PRUNUS AVIUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY RÓŻOWATYCH; NIEWIELKIE DRZEWO, KTÓRE OWOCUJE MAŁYMI CZERWONAWYMI LUB BORDOWYMI PESTKOWCAMI, LEKKO CIERPKIMI, ALE I SŁODKIMI W SMAKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZEREŚNIA to:

Prunus avium - gatunek rośliny należący do rodziny różowatych; niewielkie drzewo, które owocuje małymi czerwonawymi lub bordowymi pestkowcami, lekko cierpkimi, ale i słodkimi w smaku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZEREŚNIA

CZEREŚNIA to:

popularny owoc rośliny o tej samej nazwie, kulisty pestkowiec w kolorze czerwonawym lub ciemnobordowym (na 9 lit.)CZEREŚNIA to:

drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRUNUS AVIUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY RÓŻOWATYCH; NIEWIELKIE DRZEWO, KTÓRE OWOCUJE MAŁYMI CZERWONAWYMI LUB BORDOWYMI PESTKOWCAMI, LEKKO CIERPKIMI, ALE I SŁODKIMI W SMAKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.362

STRASZYK, PRĄTNICZEK KRZYWOSZYJKOWY, HIPOREFLEKSJA, PYRGUN NAZIELNY, PISEMKO, ROZDĘTKA, GRZECH POWSZEDNI, TERAPIA ODRUCHOWA, TRAWA CYTRYNOWA, ZROSTNICZEK SKALNY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, LEMURKA SZARA, CHABER, KWASIOR, SPÓJNIK, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, PORZECZKÓWKA, LEMIESZ, HEBAN, CEREMONIALNOŚĆ, BOROWIK SZATAŃSKI, WŻER, DIRCIK, MULAK, STOŻEK NAPŁYWOWY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, MONSUN, RĘCZNA PUSZKA, PIESZCZAK KASZTANOWATY, DETENCJA, SENES, OGIEŃ I WODA, POJAZD KOLEJOWY, GIBON CZARNORĘKI, LEW GÓRSKI, ZAKON KLERYCKI, WIKING, ORIBI, KONSULTANT, MARLIN, STOLIK, PRÓBNIK, FĄFEL, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, DODATEK MIESZKANIOWY, CYPRYS GOWENA, TARYFA ULGOWA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, PELIKAN RÓŻOWY, KATALPA, RYJÓWKA ETRUSKA, ZAKRĘT, KISZKA PASZTETOWA, MODRZEW EUROPEJSKI, KALATEA PASIASTA, STRZAŁA, BORNICA GĄSIENICZA, MIESZANINA, BEJRA, CHORAŁ PROTESTANCKI, OSTRUŻYNY, RUCH PRZYŚPIESZONY, KRZYWOSZYJ KORZENIOWY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, DRAPIEŻCA, KASZALOT MAŁY, DIAGRAM FAZOWY, WĄTPLIWOŚĆ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, PETREL KRÓTKODZIOBY, KUBEK SMAKOWY, SEKCJA RYTMICZNA, FAŁDA, PROCES FIZYCZNY, KUSACZ ŻÓŁTONOGI, AKT, MECHANIKA, KUPIEC, REKIN POLARNY, PAPROĆ, ESKORTA, PODJAZD, MARMOZETA BIAŁA, TŁO, RĘCZNOŚĆ, SZABROWNIK, WYŻYNY, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, RANWERSY, ASTER WIELKOLISTNY, LARGO, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, TYLAS, WELON, PIĘTNASTY, HIPERWENTYLACJA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, IZOLACJA, HAŁAŚNIK MASKOWY, STOWARZYSZENIE, DRAMAT, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KARDYNAŁEK, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, KUKUŁKA, BUK, HARPIA, PSIZĄB KAUKASKI, RAJA PLAMISTA, CIĄŻA, EGRETA, BOŻA TRAWKA, ORLIK, KLASA, PLATYPTERYG, LEKTORIUM, SAOLA, WSTĘGOLOTEK, KORNUTKA KOMONICOWA, DRABINA, ŻÓŁW OLIWKOWY KEMPA, PROTEZA, KUSACZ KRÓTKODZIOBY, KUJA BŁĘKITNA, ODPRYSK, TRENAŻER, BRZOZÓWKA, WULWODYNIA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, BRODOBRZANKA WODNA, CZOŁOWNICA, MODRASZEK GNIADY, ŻABUTI CZARNY, BOSS, PROFITEROLKA, POGROMCA, SYMPTOM, DIABEŁ MORSKI, ZWIESINIEC SZORSTKI, CIERNIEC CELEBESKI, TRZMIELEC PÓŁNOCNY, ODMIERZANIE, STARTER, MELISA, MIERNIKOWCOWATE, POGODNOŚĆ, CUGANT, TINA, ROM, TELEFON, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, LENIWE PIEROGI, PACJENT URAZOWY, GŁUPTAK MASKOWY, FRATER, BLANKIETOWOŚĆ, CHWOSTKA ŚWIETNA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, DZIEŁO ROGOWE, ANTURIUM SCHERZERA, ODPARZENIE, PŁATECZEK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, NAWAŁNIK BURZOWY, MANTOWATE, MSZA, BURZYK BRUNATNY, PRZEPIÓRKA, ŻARŁACZ ŻÓŁTY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, CENCYLIA, OBROŻA, KOCZOWNIK, KRÓLEWICZĄTKO, SYGNAŁ CIĄGŁY, KOMPOTIERA, ENTOMOFAUNA, INDIANKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, ALE, KMINEK, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, GOLEC, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ŻABA PIRENEJSKA, ELOPS SREBRZYSTY, SĘK OTWARTY, OGNIWO KOROZYJNE, IMIĘ, MIR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, CZAPLA SROKATA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, STANCJA, WACHLARZOWNICA WYNIOSŁA, PAPILOTKA, SARKOFAG, NAZWA KODOWA, PLANETA, SAMICA, ŻÓŁW CIERNISTY, AGREGATY MONETARNE, ŻABA NATALSKA, WILK, PIENIĄŻEK, BÓBR ZWYCZAJNY, CHWYTNICA CZERWONOOKA, AMARETTO, PETRELEC OLBRZYMI, PTASZNIK CZERWONONOGI, TRYPTYK, SUBRETKA, MIODOJADEK SZAROUCHY, MIKROFAZA, DARNIÓWKA, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, FUTERAŁ, DOLABELLA, TYGODNIÓWKA, KLAPAK, MURZYSKO, ZNAK KOREKTORSKI, WIETLICA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, ANIOŁEK CHARLIEGO, GAELICKI, SZAFIREK RDZAWOBRODY, PĘPAWA DACHOWA, GRZYB TWARDZIOSZEK, EUGLENA ZIELONA, CZERWONA LANGUSTA, KOŁATKA, TRANSFER BUDŻETOWY, TURÓWKA ROZŁOGOWA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, TYMIANEK, CHLOASMA, PIERÓG, ZIEMNODROZD KOLCOSTERNY, MORALIZACJA, MUR OPOROWY, WYLICZANKA, CALYPSO, TRÓJLIST BEZPŁATKOWY, PREZYDENTKA, KONOPIE WŁÓKNISTE, SZYNOBUS, LAK, DRZEWO SAGOWE, PROSTNICA, WIKARIUSZ, GĄSKA, OBJAWIENIE, TECHNOKRATA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, WŚCIEKLICA SABULETA, WATERPROOF, KRAKERULA, MAŁPA, ATTYKA, SOS NEAPOLITAŃSKI, MŁAK, SPOILER, ALBULOWATE, ŻYWORODKA, PRZEDSIONEK, LATOLISTEK BLADY, ŻÓŁTOGŁÓWKA, HUCUŁ, KOSZ, GŁOWACZ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, FASOLA, HB, SZURPEK ŚLICZNY, LINIA SPEKTRALNA, KAPISZON, KHMERKA, KOBIERNIK ORZĘSIONY, GATUNEK ALOCHRONICZNY, KOALICJANT, ARMILLA, PRZYMIOTNO OGRODOWE, PETRELEK SUBANTARKTYCZNY, OBRONA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZŁOCIENICE, PATYCZAK, TAZZY, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, GUJAWA, ZAGRYWKA, HEBRA, IGLICA, JARZYNA, ?PAROWANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRUNUS AVIUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY RÓŻOWATYCH; NIEWIELKIE DRZEWO, KTÓRE OWOCUJE MAŁYMI CZERWONAWYMI LUB BORDOWYMI PESTKOWCAMI, LEKKO CIERPKIMI, ALE I SŁODKIMI W SMAKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRUNUS AVIUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY RÓŻOWATYCH; NIEWIELKIE DRZEWO, KTÓRE OWOCUJE MAŁYMI CZERWONAWYMI LUB BORDOWYMI PESTKOWCAMI, LEKKO CIERPKIMI, ALE I SŁODKIMI W SMAKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZEREŚNIA Prunus avium - gatunek rośliny należący do rodziny różowatych; niewielkie drzewo, które owocuje małymi czerwonawymi lub bordowymi pestkowcami, lekko cierpkimi, ale i słodkimi w smaku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZEREŚNIA
Prunus avium - gatunek rośliny należący do rodziny różowatych; niewielkie drzewo, które owocuje małymi czerwonawymi lub bordowymi pestkowcami, lekko cierpkimi, ale i słodkimi w smaku (na 9 lit.).

Oprócz PRUNUS AVIUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY RÓŻOWATYCH; NIEWIELKIE DRZEWO, KTÓRE OWOCUJE MAŁYMI CZERWONAWYMI LUB BORDOWYMI PESTKOWCAMI, LEKKO CIERPKIMI, ALE I SŁODKIMI W SMAKU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRUNUS AVIUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY RÓŻOWATYCH; NIEWIELKIE DRZEWO, KTÓRE OWOCUJE MAŁYMI CZERWONAWYMI LUB BORDOWYMI PESTKOWCAMI, LEKKO CIERPKIMI, ALE I SŁODKIMI W SMAKU. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x