MASZYNA SZWALNICZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OVERLOCK to:

maszyna szwalnicza (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OVERLOCK

OVERLOCK to:

obrębianie brzegów tkanin na okrętkę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SZWALNICZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 209

AUTOMAT LOSOWY, PODBIJARKA TOROWA, KOMBAJN, ZWIJARKA, BARWIARKA ZWROTNA, KLIN, GIĘTARKA, KOPARKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, PODBIERACZ, KOSIARKA, JEDNORĘKI BANDYTA, ODLEWARKA, KOMBAJN ROLNICZY, HOLENDER, MŁYN, ŁAMARKA, WYCISKARKA, OVERLOCK, PRALKA, SELSYN, KLEPAK, STOKER, MASZYNA PROSTA, MASZYNA WYCIĄGOWA, MŁOT, MIĘDLARKA, KOPACZKA, KORONKARKA, TOKARKA, PERLAK, CZESALNIA, SELSYN, ŚRUTOWNIK, PRASA, ZACIERACZKA, MASZYNA OTWARTA, WALEC, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA ANALOGOWA, PIKÓWKA, KOMBAJN, PRZESIEWACZ, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, SILNIK, KUTER, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA, KUSKUTA, PODBIERACZ POKOSÓW, MAGIEL, STOPKA, SUMATOR, EKSKAWATOR, ARYTMOMETR, MLEWNIK, WILK, PRASA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA INFORMACYJNA, ROBOT, WYDMUCHIWACZ, TWARDE LĄDOWANIE, FREZARKA KOPIARKA, ŚCIERAK, POMPA CIEPŁA, MASZYNA MATEMATYCZNA, MASZYNA, MASZYNA FORMIERSKA, SZMELC, PILARKA RAMOWA, CZYSZCZALNIA, CZYSZCZARNIA, MASZYNA WIRNIKOWA, KOPARKA, MIESZACZ, KUTER, MASZYNA ROTACYJNA, BROŃ, KROSNO, ŻAKARD, TRYJER, PILARKA, MASZYNA LICZĄCA, CEGLARKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, RAFA, MIĘDLARKA, CYBORG, MIESZACZ, KOWARKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KAFAR, MASZYNA UCZĄCA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OWIJARKA, ŁAMARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, KOLATOR, WÓZ ASENIZACYJNY, PRZENOŚNIK CIECZY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KOMP, MASZYNA CIEPLNA, ROLBA, DACHÓWCZARKA, MASZYNA WYPOROWA, OFFSET, FREZARKA GLEBOWA, DMUCHAWA, PEDAŁÓWKA, MASZYNA TŁOKOWA, SNOWARKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA TURINGA, KOMBAJN ŚCIANOWY, MLEWNIK, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA CIEPLNA, DZIEWIARKA, POMPA OBIEGOWA, WALEC, ROZKŁADARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA DROGOWA, COUPER, MASZYNA OBLEWNICZA, MŁOTKOWNICA, KOŁOWRÓT, WILK, MASZYNA, WIALNIA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA ROLNICZA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA KUGLERSKA, LINOTYP, MASZYNA SZWALNICZA, KOLORÓWKA, AUTOMAT, MOTARKA, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, CIĄGARKA, SILNIK INDUKCYJNY, DEKORTYKATOR, WYCIĄGARKA, KROSNO, NASTĘP, RICE, SORTER, ODLEWARKA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, TRENER, ŁAMACZ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MASZYNA TŁOKOWA, KOMBAJN, ŁUPACZKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, OPYLACZ, MASZYNKA STEROWA, GNIOTOWNIK, OVERLOCK, PRZELICZNIK, MASZYNA OSADOWA, PAKULARKA, OWERLOK, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, FORMIERKA, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, NOŚNIK, KAPAR, KOPARKOŁADOWARKA, RÓWNIA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, INTERCEPTOR, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA ŻAKARDOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA ROBOCZA, MAGLOWNICA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, ŁADOWARKA, MŁYNEK, ZSZYWARKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOWARKA, AUTONOM, KOMBAJN GÓRNICZY, ŻNIWIARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ROZRZUTNIK, WAŁ, KOLATOR, KLEJARKA, PRZĘDZARKA, PRASA, MLEWNIK WALCOWY, SPRAWDZARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA DO SZYCIA, ?MASZYNA SPRĘŻAJĄCA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SZWALNICZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SZWALNICZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OVERLOCK maszyna szwalnicza (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OVERLOCK
maszyna szwalnicza (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA SZWALNICZA sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - MASZYNA SZWALNICZA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x