MASZYNA SŁUŻĄCA DO CZYSZCZENIA NASION - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYSZCZALNIA to:

maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.)CZYSZCZARNIA to:

maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZYSZCZALNIA

CZYSZCZALNIA to:

dział w fabryce, młynie, w którym oczyszcza się nasiona (na 12 lit.)CZYSZCZALNIA to:

maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO CZYSZCZENIA NASION". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 653

LEWAR, OLEJ PALMOWY, TĘŻNIA, KOMBINACJA NORWESKA, OLEJOWIEC, KULISA, WYCIĄGARKA, KOMORA, INTERCEPTOR, DYSK TWARDY, TABLICA, METODA ODCHYLEŃ, WIZJER, JOJOBA, RODENTYCYD, CHWYT, KAPAR, MASZYNA KOMUTATOROWA, PÓŁKAPONIERA, REZONATOR, OLEJ RĄCZNIKOWY, ANTENA SATELITARNA, SZOT, TORTOWNICA, SELSYN, KOMINOWE, TUSZ, NASIENNIK, TEROFIT, PODTRZYMYWACZ, JEDNOSTKA MIARY, STACJA PRZESYŁOWA, KOMÓRKA ROZRODCZA, GRZĘDA, KLAMRA, KOLCZYK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, WIEŻA WIERTNICZA, SERWETKA, SAMPAN, MLEWNIK WALCOWY, MACHINA WOJENNA, DRĄŻEK STEROWNICZY, KROSNO, GROTA OGRODOWA, POCZTA ELEKTRONICZNA, RĄCZNIK, FANPEJDŻ, ŚCIERAK, PAS STARTOWY, GARDEROBIANKA, MASZYNA, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA CIEPLNA, SIEWNIK RZUTOWY, PRZELICZNIK, TŁUMICA, PYTA, SZPARKA, TOKARKA, MASZYNA PROSTA, E-POCZTA, KANAR, TELEMARK, SILNIK INDUKCYJNY, OGRZEWANIE, WIEŻA SPADOCHRONOWA, APRETURA, LNICZNIK, SŁUŻKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, TRZONEK, ŁADOWARKA, FARBA PROSZKOWA, ANALIZA SWOT, PALEOBOTANIKA, RIFF, BEKAN, SURMA, MASZYNA ŻAKARDOWA, CHAŁWA, SERWETECZKA, WALEC, NASTĘP, KIEŁKOWNIK, ROŚLINA OLEISTA, NOSIŁKI, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, ROZPORNICA, ZGRZEBŁO, MASZYNA TŁOKOWA, PODBIJARKA TOROWA, KILOFEK, KURSOR, KOŁOWRÓT, KRÓBKA, MASZYNA DO PISANIA, KUCHY, STALÓWKA, KARBURYZATOR, WYWABIACZ, RURA OKŁADZINOWA, PIRAMIDA, DUŻA ŁYŻKA, MIĘDLARKA, ENOTANINA, PAKULARKA, OLEJ RYCYNOWY, JEDNOSTKA, STUDNIA ABISYŃSKA, PRZEZWISKO, REWERSAŁ, MIESZACZ, KOSIARKA, KOSMETYK SAMOCHODOWY, BŁOTNIARKA, RZEPAK, BRANDZEL, SEZAM, CHOCHLA, ARON HA-KODESZ, NOŚNIK, BOCZNICA, LIKLINA, KOPACZKA, GORCZYCZNIK, KESON, ŁAWA TORTUR, KIT PSZCZELI, OLEJ KROTONOWY, WOSK PSZCZELI, ZACISK, BUSOLA DEKLINACYJNA, MASŁO SHEA, SUBRETKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PUCÓWKA, WSPINALNIA, ŁUSKWINA, SELSYN, CIAŁKO MRÓWCZE, MASZYNA ROLNICZA, LINOTYP, PLENNOŚĆ, PRASA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, GARBNIK, GNIOTOWNIK, MASŁO SHEA, GRĘPLA, MASZYNA LICZĄCA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, GRAFIKA UŻYTKOWA, BAKEN, FIBULA, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŁAN, LEN, SMAROWIDŁO, WYTYK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, OPŁOMKA, KLEPAK, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KOWARKA, GAJA, PEDAŁÓWKA, MASA KAKAOWA, TRYMER, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PRZESIEWACZ, CZYSZCZALNIA, GRAJCAR, ROZKŁADARKA, SKROBAK, KLAPKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, KOMÓRKA PŁCIOWA, TARCZKA, HOLLINA, CHAŁWA, WEWNĘTRZNY, PIPA, HYDROX, CENTRUM OBRÓBKOWE, WYSADEK, STOPKA, ROŚLINA ROCZNA, OLEJ BANKUL, PLATFORMA NAFTOWA, KOPARKA, SZCZOTKA, ZWIJARKA, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, POMYWAK, MLEWNIK, HUMMUS, OLEJ LNIANY, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, FREZARKA GLEBOWA, MAIL, PRANIE, SZREK, MASZYNA TŁOKOWA, MOTOWĄŻ, POŚLAD, OMŁOT, KARBORYZATOR, PŁATOWIEC, STOKER, DZIEWKA, OLEJ SŁONECZNIKOWY, WIELKOŚĆ, KAFAR, WIALNIA, CZYSZCZARNIA, FANFARA, MLEWNIK, ZAPRAWA NASIENNA, GLIZA, ODLEWARKA, KLATKA, AUTOMAT LOSOWY, MIEDNICA, DOMEK DLA LALEK, JAGIELNIK, GARDEROBIANA, BROŃ SIECZNA, DZIEWCZYNA, SZPATUŁKA, HOLENDER, TWARDE LĄDOWANIE, ASFALTOGUMA, GABLOTA, KATJANG, ŁAMARKA, LINOLEUM, GIĘTARKA, KRĘCIEC, KORONA, MŁOT, OMŁOT, OFFSET, MNICH, DACHÓWCZARKA, SZMATA, SPRZĄCZKA, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, FEROMON, DEFLEKTOR, ZOOCHORIA, PLEKTRON, ZACIERACZKA, KORDELAS, SKALA BEAUFORTA, OLEJARNIA, KOSTUR, KOLORÓWKA, TARCZA, BOCZNICA KOLEJOWA, KOMP, LIGATURA, OVERLOCK, MAGIEL, BODZIEC, ANALIZA WARIANCYJNA, MAŁA LITERA, MASZYNA OTWARTA, MIARA, KORMA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KOMBAJN, FILTR, MAGNETON JĄDROWY, SZUBIENICA, PODRYWKA, POMPA CIEPŁA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, FORMIERKA, KORBA, FREZARKA KOPIARKA, KOPUŁA PANCERNA, WEKTOR, KOLBA, ODKŁADNICA, FANPAGE, KOŁNIERZ, MASZYNA, RÓW, MASZYNA, CAŁUN, PTASIE MLECZKO, MAKOWINA, OBIEKT MOSTOWY, SZCZĘKOCZUŁKI, MASZYNA DROGOWA, PIŁA DIAMENTOWA, GNOJNIK, ?MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO CZYSZCZENIA NASION się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO CZYSZCZENIA NASION
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZYSZCZALNIA maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.)
CZYSZCZARNIA maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYSZCZALNIA
maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.).
CZYSZCZARNIA
maszyna służąca do czyszczenia nasion (na 12 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO CZYSZCZENIA NASION sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO CZYSZCZENIA NASION. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x