Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OKRYWA Z WŁÓKNA, KTÓRA JEST CHARAKTERYSTYCZNA DLA NIEKTÓRYCH TKANIN

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUNO to:

okrywa z włókna, która jest charakterystyczna dla niektórych tkanin (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUNO

RUNO to:

zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia (na 4 lit.)RUNO to:

najniższa, przyziemna warstwa roślin i grzybów w lesie, w skład której wchodzą krzewinki, rośliny zielne, mszaki oraz nalot drzew i krzewów (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRYWA Z WŁÓKNA, KTÓRA JEST CHARAKTERYSTYCZNA DLA NIEKTÓRYCH TKANIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.184

DOBRY DUCH, LEGWAN GŁUCHY, KREACJA PIENIĄDZA, KAZARKA RAJSKA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, MINI-ALBUM, SAMORZĄDCA, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ODNOWICIEL, WYBIERACZ, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, TROGLOKSEN, TELEMARK, USTONOGI, FUNKCJONALIZM, LUSTRO FENICKIE, FERMION CECHOWANIA, INDYKATOR, BEYLIZM, JAGODZIAKI, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, STEP, JEZIORO POLODOWCOWE, LAMPA BENZYNOWA, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, MIRANDA, LUBIEŻNOŚĆ, KOMEDIANTKA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, ŻAGIEL SKOŚNY, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SPISYWACZ, PRZECIWWAGA, POUFAŁOŚĆ, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, OŚMIORNICA, GITARA HAWAJSKA, MGŁAWICOWOŚĆ, CYNKOTYPIA, BARWINEK POSPOLITY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, BROŃ TERMOJĄDROWA, MENADŻER, AUTOBUS CZŁONOWY, ZBAWICIELKA, ZACNOŚĆ, BODZIAK, KLAUZULA HORNA, DEGRESJA PODATKOWA, WIRUSY, ZGNILIZNA DREWNA, INIEKCYJNOŚĆ, REAKTOR GAZOWY, LANGUSTYNKA, NARZĄD ŚWIETLNY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PERSKIE OKO, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, FILIŻANKA, PASSIVUM, POLIMER, LEGOWISKO, AKOLITA, DING, CIĘŻKA WODA, GALON, SKORUPIAKI, WĄTŁOŚĆ, ECCHI, ZAMSZ, SIGNUM TEMPORIS, WYCIĄG LABORATORYJNY, OBLĘŻENIEC, INWESTOR, BEZDENNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, INDIAŃSKI, PISANINA, ANILANA, AEROCASCO, FALA PRZYBOJOWA, MILCZĄCA ZGODA, MĘTNOOKI, JĘZYK MASZYNOWY, NIEROGACIZNA, ARABSKI, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, WŁÓKNO, GŁOGOWNIK, REPETYTYWNOŚĆ, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, MESJASZ, POZIOM, WSPANIAŁOŚĆ, ZDECHLINA, ODCHYŁ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, AWERSJA DO RYZYKA, REZERWACJA, WOJSKO, KLAUZURA, RANA WYLOTOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, RIGOROSUM, DEASEMBLER, POPULARNOŚĆ, ROZMIARÓWKA, BABKA, ŚLIMAK, MERYSTEM, WSPORNIK, YOUTUBER, WALEC PARABOLICZNY, KLEJNOTKA ZIELONA, TREPANG, TEKST JAWNY, PONURNIK, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, NASTAWA, BIOMETRYKA, STRATEG, DOKUMENT, GLOTTOCHRONOLOGIA, SCENORYS, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ZAKŁAD HANDICAP, LOG, REGLAN, TACHION, MĘTNOŚĆ, OZONOSFERA, AEROZOL, BIBLIOTEKA, KONIEC ŚWIATA, LOTNY FINISZ, PRELUDIUM, SĄSIEDZKOŚĆ, SŁONOROŚLE, EDYKUŁA, CZEMPIONKA, PERSEWERACJA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, DZIKI LOKATOR, SINGEL, DYNA, PROSUMPCJA, WYCHÓD, NATURA, NARÓD WYBRANY, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, JAŁMUŻNIK, ZACHYŁKA, KOŃ TURKMEŃSKI, PIERWSZY, MALINOTRUSKAWKA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, MĄDROŚĆ, FANPEJDŻ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, GEN HIPOSTATYCZNY, GAŚNICA PIANOWA, PAJACYK, CZUBRICA, DIOGENIT, MIMBAR, ZGREDEK, DUŃSKI, PLANETA SKALISTA, AKADEMIA, BOGATY, DUKLA CHODNIKOWA, ANTYSZTUKA, PASYWIZM, SPRAWNOŚĆ, TAMILSKI, GRUPA LIEGO, ŻEBRO, KOSZARKA, DŻAGA, UŻĄDLENIE, ZAPALENIE, ODKAŻACZ, URYNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŚCIANA, TUTORIAL, LEWAREK, INFLACJA INERCYJNA, POIDŁO, WATA, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, BUK, WARTOŚĆ, POMNICZEK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, MESA, BIEDA, RADIOECHO, DIETA CUD, ELEKTRON DODATNI, NONKONFORMISTA, SZCZWANY LIS, FREESTYLE, CENTRALA, BOCZNIK, JĘZYK TAMILSKI, STUPAJKA, FRYCOWE, PRZEWODNICZĄCY, ZADANIE, ROZWIĄZALNOŚĆ, MATKA, FUNDUSZ ZASOBOWY, OBUDOWA, TENREK ZWYCZAJNY, PRODROM, ASTER SOLNY, LICZEBNOŚĆ, PSIARKA, GRATIS, HARCAP, RODZAJ GRAMATYCZNY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SAŁO, ANAMNEZA, MIKROTRON, PSOTA, ABNEGATKA, CHOCHOŁEK, KARDYNAŁ, PLEŚNIAWKA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PIERWSZA DAMA, PROTOTYPOWOŚĆ, ŁEBEK, ŻÓŁW CHIŃSKI, ESTRADOWOŚĆ, TOMIZM, SILNIK NISKOPRĘŻNY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, WAHACZ, DOŁEK, RADA PRACOWNICZA, HIPERFOKALNA, JEDNOLATEK, KOPUŁKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, MINÓG UKRAIŃSKI, LIROGON ALBERTA, NIEOSTATECZNOŚĆ, OSTROŚĆ, KOMPAKTOWOŚĆ, BAROSKOP, TOPSPIN, KONTO, GEN WĘDRUJĄCY, WYTWÓRNIA, CHROMATOGRAF GAZOWY, CHIŃSKOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, WYDŁUŻALNIK, PAWIE OKO, DOJUTREK, KATEGORYCZNOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, RUSAŁKA, KAPSLA, STOSUNEK, MASOWY MORDERCA, SZEWRON, KROWA, ECHINOCEREUS, ZWIĄZKOWIEC, SZERMIERZ, BREWIARZ, IDIOTYCZNOŚĆ, PODSTACJA TRAKCYJNA, MARGINALNOŚĆ, PLACEK, MADONNA, NORNIK BURY, GRZECZNOŚĆ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, MAŁGORZATKA, AZT, OBUSTRONNOŚĆ, UKŁAD LIMBICZNY, KŁUSAK FRANCUSKI, SHAMISEN, TANK, KORZEŃ, RESPONDENTKA, FUNKCJA ACKERMANNA, MIERNIKOWCOWATE, KUM, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: okrywa z włókna, która jest charakterystyczna dla niektórych tkanin, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRYWA Z WŁÓKNA, KTÓRA JEST CHARAKTERYSTYCZNA DLA NIEKTÓRYCH TKANIN to:
Hasło Opis krzyżówkowy
runo, okrywa z włókna, która jest charakterystyczna dla niektórych tkanin (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUNO
okrywa z włókna, która jest charakterystyczna dla niektórych tkanin (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x