W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEBERA to:

w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 6 lit.)LEBERKA to:

w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.434

SEKULARYZACJA, KANONIERKA, ZARZĄDZENIE, HISTOPATOLOGIA, OFICJALNOŚĆ, TONIK, CZEPIAKOWATE, BABULINKA, KARIOLKA, DZIAŁKA, CYWIL, BUTLA, KŁOBUK, FUNKCJE ELEMENTARNE, ZWODNICZOŚĆ, LAMPA LUTOWNICZA, RZUTKA, MASA STARTOWA, SUKIENKO, MASZT, OPŁATA ADIACENCKA, LAMPROFIR, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, INTERCEPCJA, PION, SKARYFIKACJA, PIKIETA, ŚMIECISKO, GALERIA, BYDŁO DOMOWE, PROCES DECYZYJNY, BEZŻENNOŚĆ, RANGA, TRINIA, PATRONAT, MEMORANDUM, NAPPA, TOINA, WŁODZIMIERZ, SZASZŁYKARNIA, SPRZEDAWCA, RĄCZYCA, CHŁODNIK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, FASZYNA, NUCZA, OKRZEMKI, MYRDYRDA, WĄŻ, FIRMÓWKA, IRC, ROZPADLINA, TYP ANTROPOLOGICZNY, MINOKSYDYL, NADRUK, KOLO, GEST, GNÓJ, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KRECIA ROBOTA, DERYWAT, NASTAWA, TAMARYND, KATAFRAKTA, PNEUMATOLIZA, SZCZELINA, PORADLNE, PRÓBKA, PARMA, ATREZJA POCHWY, MYSZOSKOK WIELKI, SZURPEK SŁOIKOWATY, SZNAPS, GIRLANDA, WOTUM, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, SEJSMOGRAM, CZWÓRSTYK, POTAŻ, BAZA ORBITALNA, TEST PASKOWY, MAAN, BOLOMETR, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, BEAN, USŁUGA KONSUMPCYJNA, OSA ŚREDNIA, TAUKA, TETRAMER, POLONISTYKA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, TWÓR, SZKARADA, RZEZAK, HAK, ARSENIAN(III), AEROZOL, DYSOCJACJA TERMICZNA, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, OPONY MÓZGOWE, JELEC, BAŁAMUTNICA, KOSKINOMANCJA, GROTESKA, GARDEROBA, EFEKT STYKU, MAJCHER, TEUTON, BABUŚKA, PLANETA SKALISTA, KALATOS, SZKARŁUPNIE, SERWETKA, KOCZKODAN ZIELONY, OGÓREK KISZONY, GRZYB SIARKOWY, OMDLAŁOŚĆ, KONTROLA, ORBITER, ŁUPEK PARAFINOWY, DEKADA, SAMPLING, PRODUKT LECZNICZY, UZBECKI, PRODUKT UBOCZNY, DANAIDOWATE, NALEŚNIK WIOSENNY, AKALKULIA, FRONT ZOKLUDOWANY, FONDUE CZEKOLADOWE, SUCHOKLATES, GAL, LEGENDA HERBOWA, ROZŁÓG, METAL KOLOROWY, KATAPULTA, SYNTEZA, MANSZETA, SERBSKI, NUMER BURTOWY, EKSPANDER, STANOWISKO, OŚLE UCHO, GOSPODARKA MORSKA, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PUSZKA, SWETER, GĄSIENICZKI, KABRIOLECIK, EPITET, KUGLARZ, HLAK, SITEK, REWERS, TRANSPORT AKTYWNY, NARYS FORTYFIKACYJNY, CYPROHEPTADYNA, DOBYTEK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ODGAŁĘZIACZ, STOŁÓWKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KŁOCHTUN, POLER, KREWNY, WĘDRÓWKA, MENU, WRĄB, MYJKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, FILIGRAN, REDAKTOR TECHNICZNY, OZDOBNICA WIĘKSZA, PYZA, DAWKA, SKUNKSY, POGOŃ ZA RENTĄ, SUCHY TYNK, PUSTAK STROPOWY, KOŃ KIŃSKI, FITONCYD, SENES, TERAPENA DIAMENTOWA, OBCY, PCHACZ, RAWKA BŁAZEN, WĘGIEL KAMIENNY, CZAPLA MALGASKA, ORTODONCJA, WULKAN BŁOTNY, ANTYMONARCHISTA, HUBA SIARKOWA, ATAK, SATANISTKA, DOSIEBNOŚĆ, KORUPCJA, NASTAWA OŁTARZOWA, KRATA PODGRUP, KONSOLETA, ZAPLECZE SOCJALNE, SZTUBAK, ORANŻADA, ZAPROSZENIE, STRZAŁA, WARTOWNIK, PARCH, REMIKS, UGRUPOWANIE, JĘZYK LODOWCOWY, EMILY, KIELISZNIAK, ZUCHWAŁOŚĆ, SPRZĘŻNICA, BRAND, UDAR, NIETOLERANCJA, PODRYDZYK OSTRY, PARODIA, FORGA, OBIEKT, VIOLA BASTARDA, ŁAKNIENIE SPACZONE, PRYMUS, WOJNA DOMOWA, KOMPLIKACJA, KULTURA MUSTIERSKA, NASYCANIE, STOŻEK DZIOBOWY, WIGILIA, HEL, KOŃ HUCULSKI, INTERLUDIUM, RÓŻANIEC, DWOISTOŚĆ, KAŁAMASZKA, KOŁNIERZ, SYMPOZJON, DŻEM, ELAND, BAZA TRANSPORTOWA, PIRANIA, KONTRALT, GDERACTWO, UMOWA BARTEROWA, STRZĘP LUDZKI, PRZEPAD, JOSE, ISTOTA ZBITA, BUDOWLANIEC, MUCHA SUCHA, CYFRONIK, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, OŁTARZYK, KANTONISTA, PAWILON, OPERATOR KABLOWY, ŻABKI, POMNIK, SIDARA, ALARM POŻAROWY, LALA, GLORYFIKATOR, BESKIDNIK, LEKTYNA, ATRYBUCJA, ARANŻER, KARTA, OPŁATA CZYNSZOWA, SMOCZEK, BLOKHAUZ, RÓŻANKA, PIÓROSKRZELNE, BITA ŚMIETANA, TKACTWO, STUDNIA ABISYŃSKA, FIAKIER, ALIT, ZAKON SZPITALNY, KLĘK PODPARTY, ROTA, HARENDA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, HERBATA, KOLUMNA, GRANULACJA, SERM, MARKIZETA, KRUŻGANEK, TARCZA, POR, SET, LUNETA, KAPLICZKA, REFLEKSOLOGIA, FROTKA, ?PORCELANA STOŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.434 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEBERA w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 6 lit.)
LEBERKA w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEBERA
w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 6 lit.).
LEBERKA
w gwarze poznańskiej i łódzkiej: wątrobianka, wyrób wędliniarski (wędlina podrobowa) z mielonych podrobów (głównie wątroba, rzadziej dodatkowo płuca, śledziona czy nerki), skórek wieprzowych lub drobiowych oraz tłuszczu (słonina, smalec, podgardle lub boczek), niekiedy z dodatkiem innych rodzajów mięs (na 7 lit.).

Oprócz W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - W GWARZE POZNAŃSKIEJ I ŁÓDZKIEJ: WĄTROBIANKA, WYRÓB WĘDLINIARSKI (WĘDLINA PODROBOWA) Z MIELONYCH PODROBÓW (GŁÓWNIE WĄTROBA, RZADZIEJ DODATKOWO PŁUCA, ŚLEDZIONA CZY NERKI), SKÓREK WIEPRZOWYCH LUB DROBIOWYCH ORAZ TŁUSZCZU (SŁONINA, SMALEC, PODGARDLE LUB BOCZEK), NIEKIEDY Z DODATKIEM INNYCH RODZAJÓW MIĘS. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast