TZW. FIGURA PRZYDROŻNA, KAPLICZKA, KRZYŻ, MAŁE, PRZYDROŻNE MIEJSCE KULTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGURA to:

tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIGURA

FIGURA to:

kształt postaci, budowa ciała (na 6 lit.)FIGURA to:

wyobrażenie postaci człowieka lub zwierzęcia w rzeźbie (na 6 lit.)FIGURA to:

postać (na 6 lit.)FIGURA to:

ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.)FIGURA to:

zespół ruchów w konkurencji sportowej, popis, akrobacja (na 6 lit.)FIGURA to:

typ, osobnik, osoba o złej reputacji (na 6 lit.)FIGURA to:

król, hetman, wieża, koń, goniec w szachach (na 6 lit.)FIGURA to:

w malarstwie figuratywnym: przedmiot przedstawiany (na 6 lit.)FIGURA to:

osobistość, ktoś, z kim należy się liczyć (na 6 lit.)FIGURA to:

element języka wzmacniający emocjonalność i obrazowość wypowiedzi (na 6 lit.)FIGURA to:

figura geometryczna (na 6 lit.)FIGURA to:

muzyczny ozdobnik (na 6 lit.)FIGURA to:

zjawisko lub postać traktowane jako zapowiedź przyszłej swojej reprezentacji; typ (na 6 lit.)FIGURA to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element wyrazisty, znajdujący się na pierwszym planie tzw. sceny, na którym skupia się uwaga podmiotu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TZW. FIGURA PRZYDROŻNA, KAPLICZKA, KRZYŻ, MAŁE, PRZYDROŻNE MIEJSCE KULTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.781

BIAŁA FLOTA, SMENTARZ, DUOLA, RIKSZA, KOKTAJL, MIEJSCE NOCLEGOWE, PISKLĘ, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, HEIMAT, ZASADZKA, KANA, AZYL, MAIL, KROKIEW, GŁUSZA, PENTAGON, DRUGI PLAN, PIKAP, HELMINTOLOGIA, REJESTR, MAŁPIĄTKO, RING, OGRÓD, PRZEDMURZE, MELDUNEK SYTUACYJNY, SOKOLSTWO, WYSTAWA, SEUL, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, TAU, UJŚCIE, OSTĘP, ROZETKA, KAPLICA CHRZCIELNA, ZIEMIA, CHANUKA, MEGALIT, NACZYNIOWE, PIELGRZYM, FIRLETKA, WYRZUTNIA, BEZPIECZNY SEKS, KRZYŻ POKUTNY, DWURURKA, PLAN, FUGA, FIGURA TANECZNA, WYLĘGARNIA, NADRUK, SKŁAD CELNY, EGZORCYZM, ORFIZM, PIELGRZAN, WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ, MATURA POMOSTOWA, SALON KOSMETYCZNY, FRATERNIA, ŁONO, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KAJZERKA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, KUŹNIA, KWATERUNEK, OGNISKO, AS, OBSZAR EPICENTRALNY, POLANA, GARDEROBA, KARCZOWISKO, APARAT KRYTYCZNY, SPOINA, KRZYŻ MALTAŃSKI, POGORZELISKO, ATLANTA, CONNOLLY, CALGARY, SKŁADNICA, FIGURA PRZESTRZENNA, DEMOSCENA, KALAREPA, PIERZCH, CIĄGUTKA, GETTO SZCZĄTKOWE, ANON, RADIO TAXI, ZAWRÓT, CENTRUM KONFERENCYJNE, MALIZNA, BANANOWIEC, OBRZĘK, CENTRUM HANDLOWE, PORÓD NIEWCZESNY, SEMINARIUM, ODWIEDZALNOŚĆ, BUFET, DINAR CHORWACKI, KĄTEK, LEPANTO, RANWERS, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, GRAFIKA FRAKTALNA, WARTOWNIA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ZIARNECZKO, ODWSZALNIA, LOŻA, SAPPORO, ZAWIJAS, DIALOGIZM, WIDZOWNIA, KOŁCHOZ, APOZYCJA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, PIERWSZY PLAN, ORIJA, ZIEMIA OBIECANA, PRZEPRZĘG, ZBIEG, CECHOWNIA, LUZ, FREZARKA, ATTACHAT, KUCE, MIEJSCE, LABIRYNT, STUDIO FOTOGRAFICZNE, LOŻA, PRYSZNIC, BIBUŁA, BAZA NAMIOTOWA, WYLĘGARNIA, WYBIEG, OCZKO POLODOWCOWE, PRZEWRÓT, SAMIZDAT, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, LOTNY FINISZ, DOM, MAŁPIĘ, BĄBEL, TOTALIZATOR, REGRESJA PROBITOWA, PIERWSZY PLAN, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KOŁO MAŁE, MIEJSCOWNIK, ROZKŁAD HIPERGEOMETRYCZNY, TELEMARK, OBOZOWISKO, IMADEŁKO, NATRYSK, BAŃKA, FIGURA, MŁYNEK, FLUIDYZACJA, OKRUSZEK, SCENA, METABAZA, BRETOŃSKI, ŚWIATŁO, LAPIDARIUM, STRZELNICA, ZŁĄCZE, PISECZNICZKA, OBOZOWISKO, OCZKO, WALET, RAJ, AKOLITA, TRZON MACICY, CERKWISKO, DZIDZIA, DELANEY, ZBIORNICA, WYRĘBA, USZKA, LUZIK, ŚWIECA, SEKSTOLA, TONSURA, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, ZAKRĘT, TRÓJKĄT BERMUDZKI, BARBETA, ZAPIAN, HELIOFIZYKA, ROZCIĘCIE, GOLGOTA, WIWARIUM, OŚRODEK, TAPINOCEFAL, PIZA, KONCENTRAK, OAZA, KRUSZARNIA, SZEROKONOSE, KLIPER, PRZECIWSTAWNIA, POLINEZYJSKI, DRAG, MNISZEK, DYFTERYT, NIESTACJONARNOŚĆ, TRZECI PLAN, PIERDOLNIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OGRÓDEK, POZYCJA SPOŁECZNA, JUNAK, LOŻA, KOSIARZE, BESTIARIUSZ, KLEJOWNIA, PRYSIUD, WYTAPIALNIA, WICEMISTRZ, LOT NURKOWY, WĘGIEŁ, KWASORYT, DRZEWIAŃSKI, BIEGUN, NIEGOŚCINNOŚĆ, WAKAT, PUNKT, WCIĄGNIK, ŚLEDZIOWATE, PRZEGUB, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, REALNY SOCJALIZM, REPOZYCJA, EKTOMIKORYZA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, NYLON, WODA HIPEROSMOTYCZNA, KOMISARIAT, POZYCJA, KRUCYFIKS, KARZEŁKOWATOŚĆ, GNIAZDKO, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ODPARZENIE, SZARPANINA, HAFT KRZYŻYKOWY, ZŁOTY CIELEC, KRÓLOWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, OFIARNIA, WIĘZADEŁKO, UWYPUKLENIE, JONKERIA, SPAW, WĘZEŁ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, MINUTA, LIEBIG, PSYCHIATRYK, BULIK, CZYŚCIEC, KRZYŻ JAGIELLOŃSKI, POMROK, KRZYŻ PAPIESKI, MARZEC '68, TUŁACTWO, MATECZNIK, TRÓJSTRONNOŚĆ, GNIAZDO, ZAKŁAD PRACY, ZALUDNIENIE, STWARDNIENIE, KLIKER, MODRASZKOWATE, SCHRONISKO, PRZYBYTEK, ŚMIECISKO, PLENER, MAŁPI GAJ, HRABIĄTKO, EJDETYZM, PRZESZKADZAJKA, UBYTEK, NURKOWANIE TECHNICZNE, ANANAS, SUTKA, PINCZER, MAJDAN, ZRAZ, PARK, MELINA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, NASIADÓWKA, NOTARIAT, GRYZIEL ZACHODNI, KABINA, REID, WOLNE POWIETRZE, KURIA, ELIPSA KONTEKSTOWA, KRZYŻ, ?NAROŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TZW. FIGURA PRZYDROŻNA, KAPLICZKA, KRZYŻ, MAŁE, PRZYDROŻNE MIEJSCE KULTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TZW. FIGURA PRZYDROŻNA, KAPLICZKA, KRZYŻ, MAŁE, PRZYDROŻNE MIEJSCE KULTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGURA tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGURA
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu (na 6 lit.).

Oprócz TZW. FIGURA PRZYDROŻNA, KAPLICZKA, KRZYŻ, MAŁE, PRZYDROŻNE MIEJSCE KULTU sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - TZW. FIGURA PRZYDROŻNA, KAPLICZKA, KRZYŻ, MAŁE, PRZYDROŻNE MIEJSCE KULTU. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x