KACZKA KRAKWA, ANAS STREPERA - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE EURAZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAKWA to:

kaczka krakwa, Anas strepera - gatunek średniego lub dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Eurazję i Amerykę Północną (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAKWA

KRAKWA to:

gatunek kaczki, brązowo-szara z czarno-białym lusterkiem, w Polsce nieliczna, łowna, długości około 50 cm (na 6 lit.)KRAKWA to:

brązowoszara kaczka z białym ogonem, w Polsce nieliczna, łowna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KACZKA KRAKWA, ANAS STREPERA - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE EURAZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.911

ANOMALIA POLANDA, REGENERACJA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PLUSKWICA, AMBYSTOMA, NERWIAK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, ŻABA TRAWNA, TAWROSZ PIASKOWY, ENAMINA, KASKADER, JĘZYK POLSKI, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, RURA OGNIOWA, POTWAL OLBROTOWIEC, TRASZKA MARMURKOWA, ALKID, AVIZO, GERENUK, WIELKI KSIĄŻĘ, KLASTER, SZAROTA BŁOTNA, WOLARKA, ROSYJSKI, SPRZEDAŻ, CZERWOŃCZYKI, ŻÓŁW KAJMANOWY, PATRON, KICZUA, ŚLEPOWRON MAURYTYJSKI, DELFIN MALAJSKI, PURUSZA, BABUŚKA, CIS KANADYJSKI, OPASKA, ROZTOCZNICA NAGA, PUNKT MOTORYCZNY, ZATOKA, STROJNIŚ, WODNICA RUWENZORSKA, KOLANO, CIERNIÓWKA, SAJGONKA, PINGLE, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, SINIEC, GYROS, STERLET, AGENCJA RATINGOWA, WYKŁADOWCA, ŻARNIK, KROKODYL MORELETA, NAPÓJ WINOPODOBNY, OCZKO, HIPOTROFIA, BĄCZEK CYNAMONOWY, ZĄB, DEPORTOWANY, PRZENOSKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, OPAŁ, ZIEMNOKRASKA OBROŻNA, USTRÓJ, JEŻYNA FAŁDOWANA, BOKOCHÓD POSPOLITY, ALT, RYBOŁÓW, KAMICA NERKOWA, POLATUCHY, SŁONECZNIK, GNIAZDO, SZAPER, TRZMIEL PARKOWY, JERZY, MAKAK JAWAJSKI, APORT, DRĄŻEK KIEROWNICZY, CENDALIA, CZYNNIK CHŁODNICZY, REDUKCJA, ŁZAWNICA, PRZEKAZIOR, EGRETA, HELMIATKA, SIATKOZĄB DARNIOWY, RANA, HISZPAŃSKOŚĆ, BONTEBOK WŁAŚCIWY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, STRONA INTERNETOWA, KUPIEC, BOA, WINDSURFING, WŁOŚNICA ZWODNICZA, PIERZE, STACJA POMP, NUR LODOWIEC, POLETKO DOŚWIADCZALNE, MLEKO, MURENOZAUR, CHOMIK AZERSKI, WĘZEŁ, GLEDICZIA, MARKIZA, KAJAK, DZWONNIK, ŻARARAKA ŻÓŁTOPLAMA, TOJAD HOSTA, ANGIELSKI, SMREKUN, TUJNIK MALEŃKI, KOB, KAPOTAŻ, OCZERET, KUANDU, GATUNEK SYNCHRONICZNY, GADOŻERY, ŁUG, KRATER WULKANICZNY, STOKŁOSA DACHOWA, MOSH, BARANECZEK, TROCINIARKOWATE, SKALNIK POKREWNY, ŻAGNICA, SANDBOX, SOSNA HIMALAJSKA, TENOR, KALATEA JADALNA, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, KOSTRZEWA KOZIA, ŁOWIECTWO, PIONIER, WENECJA PÓŁNOCY, CEREMONIALNOŚĆ, GUMA, MECH JAWAJSKI, PARMA, FUS, JAŁOWIEC SKALNY, BADIAN, POMPA POŻARNICZA, LAMNA ŚLEDZIOWA, PIETRUSZKA, LESZCZYK, DĘBIK OŚMIOPŁATKOWY, KACOWE, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PANSEKSUALIZM, ANAKONDA, ANDOKOLIBEREK, STĘPKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PODAGRA, IBIS ANDYJSKI, RDZAWODRWAL, C, ANNA, SPRAWA, STYRAK JAPOŃSKI, RYŻOJAD, SŁUGA BOŻA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, WRZUTA, ARABSKI, ETYKIETA, ZAWRÓT, PICA, PAS, APOGEUM, AKCENT, GERANOZAUR, MECHANIKA, HASŁO, KUKIEŁKA LESSOWA, WIELKOUCH KRÓLICZY, MLEKO, STOKŁOSA MIOTŁOWA, KRUCZYNA GRUBODZIOBA, DUJKER MODRY, ŻAGLOWIEC, CZERNICA OBROŻNA, KOŁNIERZ, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, FIDŻIJKA KASZTANOWATA, NADZIEMNOŚĆ, POMURNIK, POPRAWA, LEGENDA, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, ŁOBODA, SIEĆ, NIPA, KAJMAN OKULAROWY, GAŁKA, STERNICZKA MASKOWA, SEKSTET, MERZYK GWIAZDKOWATY, ROZTOCZ TRUSKAWKOWIEC, BRĄZACZEK BIAŁOUCHY, BEAN, SZCZUR WODNY, PIESZEK, LAWABO, TROMPA, MONTAŻOWNIA, REKWIZYCJA, ZEWŁOK, WIDŁOZĄBEK ZMIENNY, GRABINA, MAPA MENTALNA, KOŹLAK, UNDEAD, BICZOGON AFRYKAŃSKI, MARKACZKA, SKÓRNIK, KAGU, KUBEŁ, ABSOLUT, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, ARABICA, TAMARILLO, ŚLIWA, MORAWSKI, BATERIA, ANTURIUM SCHERZERA, PRAPTAK, ROSOMAK, ÓSMY, ZAŚLEPIENIE, WŁÓKNO SZTUCZNE, KUBEK, MAKINTOSZ, CIASTO PIASKOWE, KOSACIEC DANFORDA, PAJĘCZNIK, ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI, PREPARAT CHEMICZNY, NADRZEWNIK GŁADKOOGONIASTY, JODŁA KALIFORNIJSKA, OBRONA, CERES, NUKLEOZYD, ASSAM, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, SKOK, GEORGE, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, BĄK, MUŚLIN, MEWY, MORWA, KANIA, DROBNIAK, CEMBROWINA, CZAGRA PRZYLĄDKOWA, SENSYBILIZATOR, KOSZATNICZKA GÓRSKA, STRASZYK, KOSMITA, ILOCZYN BLASCHKEGO, BIAŁOSTEREK ZIELONY, ŻABA WÓŁ, BIEGUS RDZAWY, OSTAJNICA, ZAWIKŁANIE, KARABIN PLAZMOWY, DROZD, TERMOMETR RNA, METAMERIA, FORSZLAK, ORLICZKA ZĄBKOWANA, ODCZYN, HALA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, OWADY, KOLUMNADA, STROIK, KABINA, MORŚWIN, WAGON TAROWY, WYMIANA, REGULACJA CEN, NASZ CZŁOWIEK, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, PIĘĆDZIESIĄTKA, SZANTUNGOZAUR, PRZYRODNI BRAT, PSZCZOŁA WSCHODNIA, TRASZKA SYBERYJSKA, ŻABA BERGERA, OSET SIWY, POPRAWKA, SŁUŻALCZOŚĆ, DZIWOOK DŁUGOBRODY, PAPROTNIK BRAUNA, SUW, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, UDAR, ?ANALOG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.911 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KACZKA KRAKWA, ANAS STREPERA - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE EURAZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KACZKA KRAKWA, ANAS STREPERA - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE EURAZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAKWA kaczka krakwa, Anas strepera - gatunek średniego lub dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Eurazję i Amerykę Północną (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAKWA
kaczka krakwa, Anas strepera - gatunek średniego lub dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje Eurazję i Amerykę Północną (na 6 lit.).

Oprócz KACZKA KRAKWA, ANAS STREPERA - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE EURAZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KACZKA KRAKWA, ANAS STREPERA - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE EURAZJĘ I AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x