SZCZEGÓLNE UŁOŻENIE ATOMÓW LUB CZĄSTECZEK W CIELE STAŁYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEĆ KRYSTALICZNA to:

szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNE UŁOŻENIE ATOMÓW LUB CZĄSTECZEK W CIELE STAŁYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.562

PRZEWRÓT, SIEĆ KOLEJOWA, OBLEŃCE, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, KROTON, OBWIĄZKA, BUNT, ASOCJATYWNOŚĆ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, PARKIET, NERWIAK, CIOS, GWIAZDKA, APLIKACJA, WOŹNY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DAWCA NARZĄDÓW, ZARZĄD, TRIO, POLE, ZEW KRWI, PREZESKA, WARCHOŁ, NAPĘD, REAKCJA TERMOJĄDROWA, WILCZA PASZCZA, CACKO, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MASTYKS, CYMELIUM, PERIOD, POKREWIEŃSTWO, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SZPILKA, OSTATECZNOŚĆ, MASYW GÓRSKI, ANOMALIA POLANDA, INTERNAT, GRETING, TYTOŃ, CHOINKOWOŚĆ, ŚRODOWISKO, PŁACHTA, KIERUNEK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, OFICER PRASOWY, CZARNUCH, GRADUAŁ, SZMAT, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, BRYTYJSKOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, SKRÓT, CELKA, ANTONOMAZJA, CECHA, ALASKAN HUSKY, TEOGONIA, LIGATURKA, LAMPROFIR, JERZY, POKRZYWDZONA, SIEROTA, KASZA, BŁONICA NOSA, NATASZA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, DOBRO INWESTYCYJNE, SÓL ORGANICZNA, JODEK, PARTER OGRODOWY, ŻARLIWIEC, NAKO, ARGUMENT, ROBOCIK, RICOTTA, GRUPA ETNICZNA, ZGRZEBŁO, PROWINCJA, DRUŻYNA, ARYTMOMETR, CZĄSTECZKA CHEMICZNA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, EMISJA POLOWA, ŁUPEK SAPROPELOWY, TARNOWIANKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PANDANOWIEC, SAMOPAŁ, MUR, ROZSTĘP, INSIMBI, CIĘGNIK, WSZARZ, NAGIEL, EMILY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, DYPTYCH, NASTURAN, UPOKORZENIE, BRĄZ, STARTUP, REZYDENCJA, KONTRETYKIETA, MATECZNIK, DZIAŁ, KNEL, REFORMATOR, BULION, BRAZYLIANY, BYSTROŚĆ, STACJA, TYK, BUTLA, PIEPRZ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MAŁŻEŃSTWO, ADWENTYZM, WYMIENIACZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, LOG, OWAD, EKIPA, FASZYNA, AGRAFA, BROŃ JĄDROWA, POWAŻNY WIEK, MASER, DRYBLING, WAGON, KANAŁ ENERGETYCZNY, PRZEZIERNOŚĆ, BATAGURY, USTRÓJ, CHŁOSTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SŁUŻEBNIK, SPECJAŁ, FONDUE, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WYNIK, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, DERESZOWATA, DOMINATOR, BIAŁY, RZĘSISTEK, DESKA, BIEG PRZEŁAJOWY, KARETKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, WIRUS POLIO, BOCZNIAK, ENUMERACJA, MODUŁ SERWISOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, ŁAPÓWKARSTWO, MISTRZU, JASKÓŁCZE GNIAZDO, OCZKO, FARMAKOTERAPIA, PIGULARZ, BAZAROWICZ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PÓŁWYSEP, ODSTĘP, NIESTRAWNOŚĆ, KOLUMNA, ASTRAGALOMANCJA, CERATA, BIAŁA NOC, SYGNAŁ CIĄGŁY, REPLIKA, DZIEŁO SZTUKI, KAPRALSTWO, OPASANIE, WYŻYNA, ASTRAGAL, WOAL, DYSPENSER, HIEROGLIFY, POMYŁKA, DZIEWCZYNKA, OPUS, BRZEG, PYSZOTA, KESON, RADIO, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SZLAUCH, DOZA, CZAKRAM, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WIDEOMAN, SERIA, ŚWIATŁO, OSTATNI MOHIKANIN, PRÓBA, CZĘSTOKÓŁ, KLINKIER, CHIŃSKI, ODBITKA, NIEBOSKŁON, KOLOR OCHRONNY, UKŁAD KIEROWNICZY, SKRĘTNIK, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, EMIRAT, DROGA WOJEWÓDZKA, PODGLĄD, PRZYWILEJ EMERYTALNY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PRZECIWIEŃSTWO, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, WENTYL, ŚRUBOWIEC, STÓJKA, GŁUCHY TELEFON, SKOMPROMITOWANY, KIŚCIEŃ, PREDESTYNACJA, PACHOLĘ, DAMA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, POETA, PĄK, NIEWIERZĄCY, WYWIAD, DUJKERY, TARCZA, SZUM, LITEWSKOŚĆ, REGENERACJA, MAJKA, AKOMODACJA, KRATKA, NOTOWANIA, ŚWIATŁO CZERWONE, ŻUBR WĘGIERSKI, STOŻEK DZIOBOWY, TURGOR, PIĘĆDZIESIĄTKA, METAL, PRZYŚPIEW, AHISTORYZM, LINIA POŚRODKOWA, QUEBECKI, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KOREKTOR, SATYRYCZNOŚĆ, TARTINKA, KALIKO, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, CZOPEK, PRZEGRUPOWANIE, ŻYDOSTWO, KRATER, PIGMALIONIZM, ZDZIADZIENIE, GATUNEK MIESZANY, SUROWOŚĆ, KOZAK, BURZOWIEC, ŚCISŁOŚĆ, INTRUZJA, KOLUMBARIUM, ASESOR, GLOSA, DOSTOJEŃSTWO, KRATA KSIĘCIA WALII, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, SKUPIENIE, CZARTER, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SZCZECIOSZCZĘKIE, PRĘGA, CIAŁO NIEBIESKIE, NASIONNICE, ZABIEG FIZYKALNY, SENTYMENT, MGŁA, TAŚMA, KONTUR, CZUB, NIEZBIEŻNOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MASKULINIZM, KOSMATOŚĆ, BIURO TECHNICZNE, KĘPA, PODRYWKA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, STANOWISKO, ŚRODEK KARNY, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PALIWO GAZOWE, KORZYSTNOŚĆ, SKORUPA, ?OCHRONA ŚRODOWISKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓLNE UŁOŻENIE ATOMÓW LUB CZĄSTECZEK W CIELE STAŁYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNE UŁOŻENIE ATOMÓW LUB CZĄSTECZEK W CIELE STAŁYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEĆ KRYSTALICZNA szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEĆ KRYSTALICZNA
szczególne ułożenie atomów lub cząsteczek w ciele stałym (na 16 lit.).

Oprócz SZCZEGÓLNE UŁOŻENIE ATOMÓW LUB CZĄSTECZEK W CIELE STAŁYM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SZCZEGÓLNE UŁOŻENIE ATOMÓW LUB CZĄSTECZEK W CIELE STAŁYM. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast