ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALFABET MIGANY to:

alfabet, w którym każdej literze przypisany jest inny układ i ruch dłoni oraz palców (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.732

LUBIEŻNOŚĆ, TWARDA SPACJA, BOMBA KOBALTOWA, OCZODÓŁ, KRWAWNIK POSPOLITY, DIETA ASPIRYNOWA, GORZKOŚĆ, KODEKS PRACY, RAJA BRUZDOWANA, ŁUSKA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, REUMATOLOGIA, FERMENTOR, ZROSŁOGŁOWE, WAPIENNIK, ŚMIERDZIEL, RAKIETA, RADYKALNOŚĆ, AZT, GRZĘDA, TIK, BEZNADZIEJA, GALLIZACJA, DOMEK, ZDROWAŚKA, DELFIN, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, BOŻA RĘKA, WIDELCZYK, KOLEŻANKA PO FACHU, RÓG, NARRACYJNOŚĆ, BABIZM, SIMPLEKS, IDIOFON, WOLNOŚĆ, FOTOLABORATORIUM, DEZINSTALACJA, LUSTRZEŃ, LECZENIE CHIRURGICZNE, ZDRÓJ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WYDATEK MAJĄTKOWY, DENOTACJA, SIŁOWNIK, LEGENDA, KANTOR, REFLEKTOR, REUMATYZM, WIERTACZ, TAUTOLOGIA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, RUCH PRECESYJNY, ŻART, TRENING AUTOGENICZNY, SUCHAR, WYTWÓRNIA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, INKASKA, SPORT EKSTREMALNY, PŁASKONOS, IZBA, TAUKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, MINIMALIZM, NORWESKI, SUPERPRZEBÓJ, ZAPISOBIERCA, MURZYN, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, HAPLOTYP, MINIRADIO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, CZŁONEK, EGZYSTENCJALISTA, KOMISARZ, KUŁAN SYRYJSKI, ZAPYLACZ, MITYCZNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, MYRMEKOFIL, KARON, BARWICA DREWNA, SILNIK JONOWY, E-PODPIS, ABISYŃSKI KLASYCZNY, BAZA NAMIOTOWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PLURALIZM, UBOGOŚĆ, KRIONIKA, ABSORPCJA KRAJOWA, BANKOWÓZ, BIOFILIA, PODKŁADKA, DŻAGA, STYL WIKTORIAŃSKI, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, GRUNGE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZALESIANIE, NIECZYNNOŚĆ, TAMARYNDA, NACZYNIOWE, CZAGRA SENEGALSKA, REKINY, SKOS, OSTROŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TURECCZYZNA, NATURALIZM, KURSOR, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, SSAKI NIŻSZE, CHÓD, ORŁOSĘP, CHRZĄSTKA, REZEDA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, GORYL NIZINNY, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, ROZGWIAZDY, HIOLSKI, MANDARYŃSKI, ABRAKADABRA, KOLEKTYWIZM, ŁYKOWATOŚĆ, ŁUSKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, EKSPERTKA, MASTYKS ASFALTOWY, WOMBAT TASMAŃSKI, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, WAŁECZEK, SYMULACJONIZM, OTOCZENIE, TABLICA SYSTOLICZNA, OPONA BEZDĘTKOWA, ŻÓŁTAK, STAROŚĆ, HASŁO WYWOŁAWCZE, SUPERNOWA, SEKUNDOGENITURA, TRASER, PORA GODOWA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, POCHWIAK OKAZAŁY, GRUBOSKÓRNOŚĆ, AUTOTEMATYZM, SERBISTYKA, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, AHISTORYCZNOŚĆ, ZAMACH SAMOBÓJCZY, ŚCIÓŁKOWANIE, RURA OKŁADZINOWA, KRET EUROPEJSKI, GIPSORYT, TEOZOFIA, WYPRYSK KONTAKTOWY, SSANIE, ĆWIARTKA, BEZPODSTAWNOŚĆ, SZCZECIN, KOSZT RODZAJOWY, FRANCUZ, EKSTREM, GAŁĘZIAK, BATON, EPIDEMIOLOGIA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ZAKŁAD PRACY, BREAKDANCE, PĘTLICA, ANTYMILITARYSTA, BENIAMINEK, SZYB WINDOWY, AWANPORT, TURANIZM, ZAKRYSTIA, ZWIERZYNA DROBNA, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, BEZDENNOŚĆ, KOŁEK, DATARIA, HISTERYK, ŻARTOWNIŚ, WIEŻA, TRYLMA, KETEN, KŁĘBCZAK, CHRZEST PRAGNIENIA, WZNIOS, MULTIPLEKS, ROPUCHA NADRZEWNA, CHIŃSKI, KIERKI, SNOBISTYCZNOŚĆ, MASA SPOCZYNKOWA, GIBON SREBRZYSTY, FIGURA, BLOK KONTYNENTALNY, ANTEOZAUR, SEKCJA ZWŁOK, SŁONIARNIA, WODOROTLENEK, PORTUGALSKI, KRAJ ALPEJSKI, CWANOŚĆ, SUPERTOSKAN, DESZCZOCHRON, PRZESILENIE, CZAPLA BIAŁOLICA, RZUT RÓWNOLEGŁY, SAŁATKA, BIEG PRZEŁAJOWY, LINEARNOŚĆ, FREESTYLE, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, PRZAŚNOŚĆ, ODDZIAŁ, UCHYB REGULACJI, SODA, PALARNIA, REWOLUCJONISTA, PŁASZKA, MAŁODUSZNOŚĆ, MELODRAMAT, TOY, KAGUAN, PAŹ, CIĘŻKI BOMBOWIEC, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PRZEKŁADNIA, CIĄG FIBONACCIEGO, MIŁOŚĆ, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, PRYZMAT PENTAGONALNY, SIEDZENIE, KOSZĘCIN, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, POSZKODOWANA, MROK, GRUPA INTERESU, KŁĄB, OŚMIORNICA, RYSUNEK TECHNICZNY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ARKABALISTA, MOŻLIWOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, GARDA, KOMPARYCJA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, KAPPACYZM, FURIOSO, KABINA RADIOWA, PŁOMYK, WĘZEŁ, BATERIA SŁONECZNA, PIEC MUFLOWY, MIASTO POWIATOWE, BŁYSZCZ BIZMUTU, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, FUNKCJA SCHODKOWA, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, PENDŻABSKI, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KOLEJ, WOŁOSKI, NAROWISTOŚĆ, HÄNDEL, OZONOSFERA, SŁOWACKI, MISTRZYNI, WYROSTEK RZĘSKOWY, REPETYCYJNOŚĆ, TRUD, INFLACJA KOREKCYJNA, MYSZ ZAROŚLOWA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, WĄTŁOŚĆ, DZIĄSEŁKO, PROSUMENT, ALMUKANTARAT, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KRUSZARNIA, KOMUNALKA, GRUPA ABELOWA, GROTESKA, MATERIALNOŚĆ, GLOBALNOŚĆ, ?PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALFABET MIGANY alfabet, w którym każdej literze przypisany jest inny układ i ruch dłoni oraz palców (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALFABET MIGANY
alfabet, w którym każdej literze przypisany jest inny układ i ruch dłoni oraz palców (na 13 lit.).

Oprócz ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ALFABET, W KTÓRYM KAŻDEJ LITERZE PRZYPISANY JEST INNY UKŁAD I RUCH DŁONI ORAZ PALCÓW. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast