OGÓLNA NAZWA KARTY DO GRY Z WIZERUNKIEM ASA, KRÓLA, DAMY I WALETA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGURA to:

ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.)FIGURA KARCIANA to:

ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIGURA

FIGURA to:

kształt postaci, budowa ciała (na 6 lit.)FIGURA to:

wyobrażenie postaci człowieka lub zwierzęcia w rzeźbie (na 6 lit.)FIGURA to:

postać (na 6 lit.)FIGURA to:

ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.)FIGURA to:

zespół ruchów w konkurencji sportowej, popis, akrobacja (na 6 lit.)FIGURA to:

typ, osobnik, osoba o złej reputacji (na 6 lit.)FIGURA to:

król, hetman, wieża, koń, goniec w szachach (na 6 lit.)FIGURA to:

w malarstwie figuratywnym: przedmiot przedstawiany (na 6 lit.)FIGURA to:

osobistość, ktoś, z kim należy się liczyć (na 6 lit.)FIGURA to:

tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu (na 6 lit.)FIGURA to:

element języka wzmacniający emocjonalność i obrazowość wypowiedzi (na 6 lit.)FIGURA to:

figura geometryczna (na 6 lit.)FIGURA to:

muzyczny ozdobnik (na 6 lit.)FIGURA to:

zjawisko lub postać traktowane jako zapowiedź przyszłej swojej reprezentacji; typ (na 6 lit.)FIGURA to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element wyrazisty, znajdujący się na pierwszym planie tzw. sceny, na którym skupia się uwaga podmiotu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA KARTY DO GRY Z WIZERUNKIEM ASA, KRÓLA, DAMY I WALETA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.785

KOMARZYCA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, EWOLUCJA, FLĄDRA, PUSZKA, MONASTYR, GO, MIŚ, CASUAL, RYNKOWOŚĆ, NORKA, PELIKOZAUR, BEJCA, WIĄŚL, MORSZCZYNA, MARKER, GLISTEWNIK, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, FORTALICJA, BABINIEC, ZAWISAK, MUSLIM, SAKSONIA, PIECHOTA MORSKA, ARMANIAK, TEMAT, ANTYFUTBOL, SET, ALAMOZAUR, SOŚNIAK, GITARA HAWAJSKA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, WZORY CRAMERA, CELLULITIS, MONASTER, KLERYK, APANAŻE, RASZPLA, NAZWA POSPOLITA, MEZOTRON, DAMA, PIŁKA, MLECZ, KLEROMANCJA, EUFONIA, WYBIJACZ, DYDELF, E413, KORKOCIĄG, GAMEPLAY, MISIO, ZWÓJKI, SARDYNELE, PLICHTA, TABAKIERKA, CINQUECENTO, BULIK, JAGIELLON, RAKIETA, WALEŃ, ŻMIJA, BROŃ ABC, GUBAL, MAGNALIUM, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, RÓŻA, AUT, TETRACYKLINA, NEOPREN, KOMES, JUDASZ, BOOGIE-WOOGIE, DOSTYCZNA, KANAŁ ŁĄCZNOŚCI, AERODROM, SEKODONTOZAUR, GAMBUZJA, JELEŃ, SPROSTOWANIE, FIGURA, ADWOKACJA, JELONEK, KETEN, FLOREN, NAZWA, MUNCH, GRZYB KAPELUSZOWY, PAS, GARJAINIA, OKO, PIERSIÓWKA, ELIPSA KONTEKSTOWA, PET, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, RAJCA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, RYBY DRAPIEŻNE, MEKHAUZJA, GRUSZKA MIŁOSNA, DUREŃ, KUC FELIŃSKI, POLE, KOŁO, MUSZKATEL, JEDNOSTKA WALUTOWA, ALT, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, NAZWA ZWYCZAJOWA, MUSZKATELKA, ERPEG, KARMAZYN, TRANSATLANTYK, SAMOUCZEK, LENNONKI, DIKSONIA POŁUDNIOWA, BOLLYWOOD, INSTANCJA, PIGWA, GUMNO, NAZWA INDYWIDUALNA, POLOPIRYNA, DAIMLER, ZAGRYWKA, SPICCATO, SZARLOTKA, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, KRÓLEWIĘTA, TAMARINA, JASKÓŁECZNIK, GRADACJA, CHODOWIECKI, PYTANIE RETORYCZNE, DALIA, SUPERBOMBOWIEC, ZAWIJAS, SOCCER, GRANICE WZROSTU, KONIK, OZDOBNICA FORSSLUNDA, KARTY, PAŁAC, BYDŁO, VIOLA DA BRACCIO, JEDNOSTKA MONETARNA, FIGURA, JĘZYCZNIK, JENSEN, FLIP, DZIESIĄTKA, FIGURA, KORSUŃ, NADINTENDENT, PODATEK OD LUKSUSU, DEKO, KRAJ ZWIĄZKOWY, BIAŁY, LOCATIVUS, AGUTI, DUTKA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, LISICA, SORDES, PORFIROBLAST, WRÓBEL, EKOGROSZEK, DZIADEK, BOROWY, ZAWRÓT, TO, KOBIERZYN, DZWONEK RĘCZNY, NIEBIOSA, DOMINIUM, PLACERIAS, WODOROST, KERMESYT, JELONEK, SKARPETA, FREDRO, KASZTAN, REMI, SITAK, WORKOWIEC, TUTORIAL, DRAJWER, EPONIM, KĄTNIK, BIELINEK, SEGOVIA, KURONIÓWKA, BRZMIENIE, GIMNASTYKA, PÓŁOKRĄG, CHART ROSYJSKI, ŚWIĘCONE, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, ENUMERACJA, SUBWENCJA OGÓLNA, PUSTA STRUNA, JAŚMIN, LASKOWANIE, NOTABL, GRA LOSOWA, PŁASTUGA, PUSTA NOC, MATKA BOSKA ZIELNA, BROŃ OBUCHOWA, PROTOAWIS, ŁADOWACZ, ĆWIARTKA, BOHATER, ARIZONAZAUR, LEMING, KONTOTEKA, KAPITALISTKA, ZAWRÓT, WILAJA, KOMARNICA, CZERNINA, STYCZNA, DZIĘCIELINA, STAROSTA GRODOWY, DINAR, RUS, CZERKIESKA, PŁASZCZKA, WARANOPS, BRACHAUCHENIUS, CIECIORKA, PHISHING, ETIOPSKI, FIZYLIER, SZARAŃCZA AKSAMITEK, SUCHAR, ELIPSA, DUŻY FIAT, SZYSZKOWIEC, DAMY, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, AFLASTON, PACHISI, MAKÓWKA, KOHEZJA, FIGURA PRZESTRZENNA, KOSODRZEW, DZIUPLA, ASTRAGALOMANCJA, KULBAK, MECHOWCE, KWEBRACZO, AMPEX, FIGURA, ONTOLOGIZM, AUTOMOBILISTA, NADKRWISTOŚĆ, BIAŁA BIERKA, DŁAWIDUDA, SALTAZAUR, WNIEBOWZIĘTA, KOSIARZE, PAŁA, APROKSYMATYW, NERECZNICA, ZASKRONIEC, RAKIETKA, FIGURA MYŚLI, KOSTKA, MINIGOLF, ŁUBIANKA, TON, SWIERDŁOWSK, SZCZECINIAK, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, POSMAK, KANAR, MISIAK, KROWIA WARGA, ORLEŃ, ANAFORA, JASTRZĘBIE OKO, HESPERIA, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, TELEKS, LIBONEKTES, SĘDZIA LINIOWY, PEPERONI, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, DUREŃ, CHOLANGIOGRAFIA, SARDYNKI, SALAMANDRA, ŚMIERDZIUCH, POWĄTPIEWANIE, KARTA KREDYTOWA, POWIEŚĆ RZEKA, BOJOWNIK, TRZEŚNIA, MAŁPIATKA, GRUZD, ?TERCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA KARTY DO GRY Z WIZERUNKIEM ASA, KRÓLA, DAMY I WALETA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA KARTY DO GRY Z WIZERUNKIEM ASA, KRÓLA, DAMY I WALETA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGURA ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.)
FIGURA KARCIANA ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGURA
ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 6 lit.).
FIGURA KARCIANA
ogólna nazwa karty do gry z wizerunkiem asa, króla, damy i waleta (na 14 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA KARTY DO GRY Z WIZERUNKIEM ASA, KRÓLA, DAMY I WALETA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OGÓLNA NAZWA KARTY DO GRY Z WIZERUNKIEM ASA, KRÓLA, DAMY I WALETA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x