ZJAWISKO PRZYSPIESZENIA SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ POD WPŁYWEM DODANIA DO UKŁADU NIEWIELKIEJ ILOŚCI KATALIZATORA, KTÓRY SAM NIE ULEGA TRWAŁYM PRZEKSZTAŁCENIOM, LECZ TYLKO TWORZY Z INNYMI SUBSTRATAMI ZWIĄZKI LUB KOMPLEKSY PRZEJŚCIOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATALIZA to:

zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO PRZYSPIESZENIA SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ POD WPŁYWEM DODANIA DO UKŁADU NIEWIELKIEJ ILOŚCI KATALIZATORA, KTÓRY SAM NIE ULEGA TRWAŁYM PRZEKSZTAŁCENIOM, LECZ TYLKO TWORZY Z INNYMI SUBSTRATAMI ZWIĄZKI LUB KOMPLEKSY PRZEJŚCIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.934

OBRONA, AHISTORYCYZM, AFRYKAŃSKI, OSIEDLENIEC, RZUT, CUDOWRONKA, FORMA, KALENDARZ CHIŃSKI, DREWNO KĘDZIERZAWE, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, GAZ ŁZAWIĄCY, KREW, VIP, KONFORMER, JEDNOSTKA METRYCZNA, GŁUPIĄTKO, CINGULUM, MANTY, KLUCZ WIOLINOWY, ODRUCH KOLANOWY, NIECZUŁOŚĆ, RYZA, MORENA CZOŁOWA, BOHATER, WYBLINKA, SZYK ANTENOWY, BUTERSZNIT, SERIAL TELEWIZYJNY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, FIZJOTERAPIA, NATURA, PROSTY, NEKTAR, SKRAJNIK, MASKOTKA, OSAD DELUWIALNY, KONCENTRACJA, GRÓB JAMOWY, TYSIĄC, BYŁA, ŻAKARD, PROCES BIOLOGICZNY, PROWANSALSKI, TEKSTYLNY, ZBAWCZYNI, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, STEROWNIK, LEADER, WAGA, WSPORNIK, KOSZÓWKI, WYDATKI BUDŻETOWE, PRZEPUKLINA RICHTERA, ŚWIAT, REGESTRATOR, BATON, NIEMĘSKOŚĆ, APTAMER, GAŁKI, BASEN, RESPONDENTKA, KWAS TLENOWY, MALUCH, BOK, KABRIOLECIK, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KSIĘŻUNIO, WZÓR PRZEMYSŁOWY, EMANACJA, ŁUK, PAJAC, CYKL PRECESYJNY, OSTATECZNOŚĆ, SARNA AZJATYCKA, SREBRNY EKRAN, KAPUŚNIAK, BIEG, ROZWAŻANIE, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, DNI OTWARTE, SILNIK TURBOODRZUTOWY, NIEOSTROŚĆ, GRADACJA, PRZEDZIAŁ, PENTAPTYK, GEMISTA, MEDALION, UŁAMEK ZWYKŁY, WILGOTNOŚĆ, FROTTOLA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, CHUDOŚĆ, REZYSTYWNOŚĆ, INTERIOR, PRZEDDZIEŃ, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PANTOMIMA, STAROŚĆ, TESSERA, TALAR, KONSUMENT, MRÓWKA RUDNICA, NIECENZURALNOŚĆ, ŚWINIA BRODAWKOWATA, PALTO, PISK, KRUPA, KITAJ, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SEMIWEGETARIANIN, WARSTWOWANIE, TYP DZIKI, GÓRA, CIAŁO AMORFICZNE, KONSERWA, SZPITALNIK, BIEGUN UKŁADU, DOSTAWA, TORTOWNICA, LASECZKA, SYMPTOM, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, WYKROCZENIE SKARBOWE, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ŁYSAK, NIKIELINA, MENADŻER, LEŻA, JAZZ FUSION, ENDOSKOPIA, OBRAZ POZORNY, ŻYŁKA, WYMIANA, BACA, ŚWIĘTÓWKA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ALGEBRA LIEGO, ROZBÓJNICTWO, PRODUCENT, ARENA, TYKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, KRĄGŁOŚĆ, SKAŁA WULKANICZNA, ŻUREK, OPATRZNOŚĆ, DAMSKI BOKSER, PORTRET, KABLOOPERATOR, WYPRAWKA, REZERWA WALUTOWA, STARY, EFEKT WYPYCHANIA, TOINA, KOGUT, INSTRUMENT POCHODNY, NOUMENON, DANINA, KURATOR, RÓG, COROLLA, EKSPRES, EJEKTOR, NAKŁAD INWESTYCYJNY, HACJENDA, DRAMATOPISARSTWO, LAIKAT, PODKASTING, KĄT, GRUPA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, CIAPKAPUSTA, RABA, RYZYKO KURSOWE, CHOCHOŁ, PRZYNĘTA, SYNERGIZM, CYCEK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, POPYT, WIRUS GRYPY TYPU B, ZAKON MNISI, KOMBATANT, NEKROPOLA, USZAK, MONILOFITY, IZBA, HALA PERONOWA, GARBATY ANIOŁEK, BECZKA BEZ DNA, INTELEKTUALIZM, SADYZM, HASIOR, DYPTYK, BANITA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ROLWAGA, POMOCNIK, LISTEK, MELODIA, OPAD, ROZSIEW, MANIERYZM, LEMUR KARŁOWATY, KLAKA, WAŁ, NADZIEWARKA, NUMIZMATYKA, PEŁNIA, TAROK, STRAŻ, FOSA, RAK NEUROENDOKRYNNY, KOMODOR, LEADER, ROZPRUWACZ, CHARTER, ŻYWOPŁOCIK, FACSIMILE, KAWA ZBOŻOWA, KLEROMANCJA, OKRUSZYNKA, WYDŁUŻALNIK, BONOŃCZYK, PRĄD ELEKTRYCZNY, BINDA, SUCHORYT, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, UMIEJĘTNOŚĆ, ZWROT, SAMOLOT LEKKI, SUWNICA, SPARTANKA, STRACH BIERNY, DYFUZJA KULTUROWA, POWIEŚĆ S-F, KOŁO RATUNKOWE, ANTENA YAGI, ROZMIAR, KOMPENSATOR CIEPLNY, PRYSZNIC, SALA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ŁAPACZ, GNIOT, FIRMÓWKA, ROZPIS, PRACE KONSERWACYJNE, MUTACJA CICHA, GESTAGEN, KOZŁEK, REWERENCJA, BARWY NARODOWE, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ROZTOCZE, JEDWAB, MEMBRANA, KONDOMINIUM, WIĄZANIE, JASKÓŁKA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, SMREKUN, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, GATUNEK ZAGROŻONY, BRZOZÓWKA, MIASTO STAROŻYTNE, KOFAKTOR, HALO, KOŁO HERMENEUTYCZNE, PERON WYSPOWY, PROMIENIOWANIE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, INSTALACJA ALARMOWA, UNIONISTA, WĘZEŁ ZWYKŁY, PARTNERKA, KARBAMINIAN, GEN WIELOKROTNY, MARIMBA, DRĄŻEK SKRĘTNY, RETMAN, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ŚWIDEREK, GEOKARPIA, BENZYNA SYNTETYCZNA, PLAMICA, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, KUTYKULA, BALKONIK, SPLOT AUTONOMICZNY, KOPROWINA, KOSMYK, TRYSKAWKA SZKLANA, CHLEB, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, OBERWANIE CHMURY, BALECIK, ?GOŁYSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.934 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO PRZYSPIESZENIA SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ POD WPŁYWEM DODANIA DO UKŁADU NIEWIELKIEJ ILOŚCI KATALIZATORA, KTÓRY SAM NIE ULEGA TRWAŁYM PRZEKSZTAŁCENIOM, LECZ TYLKO TWORZY Z INNYMI SUBSTRATAMI ZWIĄZKI LUB KOMPLEKSY PRZEJŚCIOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO PRZYSPIESZENIA SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ POD WPŁYWEM DODANIA DO UKŁADU NIEWIELKIEJ ILOŚCI KATALIZATORA, KTÓRY SAM NIE ULEGA TRWAŁYM PRZEKSZTAŁCENIOM, LECZ TYLKO TWORZY Z INNYMI SUBSTRATAMI ZWIĄZKI LUB KOMPLEKSY PRZEJŚCIOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATALIZA zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATALIZA
zjawisko przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej pod wpływem dodania do układu niewielkiej ilości katalizatora, który sam nie ulega trwałym przekształceniom, lecz tylko tworzy z innymi substratami związki lub kompleksy przejściowe (na 8 lit.).

Oprócz ZJAWISKO PRZYSPIESZENIA SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ POD WPŁYWEM DODANIA DO UKŁADU NIEWIELKIEJ ILOŚCI KATALIZATORA, KTÓRY SAM NIE ULEGA TRWAŁYM PRZEKSZTAŁCENIOM, LECZ TYLKO TWORZY Z INNYMI SUBSTRATAMI ZWIĄZKI LUB KOMPLEKSY PRZEJŚCIOWE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZJAWISKO PRZYSPIESZENIA SZYBKOŚCI REAKCJI CHEMICZNEJ POD WPŁYWEM DODANIA DO UKŁADU NIEWIELKIEJ ILOŚCI KATALIZATORA, KTÓRY SAM NIE ULEGA TRWAŁYM PRZEKSZTAŁCENIOM, LECZ TYLKO TWORZY Z INNYMI SUBSTRATAMI ZWIĄZKI LUB KOMPLEKSY PRZEJŚCIOWE. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x