MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ASYNCHRONICZNA to:

maszyna prądu przemiennego (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 363

WALEC, MASZYNA INFORMACYJNA, OFFSET, PRAWO OHMA, MONARCHISTA, WYŁADOWANIE ELEKTRYCZNE, SILNIK INDUKCYJNY, PRĄDOŻERNOŚĆ, SUMATOR, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GRAETZ, KONTAKT, LAMPA ŁUKOWA, CENTRUM OBRÓBKOWE, KROSNO, MIESZACZ, SELSYN, KONWERTOR, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, MASZYNA TURINGA, KONDYCJONER, FREZARKA GLEBOWA, PROSTOWNIK SELENOWY, MIĘDLARKA, PRZEWÓD JEZDNY, PODBIERACZ POKOSÓW, MASA, MŁYN, REZYSTOR, ROBOT, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KUSKUTA, OPÓR ELEKTRYCZNY, PRODIŻ, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, WOLTAMPEROMETRIA, ELEKTROLUMINESCENCJA, DIODA PROSTOWNICZA, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, MIĘDLARKA, POPARZENIE, MOC CZYNNA, ŁAMACZ, TWARDE LĄDOWANIE, TROLEJ, ZASILANIE SIECIOWE, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA OBLEWNICZA, CZYSZCZARNIA, ZACIERACZKA, BOCZNIK, DZIEWIARKA, OPARZENIE, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, PRZENOŚNIK CIECZY, KOPARKA, WILK, MASZYNA KOMUTATOROWA, PODBIJARKA TOROWA, ROZKŁADARKA, OPYLACZ, OVERLOCK, ŁAMARKA, EKSKAWATOR, MASZYNA LICZĄCA, MOTARKA, PRZĘDZARKA, WYCISKARKA, WALEC, KORONKARKA, NOSOWOŚĆ ASYNCHRONICZNA, ZIEMIA ODNIESIENIA, PRASA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, ELEKTROKINEZA, ŁUPACZKA, MLEWNIK, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, ROZRZUTNIK, SILNIK INDUKCYJNY, CYBORG, MASZYNA ŻNIWNA, MILIAMPER, ELEKTROKAUTER, PRAWO JOULE'A, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA ROTACYJNA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, KOPARKA, MASZYNA ROLNICZA, MOSTEK SCHERINGA, FALKA, IDEAŁ PIERWSZY, BYSTRZE, UPŁYWNOŚĆ, DMUCHAWA, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, TOKARKA, BARWIARKA ZWROTNA, MOSTEK H, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ŚCIERAK, ŻNIWIARKA, FAZA, GIĘTARKA, DŁAWIK, MILIAMPER, KOŁOWRÓT, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KUTER, ŁAMARKA, ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE, GALWANIZM, ELEKTRODYNAMOMETR, KOPARKOŁADOWARKA, WYDMUCHIWACZ, FALOWNIK PRĄDU, ELEKTROLIT, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, OCHRONNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ŚRUTOWNIK, KOWARKA, PRĄD ZAWIESINOWY, STOKER, ZWÓD, OPORNIK, ODLEWARKA, GALWANIZACJA, MLEWNIK, IMPEDANCJA, WÓZ ASENIZACYJNY, SILNIK KOMUTATOROWY, MASZYNA ENERGETYCZNA, ODGROMNIK, OTULINA, RÓWNIA, KOLATOR, PODBIERACZ, MASZYNA CIEPLNA, PRĄD BŁĄDZĄCY, KAFAR, WYMOWA ASYNCHRONICZNA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, SILNIK ELEKTRYCZNY, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA OSADOWA, PILARKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, OBWÓD ELEKTRYCZNY, NASTĘP, SZMELC, ELEKTROMAGNES, MASZYNA DROGOWA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA, AMPER, MASZYNA DO SZYCIA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PIKÓWKA, OGNIWO, PERLAK, WYŁADOWANIE, BIOT, MŁOTKOWNICA, GALWANOKAUTER, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KOMBAJN ROLNICZY, WIESZAK, KOMBAJN, PRZESIEWACZ, MASZYNKA STEROWA, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ZNOS, DMUCHAWA, TRENER, PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA POZORNA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, POMPA OBIEGOWA, KOMBAJN, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, POLAROGRAF, MASZYNA, CZESALNIA, SELSYN, SILNIK OBCOWZBUDNY, PRĄD STAŁY, INTERCEPTOR, RANA OPARZENIOWA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, ZWIJARKA, MLEWNIK WALCOWY, KAPAR, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, WIALNIA, DRYF, TYRYSTOR, UCHWYT ELEKTRODY, FREZARKA KOPIARKA, WĘGIEL ENERGETYCZNY, DETEKTOR JONIZACYJNY, INDUKCJA WŁASNA, HOLENDER, ABAMPER, INDUKTOR, ROJALISTA, ZSZYWARKA, AUTOMAT LOSOWY, SILNIK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, BARETER, POMPA CIEPŁA, NOŚNIK, BROŃ, KONTAKCIK, DACHÓWCZARKA, CIĄGARKA, ODLEWARKA, KOMP, MŁOT, LICZNIK PRĄDOWY, KOMBAJN ŚCIANOWY, KOLORÓWKA, ELEKTROEROZJA, MAGLOWNICA, WAŁ, MASZYNA WIRNIKOWA, LAMPA, GNIOTOWNIK, INDUKCYJNOŚĆ, ZJAWISKO THOMSONA, REOGRAF, PAKULARKA, WILK, MASZYNA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, KONWERTER, WTYCZKA, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOMBAJN, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MASZYNA OTWARTA, ZJAWISKO ZENERA, MIESZACZ, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ŚCINACZ ZIELONEK, TRYJER, PRAWO AMPERE'A, AMPEROZWÓJ, BATERIA BUFOROWA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, COUPER, ODGAŁĘZIACZ, SNOWARKA, KLIN, ŁADOWARKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KOMBAJN ZBOŻOWY, PIEC OPOROWY, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, PRASA, WOLUNTARYSTA, PRZELICZNIK, KOD, CZUJNIK JONIZACYJNY, NÓŻKA, KOWARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA CIEPLNA, MŁYNEK, CEGLARKA, DEKORTYKATOR, KROSNO, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ZASILANIE, KLEJARKA, LEGITYMISTA, ŻARÓWKA, GRAMME, PEDAŁÓWKA, MASZYNA TŁOKOWA, PRASA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA PROSTA, KOROZJA CHEMICZNA, KLEPAK, KOPACZKA, STOPKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KUTER, AUTONOM, ?SILNIK SYNCHRONICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ASYNCHRONICZNA maszyna prądu przemiennego (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ASYNCHRONICZNA
maszyna prądu przemiennego (na 21 lit.).

Oprócz MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x