CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ MA BARDZO DOBRE SERCE, JEST HOJNY I POMYSŁOWY W SWEJ DOBROCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELKODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 14 lit.)WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELKODUSZNOŚĆ

WIELKODUSZNOŚĆ to:

to, że jakieś czyny bądź zachowania są bezinteresowne i dobre, świadczące o czyjejś dobroci i hojności (na 14 lit.)WIELKODUSZNOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ MA BARDZO DOBRE SERCE, JEST HOJNY I POMYSŁOWY W SWEJ DOBROCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.675

PRZEZNACZENIE, MORDA, FIGA Z MAKIEM, HIGIENISTKA, PROFESJONALISTA, PILOT, JASZCZURKA SARGANTANA, KROWIAK, PRZEPŁYW BURZLIWY, NOZDRZAKI, PRZEGUBOWIEC, KOLUGO, GANOIDY KOSTNE, SIKSA, OKAZJONALNOŚĆ, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, NIEOCZYWISTOŚĆ, KUSICIEL, ARKEBUZER, GEOMETRIA WYKREŚLNA, BAKTERIE METANOGENICZNE, FOSFATYDYLOCHOLINA, BOCZEŃ, OCZAJDUSZA, RĘBNIA ZUPEŁNA, OUTSIDER, LINIA, BAWEŁNA, KOCIE OKO, UZNAWALNOŚĆ, RAMIĘ, ETAPOWOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, MONOGAMIA, MAJSTER, FERTYCZNOŚĆ, NUMER, WANNA, RAJD OBSERWOWANY, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZYSK INFLACYJNY, WSZARZ, PĘTÓWKA, ASTER, KONIECZNOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, PERYFERYJNOŚĆ, SREBRNA PAPROĆ, BAJKOWOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, NIEJAWNOŚĆ, STAROISLANDZKI, ŁOMOT, DUSZNOŚĆ, ATLANTYDA, CHESTER, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, NAMPULA, RULETKA, TASIEMCE, NIZINNOŚĆ, WYWIAD RZEKA, MASA SPADKOWA, TUNEL, WIEŚNIAK, JER TWARDY, CHARAKTER, ŚLEPIE, PODRYDZYK OSTRY, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, DURNOŚĆ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SASZETKA, DOLA, DELIKATNOŚĆ, DURNOŚĆ, WYRACHOWANIE, GADATLIWOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, BATYST, MODELOWOŚĆ, BRONIOZNAWSTWO, ZASADA KOMPOZYCYJNA, KICHA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WIEK PROKREACYJNY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, WILKI WORKOWATE, SKUTECZNOŚĆ, OMNIPOTENCJA, NASŁUCHOWIEC, PEWNOŚĆ, CYRKUMFLEKS, SOWIZDRZALSTWO, TEORIA DESKRYPCJI, PASTA, LAMPA OBRAZOWA, KRET, PRZODOMÓŻDŻE, GŁUCHOŚĆ, TWARDY OŁÓWEK, WARSTWOWOŚĆ, PIERWSZEŃSTWO, HYGROPSAMMON, WOJOWNICZOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, ZGIEŁK, ŁUPEK ILASTY, ROZSADNIK, TRAGIZM, GRADUACJA, MŁODZIAK, KOMÓRKA ZWOJOWA, ŚWIDROWIEC, WOREK TRENINGOWY, POKREWNA DUSZA, WIELORASOWOŚĆ, POSEŁ, FUNDA, ZALESZCZOTKI, RZEŹBA GLACJALNA, SPRAWA, JON KARBONIOWY, POSKROMICIEL, WIELOZADANIOWOŚĆ, LICZBA POJEDYNCZA, PRZYSMAK, KOŁOSZ STOŻKOWATY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, DWUWARSTWOWOŚĆ, INKOHERENCJA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, TAJEMNICZOŚĆ, MDŁOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, SERCE JASIA, IRONICZNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, SKÓROSKRZYDŁE, PIRYDOKSAL, BEZBOLESNOŚĆ, ABRAKADABRA, SERNIK, IDEAŁ PIERWSZY, CZTEROETYLOOŁÓW, FALISTOŚĆ, MATOWOŚĆ, TWIST, EPIZOD, LEGITYMACJA STUDENCKA, BISKUP POMOCNICZY, FILM SF, ŁUK BLOCZKOWY, APRIORYZM, DEKADENCKOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, NIEPRZYJAZNOŚĆ, REALIZM, IRANISTAN, OPARCIE, DOPING, MAŚLAK CZERWONY, WSPÓŁROZMÓWCA, NIEZRĘCZNOŚĆ, CHORAŁ, PATROLOWIEC, ALFA I OMEGA, ŻELAZNA RĘKA, TKAŃCOWATE, CZWÓRKA, OBRAZOWOŚĆ, ZAPASY, ORIBI, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ŻUREK, HEAD HUNTER, RZEPKA KOLANOWA, PRZEJRZYSTKA, KWAS LIZERGOWY, NIEPRZYJACIEL, DIODA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, HEKSAFLUOREK SIARKI, HEROS, ATU, KANAŁ BURZOWY, WŁADNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, PODŁOŻE MALARSKIE, POKOLENIE KANAPKOWE, FRYWOLNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, WOJSKOWY, NIEDZISIEJSZOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, CZAS, KATEGORIA FLEKSYJNA, PASJA, REGLAN, GÓWNOZJAD, WIZJA, ŻARTOBLIWOŚĆ, PRZESADA, PLAKODONTY, SZLACHCIĄTKO, REALGAR, DOMINATOR, GIGAPOZYTYW, HURAGAN, HACKER, UTYLITARNOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, DOSTĘP WARUNKOWY, ZGODNOŚĆ, TERYLEN, FIGHTER, TOLERASTA, AKTYWNOŚĆ, TURBINA CZOŁOWA, KLOPS, LAGUNA, OBLEŚNOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, NIEBOŻĘ, WAZONKOWCE, EKLEKTYCZNOŚĆ, POLEMIZATOR, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, WILGOTNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, CZYNNOŚCI DOWODOWE, OMŁOT, NIESYMETRYCZNOŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, WICIOWCE, PŁASZCZKA NAGA, WYRZEKANIE, STREFA NIEBEZPIECZNA, FIZJONOMIKA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, TŁOCZYSKO, ŁADOWNICZY, WPŁYW, SZKARADNIK, PIESZCZOTA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, ZEWŁOK, MASZT, BIOFILNOŚĆ, PLATYNA, GRUBOŚĆ, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, GOŁĄBEK, POKRZYWDZONA, WARIACYJNOŚĆ, MAKOLĄGWA, RZECZOWNIK, PIŁA, HARD CORE, SKWAPLIWOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IB, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, IMPERTYNENCKOŚĆ, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, RACHUNEK BANKOWY, ŚLEPY NABÓJ, KARZEŁ, ŻAGIEL SKOŚNY, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, SZCZUR, NIEPRAWOŚĆ, PATRYCJUSZ, CIAŁO PRZYCZYNOWE, KRATOWNICA, KREDYT KONSUMPCYJNY, MAŁY EKRAN, SEKSUOLOGIA, GLINIAN, PRÓBA, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, SPOKOJNOŚĆ, BETAKSOLOL, ŚLEPY STRZAŁ, OTTER, BOCZEŃ NASTROSZONY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, SINGIEL, ANGLOARAB SHAGYA, TRUDNOŚĆ, TUŁÓW, DOM, OGOŃCZOWATE, ?OPIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ MA BARDZO DOBRE SERCE, JEST HOJNY I POMYSŁOWY W SWEJ DOBROCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ MA BARDZO DOBRE SERCE, JEST HOJNY I POMYSŁOWY W SWEJ DOBROCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELKODUSZNOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 14 lit.)
WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELKODUSZNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 14 lit.).
WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś ma bardzo dobre serce, jest hojny i pomysłowy w swej dobroci (na 17 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ MA BARDZO DOBRE SERCE, JEST HOJNY I POMYSŁOWY W SWEJ DOBROCI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ MA BARDZO DOBRE SERCE, JEST HOJNY I POMYSŁOWY W SWEJ DOBROCI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x