WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETON to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)SKRZYNIEC to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASETON

KASETON to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)KASETON to:

element ozdobny na sufit, wykonany z drewna, styropianu itp (na 7 lit.)KASETON to:

wgłębione pole, rzeźbione lub malowane na stropach, sklepieniach i kopułach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.352

TOKI, MURŁAT, DAKAR, KRYJÓWKA, LASERUNEK, CHOROBA BOSTOŃSKA, PĘTO, NIKE, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, EKSPLOATATOR, AUTOMAT, STANCA, PIERWSZA POMOC, GRABKI, ŁAPA, TOM, KURS, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, GAL, WYSTAWCA, UKŁAD, KARMA, WSPORNIK, ERPEG, KRATER, ROZMIAR, KOLEJKA GÓRSKA, DIAMENT, PANICHIDIA, SERBSKOŚĆ, PERIOD, WANIENKA, MURARKA, KONTRABANDA, RELIKWIARZ, KONSYSTORZ, ŻARŁACZOWATE, ŁAŃCUSZEK, KRUŻA, FROTTOLA, CZARCIE NASIENIE, WATA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ATONIA, BEK, KALENDARZ, AKTYWISTA, PIEKŁO, OUTSIDER, TUNBERGIA, NAGANIACZ, TRANSPOZYCJA, BEKHEND, DROBINA, TRANSMISJA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, KOŁNIERZYK, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, CIĘŻKI SPRZĘT, TROP, COCKTAIL, KIEŁBA, GRUPA ARYLOWA, POIDŁO, KRZYŻYK, ŻAKINADA, DURIAN, ŁAŹNIA RZYMSKA, PARASZKA, DYPTYK, SPARRINGPARTNER, PRZEJRZYSTKA, STROIK, TRAMONTANA, BUŁGARSKI, EUCHARYSTIA, FAZA, KANTORAT, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KUŹNICA, WYRZUT SUMIENIA, NORZYCA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, MOST PONTONOWY, ILUMINACJA, STOPKA, WIWAT, DELFIN BUTELKONOSY, GŁOWA KOŚCIOŁA, PRZEMYSŁÓWKA, PIECZEŃ, CZĄSTKA DZIWNA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ŚCIANKA, RUCH IZOSTATYCZNY, BARWA, STOPKLATKA, POLITYKA GOSPODARCZA, KASETA, TRYTON, PASZTETNIK, KANONIERKA, ZŁOCIEŃ, KATAR KISZEK, BRUKSELA, PREZENTER, PROCES HYDROTERMALNY, ANTENA YAGI-UDA, TRIADA, CZUPRYNA, ZNAJDA, CALYPSO, JAZ, TECHNIKA GRAFICZNA, MELINA, NADZIENIE, AREA, MASŁO, PORTRET, PARKA, DIAGRAM FAZOWY, BRZOSKWINIA, WATRUSZKA, PAROWNICA, SATYNA, OSAD, FILOLOGIA KLASYCZNA, TRANSPORTEREK, GAMBIT HETMAŃSKI, PALATOGRAM, PRZEKŁADKA, PURUSZA, ODZIEMEK, FUNKCJONALIZM, PODRYG, KLIN, DZIECINNOŚĆ, DIALEKTYZM, KOZOJEBCA, MYKOHETEROTROF, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, SAMPLING, PASIAK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, LOT CZARTEROWY, WEŁNA, MERZYK OBRZEŻONY, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SZEW, PODSADNIK KULISTY, LIŚCIONOGI, SIEĆ ENERGETYCZNA, KONWERSJA , ANTAŁEK, FIGA, SOŚNICOWATE, NIEWYPARZONY JĘZYK, TORTURA, WYŚCIG SZCZURÓW, GRZYB SKALNY, HALON, DENATURACJA BIAŁKA, BIEG, PIONIER, OPADY, GLAZURA, STRZAŁKA, ŻAŁOBA, DYWERGENCJA, FUNKCJA ROSENBROCKA, BLASZKA, ADIUSTACJA, HIPOTEZA, WYBRANKA, DZIURAWKA, BAZA, POPLECZNICTWO, SOWIECKOŚĆ, FUTRO, NAWÓZ KATALITYCZNY, KORA, ENERGIA WYMIANY, AKWEN, CHOROBA TAKAYASU, POLEW, MODA, KOMIN, BADANIA SYSTEMOWE, KARBOLINA, PRZEKLEŃSTWO, PODATEK KOŚCIELNY, ZIMÓWKA, ATRYBUT, OLEJ, BRUZDKOWANIE, DAR ZIEMI, OWAL CASSINIEGO, PUDER, ODRUCH, DYPTYK, ALGEBRA, METRYKA, BOSS, WYGASZACZ, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, METADANE, PRACE, KRÓLEWNA, LIPINA, WRZECIONO, GNÓJ, CHORĄGIEW, FUGA, SPŁONKA, RENOMA, WERTYKULACJA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, SOBÓR, TYGIEL, OBIJACZ, KAŁAMARZ, FASETKA, DYMISJA, WROTA, MARKIZA, POKAL, KANAŁ ŻEGLOWNY, ALPAGA, NOBEL, AMNEZJA, KRUCHTA, WIELOKROTNOŚĆ, PURPURAT, GWIAZDA WIELOKROTNA, OSZCZĘDNOŚĆ, PERSKIE OKO, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, FOTOKSIĄŻKA, MŁOT, SQUATTER, DROGA GRUNTOWA, MIRLITON, BIEGANINA, SPOILER, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZDRADLIWOŚĆ, PRÓBA GENERALNA, RAJKA, KOSODRZEWINA, RESTRYKCJA, WEKTOR EKSPRESYJNY, PŁOTEK, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, NIEOSTROŚĆ, DRĄGAL, SUBEMITENT, GAD, PELENG, KASZYCA, ŁOWCA , GREK, PRZYJEZDNY, PAJĘCZAK, WYROSTEK BARKOWY, RISOTTO, JANKA, DZIAŁKA, PARKINSONIZM, POLARYZACJA JONOWA, LUD, POKEMON, ZAWODOWIEC, LINIA PRZEMIANY, SAMOREALIZACJA, RZEZAK, WIDELEC, KABRIOLECIK, ASFODEL, PAS DROGI GRANICZNEJ, REFLEKS, AZJATA, KREACJA, AMONIACZEK, PRZEDROŚLE, PRZETŁOK, PIERWSZY, KRAKOWSKOŚĆ, ABFARAD, TYNK, SINICE, AZOR, ZBROJA ŁUSKOWA, HIPOTEKA, CZŁON NADRZĘDNY, SKWAPLIWOŚĆ, PRZYPOŁUDNIK, KĄT WYPUKŁY, KANONIERKA, ?HUTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.352 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASETON wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)
SKRZYNIEC wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETON
wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.).
SKRZYNIEC
wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 9 lit.).

Oprócz WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x