CZAPLA SIWA, ŁUG, BEKAN, GĘŚ BIAŁOCZÓŁKA, DZIENNIK PODAWCZY, GRZĘDA, PLAYER, UŁÓW, MARKACZKA, KLERODENDRON, WYCIĄGARKA, CZYSZCZALNIA, TARKA, MINOGOWATE, ŁYSKA ZWYCZAJNA, MOTOWĄŻ, LODOWIEC, PŁAWA, APRETURA, LUFT, BARWIARKA ZWROTNA, SZTAG, OHAR, KSIĘGA DOMOWA, KORDELAS, STANICA WODNA, MEWA ROMAŃSKA, DREN, SKIP, GOL SAMOBÓJCZY, PRZEWIĄZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SMAROWIDŁO, PINGWIN RÓWNIKOWY, BANDERFAŁ, BODZIEC, MAGIEL, TARAN, DENIER, SOLANKOWIEC, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, BALISTA, SALWINIA KUKUŁKOWATA, WARSTWA EUFOTYCZNA, MAGNETO, ŁADOWARKA, SUSZKA, KLAPA, ŚCIERAK, ROŻENIEC, PALETA, STERNIK MORSKI, RODENTYCYD, BEZŻUCHWOWCE, MASZYNA FORMIERSKA, OFF ROAD, WŁÓKNO SZKLANE, KLISZA, PLEKTRON, PŁOCHACZE, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, BOJKA, UHLA, PRZECHYŁKA, PSAMMOFITY, BIELACZEK, STERBURTA, CROOKES, SZCZĘKOCZUŁKI, TON, RURA OKŁADZINOWA, WEKTOR, FILIŻANKA, MORSZCZYN, LOTKA, MEWA SREBRZYSTA, ROZJAZD, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, FAUNA DENNA, PŁAWA SONAROWA, PROMIEŃ SŁOŃCA, NOSIŁKI, POCHYLNIA, GNOJNICA, KAPOK, BOJA, PODBIERACZ POKOSÓW, SZLAM, RIFF, DZIWONOS SZAROBOCZNY, STREFA LITORALNA, POCZTA ELEKTRONICZNA, ŁAPACZKA, MILICJA OBYWATELSKA, KYLIKS, DUMAS, SALWINIA PŁYWAJĄCA, ŚWISTUN, KOŻUCH, KOPUŁA PANCERNA, SAMOCHÓD, BASEN, KOTEWKA, NARĘCZAK, GÓRKA, RUCH KOŁOWY, POWÓDŹ, GEOPATIA, PRZEZWISKO, WIZJER, KACZKA NOROWA, STUDNIA ABISYŃSKA, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, RYBA KOSTNA, SZLAM, ZATOKA, KACZKA CZERNICA, PŁATOWIEC, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, DOBIJAK, MIEDNICA, OGORZAŁKA, SKALA BEAUFORTA, METODA SIECZNYCH, LINOLEUM, PONUR, SZPRING, KOŁOWIEC, BAKEN, ?RÓŻDŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOJA SŁUŻĄCA DO OZNACZANIA TORU WODNEGO NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BOJA SŁUŻĄCA DO OZNACZANIA TORU WODNEGO NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKEN boja służąca do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych (na 5 lit.)
BEKAN boja służąca do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKEN
boja służąca do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych (na 5 lit.).
BEKAN
boja służąca do oznaczania toru wodnego na śródlądowych drogach wodnych (na 5 lit.).

Oprócz BOJA SŁUŻĄCA DO OZNACZANIA TORU WODNEGO NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - BOJA SŁUŻĄCA DO OZNACZANIA TORU WODNEGO NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x