PROSTOWNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO ZBUDOWANY W OPARCIU O ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK, W KTÓRYM PÓŁPRZEWODNIKIEM JEST SELEN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROSTOWNIK SELENOWY to:

prostownik prądu elektrycznego zbudowany w oparciu o złącze metal-półprzewodnik, w którym półprzewodnikiem jest selen (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTOWNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO ZBUDOWANY W OPARCIU O ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK, W KTÓRYM PÓŁPRZEWODNIKIEM JEST SELEN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.782

CZYSTOŚĆ, MYRMEKOFIL, KROATYSTYKA, SMOK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, DONOŚNIK, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, TAŚMA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, JĘZYK TAGALSKI, MEDIUM, ŁONO, FILOLOGIA CHORWACKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, PIKOWOLT, SEZON, ETANOLOAMINA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, REKIN PIASKOWY, KLASYFIKACJA, SZPETNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ANTYMONARCHISTA, CZESKI, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, KINO AKCJI, KOŁECZEK GOLFOWY, UPRAWNIENIE WŁADCZE, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, BODZIEC WARUNKOWY, ŁAŃCUSZEK, HUBA BIAŁAWA, KOMPOSTOWNIK, MUZYKA TŁA, ZAPISOBIORCA, BEZNADZIEJNOŚĆ, CZARNY PUNKT, POGODNOŚĆ, PALARNIA, REIFIKACJA, DZIAŁKA ROBOCZA, ROZPACZLIWOŚĆ, FARAD, SILNIK GWIAZDOWY, ZGODA, NAROST, KASKADA, ANONIM, SOFCIK, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, FAJERWERKI, WIDŁOZĘBOWCE, OPRAWA, ZASŁUŻONY, TURBINA GAZOWA, CHROPAWOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, SANIE, ZATRACENIE, OGNIWO GAZOWE, UZIOM, MULTIPLEKS, INFIKS, GEOMETRIA CZYSTA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, UMOWA O PRACĘ, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, TERMITIERA, OBŁOŚĆ, PRĄD STAŁY, SZCZEP, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, WYTWÓRNIA, PARABANK, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, POZDROWIENIE, ROZDZIAŁKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, WOLNOAMERYKANKA, CENOBIORCA, POMPA TŁOKOWA, DIABELSKOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, POCHWALSKI, BRYDŻ SPORTOWY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KRATA, OUDRY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, GUGLE, KOHEZJA, DRYF, GRZECH, POWAŻNOŚĆ, TARTAK, POSTULATYWNOŚĆ, MEGAPOZYTYW, SKŁADANKA, BOMBA BURZĄCA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KOORDYNACJA, GŁUPKOWATOŚĆ, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, WALEC ELIPTYCZNY, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, BIAŁA MAGIA, DWÓJKA PODWÓJNA, SKOCZ DŁUGOCZUBY, ROZTWÓR KOLOIDOWY, GOSPODARZ, LINEARNOŚĆ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, PODRZEŃ, ŁAGODNOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, KRUPNIK, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, PINGWINARIUM, BEZPANCERZOWCE, ROPNICA, PŁOMYCZEK, MIKROOTOCZENIE, BREAKDANCE, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, INTERGLACJAŁ, MAKAKOKSZTAŁTNE, EMIGRACYJNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, ASTRONOMICZNA LICZBA, WIGOŃ, AMORY, POLE BRAMKOWE, DUSZA CZYŚĆCOWA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, CHMURNOŚĆ, HOBBYSTA, TEREN OTWARTY, MASTYGONEMA, BETONOWE BUTY, CRASHTEST, USTONOGIE, MENADŻER, SYNDROM WILKOŁAKA, MOPEK, PUNKT OKOSTNOWY, GAMBIR, PAPIER ŚCIERNY, MĘTNOŚĆ, SIAD PROSTY, REGRESJA LINIOWA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, OBJAŚNIENIE, MAŁOŚĆ, WOLUNTARYSTA, NANOMETR, BIEGUN UKŁADU, ŻAŁOBA, TAUTOCHRONA, SZPIEG GOSPODARCZY, PRĄD ZAWIESINOWY, KROK SKRZYŻNY, KASKODA, NIELUDZKOŚĆ, SMARKATA, PASJONAT, DWUKOLOROWOŚĆ, INDUKTYWNOŚĆ, ALLOCHTON, PRZEDWIECZNOŚĆ, PENITENCJA, GRACJALISTA, JEDYNE, INKOHERENCJA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, LIST KREDYTOWY, UKŁAD LOGICZNY, ZAPORA, ZABURZENIE NASTROJU, ANDANTE, INFORMATYKA, SIKSA, PARAMAGNETYK, GEN PODZIELONY, MLECZAN, BIAŁA NĘDZA, KUC CONNEMARA, ZUPA NA GWOŹDZIU, ABISYŃSKI KLASYCZNY, WILK PSZCZELI, HARTOWNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, ROZBRATEL, SYSTEM REPARTYCYJNY, ALFABET MIGANY, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, BAZA NAMIOTOWA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, ATRYBUCJA GLOBALNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KONWERTOR, TOMIZM, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, TANINA, PALEOMAGNETYZM, UŻĄDLENIE, KONTRPOCHÓD, TRWAŁOŚĆ, PROGRESISTA, SPŁASZCZKOWATE, SCRATCHING, SIODŁO DAMSKIE, ANTROPOLOGIA, KRZEMIAN WSTĘGOWY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, PATRONKA, UKŁAD WYŻOWY, POMPA STRUMIENIOWA, KALIPSO, KOMÓRKA ZWOJOWA, GRAFIK, PLEŚNIAK, PRĄD JEDNOFAZOWY, PRZEMYŚLNOŚĆ, KARAFUŁKA, GOTÓWKOMAT, KAPUSTA PASTEWNA, SINOLOGIA, KOLEBKA, PAŁAC, FERMION CECHOWANIA, ROZMACH, GAŚNICA ŚNIEGOWA, ECHOMETR, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SIŁOWNIA JĄDROWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, MENEDŻER, CHRZEST PRAGNIENIA, CIAMAJDOWATOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, KIEP, DOWCIPNOŚĆ, REFORMATOR, KANAŁ KRĘGOWY, PULSACJA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, MACIERZYSTOŚĆ, PODZIEMIE, NAPRĘŻACZ, TRANSFORMATORNIA, UKŁAD ZAPŁONOWY, NIEOPANOWANIE, DEKAWOLT, DURNOWATOŚĆ, CIASNOŚĆ, BAZYLIKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PRZELEW, MAŁY EKRAN, SZAROTA NORWESKA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, KUBECZEK, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OGNIWO STĘŻENIOWE, PRZERWA ENERGETYCZNA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, RACJONAŁ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, BISKUP POMOCNICZY, POLISA, LOGIKA ALGORYTMICZNA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, APLANAT, BYLEJAKOŚĆ, SIŁOWNIK, LEW SALONOWY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, AKADEMICKOŚĆ, PRZEMIENNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, STADION, FORMACJA ROŚLINNA, GLOSA, KOŁPACZEK, MILIAMPER, ?GOSPODARKA RABUNKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTOWNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO ZBUDOWANY W OPARCIU O ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK, W KTÓRYM PÓŁPRZEWODNIKIEM JEST SELEN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTOWNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO ZBUDOWANY W OPARCIU O ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK, W KTÓRYM PÓŁPRZEWODNIKIEM JEST SELEN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROSTOWNIK SELENOWY prostownik prądu elektrycznego zbudowany w oparciu o złącze metal-półprzewodnik, w którym półprzewodnikiem jest selen (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROSTOWNIK SELENOWY
prostownik prądu elektrycznego zbudowany w oparciu o złącze metal-półprzewodnik, w którym półprzewodnikiem jest selen (na 18 lit.).

Oprócz PROSTOWNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO ZBUDOWANY W OPARCIU O ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK, W KTÓRYM PÓŁPRZEWODNIKIEM JEST SELEN sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PROSTOWNIK PRĄDU ELEKTRYCZNEGO ZBUDOWANY W OPARCIU O ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK, W KTÓRYM PÓŁPRZEWODNIKIEM JEST SELEN. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast