MASZYNA PRZEZNACZONA DO SPRĘŻANIA GAZÓW, DOPROWADZANIA POWIETRZA DO TURBIN GAZOWYCH, PIECÓW HUTNICZYCH I DOŁADOWYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DMUCHAWA to:

maszyna przeznaczona do sprężania gazów, doprowadzania powietrza do turbin gazowych, pieców hutniczych i doładowywania silników spalinowych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DMUCHAWA

DMUCHAWA to:

rodzaj wentrylatora (na 8 lit.)DMUCHAWA to:

w rolnictwie, urządzenie mechaniczne służące do pneumatycznego przenoszenia materiałów sypkich lub objętościowych z pomocą prądu powietrza z wentylatora (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRZEZNACZONA DO SPRĘŻANIA GAZÓW, DOPROWADZANIA POWIETRZA DO TURBIN GAZOWYCH, PIECÓW HUTNICZYCH I DOŁADOWYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 821

RELIEF, SILNIK PULSACYJNY, ZSZYWARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, WAŁ NAPĘDOWY, PORCYJKA, STERLING, HIGROGRAF, MAPA LOTNICZA, COUPER, MIĘSIEŃ WDECHOWY, KONFEKCJA, FREZARKA GLEBOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, RURA, TERMIKA, RADON, KLIMAT KONTYNENTALNY, TLENOWNIA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, GRUNTÓWKA, KOSIARKA, DYSFONIA, MLEWNIK, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, MASZYNKA STEROWA, BROŃ, BANIECZKA, CUG, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, POMPA PRÓŻNIOWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, PRASA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, AUTOMAT LOSOWY, SOPEL, CHEMIA POWIERZCHNI, AERODYNAMIKA, DWA OGNIE, SUZUKI, PROCH BEZPŁOMIENNY, STROIK, MASZYNA MATEMATYCZNA, PIERSIÓWKA, POCZTA PNEUMATYCZNA, POMPA CIEPŁA, BETON KOMÓRKOWY, WAŁ, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, FRONT STACJONARNY, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, AZOT, SILNIK NISKOPRĘŻNY, DOK PŁYWAJĄCY, PRZENOŚNIK CIECZY, SYLFIDA, CHŁODNIK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, AZOTOBAKTER, PROCH BEZBŁYSKOWY, KOCIOŁ, OCZYSZCZALNIK, ROZRZUTNIK, EUDIOMETR, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, KOMORA PYŁOWA, VOLLEY, URNA, POMPA POŻARNICZA, WYDMUCH, KANAŁ WENTYLACYJNY, SZTURMÓWKA, AEROFON, CZTEROSUW, DYSK PROTOPLANETARNY, EUROPALETA, CHRAPY, KUTER, JARZENIÓWKA, PRZEWIETRZNIK, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, PRZYDECH, BUTLA, BASEN, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, WALEC, KABINA, SHONEN-MANGA, ŻYWA TORPEDA, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, CEWKA ZAPŁONOWA, KUCHNIA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KOLATOR, NAWILŻACZ, MAGMA, WIALNIA, CHÓR, MASZYNA SAMOWZBUDNA, BOMBAST, OWIJARKA, OSNOWA, TOALETA, DROGA KOŁOWA, KOMBAJN, KLEPAK, HARMONIJKA USTNA, WZDĘCIE, ŻÓŁW NOROWY, MASZYNA TURINGA, BĄK, STREFA PERYGLACJALNA, BROŃ PNEUMATYCZNA, WENTYL, MOSYLIT, PILARKA, SYTK, PODGRZEWACZ, CIĄGNIK LEŚNY, PODBIERACZ, WIATR, RAMSEY, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, RUBRYKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, MASZYNA OSADOWA, OSZCZEP, GIDRAN, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA KUGLERSKA, PRÓBKA, WIROPŁAT, PARSYZM, GODZINA WYCHOWAWCZA, PRZĘDZARKA, MASZYNA OTWARTA, ODĘCIE, DOMEK, PŁYTKA DRUKOWANA, FANPAGE, ARYTMOMETR, ŚLADÓWKA, FLOKUŁY, ODDYCHANIE, GARIBALDKA, RZEŹWOŚĆ, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, WENTYL, WĘGIEL BRUNATNY, ODMA, MŁOTKOWNICA, KAFLARZ, POCHYLNIA, EFUZJA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, SCENA, CZARNY PIOTRUŚ, PEDAŁÓWKA, INWERSJA TEMPERATURY, DETEKTOR JONIZACYJNY, BALON, TRAKTURA, METEORYZM, WIATRAKOWIEC, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, MŁYNEK, MASZYNA OBLEWNICZA, APARAT REGENERACYJNY, TAJNIAK, TEMPERATURA UPAŁU, DUSZNOTA, LATAWIEC, MASZYNA LICZĄCA, HYDROX, KAPSLA, FORMA PROSTOKĄTNA, ULICA, SILNIK PRZELOTOWY, AUTOGIRO, KABINA, OBJĘTOŚĆ WDECHOWA, DMUCHAWA, SFIGMOMANOMETR, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SAMOLOT, KOMP, BAROSKOP, KASETA VIDEO, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, BAŃKA PRÓŻNIOWA, MASZYNA ŻAKARDOWA, CHRAPY, ATMOSFERA, WERTYKULACJA, SPIEKA, LICZBA OKTANOWA, SZMELC, KOPACZKA, PIOTRUŚ, KARTA WIRTUALNA, DISCO, NAWIEW, INSTRUMENT DĘTY, GŁOSKA NOSOWA, HAUST, POZWOLENIE EMISYJNE, WYŻ, PEDOSFERA, ŁAMACZ, PRZELICZNIK, ORGANKI, ZGRZEBŁO, PARNOTA, PUSTAK, ROPA, KORONKARKA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PORCJA, UCHWYT ELEKTRODY, ŁAMARKA, MASZYNA WYPOROWA, ELEWATOR ZBOŻOWY, RURA OKŁADZINOWA, FRONT CIEPŁY, WALEC, WOJEWODA, MASZYNA, HOLENDER, WILCZARZ IRLANDZKI, OBUCH, HAREM, CZERPNIA POWIETRZA, GAŹNIK, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA ŻNIWNA, KULISA, HALIZNA, ODPYLACZ CYKLONOWY, SMOG, SADZ, STADION, KOMORA GAZOWA, OPARZENIE, MASZYNOZNAWSTWO, MASZYNA WYCIĄGOWA, GERMAIN, TROPIK, HOMOSFERA, MASZYNA CIEPLNA, PISZCZAŁKA, PODUSZKOWIEC, DUSZNOŚĆ, CYSTERNA, PEBA, POWIERZCHNIA STEROWA, SYFON, GRANATNIK, ZAPORA MINOWA, JEDNORĘKI BANDYTA, LAMPA KWARCOWA, KOKS, RICE, ŚREŻOGA, KULISA, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, GUMA, DYSKRETKA, KAUKAZ, DYGESTORIUM, GETTER, DĘTKA, CIĄGARKA, MASZYNA ROTACYJNA, OBWÓD DRUKOWANY, STOKER, PARNOŚĆ, INWERSJA, MASZYNA TŁOKOWA, STADIONIK, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, SUMATOR, CZESALNIA, MIĘDLARKA, MASZYNA, MIECH, FLAK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WYDATEK RZECZOWY, ŚWIST KRTANIOWY, INSTALACJA, SILNIK, WILK, OFFSET, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SKWAR, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, KUTER, MUZYKA KAMERALNA, ?ZDUN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRZEZNACZONA DO SPRĘŻANIA GAZÓW, DOPROWADZANIA POWIETRZA DO TURBIN GAZOWYCH, PIECÓW HUTNICZYCH I DOŁADOWYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRZEZNACZONA DO SPRĘŻANIA GAZÓW, DOPROWADZANIA POWIETRZA DO TURBIN GAZOWYCH, PIECÓW HUTNICZYCH I DOŁADOWYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DMUCHAWA maszyna przeznaczona do sprężania gazów, doprowadzania powietrza do turbin gazowych, pieców hutniczych i doładowywania silników spalinowych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DMUCHAWA
maszyna przeznaczona do sprężania gazów, doprowadzania powietrza do turbin gazowych, pieców hutniczych i doładowywania silników spalinowych (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA PRZEZNACZONA DO SPRĘŻANIA GAZÓW, DOPROWADZANIA POWIETRZA DO TURBIN GAZOWYCH, PIECÓW HUTNICZYCH I DOŁADOWYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PRZEZNACZONA DO SPRĘŻANIA GAZÓW, DOPROWADZANIA POWIETRZA DO TURBIN GAZOWYCH, PIECÓW HUTNICZYCH I DOŁADOWYWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x