W TEORII OBLICZEŃ: PYTANIE SFORMUŁOWANE W SYSTEMIE FORMALNYM, NA KTÓRE MOŻLIWE SĄ TYLKO ODPOWIEDZI TAK I NIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROBLEM DECYZYJNY to:

w teorii obliczeń: pytanie sformułowane w systemie formalnym, na które możliwe są tylko odpowiedzi tak i nie (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROBLEM DECYZYJNY

PROBLEM DECYZYJNY to:

pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której podmiot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch możliwych wariantów działania (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TEORII OBLICZEŃ: PYTANIE SFORMUŁOWANE W SYSTEMIE FORMALNYM, NA KTÓRE MOŻLIWE SĄ TYLKO ODPOWIEDZI TAK I NIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.486

MŁAKA, WEŁNIAK, DEINSTALACJA, MUCHY W NOSIE, DECENTRALIZACJA, SKAJLAJT, LOTNICTWO POKŁADOWE, WARTOŚĆ WŁASNA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, BLITZ, ŚMIECIARZ, MARMOZETA BIAŁA, SZYBKOZŁĄCZKA, PIŁOGON, RELACJA DWUCZŁONOWA, KRZYWA POPYTU, LISTOPAD '89, KANKA, CZERWONE MIĘSO, ŚWIETLIK, KREOLKA, MŁODZIEŻÓWKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, IGŁA MAGNETYCZNA, NOSICIEL, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ŚLEPY TOR, SYNONIMIA CAŁKOWITA, GRUPA WSPARCIA, SŁOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, NIEMĘSKOŚĆ, GWIAZDKA, NIETYPOWOŚĆ, LICHWIARSTWO, BEZDNIA, CIEMNOGRÓD, UŁUDA, MACIERZ DYSKOWA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, PROMIEŃ, ŚRODOWISKO, AKT, KALEKA ŻYCIOWY, BOLSZEWIZM, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, OSTATECZNOŚĆ, KOPERTA, NASIENNIK, TKANKA MIĘKKA, POWIDŁO, STARA PANNA, KARATE TRADYCYJNE, PRZODOWNIK, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, BEZGRANICZE, TAJEMNICA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, FILM SENSACYJNY, PODKÓWECZKA, NAPOMNIENIE, NAGŁOŚNIENIE, KLECANKI, HIPOTEKA KAUCYJNA, KAMIEŃ WĘGIELNY, PAPROTNIKI, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ODCZYN TUBERKULINOWY, ICHTIOZAURY, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, KONIK, SPAD, NIEKLAROWNOŚĆ, PLEWY, APARAT ARTYKULACYJNY, NIEWIERZĄCY, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, MUSZLOWCE, JAŁOWNIK, TECHNIKA ANALOGOWA, CHRONOMETR, SENAT, WANNA, STRUNOWCE, ROSZCZENIE ZWROTNE, CZATA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, GRZYB NIEJADALNY, GAMEPLAY, BEZIDEOWOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KLASTER, ZRZYNKA, AFERKA, SNIFFER, PÓŁCZŁOWIEK, WYBUCH WŁAŚCIWY, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, KLERK, PÓŁFRAK, EWOLUCJONIZM, BÓSTWO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ANGUSTINARIPTERUS, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, RAUIZUCHY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, KOMPOTIERKA, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, NIEMODNOŚĆ, CHOROBA PLUMMERA, ODWÓD, CYWILKI, MIGLANC, MIEJSCE SIEDZĄCE, PSZCZOŁA WŁOSKA, FINANSE, INDETERMINIZM, PRAWO MOJŻESZOWE, ENTOURAGE, DRZEWO LIŚCIASTE, FILTR OPTYCZNY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, KAWA, CHRUPKOŚĆ, ATMOSFERA NORMALNA, BACH, PĘK, BYSTROŚĆ, UKŁAD WIELOKROTNY, MODYFIKACJA, WIEŚNIAK, KOLEJ, AUTONOMIA, SONANT, ARGUMENT, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, ORŁY, NAJEZDNIK, DODATEK SZKOLENIOWY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, JAM ROCK, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, ETIUDA, TURANIZM, MIODONOŚNOŚĆ, KONWENCJA, GEOFIT, SPOWALNIACZ, SYSTEMOWOŚĆ, POSTÓJ LODOWCA, ZŁO, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, MOTOR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PROMENADA, ANTYBIOZA, OTUNIT, MGŁA WYKŁADNICZA, PADOK, OLEJ ROŚLINNY, WARZYWO GRUNTOWE, KIERZANKA, SAMOLUBNY DNA, ŚCISKACZ, POPYT, BRUDNICA NIEPARKA, WTÓRNIK, FABRYKATOR, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, CYKL, OSCYLOGRAF, KROK NAPRZÓD, HEGEMON, SYMBOL, NAMIASTKA TABAKI, PIENIĄDZ TOWAROWY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, POKEMON, MINIMALIZM, DYSPLASTYK, MARKACZKA, ANALIZA MATEMATYCZNA, BATIK, ROZTWÓR NASYCONY, WYMIENIACZ, ELUWIUM, RYBA PO GRECKU, NACZYNIA POŁĄCZONE, MUZYKA TŁA, RARÓG, TAMBURYN, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ANALIZATOR, BECHER, PŁYN, ZROŚLAK, CYTOSTOM, POZAMUZYCZNOŚĆ, PAPILOTKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PLURALISTA, ORATORIUM, SROKACZ CZARNOGARDŁY, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, WEŁNISTOŚĆ, SCHOWEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SYLABA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, KAZALNICA, NIEDOROZWÓJ, MOC, KOLBA, BUŁCZARKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, GRAF SKIEROWANY, METAJĘZYKOWOŚĆ, HAFT ATŁASKOWY, LOSOWOŚĆ, HANKO, REEDUKACJA, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, SZAKŁAKOWATE, CIASTO, AGAWA, PODPŁOMYK, ILUZORYCZNOŚĆ, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, OFICYNA DRUKARSKA, BOMBONIERA, ZASADA DUALNOŚCI, PONDERABILIA, WSTRZYMANIE, ZGODNOŚĆ, ANALFABETKA, DYMISJA, SUPERTOSKAN, KONCERNIAK, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, NIECIERPLIWOŚĆ, POJEDYNCZOŚĆ, BLOCKERS, HONORARIUM, CZEKOLADA MLECZNA, GRZYB CHRONIONY, ELITARYSTA, KATALIZA, WIELORYBNICTWO, PRZEPUKLINA RICHTERA, POMALOWANE, ARTYLERZYSTA, KODON NONSENSOWNY, SIŁA SPOKOJU, KWASZENIAK, POZYCJA TESTOWA, KREACJONIZM, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, GUZ ŁAGODNY, DZIURA, DZIECINNA ZABAWKA, WOREK, ODSZCZEPIENIEC, KRAJE KOMUNISTYCZNE, RODZICIEL, ŻYWIOŁOWOŚĆ, IKONOGRAFIA, BERGMAN, JAWNOŚĆ, FILIPIN, JEZIORO POLIHUMUSOWE, WODA LECZNICZA, SZEKSPIR, KURATOR OŚWIATY, KOLEGIUM ELEKTORSKIE, DOBRA POŚREDNIE, ANTURAŻ, BYK SPIŻOWY, MATA GRAWITACYJNA, SAMOREALIZACJA, WYPADEK PRZY PRACY, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, DODATEK MIESZKANIOWY, BAŃKA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, SZCZERKLINA PIASKOWA, KAWALER, SKAŁA WULKANICZNA, DŹWIGNIA FINANSOWA, OBIBOK, ?PAŃSTWO AUTORYTARNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TEORII OBLICZEŃ: PYTANIE SFORMUŁOWANE W SYSTEMIE FORMALNYM, NA KTÓRE MOŻLIWE SĄ TYLKO ODPOWIEDZI TAK I NIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TEORII OBLICZEŃ: PYTANIE SFORMUŁOWANE W SYSTEMIE FORMALNYM, NA KTÓRE MOŻLIWE SĄ TYLKO ODPOWIEDZI TAK I NIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROBLEM DECYZYJNY w teorii obliczeń: pytanie sformułowane w systemie formalnym, na które możliwe są tylko odpowiedzi tak i nie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROBLEM DECYZYJNY
w teorii obliczeń: pytanie sformułowane w systemie formalnym, na które możliwe są tylko odpowiedzi tak i nie (na 16 lit.).

Oprócz W TEORII OBLICZEŃ: PYTANIE SFORMUŁOWANE W SYSTEMIE FORMALNYM, NA KTÓRE MOŻLIWE SĄ TYLKO ODPOWIEDZI TAK I NIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W TEORII OBLICZEŃ: PYTANIE SFORMUŁOWANE W SYSTEMIE FORMALNYM, NA KTÓRE MOŻLIWE SĄ TYLKO ODPOWIEDZI TAK I NIE. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x