TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLICÓWKA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.)OWALNICA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 8 lit.)WIEŚ PLACOWA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBLICÓWKA

OBLICÓWKA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.)OBLICÓWKA to:

okładzina na zewnątrz ściany budynku, wykonana może być z różnych rodzajów materiałów (na 9 lit.)OBLICÓWKA to:

okładzina na ścianie budynku wykonana np z kamienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.428

KRATER PASOŻYTNICZY, CHOINKOWOŚĆ, SKÓRKA, KRYZA, BABA-CHŁOP, EWOLUCJA, ORGANIZM, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, OGNIWO, TARNOWIANKA, SPARING, APANAŻ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KALIMBA, ODPRAWA CZASOWA, TEMBLAK, MELANODERMIA, MIKSER, SASZETKA, BERNARD, BINDA, ZŁOTOWIANKA, PAJACYK, PRZEZIERNIK, ZEŚWIECCZENIE, ASTEROIDA, BENEFICJANT, RING, KRYMINALISTYKA, KILKAKROTNOŚĆ, KLAUZULA GENERALNA, MOSTEK, POWŁOKA, KRĄŻNIK, DYWESTYCJA, ADALINA, WYCHODZTWO, KOSZTORYS INWESTORSKI, CZARNA MAGIA, NADZIENIE, UMOWA PARTNERSKA, ZAKOŃCZENIE, ŻEL, PŁYTA KONTYNENTALNA, ANTYKADENCJA, PARAWAN, PALETA, HORYZONT, SUBWOOFER AKTYWNY, PARAFRAZA, KSIĘSTWO, PIÓRO, ŻEGLUGA, PRZYPOŁUDNIK, MATRYKUŁA, SŁUŻBA DYŻURNA, JADZICA, KRÓLOWA MATKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, TOALETA, KULA, ŁYKACZ, WARIACJA, KASZA JAGLANA, LĘK, CUDZOŁOŻNICA, ZROŚLAK, ZASTRZALIN, DZIEWCZYNA, CZŁON POŚREDNI, SOCHACZKI, ZWIERACZ, LIST, CUG, DWUCYFRÓWKA, NAWIERZCHNIA, DOWCIPNIŚ, TARANTELA, EKOGROSZEK, PRZELICZNIK, TRANSPOZYCJA, PCHACZ, ŁAŃCUCH, TRYCYKL, ODBITKA, WYROK PRAWOMOCNY, CIEK, SILNIK PNEUMATYCZNY, DESER, TYP MONGOLOIDALNY, SZATRA, GUMKA, IRENA, POSIADACZ ZALEŻNY, ODMIANA UPRAWNA, BRZYDAL, TWIERDZENIE RAMSEYA, MAJONEZ, ZMIANA PATOLOGICZNA, KAPTUR, METAFRAZA, BASEN, EUTEKTOID, MOC CZYNNA, POMPA INFUZYJNA, PERSYFLAŻ, STRZYKAWKA, BEZSZELESTNOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, MONOFAGI, BUZA, BAKTERIA ŚLUZOWA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PANTOGRAF, ANDERS, BAŃKA MYDLANA, REFERENDUM LOKALNE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, SĄD PODKOMORSKI, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, SZPILKA, RZĄD, PREFEKT APOSTOLSKI, WCIERKA, PIESZCZOCH, ZAPOJA, ODPOWIEDŹ, SEKS ORALNY, DYSTRYKT, MORWA, BALDACH, LUDOBÓJSTWO, DESEREK, DOBRO PRAWNE, ODTWARZANIE, DYSPOZYTURA, PRZEBIERANIEC, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, ŚMIERDZIUCH, KEYBORD, BOGACTWO, OBRÓT PIENIĘŻNY, LIBELA, PARTIA, OŁATKA, KLEPKA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ŁAZĘGA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, VASARELY, MARKIZA, BEATA, SZEWRON, TRYMER, ZGNIŁKI, ADRESAT, BIEŻNIA, ZJAWISKO SEEBECKA, PEŁNOMOCNICTWO, TIOSÓL, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, TEORIA CIAŁ, NAKAZ, NIEDOPASOWANIE, MOC WYTWÓRCZA, DZIABA, KROTNICA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PIEPRZ CZERWONY, PAWĘŻ, DOŁEK, UCIOS, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PRZYLŻEŃCE, HIPOREFLEKSJA, EMERYTURA POMOSTOWA, BLISKOZNACZNIK, ROŻEK, STUPA, RELISH, BYCZEK, SER TOPIONY, PSIANKA, GARNITUR, NIKIELINA, SZRAF, PARSZYWOŚĆ, PSEUDOPAŁANKOWATE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PRZEDŁUŻACZ, LEJNOŚĆ, PRZENOŚNOŚĆ, BALOT, LEKCJA, RACJA, PIĄTA WODA PO KISIELU, SSAK, ANEMIA APLASTYCZNA, EDYKUŁA, PRZEWÓD RATUNKOWY, ŻYCIE, KACAPSKI, PASOŻYT, ŁOPATA, ANTROPOCENTRYZM, RYBA PO GRECKU, ŁANIA, TARLAK, PATRON, BEJT, POMURNIK, ZORZA, MANIFEST, WYWROTKA, WÓR, MĄKA, DWUNASTY, CZARNUCH, KOMPENSATOR CIEPLNY, ALIT, JERSEY, TEKST JAWNY, KROS, GRODŹ, GOL, KREM, CZASZA LODOWA, PRYMITYW, STAN CYWILNY, AWIZO, KAMIZELKA, TENIS ZIEMNY, DRĄGAL, LATRY, MROŻONKA, ARENDARZ, SUFLET, WYBREDNIŚ, PRĄTNIKOWCOWE, PROGRAM, NĘCISKO, MANIAK, LASERUNEK, CELADON, MOWA WIĄZANA, SEKSTANS, BABKA, GATUNEK AGAMICZNY, INSTYTUT, MAKAK, OCZAROWIEC, MUCHOMOR BULWIASTY, OSTRY DYŻUR, MIERZENIE, BRZOSKWINIA, CHRANCUSKI, WŁĄCZNIK, ABLACJA, PASTA, OBSERWATOR, PIES DO TOWARZYSTWA, SPACJA, DWUKROTNOŚĆ, WEŁNIAK, MAKAGIGA, GARMAŻERIA, KARTAUNA, ZŁOTA RENETA, WENESEKCJA, CZĘBOREK, EPISKOPAT, REZERWY WALUTOWE, GETTO ŁAWKOWE, BLOKADA, ŁAKNIENIE SPACZONE, NASZELNIK, TRANSMISJA, BUNT, CYNIA, OPLOT, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, GŁOS, BADANIE JAKOŚCIOWE, METAMERIA, OPŁATA ADIACENCKA, ZAKŁAD WZAJEMNY, BAGNIAK ZDROJOWY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, REDUTA, ANTYKWA, BĄBELEK, NIELOTNOŚĆ, KRYZA, DYNAMIZM, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ŁADOWNICA, ROPOWICA KŁĘBU, PACHOŁEK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ?JARZĘBINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBLICÓWKA typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.)
OWALNICA typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 8 lit.)
WIEŚ PLACOWA typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLICÓWKA
typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.).
OWALNICA
typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 8 lit.).
WIEŚ PLACOWA
typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 11 lit.).

Oprócz TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x