ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE FORMY DZIAŁAŃ QUASI-LECZNICZYCH MAJĄCYCH SWOJE KORZENIE W NURCIE TZW. MEDYCYNY LUDOWEJ. KRĘGARSTWO PRAKTYKOWANE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ OSOBY O ZNIKOMEJ LUB ŻADNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ, CO NIESIE TYM SAMYM POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĘGARSTWO to:

zwyczajowe określenie formy działań quasi-leczniczych mających swoje korzenie w nurcie tzw. medycyny ludowej. Kręgarstwo praktykowane jest najczęściej przez osoby o znikomej lub żadnej wiedzy medycznej, co niesie tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE FORMY DZIAŁAŃ QUASI-LECZNICZYCH MAJĄCYCH SWOJE KORZENIE W NURCIE TZW. MEDYCYNY LUDOWEJ. KRĘGARSTWO PRAKTYKOWANE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ OSOBY O ZNIKOMEJ LUB ŻADNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ, CO NIESIE TYM SAMYM POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.909

OKRĘŻNOŚĆ, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, GRUPA, OSAD EOLICZNY, ODTWÓRCA, EDYCJA, ZŁOTKO, RZĄDNOŚĆ, ROŚLINA SPOŻYWCZA, ZATRWIAN, TRYBUNAŁ, BYTOWNIT, LEBERA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MORŚWINOWATE, TATRA, MARUDNOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, PASEK, KANADYJKA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, SYNERGIZM, KULCZYBA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ABAK, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, TEMPERA, LEPIARKOWATE, LEGWAN GŁUCHY, WYCHWYT, MEZOMORFIA, RABSZTYN, KLUBOWIEC, INFORMATYK, RAPORT, PRÓBNIK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PRZESŁONA, JEMIOŁA, OPCJA BARIEROWA, WŁÓKNO, TURÓWKA, ROZGRZEWACZ, TRUCHŁO, CHODZONY, BRUTALNOŚĆ, BALON ZAPOROWY, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, BABINIEC, SKRÓT, NADAKTYWNOŚĆ, BUDOWA, ETYKIETKA, KICZ, CIOTCZYSKO, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KULCZYBA WRONIE OKO, OBSŁUGIWANIE, GŁODNY KAWAŁEK, ANTAGONISTA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, SERDECZNIK POSPOLITY, MUCET, RATING KREDYTOWY, BIOMEDYCYNA, DEPIGMENTACJA, ODBÓJ, DEFENSOR, TYGRYSIE OKO, BRUDNICOWATE, DOKUMENT, POZOSTAŁOŚĆ, POWIERZCHNIA WALCOWA, BODZIAK, UNIWERSYTECKOŚĆ, DNO KWIATOWE, NIELICZNOŚĆ, AKR, ZBLIŻENIE, TOŁHAJ, SEPTYMA, PEDOFILIA, SMUTY, BRZYDOTA, SZKIC POLOWY, KUPLET, OWOC, KLUCHY POŁOM BITE, ALBUMIK, NIEUPRZEJMOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PANGSZURA INDYJSKA, KOLORATKA, WIELOPIĘTROWIEC, GLOBUS, POGODNOŚĆ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, POEMAT HEROICZNY, KANAŁ, SZKANDELA, KOCHAŚ, TOLERASTIA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, MAKROPIERWIASTEK, PORTFEL, ABLACJA, HLAK, PROMIENNIK, KUBEK, KOLORYSTA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, GABLOTA, ALARM, STANOWCZOŚĆ, PROSIACZEK, WYWIAD, TOWARZYSTWO, PARPOSZ, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ŚWIDER, HUMMUS, ANTYKWARK, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, NEGACJONISTA, DYSTONIA TORSYJNA, ROBDESZAN, SALA, OKTANT, POWSZECHNOŚĆ, LOTY NARCIARSKIE, METRYKA, DELTA WSTECZNA, POŻYTEK, CZOŁÓWKA, AUTOMATYKA POGODOWA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, TRZODA CHLEWNA, ANEROID, KATAR KISZEK, KLASÓWKA, SUS, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, HEGEMONICZNOŚĆ, UDERZENIE, SREBRZENIE, LIST ZASTAWNY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, ENERGIA, PASTORALE, CZOŁÓWKA, ENKAUSTYKA, PAROBEK, CIAPATY, EMISJA WTÓRNA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, VIVACE, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, HAUST, PUSZKARZ, WOJSKO SPECJALNE, DUKLA CHODNIKOWA, NONI, ŚLĄSKOŚĆ, RELACJA PEŁNA, PELHAM, PRYWATKA, NIEMRAWOŚĆ, PAJERO, BOBÓWKA, POSTSCRIPT, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PĘCHERZ, LEKTURKA, OTCHŁAŃ, BAZYLIKA KATEDRALNA, TECHNIKA GRAFICZNA, WYDANIE, GAZA, UCHO, DOBROSĄSIEDZTWO, KAMICA MOCZOWA, OBIEKT LINIOWY, DŹWIĘCZNIK, PISEMKO, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, JĘZYKI DARDYJSKIE, KOSTNIAK KOSTNINOWY, KUPON, SYMBOLICZNOŚĆ, DEKONCENTRACJA, SPEKTROMETRIA MAS, PROTETYKA, UPIÓR, POTWIERDZENIE, FIGHTERKA, OCZKO, CENTRALA, KUCHNIA, JEHOLOPTER, JASZCZURNIK, TEOZOF, ORLĘ, BIELINEK RUKIEWNIK, GRZESZNOŚĆ, POWIEŚĆ SF, SPRAWA, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, BAKARAT, BAZA WIEDZY, NIENOWOCZESNOŚĆ, ADMINISTRACJA MORSKA, PCHEŁKI, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, MAŁŻORACZEK, PRÓBA GENERALNA, CZARNUSZKA, SZPILA, PSYCHOANALIZA, ZADYMKA, KARA UMOWNA, ROZPRAWKA, KŁOSEK, DARŃ, MADRAS, ESPERANTYDA, TRANSPORTER, SEKTORÓWKA, FILTR CYFROWY, LAMPA DAVY'EGO, DYPTYCH, STATYWIK, STRĘCZYCIELSTWO, TABLICA STEROWNICZA, KIOGA, POCIĄG MARSZRUTOWY, POLEWA, ZMOWA, PROZAK, ANDROGINIZM, FILM NOIR, HEL, PRIAPEUM, ALFABET FIKCYJNY, POWÓZ, MIKROEWOLUCJA, HORYZONT ZDARZEŃ, ŁYKOWATOŚĆ, OBÓZ DOCHODZENIOWY, IBIZA, WYCZARTEROWANIE, NACZYNIAK GRONIASTY, PAPROTNIK KOLCZYSTY, DZIKA RÓŻA, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, HORMON LOKOMOCYJNY, BARANIA GŁOWA, BAŃKA, FORMACJA, CHWYTAK, WOJNA DOMOWA, HOMOLOGIA, ATRYBUCJA STABILNA, DYSOCJACJA TERMICZNA, STYLO, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, AKTOR, KOT, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, ODKRYTY SZACH, PLAZMA ZARODKOWA, TARCIE, MIÓD BARTNY, REKRYSTALIZACJA, DURNOWATOŚĆ, EMULGACJA, KOBIERZEC, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, RONNE, DOSTĘPNOŚĆ, EKSPANDER, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, SIŁOWNIK, DYNAMIZM, HIPOKRYTA, SKONIA, TANGO, ROZSTAW BOŚNIACKI, AMARANT, WORECZKOWY, BOZON Z, BANDAMKA, SNAJPERKA, TRANSFUZJA KRWI, MAŁA OJCZYZNA, VIBRAM, ?LURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.909 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE FORMY DZIAŁAŃ QUASI-LECZNICZYCH MAJĄCYCH SWOJE KORZENIE W NURCIE TZW. MEDYCYNY LUDOWEJ. KRĘGARSTWO PRAKTYKOWANE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ OSOBY O ZNIKOMEJ LUB ŻADNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ, CO NIESIE TYM SAMYM POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE FORMY DZIAŁAŃ QUASI-LECZNICZYCH MAJĄCYCH SWOJE KORZENIE W NURCIE TZW. MEDYCYNY LUDOWEJ. KRĘGARSTWO PRAKTYKOWANE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ OSOBY O ZNIKOMEJ LUB ŻADNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ, CO NIESIE TYM SAMYM POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĘGARSTWO zwyczajowe określenie formy działań quasi-leczniczych mających swoje korzenie w nurcie tzw. medycyny ludowej. Kręgarstwo praktykowane jest najczęściej przez osoby o znikomej lub żadnej wiedzy medycznej, co niesie tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĘGARSTWO
zwyczajowe określenie formy działań quasi-leczniczych mających swoje korzenie w nurcie tzw. medycyny ludowej. Kręgarstwo praktykowane jest najczęściej przez osoby o znikomej lub żadnej wiedzy medycznej, co niesie tym samym poważne zagrożenie dla zdrowia (na 10 lit.).

Oprócz ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE FORMY DZIAŁAŃ QUASI-LECZNICZYCH MAJĄCYCH SWOJE KORZENIE W NURCIE TZW. MEDYCYNY LUDOWEJ. KRĘGARSTWO PRAKTYKOWANE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ OSOBY O ZNIKOMEJ LUB ŻADNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ, CO NIESIE TYM SAMYM POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE FORMY DZIAŁAŃ QUASI-LECZNICZYCH MAJĄCYCH SWOJE KORZENIE W NURCIE TZW. MEDYCYNY LUDOWEJ. KRĘGARSTWO PRAKTYKOWANE JEST NAJCZĘŚCIEJ PRZEZ OSOBY O ZNIKOMEJ LUB ŻADNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ, CO NIESIE TYM SAMYM POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x