Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEBERA to:

w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 6 lit.)LEBERKA to:

w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.859

ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KOCUR, KREPA, TURZYCA, ŁAJKA, MINIATURA, CYRANKA, GAMELAN, MALUCH, UZBECKI, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, POLETKO DOŚWIADCZALNE, NUKLEOPROTEID, LINOLEUM, MAŁPA OGONIASTA, GLIKOLIPID, ELIMINACJA, WIELORAK, STANOWISKO, SURMA, BARWINEK, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, ELEKTROWÓZ, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, KSYLOGRAFIA, KASZA JĘCZMIENNA, AMFIUMY, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, MAJKA, RADIANT, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PROPORZEC, AZYMUT, DŻEZ, LINA, MILA MORSKA, ZNAK MUZYCZNY, ŻAKINADA, HEGEMONICZNOŚĆ, POJAZD SAMOBIEŻNY, ZDRADA, KAWALERIA POWIETRZNA, MYDELNICZKA, KONOTACJA, LEGOWISKO, STORYTELLING, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, DZWONNICA, TŁO, BURZA, WERMUT, FEIJOADA, BENCHMARK, CIĄG, KUPNO, PODPORA, NÓŻ, KONWERGENCJA, KONDOROWATE, PRÓBNIK, ŁAPOWNICTWO, HIEROGLIFY, NARZĄD SZCZĄTKOWY, EPISKOPAT, SZLACHCIURA, EKRANOPLAN, BAGAZJA, FILM DROGI, KRĘGARSTWO, KORWIN, TINGEL-TANGEL, ADRESAT, SZLAUCH, MAGNES, GAPA, HAK, STRZAŁKA, FASOLA, ANTROPOZOONOZA, KIERZNIA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, WĄŻ, KLASA, HASŁO WYWOŁAWCZE, PRZEZIERNIK, SZKRAB, KORONATOR, ANKUS, AKCJA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, JAMOCHŁON, KLUCHY, BUŹKA, MONETA BULIONOWA, ROZDZIAŁEK, BAJECZNOŚĆ, TRÓJKĄT, OKŁAD, OSADA, BOLA, TERRARYSTYKA, NIEWYDOLNOŚĆ, KEKS, KWIZ, WYŁAPYWACZ, TURBINKA KOWALSKIEGO, KONEW, SACHARYD, PLAKIETA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KAWA ZBOŻOWA, HAUG, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, FRANK GWINEJSKI, CLERK, PEPICZEK, JOGURCIK, TEKTONIKA, BALDACHIM, RÓŻA, WSPÓŁUCZEŃ, BRĄZOSZOWATE, CENA ADMINISTRACYJNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZEMIANA ODWRACALNA, KRYPTOREKLAMA, PODODDZIAŁ, ANTOCYJANIDYN, TEST PASKOWY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, OBRĘCZ, ALKOHOL, KATEGORIA URZĘDNICZA, AKROLIT, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, AZOLLA PAPROTKOWA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, BAŁKAŃSKOŚĆ, EGRETA, KLASYFIKACJA ABC, BŁYSZCZKA, FISTUŁA, CZAPRAK, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, SER ŻÓŁTY, PIERWSZOŚĆ, WRÓBEL POLNY, GEMFIBROZYL, NAUKI KOGNITYWNE, PIERWSZOŚĆ, REMONT ŚREDNI, KRYKIET, AZOT AMONOWY, ARCYDZIĘGLEL, METAMERIA, WARIACJA, BRAMKA, KANGUR RUDY, WIEŻA KOŚCIELNA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, ODZIEŻ, WARZYWO, PANORA, KSOBNOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, BŁYSK HELOWY, BITA ŚMIETANA, WYPEŁNIENIE, SMUŻKA LEŚNA, PIOŁUNÓWKA, AKCENT SŁABY, DIAKONIA, ŻÓŁW LEŚNY, STUDNIA ABISYŃSKA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, SZWADRON ŚMIERCI, KRANÓWKA, SEKULARYZACJA, NACISK, NIEDOŻYWIANIE, MANKIETY, OKRĘT TRANSPORTOWY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, JEDYNKA, DYNAMIZM, RANWERSY, PIĘDŹ, ŚWINIA DOMOWA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, KOD OGRANICZONY, KONDOR, SZLAUF, SPÓŁKA, ANTYFONA, JĘZYKI KARTWELSKIE, DZIELNIK, NAPÓJ, KOMPETYCJA, DEZERCJA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, OLBROT, SEWELOWATE, KLEPKA, DZIAŁ, MODULACJA SKROŚNA, ZIARNIAK, SEJSMOGRAM, OBROŃCZYNI, DIETA ASPIRYNOWA, MATEMA, MANIERKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, JESIOTROWATE, SOLE MINERALNE, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, FORMALIZACJA, ŁOPATONOGI, FROTKA, WYCINEK KULI, WYZWANIE, UDAR MÓZGOWY, NAKAZ, ELIMINACJA, BŁAZEN, PROFIL LIPIDOWY, LIŚCIEC, PYCHA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, GOSPODARKA, OSNOWA MATEMATYCZNA, GALISYJSKI, CHODY, ZIARNO, KULTURA STARTEROWA, OCZAR, WÓŁ, POKŁAD, BRZOZA CZARNA, BIEGI, PIRAMIDA NERKOWA, ESDEK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KOSTIUM, BITWA, OCZOJEBKA, MANDALA, RUBEL, EPIZOOCJA, BIEŻNIA, MEMBRANA, ELEKTRORADIOLOGIA, KORD, LATARNIA, NUROGĘŚ, MANSZETA, REZERWA, KOLEJKA GÓRSKA, MAKSIMUM, BAŁWANEK, POSIEW, PUSTAK ŚCIENNY, PRAWO MAJĄTKOWE, AEROZOL, PULPA, OPASKA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, SIWERNIAK, OGRÓD JORDANOWSKI, ŁAPCE, PINGWIN ANTARKTYCZNY, FLACHA, LUSTRZEŃ, GODZ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PARTER OGRODOWY, KAMIEŃ, GRZYB DĘBOWY, HRABINI, KAPITAŁ RZECZOWY, BALDACHIM, ŁASKAWCA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, LARGO, OPTIMUM EKONOMICZNE, RABAT, KROPKA, PERTURBACJA, IZBA, GOŚĆ, POMIAR, KABEL, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, KLASTER, AKROBACJA POWIETRZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lebera, w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 6 lit.)
leberka, w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEBERA
w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 6 lit.).
LEBERKA
w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x