KOLUMNA LUB ZBIÓR KOLUMN, KTÓRE W SPOSÓB UNIKALNY DEFINIUJĄ WIERSZ W DANEJ TABELI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLUCZ GŁÓWNY to:

kolumna lub zbiór kolumn, które w sposób unikalny definiują wiersz w danej tabeli (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLUMNA LUB ZBIÓR KOLUMN, KTÓRE W SPOSÓB UNIKALNY DEFINIUJĄ WIERSZ W DANEJ TABELI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.568

TOPENANT, WŁOSY TETYDY, WIBRACJA, TEKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ILUMINACJA, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, WAGA, KOLUMNA, STACJA, PROMIEŃ, PADWAN, PAUPER, LEPIARKOWATE, KODEKS DYPLOMATYCZNY, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, INFOMAT, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, MISKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SPIS POWSZECHNY, TERMOJONIZACJA, SPOILER, ADWEKCJA, MIESIĄC, OBRÓT WTÓRNY, STYLISTKA, BATERIA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, EGZORCYZM, REŻIM, STOPA BEZROBOCIA, OBRĘCZ, PESTO, CHEMOAUTOTROFIA, UKŁAD PLANETARNY, MEMORIAŁ, KĄPIEL, SIATKA, ASOCJACJA, EKIPA, WYŚCIGI, ŚCIEŻKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ROZGAŁĘZIACZ, KONCERT, ZASTRZAŁ, KRYNOLINA, SILNIK UNIWERSALNY, UKŁAD NIEINERCJALNY, SŁUŻEBNIK, TENUTA, SMOCZEK, KINDŻAŁ, ARKUSZ KALKULACYJNY, KAJMAKAM, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, MONTANIA, INFORMATYK, SET, ALNICO, FIAKIER, POLE, LICENCJA OTWARTA, STUDNIA ABISYŃSKA, MLEKO, BUTLA, KASA, TOPIELEC, KLUCZ, OBSZAR, SZAFLIK, MINA MORSKA, AUTONOMIZM, PŁOW, DYLIŻANS, SIEĆ SATELITARNA, KONFEDERACJA, TOP, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, TWIERDZENIE PETTISA, PLAGA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SZURPEK MISECZKOWATY, RUCHANKA, BIBLIOTEKA NAUKOWA, LEJ, KATAFALK, SIKAWKA, ISTOTA, GRECKOŚĆ, INTERPRETACJA, WATA, DOBYTEK, DEPORTOWANY, SAMICA, KRECIK, OC, STACJA, PROBABILIZM, LURA, KURS, OMDLAŁOŚĆ, NOS, UKŁAD KIEROWNICZY, HORYZONT ZDARZEŃ, DEGENERACJA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, GOLF, LINIA MONTAŻOWA, ARSYNA, CZAPKA FRYGIJSKA, KAJMAK, SKŁAD PODATKOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PŁOZA, CIĄG, ACHEIROPOIETA, KLUB SPORTOWY, SPOSÓB, DEGENERACJA, UMYWALNIA, MER, EGRETA, METASTRONA, PRÓBA JĄDROWA, PRZECIWOBRAZ, WIERSZ, ADWENTYSTA, TABLICA PRAWDY, TERAPIA WSTRZĄSOWA, MŁOTOWNIA, EKTOMIKORYZA, BIAŁA KSIĘGA, JAKOŚĆ HANDLOWA, KREOL, OPAŁ, ŻABOT, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MATERIAŁ, OBRÓT PIERWOTNY, GRUPA BIOLOGICZNA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, STRATEGIA, ANTYGWAŁTY, MOZART, ROZKŁAD, FARBA KLEJOWA, USZKO, KUGLARZ, PIKOT, MASA, SUBSTANTYWNOŚĆ, CIŚNIENIE, DEWELOPER, MONSTRUM, POWSTANIEC ŚLĄSKI, GRETING, UPROWADZENIE, SYMETRIA FIGURY, STĄGIEWKA, KIERAT, CHIŃSZCZYZNA, OKNO MODALNE, IMPREZA TURYSTYCZNA, DEFINIENDUM, PNEUMATOLIZA, PUSTAK, KOSTIUM HISTORYCZNY, KARAFKA, NALEPKA, MENDOZA, ZWAŁY, BÓR, SYMPLEKS, PAPROTNIK, DODATEK KOMPENSACYJNY, KOCIOŁEK SKALNY, FRANCUZ, GARNEK, KACZKA, PUDDING, FAZA, LEGENDA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, MIRLITON, PAROBEK, DEGRADACJA, DUŃSKOŚĆ, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, MOC, BUKWICA, KOŁNIERZ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, FALA, KRYZA, CZOŁÓWKA, BARWA, IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, BARWNIK, OWAD, APRETURA, DRUK, SKŁADAK, SKUNKS, POWTÓRKA, PRZEPOJKA, POBIAŁKA, WENTYL, PANICZ, ANTRESOLA, MASER, FASOLA ZŁOTA, CZŁON SKŁADNIOWY, GRADACJA, OKNO, AKROBACJA LOTNICZA, GIGANT, WYWOŁYWACZ, PRZEKĄSKA, POKAZ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WĄTROBOWIEC, ANGINA MONOCYTOWA, SEKURYT, ATLAS NIEBA, NUMER, POROZUMIENIE, SZUBIENICA, DUMA, SZAFA, TEKSTOWOŚĆ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ISKIERNIK OCHRONNY, RAJTUZY, WYŁĄCZNIK, ŁAPANIE, PLAMA, METRYKA, BŁĄD METODY, GROŃ, TRYBULARZ, BAŁWOCHWALSTWO, KOSZMAR, PEŁNOMOCNICTWO, WINA UMYŚLNA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, HAZARD, DACH ŁAMANY, LWIA CZĘŚĆ, JODŁA, MCHY WŁAŚCIWE, RYNEK TERMINOWY, ZIELONI, KASKADA, DETAL, PAS, MASZKARA, FETYSZYZM TOWAROWY, DEMOBILIZACJA, PAROWANIEC, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, KSIĘŻULO, POSĄG, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ILOCZYN SKALARNY, BARWY, PERFORMATYWNOŚĆ, KRAWĘDŹ, KRAWAT, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, REWOLTA, STARTER, UNCJA, MAGNOLIA, ŁAD KORPORACYJNY, SIODZI, KABEL, WYŻYNKA, TEMNODONTOZAUR, KRĘGI, JER SŁABY, BAT, EKSTRAKLASA, PLEWA, BRAMOWNICA, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, TRIDUUM, KRASNAL, DOSTĘP, BLOKADA, RAJKA, WALKA, PIÓROLOTEK, ROBOCIK, ARKABALISTA, ?TARCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.568 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLUMNA LUB ZBIÓR KOLUMN, KTÓRE W SPOSÓB UNIKALNY DEFINIUJĄ WIERSZ W DANEJ TABELI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOLUMNA LUB ZBIÓR KOLUMN, KTÓRE W SPOSÓB UNIKALNY DEFINIUJĄ WIERSZ W DANEJ TABELI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUCZ GŁÓWNY kolumna lub zbiór kolumn, które w sposób unikalny definiują wiersz w danej tabeli (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLUCZ GŁÓWNY
kolumna lub zbiór kolumn, które w sposób unikalny definiują wiersz w danej tabeli (na 11 lit.).

Oprócz KOLUMNA LUB ZBIÓR KOLUMN, KTÓRE W SPOSÓB UNIKALNY DEFINIUJĄ WIERSZ W DANEJ TABELI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KOLUMNA LUB ZBIÓR KOLUMN, KTÓRE W SPOSÓB UNIKALNY DEFINIUJĄ WIERSZ W DANEJ TABELI. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x