CYDONIA AZJATYCKI KRZEW LUB DRZEWKO Z RODZINY RÓŻOWATYCH, UPRAWIANA DLA AROMATYCZNYCH OWOCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIGWA to:

CYDONIA azjatycki krzew lub drzewko z rodziny różowatych, uprawiana dla aromatycznych owoców (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIGWA

PIGWA to:

owoc (jabłkowaty, wielopestkowiec) pigwy pospolitej (na 5 lit.)PIGWA to:

Cydonia oblonga - zamienna nazwa gatunku pigwa pospolita z monotypowego rodzaju pigwa (na 5 lit.)PIGWA to:

Cydonia - monotypowy rodzaj z rodziny różowatych (na 5 lit.)PIGWA to:

cydonia (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYDONIA AZJATYCKI KRZEW LUB DRZEWKO Z RODZINY RÓŻOWATYCH, UPRAWIANA DLA AROMATYCZNYCH OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.548

SOLE, KASZUBSKI, DZIADZIENIE, ROOIBOS, JAMOCHŁON, DELFIN TROPIKALNY, ASTER KICHAWCOWATY, SAKSAUŁ, ARNI, TAMARINA, BRUKSELA, PRZEWRÓT, MATECZNIK, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, WRONA, CZUBEK, FURAŻER, ASYGNACJA, ŻARŁACZ ŻÓŁTY, KORMORAN ŻAŁOBNY, TENDER WODNOSAMOLOTÓW, DRUHNA, PONIKŁO AUSTRIACKIE, WADA WZROKU, SŁUGA BOŻA, PAŁĄCZEK, ALIGATOR MISSISIPSKI, SICHRAWA, FIŃSKI, RAJA CZARNOBRZUCHA, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, ELASTYK, FORMANT, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, PAMPA, BYSTRZYK CZARNOPRĘGI, KOLORY PAŃSTWOWE, BOMBA EKOLOGICZNA, MENU PODRĘCZNE, KARMNIK, WYŻYNY, KOSMOGONIA, FORLANA, ŁYSAK, ROZŁUPEK NIERODZAJNY, FRA, KRĄŻAŁEK, ARSENAŁ, PODATEK, ASTER WĄSKOLISTNY, PERILLA ZWYCZAJNA, AUGUR, TRASZKA WŁOSKA, POMYŁKA FREUDOWSKA, PĘPAWA CUCHNĄCA, POCZWARÓWKA, PARANOJA PRAWDZIWA, CZAS ZIMOWY, TYNKTURA, GRECKIE SIANO, REKWIZYCJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, MEFLOCHINA, PROCH, PISEMKO, ŻYWORÓDKA ENDLERA, KOLEJKA LINOWA, MESZKA, KRYPTOWOLANS, CZARNA WDOWA, OKREŚLENIE, BURZYK GALAPAGOSKI, ŚLIWA, BIAŁY MARSZ, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, SARNA, INEZ, MIODOJAD SMUGOWANY, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, HACKAMORE, OCEANNIK BIAŁOBRZUCHY, LUNETA, TAGALOG, LIPKA, CIAŁO, CEL, GŁOGOWIEC, STYPENDIUM SOCJALNE, KRÓTKODZIOBEK ŻÓŁTAWY, HISTON ŁĄCZNIKOWY, EMIGRACJA, PALUSZNIK AFRYKAŃSKI, JABŁOŃ TSCHONOSKIEGO, STUZŁOTÓWKA, ODNIESIENIE, PALMA KRÓLOWEJ, ZMAGANIA, KUWETKA, TETRA TĘCZOWA, CYSTA BAKERA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, RÓŻNOZĄB ZWODNICZY, METAL NIEŻELAZNY, ZWINNIK OGONOPRĘGI, OSKÓREK, JELEŃ BAWEAŃSKI, BŁYSKOLOTKA BIAŁOGŁOWA, LITERA, BOCZNIK, POLE DRUMLINOWE, PRZEDSIĘBIORSTWO, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, FUNKIA NIEBIESKA, STANCA, ALPINIA GALGANT, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ASYSTENCJA, PTASZNIK CHILIJSKI, CZAS, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, WSTĘŻNICE, PORNO, PŁATEK, AGATIS DAMARA, BACIK, DROGA, WANGA GRUBODZIOBA, OPOŃCZYK ORZĘSIONY, KANGUR TULAK, JEZIORO POLODOWCOWE, NIEMIECKI, PĘCHERZYK, KALETA, BABOCHŁOP, GENERAŁ, ZWINNIK MOSIĘŻNY, HANGAR, ADHEZJA, DOKUMENT LOKACYJNY, ODSUWACZ, ŁADOWNICA, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, GURAMI, KOZAK, SMAGLICZKA STEPOWA, WNĘTROSTWO, CYTOWALNOŚĆ, PIECZARKA ZIELONA, KOZAK, OLIWNIK, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, STERNICZKA, CHOCHOŁ, WAŁ, AROWANA SREBRNA, WIECHLINA WĄSKOLISTNA, KUCZBAJA, CZWORAK, ESCUDO, PANORA, EUFONIA, HERBATA PARAGWAJSKA, KWATERODAWCA, PONCZ, KAMIONKA, JAGUAR, TERAPIA, FIDŻIJKA OGNISTOBRZUCHA, SAMOTKA, CETIOZAUR, BRODAWKOWIEC ARAFURSKI, STEREOTYPIA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MODRZEWIOWE, KUŁAK, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, KOŁO, TĘPICIEL, PRZYLASZCZKA, KULBAK, CZEPIAK BRĄZOWY, STRUKTURA PROSTA, PSZENICA, DRZEWKO, BRZOZÓWKA, JEDLINA, WIĄŚL, ZIELONKA, PARA, FANTOM, UCZELNIA, KRÓTKOSZ, DZIERZBIK CZERWONOGARDŁY, COKÓŁ, ANTYCYPACJA, WIROSZYBOWIEC, POLONISTYKA, IZOLACJA, DOM, ŻABKA, LIWISTONA, NAKŁAD, CZOŁOCZUB CZERWONODZIOBY, JAŁOWIEC, INICJATOR, PANOCZEK, ANTYLOPA WIDŁOROGA, STOŁÓWKA, ZWÓJKA, PIKSEL, SOWNIK WĄSATY, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, WYNACZYNIENIE, WIELOPIĘTROWIEC, METRYKA, BAMBUSOWIEC ZIELONY, PANOWANIE, KAZARKA OBROŻNA, KONSOLETA, AOJDA, PIRACTWO, MASKA, BARWA OCHRONNA, GEORGE, WRZECIENNIK, TRANSPORT AKTYWNY, ZGŁĘBIEC, SINIACZEK PASKOWANY, KUROPATNIK, JEŹDZIK, SZANTA, OSTRONÓG, SOA-SOA, DRZEWIK WŚCIBSKI, WASZYNGTONIA, UŚCISK, BARSZCZ, ŻARARAKA PASKOWANA, ŁAPA, WELUR, ŁYCHA, KUNAFA, HEROD-BABA, DIABELSKOŚĆ, AZOLLA, ESENCJA, AHISTORYCYZM, TRINIA, TRZMIELEC LEŚNY, CHOMIK TYBETAŃSKI, MADAGASKOLOTKA JASNOOKA, ŁOPATNIK CZERWONY, TRANSPOZYCJA, BENEDYKCJA, EKAPIERWIASTEK, PICUŚ, NERECZNICA WALIJSKA, OSOBA, SMUKLIKOWATE WŁAŚCIWE, GŁÓG OSTROGOWY, KAJMAN KROKODYLOWY, GĘSTE, KORYTKO, ŁAMANY DACH POLSKI, ZASADA PODCZEPIENIA, TECZKA PERSONALNA, SEWEL, CHUDZIĄTKO, OKSYDAZA, SZAFRAN GARGAŃSKI, BOBAK MONGOLSKI, PRZEWODNIK, KROSNO, ALUTERA POMARAŃCZOWA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PASIKONIK, MINOG WŁADYKOWA, PRZEPADEK, PAMFLETOWOŚĆ, KRZYWOSZCZEĆ POGIĘTA, PONURNIK, WIĆ ROŚLINNA, KOLCOPIÓREK MAŁY, ASD, WRÓBEL PAPUGODZIOBY, WRAK, JEDLICA MENZIESA, HERETYK, TAŃCOWNICA, URBARIUM, LETYNIEC SZYSZNICA, KANAŁ TEMATYCZNY, JESION WYNIOSŁY, ZABIEG, MIODÓWKA SZKARŁATNA, GRZYB ZIARNISTY, CYGANERIA, STACJA POSTOJOWA, ?POWÓZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYDONIA AZJATYCKI KRZEW LUB DRZEWKO Z RODZINY RÓŻOWATYCH, UPRAWIANA DLA AROMATYCZNYCH OWOCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYDONIA AZJATYCKI KRZEW LUB DRZEWKO Z RODZINY RÓŻOWATYCH, UPRAWIANA DLA AROMATYCZNYCH OWOCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIGWA CYDONIA azjatycki krzew lub drzewko z rodziny różowatych, uprawiana dla aromatycznych owoców (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIGWA
CYDONIA azjatycki krzew lub drzewko z rodziny różowatych, uprawiana dla aromatycznych owoców (na 5 lit.).

Oprócz CYDONIA AZJATYCKI KRZEW LUB DRZEWKO Z RODZINY RÓŻOWATYCH, UPRAWIANA DLA AROMATYCZNYCH OWOCÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CYDONIA AZJATYCKI KRZEW LUB DRZEWKO Z RODZINY RÓŻOWATYCH, UPRAWIANA DLA AROMATYCZNYCH OWOCÓW. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast