TECHNOSAURUS - RODZAJ WYMARŁEGO PRZEDSTAWICIELA KLADU ARCHOSAURIFORMES O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCEGO W NORYKU (PÓŹNY TRIAS) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W USA W STANIE TEKSAS, A JEGO NAZWA POCHODZI OD TEXAS TECH UNIVERSITY, W POBLIŻU KTÓREGO ZNALEZIONO JEGO KOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TECHNOZAUR to:

Technosaurus - rodzaj wymarłego przedstawiciela kladu Archosauriformes o niepewnej pozycji systematycznej, żyjącego w noryku (późny trias) na terenach współczesnej Ameryki Północnej; jego szczątki znaleziono w USA w stanie Teksas, a jego nazwa pochodzi od Texas Tech University, w pobliżu którego znaleziono jego kości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNOSAURUS - RODZAJ WYMARŁEGO PRZEDSTAWICIELA KLADU ARCHOSAURIFORMES O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCEGO W NORYKU (PÓŹNY TRIAS) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W USA W STANIE TEKSAS, A JEGO NAZWA POCHODZI OD TEXAS TECH UNIVERSITY, W POBLIŻU KTÓREGO ZNALEZIONO JEGO KOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.958

USŁUGI NIEMATERIALNE, TAWUŁA ŁĄKOWA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ŚWIERZOPA, ALASKA, CYKL ROZLICZENIOWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PANDERICHTYS, FILM AUTORSKI, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, KOMPANIA, BAYONNE, ANAFORA, OMDLAŁOŚĆ, WIDEODOMOFON, NADDNIEPRZE, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SINOCELUR, CEBULA, WOKODER, BAWEŁNA STRZELNICZA, TEFLON, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, STREFA PŁYWÓW, PUSTYNNICA KATOLICKA, BISURMAN, WYRAK, NOWINKARSTWO, REFLEKSYWNOŚĆ, ŁUK, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOZIOŁEK, LEJCOWY, REPREZENTACJA GRAFU, POMPA ZĘBATA, ARABSKI GREYHOUND, CIEPLICA, ELAM, WARTOŚĆ KSIĘGOWA, SZURPEK SŁOIKOWATY, SKLEROMOCHL, SYDERYT, ALASKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SAM, EMENTALER, NEUROPRZEKAŹNIK, HELLENISTYKA, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, NACZYNIE WIEŃCOWE, RAPAPORT, SZUPIN, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, AJERKONIAK, EUPARKERIA, ZAHEDAN, KOSODRZEW, UNKWILLOZAUR, BIEGUN, STRUMIEŃ, TAJSTRA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, GLIZA, PCHŁA MORSKA, UDAR, FERMENT, ZARZUTKA, TOPIK, KORALE KAMIENNE, MANNA, DEMI, KUBEŁ, BONKRETA, SZCZAWIK, MICHIGAN, SERDAK, GWIAZDA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, CYKL ROZWOJOWY, BANIA, TRACKI, MMO, GOŁOGŁÓW, BRYZOL, PROTOZUCH, TWIST, ARCHEORNITOMIM, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PISMO NUTOWE, AUSTRALIA, TERAPIA ODRUCHOWA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, IRYS, STERNICZKA JAMAJSKA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, BANKROFT, LANSING, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, SYNCHROTRON PROTONOWY, GOŁKA, ORCZYK, KOMPARATYSTYKA, OKRES OCHRONNY, BAURIA, CHLEBODAWCA, TELEKONFERENCJA, ZWIERAK MIKROFALOWY, ŻARŁACZ SZARY, WRÓBEL POLNY, KRÓWKA, NIEMIECKOŚĆ, WENDAT, DEKOMPENSACJA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, FREGATA, OJCIEC KOŚCIOŁA, KLEJONKA, JOHNSON, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, GACEK, PRODUKT BANKOWY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, TANGO, GAJOWIEC, SALMONELLA, WEDDEL, DWUŚCIAN, KOB ŚNIADY, ROMB, GERMANODAKTYL, STENOPTERYG, TĘPOLISTKA, DROGOMISTRZ, NON-IRON, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ROZWAR, GŁOWOCIS, HARUSPIK, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, SUPINACJA, PODEJŹRZON MARUNOWY, BŁAZENEK, GRENADIER PANCERNY, ZAUROPLIT, KOMPENSACJA, A0, PIES UŻYTKOWY, MANGANIAN POTASU, ZAPORA OGNIOWA, GRÓB, WIDŁOROGOWATE, RENMINBI, KOPARKA JEDNOCELOWA, RUMIENIAK, CZAS LAPUNOWA, PAS MIEDNICOWY, RYBOTERAPIA, KALCYFIKACJA, BARBET, KOSTNIAK KOSTNINOWY, SZAROWIPTERYKS, DIORAMA, IZBICA, KONWENCJONALIZM, CZUANDONGOCELUR, OTWÓR KOLCOWY, MUSZKATELA, SZAMPION, BUDOWACZ, WIDRINGTONIA, ALARM WIBRACYJNY, MIESIĘCZNICA, EMBARGO, LAKTOOWOWEGETARIANIN, SKRZYP, GRZYBY LĘGNIOWE, PARMA, MARTWY PUNKT, PASTICCIO, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, KAUCZUK BUTYLOWY, ZYGNEMOPSIS, POTONGHUA, GYMEL, IDIOMAT, OPCJA BARIEROWA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, SZARAŃCZA AKSAMITEK, USZTYWNIACZ, SEKRETARZYK, MUCHA MOKRA, JAPONKA, LETARG, KARACZAJ, HOMER, CZEDAR, KOZIERADKA, KRYZA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, HEAD-HUNTER, KARCZOWISKO, SUFLI, RAUT, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, WALUTA, SZEFELIN, GARY, MAGIA ADDYTYWNA, UKŁAD JEZDNY, ŻYWE SREBRO, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, CZOŁDAR, REUTER, CZAKUELA, UTWARDZACZ, ŚCIANKA DZIAŁOWA, CHOLIJAMB, WYRÓB TYTONIOWY, KOLCZUGA, CYNOBRÓWKA, WŁOSKOŚĆ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PANEL DYSKUSYJNY, ARAWAK, ŁYSIENIE POSPOLITE, ŻYTO, KAPSYD, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, NOCEK, ŁUSZCZAK, OCZAROWIEC, ZAKON SZPITALNY, ANGAŻANT, KALORMEN, TEKSAS, COACHING, WOLSKI, BĄCZEK SMUGOWANY, PARAFIA, BRODZIK, BEWIK, ASDIC, GNIAZDO, HAPTODUS, SOS BESZAMELOWY, WYPADEK, OLIWKA, CZESTER, BRANSOLETA KRZYWICZA, ŻULIK, PRZYCISK DZWONKA, FAJKA WODNA, PATOLOGIA NARZĄDOWA, TAHOE, STEROWIEC SZKIELETOWY, RUPIA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KANASTA, OSA RUDAWA, RESPIRATOR GENERUJĄCY PODCIŚNIENIE, KOCZKODANIK, GRZYB ZŁOTAWY, SZPIK KOSTNY, WULKANODON, ZWROT WEKTORA, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, STRYJ, GORYL NIZINNY, MIEDNICA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, KONIK POLNY, MANTYLA, BOGRACZ, KNAP, BRUS, INFLACJA KONSUMENCKA, JAROSZ, BAMBERG, MONOGENIZM, POKRYWA, OBROTÓWKA, METRIAKANTOZAUR, POROBNICA WŁOCHATKA, OCHRA, PORT MORSKI, ROZPOREK, KOŃ LUZYTAŃSKI, ŻAKIET, EROZJA GLACJALNA, MACZANKA, ŻEBERKA, WON, CELUROID, ELEKTORAT, DROBNOUSTEK, AJER, ?SYNERGIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.958 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNOSAURUS - RODZAJ WYMARŁEGO PRZEDSTAWICIELA KLADU ARCHOSAURIFORMES O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCEGO W NORYKU (PÓŹNY TRIAS) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W USA W STANIE TEKSAS, A JEGO NAZWA POCHODZI OD TEXAS TECH UNIVERSITY, W POBLIŻU KTÓREGO ZNALEZIONO JEGO KOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNOSAURUS - RODZAJ WYMARŁEGO PRZEDSTAWICIELA KLADU ARCHOSAURIFORMES O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCEGO W NORYKU (PÓŹNY TRIAS) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W USA W STANIE TEKSAS, A JEGO NAZWA POCHODZI OD TEXAS TECH UNIVERSITY, W POBLIŻU KTÓREGO ZNALEZIONO JEGO KOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TECHNOZAUR Technosaurus - rodzaj wymarłego przedstawiciela kladu Archosauriformes o niepewnej pozycji systematycznej, żyjącego w noryku (późny trias) na terenach współczesnej Ameryki Północnej; jego szczątki znaleziono w USA w stanie Teksas, a jego nazwa pochodzi od Texas Tech University, w pobliżu którego znaleziono jego kości (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TECHNOZAUR
Technosaurus - rodzaj wymarłego przedstawiciela kladu Archosauriformes o niepewnej pozycji systematycznej, żyjącego w noryku (późny trias) na terenach współczesnej Ameryki Północnej; jego szczątki znaleziono w USA w stanie Teksas, a jego nazwa pochodzi od Texas Tech University, w pobliżu którego znaleziono jego kości (na 10 lit.).

Oprócz TECHNOSAURUS - RODZAJ WYMARŁEGO PRZEDSTAWICIELA KLADU ARCHOSAURIFORMES O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCEGO W NORYKU (PÓŹNY TRIAS) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W USA W STANIE TEKSAS, A JEGO NAZWA POCHODZI OD TEXAS TECH UNIVERSITY, W POBLIŻU KTÓREGO ZNALEZIONO JEGO KOŚCI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TECHNOSAURUS - RODZAJ WYMARŁEGO PRZEDSTAWICIELA KLADU ARCHOSAURIFORMES O NIEPEWNEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCEGO W NORYKU (PÓŹNY TRIAS) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI PÓŁNOCNEJ; JEGO SZCZĄTKI ZNALEZIONO W USA W STANIE TEKSAS, A JEGO NAZWA POCHODZI OD TEXAS TECH UNIVERSITY, W POBLIŻU KTÓREGO ZNALEZIONO JEGO KOŚCI. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x