TABLICA, NA KTÓREJ ZAWIESZONY JEST KOSZ DO KOSZYKÓWKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESKA to:

tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DESKA

DESKA to:

płaski, silnie wydłużony kawałek drewna (na 5 lit.)DESKA to:

sprzęt sportowy w kształcie prostokąta (na 5 lit.)DESKA to:

narta - podłużny, wąski przyrząd sportowy do jazdy po śniegu, wodzie lub innym podłożu (na 5 lit.)DESKA to:

dziewczyna z bardzo małym biustem (na 5 lit.)DESKA to:

bywa z sękami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TABLICA, NA KTÓREJ ZAWIESZONY JEST KOSZ DO KOSZYKÓWKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.207

PALMA, WPŁATA, GRUCZOŁ SUTKOWY, KRUPNIK, REEDUKATOR, TEOLOGIA PASTORALNA, STAROINDYJSKI, PROEPIDEMICZKA, SALAMANDROWATE, MACIERZ ZESPOLONA, BEGUINE, KARKOŁOMNOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, SZKARADA, MASZYNA WYPOROWA, TRIAL ROWEROWY, ROMANS, HISZPAŃSKOŚĆ, MAFIA, NAPĘD, CHROPAWOŚĆ, OBŁUDNIK, WARIACYJNOŚĆ, PIANA, KANAPKA, TEORIA DESKRYPCJI, KORUPCJOGENNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, JĘZYK ARABSKI, SIŁY POWIETRZNE, AGREGATOR, MYRMEKOFIL, CHOROBA KAWASAKI, GUZ ŁAGODNY, POWIEŚĆ MILICYJNA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, SFERA BIOTYCZNA, CZUJNIK JONIZACYJNY, ABSURD, PODSTOPIEŃ, PSZENICA DURUM, WZNIOS, KONTRDEMONSTRACJA, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, BIEDACZKA, PAT LEGISLACYJNY, BEZROBOCIE AGRARNE, PUPILEK, BULLETIN BOARD SYSTEM, MATKA BIOLOGICZNA, SUBTELNOŚĆ, BROŃ RAKIETOWA, PRZYCZYNA FORMALNA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, SZYBOLET, PRIORYTET, SUPERNOWA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SPEKULANT, KURDUPLOWATOŚĆ, NALTREKSON, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, RZECZOWNIK, PEŁZATKA, EUGLENA ZIELONA, WIETRZENIE MECHANICZNE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PRAWDA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ELIPSOIDA ZIEMSKA, JIG, WODA-WODA, GEOFIT KORZENIOWY, MOŻLIWOŚĆ, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ZGNIŁOŚĆ, GOLIAT, OFFTOP, OBROŃCA, ODSŁONIĘCIE, ŚLEPY TOR, BATERIA PŁASKA, AZYDOTYMIDYNA, SIŁOWNIK, ORDYNUS, DIALIZA OTRZEWNOWA, ELEKTROFON, STAN WZBUDZONY, RĘBNIA ZUPEŁNA, SZCZUR ŚNIADY, KOŚĆ OGONOWA, KNAJPIARZ, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, TWARDA SPACJA, SPŁASZCZKOWATE, EFFIGIA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, BOŻE NARODZENIE, ETIUDA, MAŁOŚĆ, FILTR GĄBKOWY, LINEARNOŚĆ, NIEWYGODA, SKRZYPŁOCZE, PRYWATNOŚĆ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ALUMINOGRAFIA, RZEKA AUTOCHTONICZNA, CHOROBA VAQUEZA, PRZESYP, ŚLĄSKOŚĆ, SZANKIER MIĘKKI, LIMIT, POŻAREK, POSTĘPACTWO, BARIERA JĄDROWA, OCZOJEBKA, DOBRO PODSTAWOWE, GŻEL, KRYTERIUM CAŁKOWE, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, PŁASKOZIEMIEC, MRÓWNIKOWATE, RAMDYSK, PARPOSZ, PRZYBUDÓWKA, WODOROSÓL, WSIOK, TAKIFUGU, CIAŁO JAMISTE, HAMULEC WIRNIKOWY, UMIEJSCOWIENIE, NIETYPOWOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, KOSZATNICA, AEDICULA, SER PODPUSZCZKOWY, SUTENERSTWO, TABELA, ALBAŃSKOŚĆ, ŁOŻYSKOWIEC, WOLNOAMERYKANKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KIESZENIÓWKA, TRWAŁOŚĆ, DRĘTWOTA, MKLIK, SZAROWIPTERYKS, KLEJÓWKA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, MIEDZIOWNIK, BENZYNA CIĘŻKA, WUJ SAM, PŁEĆ, WYŚMIENITOŚĆ, PIEG, ZASŁUŻONY, SZTUKI PIĘKNE, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, BLACKJACK, GOSPODARKA KOMUNALNA, PACAN, GENIALNOŚĆ, MASTYKS, SKINNY, ARKEBUZER, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, TABLICA MENDELEJEWA, STARODAWNOŚĆ, TRASANT, ŚREDNIACTWO, STROIK, OMIEG KAUKASKI, WITRYNA, PROTEINA, ZANOKCICA CIEMNA, EMISJA PIENIĄDZA, WYDRA, MECHANIZM JARZMOWY, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BAZYLIKA MNIEJSZA, PORZĄDNOŚĆ, KANCERA, GRUPA ADDYTYWNA, GŁOWNIA, ARMEŃSKI, ORGANIZM WYŻSZY, NAJDUCH, PSOTA, SŁABEUSZ, WYSTAWNOŚĆ, KWARTET, AUTENTYCZNOŚĆ, ZAKRĘT, TAUTOLOGIA, SHOJO-AI, DERYWACJA FLEKSYJNA, GRONINGER, JEŻYNA POPIELICOWA, KAGUAN, UKŁAD EKLIPTYCZNY, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, ANGIELCZYK, STOSINA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KRAKOWIAN, STELLARATOR, KUPEREK, ROPNICA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, REPREZENTACYJNOŚĆ, ZIELONOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, OKAP, PILA, WYŚMIENITOŚĆ, BOROWIK DUPAINA, CZEK BEZ POKRYCIA, FAKTYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, WIDŁOZĘBOWCE, PÓŁSKÓREK, METALOPROTEINA, WELWET, JĘZYK EZOPOWY, WYRAZISTOŚĆ, ALMUKANTARAT, RARYTAS, KETOZA, KRYZA, PRÓBA, HISTORIA, ŁAMACZ LODU, PĘDNIK AZYMUTALNY, LOTNIK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, LÓD, REAKCJA RODNIKOWA, DESKA ŚNIEŻNA, POGODNOŚĆ, PEREŁKA, GITARA KLASYCZNA, POWIĘŹ, PIŁKA RĘCZNA, TELEWIZORNIA, SOLARKA, RZEŹBA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, NUMER KIERUNKOWY, WYSPIARSKOŚĆ, PARK PRZEMYSŁOWY, GLOTTOCHRONOLOGIA, AKTUALIZM, DOSIEBNOŚĆ, SURFAKTANT, BIOPOLIMER, ASNYKOWIEC, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, MACIERZ ALTERNUJĄCA, UŁAMEK ZWYKŁY, NEPOTYSTA, KATASTROFICZNOŚĆ, ŁADNOŚĆ, MINÓG JAPOŃSKI, MOC ZNAMIONOWA, TYLCZAK, NASADA, JĘZYK GYYZ, GRYZETKA, CHODZĄCY TRUP, KONDENSACJA, GNIAZDKO, KOZIBRÓD, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, CHOROBA HAGLUNDA, PINGWIN CESARSKI, NIEUWAŻNOŚĆ, CHUDOŚĆ, ZEBRA, PASZTET, CHEMEX, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, LAWETA, KONTIKI, MACIERZ WSTĘGOWA, PODŁOGA, TOTALIZATOR, NIEWZAJEMNOŚĆ, ROŚLINA OWADOPYLNA, POCZUCIE WINY, TARPAN, MIESZANKA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KRÓTKI WZROK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KROKODYLOWATE, PASSIVUM, KOŁNIERZ SZALOWY, ?CIUĆMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TABLICA, NA KTÓREJ ZAWIESZONY JEST KOSZ DO KOSZYKÓWKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TABLICA, NA KTÓREJ ZAWIESZONY JEST KOSZ DO KOSZYKÓWKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESKA tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESKA
tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki (na 5 lit.).

Oprócz TABLICA, NA KTÓREJ ZAWIESZONY JEST KOSZ DO KOSZYKÓWKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TABLICA, NA KTÓREJ ZAWIESZONY JEST KOSZ DO KOSZYKÓWKI. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast