W BOTANICE: WYROSTEK NA NASIONACH LUB PRZY OWOCACH NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRY UŁATWIA PRZENOSZENIE NASION PRZEZ WIATR NA WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDEŁKO to:

w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDEŁKO

SKRZYDEŁKO to:

zdrobniale: skrzydło - narząd ruchu (lotu) w ptaków, nietoperzy i owadów (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

grupa 2-6 piór wyrastających z kości kciuka ptaka, które pomagają zmniejszyć pór skrzydła podczas lotu (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

w botanice: jeden z dwóch bocznych płatków w kwiatach niektórych roślin (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

zagięta część obwoluty (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część urządzenia, zazwyczaj związana z wirowaniem, w której funkcjonowaniu jest istotne, żeby miała ona znaczną powierzchnię (na 10 lit.)SKRZYDEŁKO to:

część czegoś (jakiejś konstrukcji), którą można zagiąć (można zmienić pozycję tego czegoś) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: WYROSTEK NA NASIONACH LUB PRZY OWOCACH NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRY UŁATWIA PRZENOSZENIE NASION PRZEZ WIATR NA WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.100

KOCZ, MIGOTANIE GWIAZD, BIOLOG, UMOWA AGENCYJNA, FOTEL KLUBOWY, MIEJSCE KULTU, OBŁO, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, DYSTYCH, PATRONAT, MANIA PRZEŚLADOWCZA, KULCZYBA WRONIE OKO, HERBICYD, KURATORKA, EGZEMPLARYZM, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ZEZ ZBIEŻNY, TAHITI, POJĘCIE, LENINÓWKA, PODWODA, POBUDKA, KARL, FORT, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, BELKOWANIE, POWIEŚCIOPISARZ, KLAPS, WALC, NIGER, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, HIPODROM, BEZGŁOWOŚĆ, KATALOŃCZYK, WARIACJA, HELMINT, INTERWENCJA POSELSKA, PRZEKUPSTWO, SERBSKOŚĆ, FASOLA SZPARAGOWA, TARTALETKA, ARANŻER, ODLEGŁOŚĆ, WYDZIELANIE, NÓŻ, PYSZCZEK, WSCHODY, USTAWA ZASADNICZA, CZYNNIK BIOTYCZNY, BAŁYK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, REKLAMIARZ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SZUKACZ, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, RABSZTYN, JESIOTROWATE, MIKRONEZJA, OKNO RADIOWE, DZIERŻAWCZOŚĆ, FILAR PRZYPOROWY, POWSTANIE, KITEL, POJAZD KONNY, JENISEJSKA, POZYCJA, MOKRY SEN, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, TOPIEL, SESJA, BEZPIECZEŃSTWO, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, POKŁAD, ŁAJDACKOŚĆ, ROZTWÓR IZOTONICZNY, FORMA PRZESTRZENNA, FLUITA, SPIĘCIE, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, NOS, TŁUSTY DRUK, RDZEŃ OBLICZENIOWY, DŹWIGNIA, CIEK, KONTROLA PASZPORTOWA, ZAZDROŚĆ, GREK, INTELEKTUALISTA, JĘZYK CELTYCKI, WINIETA, WYTWÓRCA, PANEKLA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, CZŁON KONSTYTUTYWNY, MAZER, KOZAK, IDEACJA, PALCAT, NACIĄG, KOLOR OCHRONNY, SZAFRAN, ŻARTOWNIŚ, KOZIARZ, GABINET CIENI, AKT, FORMACJA, WĄTPLIWOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, OSPAŁOŚĆ, BALSAM, SZUPINKA, NARZĄD CIEMIENIOWY, FARSZ, KOOPERATOR, ROŚLINY NASIENNE, FALA BALISTYCZNA, KRAKOWIAK, LUFT, KALEKA, GRZYBICA CZARNA, KWAS HIALURONOWY, DWUKOŁOWIEC, RESIDUUM, RZODKIEW, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, EFEKT, INTERES PRAWNY, LUŻNIK, PERON, DZIAŁANIE, KOZIOŁEK MATOŁEK, PĘPEK, TRÓJKA, HALO, PAKOWNOŚĆ, FIZYKA STATYSTYCZNA, GÓRALSKI, WRAK, GRANDA, PACHOŁEK, KONKURENCJA, WEGETARIANIZM, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KURACJA UDERZENIOWA, MONARCHIANIZM, AUTOBUS SZYNOWY, PASTA DO ZĘBÓW, SMYCZ, OCZKO, GŁÓWKA ARTYKUŁU, LABIRYNT, AUT, ZWIĄZEK CYKLICZNY, TRANSFERAZA, ROŚLINA STRĄCZKOWA, SER EDAMSKI, SZAROWIPTERYKS, GLORIETTA, SPECYFIKACJA, POŁUDNIK NIEBIESKI, PRACA INTERWENCYJNA, GRAND VITARA, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, SIEROTA, KLINKIER, CZARNA FEBRA, SELEKCJA NEGATYWNA, KOMERAŻ, BEZ, BARBARIA, MLECZNIK, SOSNOWCE, DOCHÓD NARODOWY, TEREN ZIELENI, KAMARYLA, TECZKA, NIESTAWIENNICTWO, PROFIL KAUZALNY, BRUDAS, HALNIAK, ORKIJSKI, ORTOGRAFIA, BABILOŃSKI, ZBYWCA, SORPCJA, ANOMALIA, EMITOFAGIA, SĄD KAPERSKI, KRÓLOWA MATKA, KONTRASTER, WANIENECZKA, DOŚWIADCZENIE, AZULEN, SAKSONIA, FILTR, MLECZARKA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, MARGINESOWOŚĆ, OLBRZYM, PASSA, MEDYCYNA LOTNICZA, BRZUSIEC, POŁAĆ DACHOWA, ALBIGENSI, ZIELE, KOLOR PEŁNY, JARZĘBIAK, RACZEK, SERIA, ŻONISKO, OWERSZTAG, FORMA, JĘZYK MIGOWY, LINIA WIDMOWA, JAMRAJ BRUNATNY, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ULUBIENIEC, KOKORYCZKA, TRZĘSIDŁA, GARKUCHNIA, KROSNA, MUSZLA, ACENA ARGENTYŃSKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, RÓŻYCZKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TOWARZYSZ PANCERNY, HACKAMORE, ALASKAN HUSKY, TŁUMACZKA, OKO OPATRZNOŚCI, KATAFALK, UKŁAD ADAPTACYJNY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ŁOTEWSKI, NACIĄG, RADIOODTWARZACZ, BŁYSZCZ SREBRA, PĘDRUŚ, ZATRACENIE, ŻEBRO, LINIA, ROKIETA, MUCHINA, ŻUBR WĘGIERSKI, STOPIEŃ WYŻSZY, NOTKA, OGRÓD ZIMOWY, WIGONIA, DWUDZIESTY ÓSMY, DZIADZIENIE, CIEMNY PRZEPŁYW, COKÓŁ, PODMIOT LOGICZNY, FORDON, CHOCHOŁEK, KOKSOWNIK, KLEKOTKA, RUBEL BIAŁORUSKI, KWAS GLUKURONOWY, LOGANIOWATE, MIKROKROPKA, DYMA, BURGER, SCENOPIS OBRAZKOWY, KANTALUPA, ŁAJKA, OLIWNIK, SUROGATOR, ABSENCJA CHOROBOWA, MAKINTOSZ, BÓBR KANADYJSKI, PROFESOREK, BANDYTYZM, PAWĘŻ, IPERYT, PRZEWÓD ODBOJOWY, NASZELNIK, WIBRATOR, ALBUMIK, OSTRUŻYNY, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, OPASKA, BODZIEC PROKSYMALNY, BUŁA, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, SER EMENTALSKI, ESPRINGOLA, SZTUCZNE OGNIE, ZAKONNICZKA, OSIEMNASTKA, OSJAN, DIABEŁEK, PANOWANIE, DIRT, MIĘSOPUST, BATERIA, TRAMWAJ WODNY, ?ODBIJACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: WYROSTEK NA NASIONACH LUB PRZY OWOCACH NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRY UŁATWIA PRZENOSZENIE NASION PRZEZ WIATR NA WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: WYROSTEK NA NASIONACH LUB PRZY OWOCACH NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRY UŁATWIA PRZENOSZENIE NASION PRZEZ WIATR NA WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDEŁKO w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDEŁKO
w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość (na 10 lit.).

Oprócz W BOTANICE: WYROSTEK NA NASIONACH LUB PRZY OWOCACH NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRY UŁATWIA PRZENOSZENIE NASION PRZEZ WIATR NA WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W BOTANICE: WYROSTEK NA NASIONACH LUB PRZY OWOCACH NIEKTÓRYCH ROŚLIN, KTÓRY UŁATWIA PRZENOSZENIE NASION PRZEZ WIATR NA WIĘKSZĄ ODLEGŁOŚĆ. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x