SYGNAŁ O MODULACJI SZEROKOPASMOWEJ, W KTÓREJ FALA NOŚNA DODATKOWO JEST MODULOWANA W PEWIEN ZNANY SPOSÓB W SZEROKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESYŁANA W CZASIE TRWANIA IMPULSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY to:

sygnał o modulacji szerokopasmowej, w której fala nośna dodatkowo jest modulowana w pewien znany sposób w szerokim zakresie częstotliwości i przesyłana w czasie trwania impulsu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYGNAŁ O MODULACJI SZEROKOPASMOWEJ, W KTÓREJ FALA NOŚNA DODATKOWO JEST MODULOWANA W PEWIEN ZNANY SPOSÓB W SZEROKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESYŁANA W CZASIE TRWANIA IMPULSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.064

GOMBROWICZ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, BYTOMKOWIEC, NIEWYCZUWALNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SILNIK OBCOWZBUDNY, KANGUR OLBRZYMI, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, WOSKOWATOŚĆ, ALTEMBAS, PRAWORZĄDNOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, ŚWIATŁO DZIENNE, KLĘK PODPARTY, AUTSAJDER, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, CHARLES ANDRÉ JOSEPH MARIE DE GAULLE, KROWIAK, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, BATIK, NAJEM OKAZJONALNY, WARSTWA JASNA, OTOCZENIE, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, ORDYNAT, HIPERDŹWIĘK, SZTURWAŁ, BETAKSOLOL, DYSKRYMINACJA, AHISTORYZM, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, GWIAZDA ZMIENNA, TRZON TŁOKOWY, MIEJSCOWY, BANKRUT, ZWROTNOŚĆ, POTĘGA, FINEZYJNOŚĆ, CHOLINOLITYK, DYNAMICZNOŚĆ, 2-AMINOETANOL, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, KARTY, KOSZATNICA, DOLICHOCEFALIA, NIECIEKAWOŚĆ, TEOLOGIA BIBLIJNA, KARTA KREDYTOWA, BEZAN ŻAGIEL, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ŻÓŁTAK, ULEGŁOŚĆ, RAK SZEWC, GRUPA ABELOWA, PIRAMIDA ELTONA, WZORZEC MYŚLOWY, HARTOWNOŚĆ, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, TERASA, PIJUS, MIASTO WOJEWÓDZKIE, NADAJNIK TELEWIZYJNY, AKROCYJANOZA, ROPOMACICZE, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, NIEDOMÓWIENIE, NUDYSTA, CZEREMCHA, ŚLEPY STRZAŁ, HERMETYCZNOŚĆ, ZADUPIE, SONDA, WYROŚLE, BULLETIN BOARD SYSTEM, GRACJALISTA, UPARCIUCH, FARBA KLEJOWA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, KONTAKCIK, SOLANKA, BRAHE, PRAWO PRYWATNE, PORÓD POŚLADKOWY, ŁOMOTANINA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, WIATRAK HOLENDERSKI, TRUTEŃ, PROPAGACJA, DELACJA, FOLKSDOJCZ, RATING, WELWET, AFRYKAŃSKI, DŻIHAD, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, PROSTOLINIJNOŚĆ, TEMPERATURA KELVINA, OSPALSTWO, RAMKA ODCZYTU, NARAMIENNIK, KUC CONNEMARA, EROZJA EOLICZNA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MIRAŻ, OCZKO W GŁOWIE, CIERNIOGŁOWY, WYBIEG, ALBUM, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, KIPTANUI, GESTAPO, ANOKSYBIOZA, KOTERIA, ZNAK KOREKTORSKI, PRZEKŁADNIA CIERNA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, C, RECYTATYW, WYZWISKO, INSTAGRAMERKA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SLOW-FOX, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, MISKA, NUŻENIEC LUDZKI, ŻART, FUTERKO, OSŁONOWOŚĆ, DWA OGNIE, DESPOCJA, MATERIALIZM DZIEJOWY, ALIGATOROWATE, POBUDKA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, PIANO, FRYZURA, SNAPSHOT, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, HÄNDEL, BEZGUŚCIE, WIELOKROTNOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ, FLEGMA, OBSZCZINA, SZTUKA KONCEPTUALNA, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, HOMERYDA, OUTLIER, CLEARING, PSI GRZYB, POMYSŁOWOŚĆ, ORTOGRAFIA, DELFIN BIAŁOBOKI, TROJAN, SKANDYNAWSKOŚĆ, SMERFETKA, MEMBRANA, BALET, STUPAJKA, ZACNOŚĆ, ŻÓŁW OLIWKOWY, KARMIN, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PENDŻABSKI, KOŚĆ GUZICZNA, POKER DOBIERANY, CUDZOŚĆ, SUŁTANAT, FILM HISTORYCZNY, SPADKODAWCA, KARMIDŁO, HAGIOGRAFIA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, JEŹDŹCZYNI, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, CZARCIE NASIENIE, RZEP, WALUTOWOŚĆ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, MIAŁ, PUNKT DYMIENIA, SER PODPUSZCZKOWY, MECH JAWAJSKI, PRZYŚPIESZENIE, POGODA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ZIELE, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KOMÓRKA MATECZNA, DZIESIĘCIONOGI, PHIL, ANONEK, NIEREALNOŚĆ, PYCHOTKA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, ZAPAŁECZKA, POCHWALSKI, GARDA, LIOTARD, WŁAŚCIWOŚĆ, FOSFATYDYLOCHOLINA, PÓŁROZKROK, OBEJŚCIE, EUKARIONT, DESIGN, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, STARODAWNOŚĆ, ATYPOWOŚĆ, PODEJŹRZON, PLEBEJUSZ, IRANISTAŃSKI, STAŁA MICHAELISA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, FEMINIZM, SUCHORYT, ADRES, GÓWNIANOŚĆ, ZŁO, DIODA PROSTOWNICZA, CYGARO, ECCHI, BROŃ RADIOLOGICZNA, OGNIWO GAZOWE, SIŁA, PRZEKAŹNIK, LEGALIZACJA PONOWNA, TRAKTONIUM, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WINO LIKIEROWE, MASA, PROCES POLITROPOWY, WIDMO DŹWIĘKU, ZAGŁADA, ASNYKOWIEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ŻABY SESZELSKIE, TANIEC, ZAPORA MINOWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, CHRAPY, NOŚNIK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, KLAUSTROFOBIA, PODNÓŻEK, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MYDELNICZKA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, SSANIE, MUMIA, GRZYB CHRONIONY, PILOT, KARAKUŁ, PODSTAWA, ROZWAŻNOŚĆ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, KAMPYLOGNATOID, ŁOMOT, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, NIJAKOŚĆ, TEFILIN, IDEALNOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, NAUKA JAZDY, SUPERVISOR, SPA, ODPAD POUŻYTKOWY, POLIGYNIA, LEZGINKA, KREDYT INWESTYCYJNY, RYGIEL, ŚMIERDZIUCH, CIOTA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, CYNKOGRAFIA, KREDYT HIPOTECZNY, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ZAGRANICZNOŚĆ, ABONAMENT, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, SAMORODNOŚĆ, ZAPISOBIERCA, KUPA, PRZEGRODA, TROLL, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, KLAUZULA HORNA, EMISJA PIENIĄDZA, KRĘGARSTWO, KOMBINACJA, FORMALIZACJA, NOTA PROTESTACYJNA, TAGER, ?ŻYŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYGNAŁ O MODULACJI SZEROKOPASMOWEJ, W KTÓREJ FALA NOŚNA DODATKOWO JEST MODULOWANA W PEWIEN ZNANY SPOSÓB W SZEROKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESYŁANA W CZASIE TRWANIA IMPULSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYGNAŁ O MODULACJI SZEROKOPASMOWEJ, W KTÓREJ FALA NOŚNA DODATKOWO JEST MODULOWANA W PEWIEN ZNANY SPOSÓB W SZEROKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESYŁANA W CZASIE TRWANIA IMPULSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY sygnał o modulacji szerokopasmowej, w której fala nośna dodatkowo jest modulowana w pewien znany sposób w szerokim zakresie częstotliwości i przesyłana w czasie trwania impulsu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY
sygnał o modulacji szerokopasmowej, w której fala nośna dodatkowo jest modulowana w pewien znany sposób w szerokim zakresie częstotliwości i przesyłana w czasie trwania impulsu (na 17 lit.).

Oprócz SYGNAŁ O MODULACJI SZEROKOPASMOWEJ, W KTÓREJ FALA NOŚNA DODATKOWO JEST MODULOWANA W PEWIEN ZNANY SPOSÓB W SZEROKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESYŁANA W CZASIE TRWANIA IMPULSU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SYGNAŁ O MODULACJI SZEROKOPASMOWEJ, W KTÓREJ FALA NOŚNA DODATKOWO JEST MODULOWANA W PEWIEN ZNANY SPOSÓB W SZEROKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESYŁANA W CZASIE TRWANIA IMPULSU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x