Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, NIE JEST SKOŃCZONE, NIE JEST DOPRACOWANE TAK, ŻEBY MOGŁO BYĆ UŻYWANE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEGOTOWOŚĆ to:

to, że coś nie jest gotowe, nie jest skończone, nie jest dopracowane tak, żeby mogło być używane (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEGOTOWOŚĆ

NIEGOTOWOŚĆ to:

nieprzygotowanie kogoś na coś lub do czegoś (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, NIE JEST SKOŃCZONE, NIE JEST DOPRACOWANE TAK, ŻEBY MOGŁO BYĆ UŻYWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.204

WIECZORÓWKA, NOWOBOGACKI, AMPUTACJA, SEKSTA, NIESTANOWCZOŚĆ, OGRANICZENIE, GÓGLE, SPEAKER, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, NASKÓREK, TORTOWNICA, BUMER, GOŁYSZEK, SZCZEPIONKA WŁASNA, PRZENOSICIEL, SIEKACZ, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, NIEKOSZTOWNOŚĆ, OPIESZALSTWO, CYTRYNA, SALWINIA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, EMIGRACYJNOŚĆ, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, KREMOWOŚĆ, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KISIEL, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KANGUR OLBRZYMI, NADNATURALNOŚĆ, ZBIERACZ, NIEROZUMNOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, WYRZUT, DZIECIORÓB, INDIAŃSKI, DWUSTRONNOŚĆ, SZTYBLETY, STRZAŁECZKA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, LAUDATOR, DANIE KOSZA, SAMOOKREŚLENIE, ZAGRODNIK, TWIERDZA, KARCZMA, CYNKOTYPIA, DESZCZOWOŚĆ, ASPIRANT, LAMINAT, STUDIUM, POLIFAG, ASTER, DEKLARANT, GŁOWA RODZINY, KAZUISTA, CZUBRICA, GRANULA, PIONIERSKOŚĆ, PIERNIK, INDYKATOR, PODAŻ ELASTYCZNA, BASEN, LIS, WŁÓKNIAK TWARDY, MACIERZYŃSKOŚĆ, FURIERYZM, PYCHOTKA, NIEWIDZENIE, SPIKER, COPYPASTA, FILHELLENIZM, AUTONOMIZM, NIENEUTRALNOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ZASTRZALIN TOTARA, JARZĄB GRECKI, SKORUPIAKI, MOCNA STRONA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, MARGINES, KATASTROFICZNOŚĆ, PODKŁAD, TRANSSEKSUALISTKA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, KONIEC, JĘZYK BERTA, SKAŁA LITA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, KONWERSJA GENÓW, PODCIEP, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, BAKTERIE WŁAŚCIWE, OTOCZENIE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CHLUBA, ACHEIROPOIETA, POZŁOTKA, CYKORIA KORZENIOWA, NUTRIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, ELEKTRON DODATNI, PISMO TECHNICZNE, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KRYPTOKOMUNIZM, ZASADA, MAH JONG, EUBAKTERIA, GRZEBIEŃ FALI, PARKIETAŻ PENROSE'A, PRZEKAZ, TRUD, DODATEK SZKOLENIOWY, PŁACZ, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, LIMO, DAWNOŚĆ, RZADKOŚĆ, MAGOT, MISJA DYPLOMATYCZNA, NIEPORZĄDNOŚĆ, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, PRUSKOŚĆ, PRZĄDKOWATE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, TUNEL, RESPONSYWNOŚĆ, AUTOMOBILISTA, STOSUNEK SPOŁECZNY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, GRUPA RYZYKA, ZATKANIE DZIURY, NIEDOBÓR, KARKOŁOMNOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, PRAGMATYCZNOŚĆ, NIEPOWODZENIE, RZEKA, REKOMPILACJA, WIELOFAZOWOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, STREFA ODRUCHOWA, KWASIOR, SALAMI, ŻYWIEC, APROBACJA, ŻYWIENIE WIARY, ŚLIZG, NABIEŻNIK, NADAJNIK TELEWIZYJNY, KARAFUŁKA, DENOTACJA, EKONOMICZNOŚĆ, RUTYNISTA, KASZA, KSENOBIOTYK, UFNOŚĆ, FELDSZLANGA, OKTAEDRYT, SUPERRAKIETA, MIASTO UMARŁYCH, MISKA SOCZEWICY, EROTOMAN TEORETYK, WYROŚL, BIERNY ZAWODOWO, JĘZYCZEK, ANIMALIZM, PRZEDDZIEŃ, PRÓG BÓLU, ŚWIATŁO KOTWICZNE, BŁYSK, MALINOTRUSKAWKA, MACICA PODZIELONA, PROWANSALSKI, MARSYLIOWATE, GUGIEL, SATELITA SZPIEGOWSKI, PŁYN ETYLOWY, MIŁOŚĆ WŁASNA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, RYZYKO KREDYTOWE, PIĘDZIK SIEWIERAK, UMOWA KONTRAKTACJI, PIJUS, ANALIZA BILANSU, POŻYWIENIE, KLECANKA RDZAWOROŻNA, DOŁEK, MAJEUTYKA, GRA NIESKOŃCZONA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ETAPOWOŚĆ, NUDYSTA, KARTKA, CIĄGNIK, BADANIE PRZESIEWOWE, NADWYŻKA HANDLOWA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, FIZYCZNOŚĆ, PĘPAWA, WYCHOWAWCA, KLON, ZESPÓŁ ROTORA, DWORNOŚĆ, LICZNIK PRĄDOWY, TENISÓWKI, PAKU CZARNOPŁETWY, ROZRZĄD, KORYTKO, CHLUBNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, TENDENCJA ROZWOJOWA, MIGDAŁ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, OGÓR, DZIESIĄTKA, UWARUNKOWANIE, MPA, MINÓG RZECZNY, ASESOR, KONFESJA, RECESJA LODOWCA, WYZWANIE, UPIĘKSZENIE, MIERNOŚĆ, BROŃ TERMOJĄDROWA, WICIOWIEC, NIEŚMIAŁOŚĆ, RHIZOBIUM, SŁODYCZ, SŁABIZNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, MIŚ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PENTAPLOID, UPARTOŚĆ, SOBACZE ŻYCIE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, OSTOJA, ELUWIUM, ZESZYT W LINIE, ZASADNOŚĆ, DZIAD, ŚNIEG, NEKROFILIA, POBUDKA, POPRZEDNICZKA, POLIGAMIA, KERATOPLASTYKA, MIESZKALNOŚĆ, BYSTRZAK, JASZCZURKA SARGANTANA, DROGA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, DELEGACJA, MINA, CZARNA WDOWA, OPINIA, KONWENT, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, SKARGA, FILOZOFIA PRAWA, SOLARKA, SANDBOX, BEZBOLESNOŚĆ, OBRZYD, AKUMULATOREK, POLICYJNOŚĆ, ZEROWOŚĆ, CUDZOŁOŻNICA, AZOLLA, OSTANIEC, PRZERZUT, BYSTRZACHA, KOZERA, NERCZYŁUSK, CYKORIA, MALINA ZACHODNIA, ZASIŁEK OKRESOWY, MINIALBUM, ŻUBR NIZINNY, PODPORA, OBSESYJNOŚĆ, KOSTKA, KOMIN, NIELOTNOŚĆ, STYL, INFLACJA KOREKCYJNA, BEKIESZA, REZERWA, JĘZYK IZOLUJĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś nie jest gotowe, nie jest skończone, nie jest dopracowane tak, żeby mogło być używane, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ NIE JEST GOTOWE, NIE JEST SKOŃCZONE, NIE JEST DOPRACOWANE TAK, ŻEBY MOGŁO BYĆ UŻYWANE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niegotowość, to, że coś nie jest gotowe, nie jest skończone, nie jest dopracowane tak, żeby mogło być używane (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEGOTOWOŚĆ
to, że coś nie jest gotowe, nie jest skończone, nie jest dopracowane tak, żeby mogło być używane (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x