Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CIASTKO Z CIASTA FRANCUSKIEGO PRZEŁOŻONEGO DŻEMEM LUB MARMOLADĄ UFORMOWANE W KSZTAŁT PRZYPOMINAJĄCY GRZEBIEŃ DO CZESANIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZEBIEŃ to:

ciastko z ciasta francuskiego przełożonego dżemem lub marmoladą uformowane w kształt przypominający grzebień do czesania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZEBIEŃ

GRZEBIEŃ to:

narzędzie codziennego użytku służące głównie do układania włosów (narzędzie fryzjerskie); przyrząd mający postać rączki z wystającym w jednej płaszczyźnie szeregiem sprężystych kolców umieszczonych w bardzo bliskiej od siebie odległości (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

wyrostek na głowie niektórych ptaków i gadów (u gadów może to być szereg wyrostków nie tylko na głowie, ale też wzdłuż grzbietu i ogona) (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w anatomii ptaków: wyrostek na mostku, który przebiega wzdłuż mostka i kończy się za nim, leży w płaszczyźnie prostopadłej do niego i do powierzchni utworzonej przez żebra (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w architekturze: poziome zwieńczenie kalenicy lub okapu dachu, a także części budynku lub budowli, składające się zazwyczaj z powtarzających się sterczyn jednego typu lub z zastosowanych naprzemiennie dwóch lub kilku typów sterczyn (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w łowiectwie: długa, gęsta sierść (grzywa) u capa kozicy (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w mechanice: wzornik do identyfikacji skoku gwintu (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

w anatomii: zgrubiały fragment (zazwyczaj płaskiej) kości, który zwykle pełni funkcję miejsca przyczepu mięśni lub innych tkanek (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

wystająca, podłużna część na górze hełmu (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

grzywa na karku kozicy w gwarze łowieckiej (na 8 lit.)GRZEBIEŃ to:

grzywa na karku kozicy w gwarze łowieckiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIASTKO Z CIASTA FRANCUSKIEGO PRZEŁOŻONEGO DŻEMEM LUB MARMOLADĄ UFORMOWANE W KSZTAŁT PRZYPOMINAJĄCY GRZEBIEŃ DO CZESANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.053

WALENCJA, NEKTARIUM, ŹRÓDŁO TERMALNE, MEDYCYNA LOTNICZA, UŁAMEK PIĘTROWY, NACISK, LISEK, NUMER TAKTYCZNY, ŚMIETANKA, GULASZ IRLANDZKI, KWADRATURA, ANON, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PONCZÓWKA, SZCZĘK ORĘŻA, HISZPAŃSKOŚĆ, SPLOT, KALWARIA, ANTRYKOT, KONTRASYGNATURA, KOLOROWOŚĆ, DZIEŁO, BULLA, BATERIA, CZŁON NADRZĘDNY, LOT CZARTEROWY, LIAZA, LORI POTTO, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, STYMULACJA ODWIERTU, STACJA POSTOJOWA, ŻEL, PŁYTKA POSADZKOWA, EMBARGO, ZNAK PISARSKI, ARTEFAKT, RYNEK NIEDOSKONAŁY, DEZASEMBLER, PIERWSZOŚĆ, KORDON SANITARNY, NACZYNIE, ZREKOMPENSOWANIE, KOMPETENCJA MIĘKKA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, ZIELONE, GUMKA, TREPANACJA, OBROŻA, JARZYNA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, RĘKAWICZNIK, KOŃ CUGOWY, INDEKS, KOCIOŁ WIROWY, WSPÓŁUCZENNICA, ADWEKCJA, KOŁNIERZYK, ROZTRUCHAN, IKONA, WISIELCZY HUMOR, MONOPOL, SULFON, BATAGUROWATE, PROSAK, NAWA GŁÓWNA, KORYTO, KATALIZA, POLEWA, CEL, SODÓWKA, OGRANICZENIE WIEKOWE, POLIKRYSZTAŁ, AMERYKAŃSKOŚĆ, POTENCJAŁ DZETA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, AUREOLA, FRANCUSKI, OSMYK, FOSA, BUTELKA, LANDO, KĄPIEL, FUCHA, QUEBECKI, INTERPRETATOR, ORGANIZM, BRZOZA, EDYKUŁA, ALBARELLO, NOŚNOŚĆ, BLOK LINOWY, ZAKRĘTKA, KOLUMBARIUM, LINIA ABSORPCYJNA, PRODUKT LECZNICZY, DOKUMENT, KORZYŚĆ, ROKOWANIA ZBIOROWE, GOSTEK, TYTOŃ, MASZKARON, PREPARAT, NISKOŚĆ, EMALIA, ŁOM, PODGATUNEK, PLAMA, GWIAZDA PODWÓJNA, PRAWO GŁOSOWE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, CENZURA, NIEWOLNIK, MANIAK, BIAŁA NOC, FALANGA, EKOGROSZEK, OŚWIECICIEL, NEBULIZACJA, TUMBA, BATON, TRANSFORMATORNIA, ALBULOWATE, KARZEŁ, INFORMACJA GENETYCZNA, EFEKT SORETA, CYLINDER, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BASKINKA, NIERÓB, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BRZĘKACZ, KRATER, GŁUPSTWO, OMFALOMANCJA, AMBASADOR, DIRT, KOALICJANT, OLEJ LNIANY, KOTEW, WĘZEŁ DROGOWY, GALAKTYKA, BISEKS, SĄD POLOWY, POMAZANIEC, FILET, SERENADA, MENU, GOŁĄBECZEK, DELICJA, FILECIK, KOSZER, CZERNINA, WOLTAŻ, TUM, KULTYWAR, PRZYWŁASZCZENIE, CYGAN, DRAMATOPISARSTWO, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, BARSZCZ, POROZUMIENIE, LABIRYNT, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, MISO, SZTYFT, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, KAMIEŃ NERKOWY, ROTMISTRZ, GEOFIT KORZENIOWY, LAMPA ŁUKOWA, SZYDLARZ, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, CZOŁO, KALKA JĘZYKOWA, KARAKUŁY, ZAPŁATA, ALDEHYD, DRUŻYNA, MAKARONIARZ, BOMBA, MĘTNIAK, MELON, RUCH OPORU, AQUAFABA, BIDULA, ARKA, MIERNIK, PIEGUSEK, TABUIZACJA, OPŁATA CZYNSZOWA, BRZYDULA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KABRIOLET, ODDZIAŁYWANIE, PRZEZIERNOŚĆ, MIESIĄC, ELIKSIR ŻYCIA, REDINGOTE, GOTOWIEC, KĄDZIEL, STRZYKAWKA, ZAWRÓT, STRATA, BERLACZ, KATAPULTOWANIE, OBSERWATORKA, REPOZYCJA, MARATON, ASEKURANT, SKUTER, KAZALNICA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, LEPIARKOWATE, PIŁA, EMAKI, MUZYKA PROGRAMOWA, ALPAGA, PLOMBA, SUKCESJA, BABINIEC, NUŻENIEC LUDZKI, PRZESMYK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, TYTOŃ, TAPER, AURA, UMOWA BARTEROWA, INTERWAŁ, DYSONANS, MAKAK, PREZENTACJA, APANAŻ, ŻYDEK, SZWADRON ŚMIERCI, EKSTRADYCJA, ZJAWISKO, KULT, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, EKRAN, DRUHNA, GLIZA, ŚREDNIA KWADRATOWA, KOŁEK, NAŚLADOWNICTWO, PIĄTKA, DRYBLING, IGRASZKA SŁOWNA, ŁUK SKRZELOWY, RELING, CACHAÇA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, TOR, ABSYDA, WIESZAK, DEFLEKTOR, POMORT, WIEK, CEROFERARIUSZ, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, GŁOŻYNA, BROSZURA, ELANA, KSIĄŻKA ADRESOWA, SĄSIEDZKOŚĆ, KSIĘGA, KLESZCZE, PREMIERA, SZAL, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, PĘDRAK, ANILANA, ZNAK NAWIGACYJNY, KATAR SIENNY, FRAGMENTARYZACJA, BIEG PRZEŁAJOWY, CZARCIK, ŁYCHA, STROP, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MARKIZA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, CAMPUS, FRONTYSPIS, REKIN OWSONA, PODMIOT GRAMATYCZNY, BOCZNIAK, HEDONIZM ETYCZNY, MODYFIKACJA, LICENCJA POETYCKA, KANWA, SPUSZCZANIE, PRZEDMIOT, PAWIĄZ, BRANIE POD WŁOS, POLIFONIA, GODZINA PRAWDY, KORZYSTNOŚĆ, WADA WZROKU, LIPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ciastko z ciasta francuskiego przełożonego dżemem lub marmoladą uformowane w kształt przypominający grzebień do czesania, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIASTKO Z CIASTA FRANCUSKIEGO PRZEŁOŻONEGO DŻEMEM LUB MARMOLADĄ UFORMOWANE W KSZTAŁT PRZYPOMINAJĄCY GRZEBIEŃ DO CZESANIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
grzebień, ciastko z ciasta francuskiego przełożonego dżemem lub marmoladą uformowane w kształt przypominający grzebień do czesania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZEBIEŃ
ciastko z ciasta francuskiego przełożonego dżemem lub marmoladą uformowane w kształt przypominający grzebień do czesania (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x