Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLICÓWKA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.)OWALNICA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 8 lit.)WIEŚ PLACOWA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBLICÓWKA

OBLICÓWKA to:

typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.)OBLICÓWKA to:

okładzina na zewnątrz ściany budynku, wykonana może być z różnych rodzajów materiałów (na 9 lit.)OBLICÓWKA to:

okładzina na ścianie budynku wykonana np z kamienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.747

AKCENT, NURNIK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, DZIANINA, NACIĄG, BICIE CZOŁEM, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DOPŁYW, LAWA PODUSZKOWA, BODZIEC WARUNKOWY, OKRZOSEK, RACJONALIZM, KARA GŁÓWNA, KOŃ, KONTROLA SKARBOWA, EPOKA LITERACKA, MONOKRYSZTAŁ, ZOONOZA, TRAIL, KIFOZA, ZNAMIĘ BECKERA, DOBÓR GENETYCZNY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, TEATR RZYMSKI, PRIMADONNA, ZAKRZTUSZENIE, KLONOWIAK, KRYTERIUM STEROWANIA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, IKONA, LIAZA, PRZEDNÓWEK, MEZOMORFIK, MBIRA, DAWKA PROGOWA, DOMINACJA, FOSFORYT, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, PANOPTIKON, ZGRUBIENIE, JALAPENO, KOLEŚ, SATYRYCZNOŚĆ, BEŁT, SYNGIEL, NIEWINNA KREW, LIGATURA, ZATWARDZENIE, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, JĘZYK KAUKASKI, JAGODÓWKA, KRYZA, PAJĘCZAK, DANSKER, AWIONETKA, SUPERRAKIETA, GODET, RAKIETA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, CERKIEW, PORNO, ZATOKA, INTERPRETACJA, CEBULARZ, PRZESMYK, KAKAO, STYLON, KRZYŻÓWKA, MAKAGIGA, WIERZBINA, SZCZECIOSZCZĘKIE, JAGLANKA, GŁUPEK, CZAS, AUTOMOBIL, ALIT, MASZT ANTENOWY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, PINGWIN MASKOWY, APARTAMENT, DYFTYK, RASOWOŚĆ, BAWOLE OKO, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PLANISTYKA, POKRYWA, PAŁANKA, SZWAGROSTWO, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, WIERSZ ZDANIOWY, OTWOREK, WŚCIEKŁY PIES, BATYST, DIAMENT, PĘTO, SZTUKA PASYJNA, EUPARKERIA, BRZĘKACZ, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, SITO, PROFIT, NAPÓJ WINOPOCHODNY, IMIONISKO, RACHUNEK BANKOWY, ORGIA, DUPLEKS, SROGOŚĆ, BEGONIA, KURANT, KOTLARNIA, PORCELANKA, BARETKA, MONOPOL, KOPALINA SKALNA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, REAKCJA OSCYLACYJNA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, SUCHOKLATES, FILTR, KORZENIE, KABRIOLECIK, ZAPORA, PRZELICZNIK, CZASTUSZKA, ARKUSZ DRUKARSKI, OKAP, STYMULATOR, IMPLEMENTACJA, LUMBALIZACJA, WCISTEK, POZYCJA RYGLOWA, MAJONEZ, TRAWERS, NUŻENIEC LUDZKI, ACEFALIA, KUCHENKA, DRUT, EPISTOŁA, PORWAK LODOWCOWY, UMOWA ADHEZYJNA, DEKLARACJA, LASONOGI, RURKA INTUBACYJNA, ARMILA, KASZYCA, CZEBUREK, RÓŻOWA LANDRYNKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, NARKOTYK MIĘKKI, OPODATKOWANIE, FUNDAMENT, WELUR, OPONA PNEUMATYCZNA, PODEJRZLIWOŚĆ, MEGAFON, MRÓWNIKI, SADOWISKO, ŹREBAK, STOLIK, GUZIK, SOCZEWICA, KOLCZAK, AGREGAT, TWIERDZENIE RAMSEYA, MUESLI, TOPIELISKO, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, HASŁO, TERAPIA ZAJĘCIOWA, TYSIĄC, PRZEPRAWA, KILOMETR NA GODZINĘ, CYTOSTATYK, METAMERIA, SAKSAUŁ, DEMENTI, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PIERŚCIEŃ, PROGRAM, MAGNESIK, MIKROKASETA, DYSTRYBUTOR, KOŁTRYNA, KARTAUNA, KULT JEDNOSTKI, ZIELONE, DWUZŁOTÓWKA, SUWNICA BRAMOWA, KIJEK, GŁADŹ, KLUCZ GŁÓWNY, METABAZA, ROSZPONKA, KUGLARZ, NADZIENIE, ALLEGRETTO, KOSMOS, KOCHAŚ, BRYLE, PLOTER TNĄCY, PANCERKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BRUKSELA, WIDZENIE BARWNE, LEW, SEGMENT, KURATORSTWO, KOBYŁA, CZUWANIE, ZAGRANICZNOŚĆ, PAKIET, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TOR, KIERUNEK, ARENA, WĄSONÓG, ZDROJEK POSPOLITY, PANGSZURA INDYJSKA, CELADON, COLUMBIA, IDEACJA, PASTERSKOŚĆ, SZKOŁA, PRZESZUKANIE, CZTEROKROTNOŚĆ, METEOR, TKAŃCOWATE, ALGEBRA LINIOWA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, WYLĘGARNIA, SZYNA, PADDLE, ŻEBRO, DZIEGCIARZ, DOCHTÓR, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ELITARNOŚĆ, KLER, KOLOKACJA, DWUDZIESTY DRUGI, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TENDENCJA ROZWOJOWA, PUNKTOWIEC, PROWINCJA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, MELUZYNA, WODODZIAŁ, AZOTAN(V), ODCHYŁKA, WIDMO ATOMOWE, KRATY, BIUSTONOSZ, LINIA CZYSTA, REKAMIERA, IMPULS, OPASKA, MONOGAMIA, MARSZ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, STOCZNIA, KUCHCIK, KAWA ZBOŻOWA, EKSPOZYCJA, DOMICYL, ODZYSK, BOCZNOTRZONOWIEC, AKADEMIA, SNIFFER, PRZENOSKA, KONWERSJA , PŁYWAK, NACZYNIAK, WARZYWNIK, KOBIETA SPOD LATARNI, KUTER, ROPNICA, LODOWIEC SIECIOWY, PRZEDSZKOLE, MATERIAŁ, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, PRELUDIUM, ŁOŻNIK, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, PIRACTWO, OTĘPIENIE, ZATOROWOŚĆ, NORMALIZACJA, PIASEK KWARCOWY, KRATA DYSTRYBUTYWNA, ELANA, SŁODKA BUŁKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KATAPULTA, CHIŃSKI, ASYSTENCJA, OC, SOK, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KROPLÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TYP WSI BUDOWANEJ WOKÓŁ CENTRALNEGO PLACU, ZWARTE ZABUDOWANIA TWORZĄ ZAMKNIĘTY PIERŚCIEŃ Z JEDNYM LUB DWOMA WEJŚCIAMI DO WSI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
oblicówka, typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.)
owalnica, typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 8 lit.)
wieś placowa, typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLICÓWKA
typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 9 lit.).
OWALNICA
typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 8 lit.).
WIEŚ PLACOWA
typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x