ZWOLNIENIE KOGOŚ ZE STANOWISKA LUB URZĘDU, A NIE JEGO SAMODZIELNA DECYZJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYMISJA to:

zwolnienie kogoś ze stanowiska lub urzędu, a nie jego samodzielna decyzja (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYMISJA

DYMISJA to:

rezygnacja z zajmowanego stanowiska lub urzędu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWOLNIENIE KOGOŚ ZE STANOWISKA LUB URZĘDU, A NIE JEGO SAMODZIELNA DECYZJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.901

ZESTAWIENIE, TIOSÓL, KASZTEL, BEZPOWROTNOŚĆ, UKŁAD URBANISTYCZNY, AGENT, SPLOT, ORGANDYNA, SOS, KOLONIA, OBUCH, KOREKTA DRUGOSTRONNA, AMFITEATR, SCHOPENHAUER, NIECHLUJA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, SERW, FALA WODNA, ZAGRANICZNOŚĆ, KĘPA, KOMODOR, MENAŻKA, SIKA, NISZA, KOŃ, DZIEDZICZNOŚĆ, BESZBARMAK, MORWA, PŁACZ, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, PANDAN, REZEDA, AFRYKAŃSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, KIFOZA, GARKUCHNIA, SAKLA, KRĘPACZKI, PLEWKA, MUCHOMOR BULWIASTY, POLE ZNACZENIOWE, PIKA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PRZYPADEK, WEZWANIE, WIELOMĘSTWO, CYGARETKI, REPETYTYWNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, ŚCIANKA, SKAKUNY, WYBITNOŚĆ, LESZCZYNA, BIOFILIA, MOC CIEPLNA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, KAFTAN, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, LABIRYNT, ZNAJOMA Z WIDZENIA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, MIKROMIERZ, KOREKTOR, OKO, RAJ UTRACONY, PLINTA, ESTAKADA, DOSTAWCA, BUMERANG, WYNIK, OPŁATA PRODUKTOWA, BABKA, OMŁOT, PRÓBA GENERALNA, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, HALBA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ROKIET, ŻYCZLIWY, UDAR, SKRÓT, JEZIORO RELIKTOWE, MARCIN, FOTORECEPTOR, GADZIO, ŁAPOWNICTWO BIERNE, EDYCJA, PRAWNICTWO, STOLIK, ROZBÓJNICTWO, ŹRÓDŁO POLA, SWOISTOŚĆ, UNIFORM, DZIELNICA, AKORD, ELITARNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, POWŁOCZKA, PIERSIÓWKA, KULUARY, SZKOCKOŚĆ, AKOMPANIAMENT, WSPOMNIENIE, NIEPOWODZENIE, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KOMODOR, DUPEK ŻOŁĘDNY, PÓŁPOŚCIE, TRYPTYK, ANAGLIF, GAJA, FUKS, POMNICZEK, KLIENT, BAJOS, DIAKRYT, DRAMAT, EMOTIKON, LOKATOR, APOLOGETA, UCHWYT, NIEPOKALANEK MNISI, CMOKIERSTWO, KRYSTALOMANCJA, INKUBATOR, PRZENOŚNIK, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, USKOK, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PROMIENIOWANIE, KOŁONICE, RULIK, GENIALNOŚĆ, ŚWINIARKA, ŚWIERK SITKAJSKI, POGROMCA, ŁUPINA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, CHÓR, MATELOT, STOŻEK PRZYBYSZOWY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, BEKHEND, BIEGŁOŚĆ, DANIO, ŚCIĘCIE, GAD, ANKA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RÓW IRYGACYJNY, POSADZKA, WODZIK, GODZINA, CZTERDZIESTKA, PARSZYWOŚĆ, TAJNE NAUCZANIE, RETENCJA, NAZWA PATRONIMICZNA, PRZESŁUCHANIE, PRZEWIDYWANIE, KIT, ŁĄCZNIK, POSTĘPAK, GUARANA, SYNDROM PARYSKI, PRAWO BERNOULLIEGO, GLIZA, AKCENT, PAN, PANTOFAG, STACJA POMP, ZASIEDZIAŁOŚĆ, BOMBARDON, KONTAKT, KRYPTOKOMUNIZM, ELITARYSTA, KATAPLAZM, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, BLOCZNOŚĆ, ZĄB, DYSHARMONIA, DERP, CZYSTY ROZUM, USZYSKO, PARÓWKA, PRZEPITKA, ESKADRA, PRZEKIEROWANIE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, NIESAMOISTNOŚĆ, JĘZYK LODOWCOWY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KONKATEDRA, BODMERIA, ANGIELCZYK, DYREKTOR KREATYWNY, HOLK, DŹWIGNIA FINANSOWA, HALUCYNACJA, NIEMIEC, WSPINACZKA SPORTOWA, FORMACJA, SŁOMA TARGANA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, FAKT, TRANSMISJA, SOS SOJOWY, KOPULACJA, KRAKWA, CYKL ROZWOJOWY, KORONATOR, WŁOSKOŚĆ, PRZEDSZKOLE, NAGRODZENIE, OBRAZA MAJESTATU, PRZEKAZ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, WARUNEK LOKALOWY, KREACJONIZM, REGIMENT, FOLIA, RUMPEL, SARKOIDOZA, SPRZĘT MECHANICZNY, WĘZEŁ DROGOWY, REGULARNOŚĆ, OBIEG, PRZEŁYKANIE, PASTISZ, DYSTYCH, MAGNETYCZNOŚĆ, OPIS, PRZYTULIA, GŁOSOWANIE, ZNIEWAŻENIE, OBRAZ OPTYCZNY, BASEN PORTOWY, ŻÓŁW KROPKOWANY, GUMA DO ŻUCIA, MYDELNICZKA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PASZTETÓWKA, PRZERWANIE CIĄŻY, BLISKOŚĆ, SITEK, RESTART, LOBOTOMIA, PAROWNICA, SYR, DODATEK SZKOLENIOWY, JELEŃ WSCHODNI, MILANEZ, ANNA, TANTALIT, AMORFIK, PROSTNICA, NORDYCKOŚĆ, LOWELL, HADŻ, ANAMNEZJA, CHARAKTER, ZAMEK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MARKIZA, TEMPERATURA ZAPALENIA, WIELORYBNICTWO, PTASIE MLECZKO, SZCZOTKA, TYSIĄC, WEGETARIANIZM, PRYMARIUSZ, BEETHOVEN, ATRAKTANT, KORUND, INTROIT, AMUR, KOŁO MAŁE, ZBIORNIK, BALKON, LEMIESZ, WYLĘGARNIA, FORTECA, TOKSYNA SINICOWA, AGENCJA, CIĄŻA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, NACISK, WOLUMEN OBROTU, NAUKA HUMANISTYCZNA, ALERT, BOŻA RĘKA, PŁYTA STOLARSKA, CENA MINIMALNA, KOLOR OCHRONNY, LAWA PODUSZKOWA, POZER, ?LAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWOLNIENIE KOGOŚ ZE STANOWISKA LUB URZĘDU, A NIE JEGO SAMODZIELNA DECYZJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWOLNIENIE KOGOŚ ZE STANOWISKA LUB URZĘDU, A NIE JEGO SAMODZIELNA DECYZJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYMISJA zwolnienie kogoś ze stanowiska lub urzędu, a nie jego samodzielna decyzja (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYMISJA
zwolnienie kogoś ze stanowiska lub urzędu, a nie jego samodzielna decyzja (na 7 lit.).

Oprócz ZWOLNIENIE KOGOŚ ZE STANOWISKA LUB URZĘDU, A NIE JEGO SAMODZIELNA DECYZJA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ZWOLNIENIE KOGOŚ ZE STANOWISKA LUB URZĘDU, A NIE JEGO SAMODZIELNA DECYZJA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x