RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)INSTRUMENT POCHODNY to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DERYWAT

DERYWAT to:

wyraz utworzony od wyrazu podstawowego za pomocą przedrostka, przyrostka lub odrzucenia części wyrazu (na 7 lit.)DERYWAT to:

związek chemiczny powstały przez zastąpienie jednego lub kilku atomów cząsteczki (najczęściej wodoru) grupą funkcyjną lub grupą innych atomów (na 7 lit.)DERYWAT to:

rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.978

ODLEWACZ, WYROŚL, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, WIDZĄCY, RZADKOŚĆ, BURDON, EKRANOPLAN, PYCHOTKA, PARNIK, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, EKSPERT, BAZA TRIANGULACYJNA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, HAGIOGRAFIA, REGULATOR POGODOWY, MIECZOGONY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, WOLLEMIA, CHŁODNIK, ANDEZAUR, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SYRENA OKRĘTOWA, LIBONEKTES, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, KOMÓRKA NERWOWA, GLOKSYNIA, BOHATER POZYTYWNY, SPORTÓWKA, TABLICA ASOCJACYJNA, ZNAK, POGONIEC, FIGHTERKA, GEN DOMINUJĄCY, DRAKOWENATOR, BABIA DUPA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PARKIETNIK, ŻNIWIARKA, DURNOWATOŚĆ, NIRWANA, FETYSZYZM TRANSWESTYCYJNY, ANALIZA SPEKTRALNA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, MISTRZ MURARSKI, ZBIÓR GĘSTY, LICYTACJA, WORECZKOWY, FARBOWANY LIS, OFIAKODON, OBRYWAK, WAPIEŃ ROGOWCOWY, KANAŁ ŻEGLOWNY, HEPTASTEORNIS, CREDENCIAL, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, MALOWANIE, LAMBADA, WOODSTOCK, PODJAZD, STOPER, NIEMORALNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, SZUM, NAKTUZ, BANKROFT, PLUSY, SYNERGIZM, SOLIDARNOŚĆ, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRZYWIDZENIE, PACHNOTKA, KASZTAN, PĘPAWA, WZÓR SUMARYCZNY, WZIERNIK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, NADZÓR JUDYKACYJNY, PANAMA, ŁUGOWNICA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, BOCZNOTRZONOWIEC, RZEPY, WARSTWA JASNA, LINIA ŚNIEGU, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, WOREK, HOT DOG, STRONNICTWO, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, MANIFA, SSAKI JAJORODNE, JĘZYK SZWEDZKI, SNAPSHOT, MINUTNIK MECHANICZNY, METAJĘZYKOWOŚĆ, PRASSAKI, RELAKSACJA, GABLE, ODBÓJ, PRZELUDNIENIE AGRARNE, DYSKRECJA, DRUK OFFSETOWY, PĘTÓWKA, ZASTRZAŁ KOSTNY, DROBNIACZKOWCE, NIEŚWIADOMOŚĆ, BRUTALIZM, PREFEKTURA MIEJSKA, GERMANISTA, CHIŃSKOŚĆ, PUCHAR, KONTRGAMBIT PHILIDORA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, GOMÓŁA, BUMER, LEGALIZACJA PONOWNA, FUNKCJA BORELOWSKA, PISCHINGER, PALIWO RAKIETOWE, ARBUZ, RODZAJ LITERACKI, BALON, KAZUISTA, SALA, INDYWIDUALIZM, ASTERIX, GRUCZOŁ MLECZNY, PALEOMAGNETYZM, PLOTER BĘBNOWY, GRUPA, SER, ROŻEK, CIĄGUTEK, FALISTOŚĆ, MAŁOŚĆ, ŁAMANA, ZAPORA MINOWA, GARLACZ, KOLUMNA, OSADA, MAŚLANKA, AMBROZJA, PYTAJNIK, TURBINA GAZOWA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, ZDROWAŚKA, BURAK, PYRY, TRANSFORMISTA, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, KONIETLICA KARPACKA, ROZBUDOWA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, ODBŁYŚNIK, POJEMNIK, ŁABĘDZIA SZYJA, DICYNODON, PRAWO, GYYZ, SASZETKA, NATARCZYWOŚĆ, PERLATOR, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, TROCINIARKI, PRZYKŁADNOŚĆ, DOKUMENT, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, PROGRESYWIZM, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, EUROPEJSKOŚĆ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, LUŹNOŚĆ, MINIATURZYSTA, OBYCZAJNOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ONAGER, ABSOLUTORIUM, KRZYŻ KOMANDORSKI, TOINA, SAMOZAPŁON, SYSTEM KASTOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, WIECZNY ŚNIEG, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, RAFIA, NAUKA HUMANISTYCZNA, NASTROSZEK, TRZPIEŃ, OLEANDER, MINIVAN, KAMERTON STROIKOWY, SKRYCIK, ROZRZUTNIK, SZPARNICOWATE, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, EUPARKERIA, UNIONISTA, WODNIAK, GRZYB MODRZEWIOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KATALPA, CEARADAKTYL, PILCH, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, KURTYNA POWIETRZNA, SKARB, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, GAŁĄŹ, OCHRZCZONY, MIODOJAD BIAŁOUCHY, GROŹBA KARALNA, MECHANIZM ŚRUBOWY, GRA CYLINDRYCZNA, ŻYŁKA, FALOWNICA, FILTR GĄBKOWY, NOMOKRACJA, DOBOSZKA, PRINSEPIA, GLISSANDO, KRÓWKA, KŁUSAK ROSYJSKI, ZASADA, DOTYK, TURANIZM, POMPA TŁOKOWA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, RYBI OGON, ARGUMENT, CHAŁTURZYSTA, KOMPETYCJA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, CHOROBA PLUMMERA, GRZYB SITARZ, INKWIRENT, KOLEPIOCEFAL, WIGOŃ, APOLOGIA, SYRENA ALARMOWA, BETABLOKER, DOUGHNUT, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, RYCINA, PRZEWODNIK SPŁAWU, ŚCIĘCIE, KRĘGARSTWO, REKLAMIARZ, LAPARENTOZAUR, BEZWYZNANIOWIEC, TRACHEOTOMIA, JAŚMIN, FILTR WĘGLOWY, DELFINY OCEANICZNE, WZORZEC, GLAZURA, POTWIERDZENIE, POTĘPICIEL, KAWALER, NOWY, KLAUZULA HORNA, JEZIORO ENDOREICZNE, TYŁOZGIĘCIE MACICY, POTĘGA, TORFOWISKO NISKIE, ŁUSZCZAK, GLINIASTOŚĆ, POPRZECZKA, MODELOWOŚĆ, BOCZEŃ, DRIP, ZRASZARKA, DEMON, ARCHEORNITOMIM, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, TYKWA, TRANSPORTÓWKA, TATIZAUR, GŁUPIĄTKO, SZAŁAŚNICTWO, BŁĄD TAKTYCZNY, NAMOLNOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, SILNIK INDUKCYJNY, KURATORIUM, GERMAŃSKOŚĆ, KOREKTOR, CZERSKA, PIEROGI RUSKIE, BŁYSTKA OBROTOWA, CHAŁUPNIK, PRZEŚWIT, SZKOLNOŚĆ, KMIEĆ, PRAWO TOŻSAMOŚCI, PROFESOR ZWYCZAJNY, TRWAŁOŚĆ, ?CHRZĄSTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.)
INSTRUMENT POCHODNY rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT
rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 7 lit.).
INSTRUMENT POCHODNY
rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego (na 18 lit.).

Oprócz RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ INSTRUMENTU FINANSOWEGO, KTÓRY UZALEŻNIONY JEST OD INSTRUMENTU BAZOWEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x