ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET MIGANY to:

alfabet, w którym każdej literze przypisany jest inny układ i ruch dłoni oraz palców (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.732

POWYWRACANIE, SIARCZAN, METKA, KOLPOSKOP, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, PUNKT PODSŁONECZNY, KRĄGŁOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, WEŁNIANKA, USTRÓJ RODOWY, ZAPRAWA NASIENNA, WSZECHBYT, HELIOFIZYKA, PIERWSZEŃSTWO, UTWÓR WKŁADOWY, RADAR GEOLOGICZNY, KLIMAT, EURO TRANCE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, KUPA, METODA ODCHYLEŃ, WSPANIAŁOŚĆ, UŁAŃSKA FANTAZJA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CIEMNIA, SIATKA, SZYBKOWAR, RYSUNKI, REFERENDUM GMINNE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, TRON BOŻY, CUDZOŚĆ, GRYZETKA, PAŃSTWO ROŚLINNE, MIEJSCE, GATUNEK CELOWY, ALFABET, INKOHERENCJA, CZARNA DZIURA, KOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, DOBRO LUKSUSOWE, CIASTO, NAUPLIUS, POTULNOŚĆ, WYTWÓRNIA, NAPASTLIWOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, GOSPODARSTWO DOMOWE, SIKA, EGZOTYK, MUSTEL SIWY, LAZARET, SZKAPLERZ, POSIEDZENIE NIEJAWNE, AREN, DOBOSZKA, NIESTATECZNOŚĆ, TECHNOKRACJA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, CZUB, AZJATYCKI TYGRYS, POSYBILIZM, KRZYŻAK ROGATY, JĘZYK ANGIELSKI, IDENTYCZNOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, PLEZJOZAURY, TRYCZNIK, HERBATKA, AZTREONAM, DUALNOŚĆ, TOŃ WODNA, NIEZWARTOŚĆ, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, REUMATYZM, NEGACJONISTA, HEKSAPLOID, LINKOMYCYNA, LEGITYMISTA, ZNAK KOREKTORSKI, WŁÓKNO SZTUCZNE, BOA DUMERILA, WĘGLOWODAN, ZANUSSI, CHÓD SPORTOWY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, MEDYCYNA LOTNICZA, RYNEK WEWNĘTRZNY, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, BOCZNIK, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ANTYKWARNIA, PĘPAWA, NADŚWIADOMOŚĆ, DREWNO LETNIE, PERYSELENIUM, FEMINIZM, SERBSKOCHORWACKI, ALTERNATYWA, BOLSZEWICY, MELINA, BRZEGOWCE, BARIERA ODŁAMKOWA, NATARCZYWOŚĆ, PAPIER KREDOWY, MEGAPOLIS, LOK AGNESI, PRAKTYCZNOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, ADWOKAT, WORKOWCE, ROZKŁADOWOŚĆ, DŻEREŃ, MINÓG UKRAIŃSKI, EPOS HOMERYCKI, DOBRODUSZNOŚĆ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, BEZSENSOWNOŚĆ, POZYCJA TESTOWA, REAKTOR JĄDROWY, FASOLA, ILUZORYCZNOŚĆ, BARWNIK AZOWY, LEK ANALEPTYCZNY, PATAFIAN, STAROSTA GRODOWY, DIABEŁ WCIELONY, MASIELNICZKA, ZWICHNIĘCIE STAWU, NIEGOŚCINNOŚĆ, UISTITI SREBRZYSTA, UKŁAD NIELINIOWY, POSŁUCH, HARMONIJNOŚĆ, CZARNA SOTNIA, DERYWACJA FLEKSYJNA, AQUAFABA, PROTOROZAUR, PASTERSKOŚĆ, MIKSER, WĘGIEL KENELSKI, FILTR CZEBYSZEWA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, PROPAGACJA, CEWA, BUNKIER, KRAKOWIANKA, AZT, SYSTEM JĘZYKOWY, KILOKALORIA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, WSPOMNIENIE, KONWOKACJA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SILNIK SZEREGOWY, KARŁOWATOŚĆ, WYTAPIALNIA, POPOVER, PSIKUS, NAMOLNOŚĆ, DRABINA ANALGETYCZNA, WIENIEC, BURGER, LAS DESZCZOWY, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, CHLUBNOŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, SZMELC, EKOLOGIZM, ALFABET PALCOWY, RUBASZNOŚĆ, AUGSBURG, KANAŁ ŻEGLOWNY, FPS, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PRZEDROST, WIERCIPIĘTKA, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, NAWÓJ, GŁOS, PODZIAŁ, CZASOPISMO NAUKOWE, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, SPŁACALNOŚĆ, FIBROMIALGIA, FRYBURG, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, SSAK ŁOŻYSKOWY, ZACHYŁKA, GWAJAK, C.O, GENTELMAN, WSPÓLNY ZASÓB, AIOLI, ABSOLUT, AMFIBIJNOŚĆ, DOBRO RZADKIE, PROSTACKOŚĆ, ŻÓŁTAK, KLAWIATURA EKRANOWA, OKNO STARTOWE, WIELOZADANIOWOŚĆ, HUMANIZACJA PRACY, WIZYTÓWKA, ŻARÓWKA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, OBRONA KLASYCZNA, AEROFON, KOMERCHA, WIZJA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, CHUDOŚĆ, AWUNKULAT, ZMYŚLNOŚĆ, WYRAZ PODSTAWOWY, BLISTR, FLAMING MAŁY, INICJATYWA PRYWATNA, SMOK, WOLNOMULARSTWO, PRZEWÓD JEZDNY, CHOREOGRAFIA, PASZTETOWA, WARUNKOWANIE, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, POSZLAKA, PODWIELOKROTNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, OPERA, REKIN CHOCHLIK, NEWRALGICZNOŚĆ, KONSULENT, OCKHAMIZM, NIEPOPULARNOŚĆ, PRZEKAŹNIK, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, POKRZYWDZONY, AMORFIZM, ŚWIĘTO, UTWARDZACZ, PAŃSTWO AUTORYTARNE, ENERGETYKA WODNA, ANTROPOLOGIA, PERCHA, NUTRIETY, IDEALNOŚĆ, ORKA NAJMNIEJSZA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, BIAŁY MURZYN, UMOWA O PRACĘ, EINSIEDLER, UKŁAD HENONA, PIEPRZ CZARNY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, STAW BIODROWY, KWARC ZIELONY, WOŁYNIANKA, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, SUPERVISOR, PROSTA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KANAŁ, OSTOJA, WYLECZENIE, PIEROGI RUSKIE, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, GETTO TRANZYTOWE, RUMSZTYK, PAPILOTKA, MŁOT, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, REMAT, PITU-PITU, MINIVAN, BIEDAK, SEGREGACJA RASOWA, CONDO HOTEL, GNIAZDO, SZEŚCIAN, OBWÓD ELEKTRYCZNY, CECHA PODZIELNOŚCI, SUCHAR, PANIKA BANKOWA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ŚMIECIOWISKO, KOMBINACJA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, CYGAN, DRIP, BOSFOR KIMMERYJSKI, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, MINERAŁ SIARCZKOWY, ?NISZCZYCIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET MIGANY alfabet, w którym każdej literze przypisany jest inny układ i ruch dłoni oraz palców (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET MIGANY
alfabet, w którym każdej literze przypisany jest inny układ i ruch dłoni oraz palców (na 13 lit.).

Oprócz ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x