DOLNA TEMPERATURA KRYTYCZNA DLA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ LUB SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEMPERATURA MROZU to:

dolna temperatura krytyczna dla funkcjonowania urządzeń lub sieci infrastruktury technicznej (na 16 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEMPERATURA MROZU

TEMPERATURA MROZU to:

temperatura, w której woda wytrąca się z atmosfery i osiada na określonym podłożu, powodując zamarzanie powierzchni (na 16 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOLNA TEMPERATURA KRYTYCZNA DLA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ LUB SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.647

SZÓSTKA, NIMFA, ŻÓŁTKO, CZAT, BINDA, RANA POSTRZAŁOWA, SZRAF, INDYK, WŁOK, SPOTKANIE MODLITEWNE, GŁOWNIA, OKULIZACJA, PASZTET, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, GŁOS, OKRUCH SKALNY, TOALETA, MŁODOPOLSZCZYZNA, DYL, CYGARETKI, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ELOPS, FARBA OLEJNA, MNICH, LINIA, RUNO, NORA, ZARZUT, PODUSZKA, CZĄBER, UNDEAD, DEZETKA, TŁUMIK, TRĄBKA, MIASTECZKO WODNE, MÓRG, FRAGMENTARYZACJA, CEREMONIAŁ, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, HYDRIA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, OBRONA CYWILNA, KOTWICA, MOŻLIWOŚĆ, BAZA DANYCH, STAN, BEK, WPADKA, WYZWISKO, KOMENTARZYK, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, OBRONA, BODZIEC, ŻEGLUGA, BABCIA CIOTECZNA, ROZSZCZEP WARGI, LODÓWKA, GRIECZANINOW, BANTUSTAN, KURANT, CZWORONÓG, NIEDOROZWÓJ, GATUNEK AGAMICZNY, MONOCENTRYZM, KOPERTA, UJŚCIE, RUDI, WILK, ROPA, PODWOIK, EMIGRACYJNOŚĆ, PORZECZKÓWKA, PINTA, OKRES INTERGLACJALNY, ANTAGONIZM, INTERIOR, KAPITUŁA GENERALNA, SERENADA, PIONEK, KLAKSON RĘCZNY, EMISJA, KOPALINA LECZNICZA, LAURKA, SARNA, CZYNNIK NIECENOWY, BODMERIA, AGAT MSZYSTY, WINDA, GOŚĆ, KAPTUR, PRZYTULIA, CHÓR, FENIKS, SIEĆ, STARTER, MAJTKI, BRZEMIĘ, KOŃ, BARWICZKA, OPONA PNEUMATYCZNA, KLASYFIKACJA ABC, SZARLOTKA, ALKOWA, DOZA, SITO, SZPIEGÓWKA, MELON, KOD, BLIN, BEYER, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, SPIEKOTA, ROZBIERANKA, KANAŁ WAPNIOWY, STRUDEL, CIEK, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, KIEROWCA, KAJUTA, KOMISJA REWIZYJNA, LUGER, PODMIOT, ZATOKA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, STROIK, WYŻYNKA, ZŁAZ, PRADZIAD, OSTENTACJA, SALUMAE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, METODA FEULGENA, INWESTOR, BRĄZOWNIK, MUZYKA PROGRAMOWA, ŹREBIĘ, PRZEPLOTKA, ECHOLOKACJA, SIŁA, BAJECZNOŚĆ, DOLNA SAKSONIA, RATOWNIK MEDYCZNY, SIODŁO, DRUMFILL, BŁYSK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, RAWKA BŁAZEN, GRZYBIARZ, WARZYWO, TAŚMA, SKŁAD, TEMBR, KATAR KISZEK, WCINKA, FUNKCJA AKTYWACJI, ODSTRZAŁ, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, WADA DREWNA, GRA W BUTELKĘ, GEST, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, JAŁOWIEC POSPOLITY, DRELICH, NABIODRNIK, TRESA, STATUS MATERIALNY, KANALIZACJA KABLOWA, IMPLEMENTACJA, TERMOS, SZLIF BRYLANTOWY, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, DYFUZOR, WÓZEK SPACEROWY, ZBIORNIK, SKRZYDŁO, HORYZONT, SERBSKOŚĆ, ARKATURA, MIT, OBRÓT, KUC AMERYKAŃSKI, BARYKADA, SEGMENT, KONFEDERACJA, KAMARAN, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, BIAŁA ŚMIERĆ, RELISZ, BAN, SEZONOWIEC, LURA, KOREAŃSKI, BEZODPŁYWOWOŚĆ, PIĘTRO, ROZPRZA, ZALESZCZOTEK, DIRCIK, LEŻALNIA, MILCZĄCA ZGODA, WIENIEC, BARWICA, ZNAKOMITOŚĆ, KLERK, BENEFICJANT, TRANSFERAZA, ZGNIŁKI, PLANTACJA, OBWÓD REZONANSOWY, TRZYNASTY, PRZEPIS, PATOGENNOŚĆ, KWARTA, SZTUCZNE SERCE, LOT, CŁO WYRÓWNAWCZE, TIOSÓL, ODZIOM, CZESKI BŁĄD, SUCHOKLATES, EMILY, STOŁÓWKA, OSKAR, PUDER, KLUCZ, GARMAŻERNIA, , ZAINTERESOWANIE, KARTA, SKALA, LUZAK, PÓŁWEŁNA, KAPUŚCIANY ŁEB, CHLAJNA, ZAKON KLERYCKI, UŻĄDLENIE, KRUSZYNA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, STAŻ ABSOLWENCKI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, DRUHNA, EMBARGO, SAMOREALIZACJA, CZEK PODRÓŻNICZY, DZIECINKA, CHRUST, SZCZELINA, ROMBOUTS, BULWARÓWKA, ADRESAT, KANAŁ DERYWACYJNY, DYMISJA, OFIARA ŚMIERTELNA, RABAT, CZART, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, KARRUKA, MUFA, SŁOBODA, LAWATERZ, RELING, KRÓLEWNA, POWŁOCZKA, MNISZEK, GLONY ZŁOCISTE, RUBEL, KRATA KSIĘCIA WALII, LEGACJA, ROZGRZEWACZ, WSPÓŁZAWODNICTWO, ZAPOJKA, BANAN, DANIE KOSZA, PERKAL, PLURALIZM, KAZAMATA, KONSYGNATARIUSZ, GRANULACJA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, SMAKOWITOŚĆ, POLONISTYKA, GODZINA, PATRON, KAZAMATA, OPONENT, NOTKA, ZASTOINA, TARNOWIANIN, ŚWIETLISTOŚĆ, ROM, WRAK, ZNAK INTERPUNKCYJNY, OPERACJA, TOREBKA, GWIAZDKA, STYMULACJA ODWIERTU, BARWA OCHRONNA, TELEFON, ?KOALICYJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOLNA TEMPERATURA KRYTYCZNA DLA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ LUB SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOLNA TEMPERATURA KRYTYCZNA DLA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ LUB SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEMPERATURA MROZU dolna temperatura krytyczna dla funkcjonowania urządzeń lub sieci infrastruktury technicznej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEMPERATURA MROZU
dolna temperatura krytyczna dla funkcjonowania urządzeń lub sieci infrastruktury technicznej (na 16 lit.).

Oprócz DOLNA TEMPERATURA KRYTYCZNA DLA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ LUB SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DOLNA TEMPERATURA KRYTYCZNA DLA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ LUB SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast