POJAWIENIE SIĘ NA GŁOWIE OSTRO ODGRANICZONYCH SKÓRNYCH PRZEBARWIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB BĘDĄCYCH OBJAWEM SZCZEGÓLNYCH STANÓW ORGANIZMU BĄDŹ PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW, NIE POPRZEDZONE WYSTĄPIENIEM STANU ZAPALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHLOASMA to:

pojawienie się na głowie ostro odgraniczonych skórnych przebarwień towarzyszących lub będących objawem szczególnych stanów organizmu bądź przyjmowania niektórych leków, nie poprzedzone wystąpieniem stanu zapalnego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJAWIENIE SIĘ NA GŁOWIE OSTRO ODGRANICZONYCH SKÓRNYCH PRZEBARWIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB BĘDĄCYCH OBJAWEM SZCZEGÓLNYCH STANÓW ORGANIZMU BĄDŹ PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW, NIE POPRZEDZONE WYSTĄPIENIEM STANU ZAPALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.558

SIŁA LORENTZA, ALKILACJA, SARNA, TECZKA, RESPONSORIUM, GŁOSKA, POWŁOKA, KAPRYŚNIK, TEMPO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, BULION, RZEMYK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, FALA, LĄDZIENIE, DELFIN HEKTORA, GUFFA, WYRACHOWANIE, OKOP, STOŻEK USYPISKOWY, ARAKAŃCZYK, MATRYKUŁA, ZŁOM, ŻURNALISTA, KANCLERZ, DZIURA, HYDROLAT, ŁAWA KOMINIARSKA, BUMERANG, MANIOK, SŁOWACYSTYKA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, ODKUPICIEL, SZPANERSTWO, ORIENTACJA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, BARWY NARODOWE, PATCHWORKOWIEC, POWŁOKA GALWANICZNA, LAPILLI, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, BYDLĘCTWO, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, CZYNNIK SYTUACYJNY, PIEC GRZEWCZY, HUBA ŻÓŁTA, CZYTAL, DROBNICOWIEC, HEGEMON, POCIĄG SZPITALNY, METALOFON, NASTROSZEK BRUCHA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KOŚĆ NIEZGODY, SRAKA, HAK, ZNAJOMA Z WIDZENIA, NIEMIECKOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ŁOPATA, PŁOMYCZEK, TRZECIE OKO, BARIATRA, WIĄZ, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, STAN PODSTAWOWY, PRZEPRÓCHA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, BANK GENÓW, SAŁATA, BLISKOŚĆ, METEOR, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CEWA, WIKTYMIZACJA, STYLO, JAN, REFLEKTOR, KOSZTORYS INWESTORSKI, TROCINÓWKA, KRATER PASOŻYTNICZY, CZĄSTKA ALFA, PRZYKURCZ, KANAŁ RODNY, KINKAN, SZTUCZNA INTELIGENCJA, MARSZ ŚMIERCI, MOC CZYNNA, SREBRNA PAPROĆ, PYCHA, BETONOWE BUTY, WĄŻ, NARRATOR, KANU, EGOCENTRYZM, CHYTROŚĆ, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, AUTODIAGNOZA, POLIGAMIA, COLUMBIA, SOLIDARYZM, DWUSETKA, BUM, FUNKCJONALIZM, BRAZYLIJSKOŚĆ, GEOLOGIA STRUKTURALNA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, REGIONALISTA, SOLARIUM, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, KLAWIATURA, INDYWIDUALIZM, ŚLIZGACZ, NIEODZOWNOŚĆ, TARGANIEC, GWAJAKOWIEC, RÓŻNICOWANIE SIĘ, OGNISKO, BARIATRIA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, REZERWA, NIECUŁKA, PARKAN, CYKL MENSTRUACYJNY, PEDET, OKRUSZYNKA, INTROMISJA, CZŁONEK, ZGĘSTEK, SERWER WIDEO, BATAT, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, GAZ IDEALNY, KÓZKA, INTERWENCJA PROCESOWA, WYTWÓRCA, ZNAK ZAPYTANIA, SWĘDZENIE, WANIENECZKA, AUTOSYFON, CIĘŻKIE DZIAŁA, PRZYŚPIEW, BRYŁA, TAŚMA FILMOWA, BLUZA, HAMULEC, MOBILE, DEKONTAMINACJA, TARNOWIANIN, KARTACZ, PUNKT APTECZNY, HERB, SYGNALIZATOR, CHALDEJSKI, PIĘKNOŚĆ, RZADKOŚĆ, CMENTARZ GRZEBALNY, GRAFIKA WEKTOROWA, ZWIERCIADŁO, BEZDOMNOŚĆ, TRAFIKA, ABNEGATKA, SKALENOEDR, BEKA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WIĆ, STATYSTYKA OPISOWA, PRZYKRYCIE, PALIATYW, MEDYCYNA LOTNICZA, GEEK, SZYK ANTENOWY, SKROMNISIA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, CZUWANIE, GRIGORIJ POTIOMKIN, KOŁACZE, OBWIĄZKA, SŁODOWNIA, MECHANIKA TEORETYCZNA, KWARTET SMYCZKOWY, KOMANDO, NAUKA MEDYCZNA, KOŁATANINA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KONWOLUCJA, AUTSAJDER, JELITO PROSTE, PIELGRZYM, WIERTŁO, LITERATKA, AKINEZJA, MRÓWNIK, REMONTANTY, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, GENETYKA MOLEKULARNA, WYJAZD, PASEK MAGNETYCZNY, OSTATNIE POŻEGNANIE, BRAT SYJAMSKI, BECZKA BEZ DNA, AKCENT, WŻER, NIETYPOWOŚĆ, WYSPA WULKANICZNA, LEBERWURSZT, WDROŻENIOWIEC, WEZWANIE, STRATEGIA, KRAJARKA, METABAZA, AMBONA, MASALA DOSA, KULA, HULMAN SZARY, ZAWIESIE, KARTAGIŃSKI, DENUNCJANT, OBSZCZYMUR, MIESZACZ, GIMNASTYKA, ŁUK, DOPUST BOŻY, KONIEC ŚWIATA, BINDA, HEROD-BABA, WIĘZADŁO, MECENASKA, ZAPALNOŚĆ, AGNOZJA CZUCIOWA, UROBEK, ORBITA POLARNA, PROGRAM WYBORCZY, SKLEP, JADOWITOŚĆ, BAGIETA, AFRYKANISTYKA, SANKI, TETRAPTYK, ZAUROPSYDY, WYRĘBISKO, ANTYSYJONISTA, BLOCZNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CELA, DYSPENSA, RYGIEL, HRABINI, PAJĄK, OPAKOWANIE, SPŁYW, CENA INTERWENCYJNA, LINOWIEC, DERBY, POLICJA, REGULARYZACJA TICHONOWA, PRZEMYT PLECAKOWY, ANTYHITLEROWIEC, HRABINA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, PORA, STACJA POSTOJOWA, BIZA, EPISTOŁA, TAKSON MONOTYPOWY, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, RODNIK, AUTOMAT LOSOWY, ZADRZECHNIA, TREPANG, METABOLIT WTÓRNY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KRYZA, PROSZEK, KODON NONSENSOWNY, GWIAZDKA, ŚCIERWNIK, PÓJDŹKA, LOGOPEDKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, KOPUŁKA, CZWOROLIST, UCHWYT ŚLIZGOWY, BÓG, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, NIALA, SWÓJ, PSYCHOLOGIA, AFRYKAŃSKI, KULEBIAK, GAJA, PLEŚNIAK, WALC, ISKIERNIK OCHRONNY, ZWYROL, KALECKI, ?WÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJAWIENIE SIĘ NA GŁOWIE OSTRO ODGRANICZONYCH SKÓRNYCH PRZEBARWIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB BĘDĄCYCH OBJAWEM SZCZEGÓLNYCH STANÓW ORGANIZMU BĄDŹ PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW, NIE POPRZEDZONE WYSTĄPIENIEM STANU ZAPALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJAWIENIE SIĘ NA GŁOWIE OSTRO ODGRANICZONYCH SKÓRNYCH PRZEBARWIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB BĘDĄCYCH OBJAWEM SZCZEGÓLNYCH STANÓW ORGANIZMU BĄDŹ PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW, NIE POPRZEDZONE WYSTĄPIENIEM STANU ZAPALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHLOASMA pojawienie się na głowie ostro odgraniczonych skórnych przebarwień towarzyszących lub będących objawem szczególnych stanów organizmu bądź przyjmowania niektórych leków, nie poprzedzone wystąpieniem stanu zapalnego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHLOASMA
pojawienie się na głowie ostro odgraniczonych skórnych przebarwień towarzyszących lub będących objawem szczególnych stanów organizmu bądź przyjmowania niektórych leków, nie poprzedzone wystąpieniem stanu zapalnego (na 8 lit.).

Oprócz POJAWIENIE SIĘ NA GŁOWIE OSTRO ODGRANICZONYCH SKÓRNYCH PRZEBARWIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB BĘDĄCYCH OBJAWEM SZCZEGÓLNYCH STANÓW ORGANIZMU BĄDŹ PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW, NIE POPRZEDZONE WYSTĄPIENIEM STANU ZAPALNEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POJAWIENIE SIĘ NA GŁOWIE OSTRO ODGRANICZONYCH SKÓRNYCH PRZEBARWIEŃ TOWARZYSZĄCYCH LUB BĘDĄCYCH OBJAWEM SZCZEGÓLNYCH STANÓW ORGANIZMU BĄDŹ PRZYJMOWANIA NIEKTÓRYCH LEKÓW, NIE POPRZEDZONE WYSTĄPIENIEM STANU ZAPALNEGO. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x