Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETON to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)SKRZYNIEC to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASETON

KASETON to:

wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)KASETON to:

element ozdobny na sufit, wykonany z drewna, styropianu itp (na 7 lit.)KASETON to:

wgłębione pole, rzeźbione lub malowane na stropach, sklepieniach i kopułach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.530

JĘZYK ALEUCKI, WOAL, FILTR, BROSZURKA, EPIZOD, PIERWSZY OFICER, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MYJKA, ZASADA, DASZEK, SMOCZEK, KOMPENSACJA WERBALNA, ROSTBEF, MÓR, ZAMKNIĘCIE CELNE, DZIECINA, WARSTWA, TROCINÓWKA, ILDEFRANSY, DZIEWCZYNIĄTKO, HEAD HUNTER, KARTA, LIMO, ORBITER, DYREKTOR KREATYWNY, WARGA SROMOWA, PODZIEMIE, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SZUM, KOMPLEMENTARIUSZ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, GRZYB ATOMOWY, DZIAŁANIE, CIEPLARKA, CHÓR, FLASZOWIEC, LEJ KRASOWY, DOBÓR GENETYCZNY, KORDEGARDA, PROCES HYDROTERMALNY, DNO KWIATOWE, GŁOWICA KONWENCJONALNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ULISTNIENIE, PŁOMYK, RIKSZARZ, IMPLEMENTACJA, KOZIOŁ, BYLINA, WIERSZ, MAJKA, KRATA KSIĘCIA WALII, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, DŻANNA, KOŃ KIŃSKI, OŁADKA, AKT PŁCIOWY, MOSTEK, IZOMER KONFORMACYJNY, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, RÓG, WIELORDZENIOWOŚĆ, ALBERT, NOSOWOŚĆ, TREPANACJA, DYKTAT, STANCJA, WYROSTEK BARKOWY, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, RADA STARCÓW, ZŁOTA KLATKA, MATURKA, POCISK ODŁAMKOWY, OBRONA, ŁYKACZ, CHRYJA, HORYZONT, CEREBROZYD, DŹWIGARKA, GRINDWAL, TYGIEL, MUR OPOROWY, KILIM, MONUMENT, DEFILADA, SPEKTROSKOPIA, PULPIT, KURONIÓWKA, ŁAWA KOMINIARSKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, RADA, OBCIĄŻENIE, TRUP, PUNKT, ROŚLINA OZDOBNA, SPODENKI, KANCIASTOŚĆ, GAJA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, RADIOMAGNETOFON, ZMORA, IDEAŁ PIERWSZY, MIKSER, ZESTAWIK, MIZOLOGIA, ZIELENICE, CZARNINA, DAMAST SKUWANY, CYCEK, BAŃKA, KIERUNKOWSKAZ, BĄCZEK, NOTOWANIA, BOZIA, WADA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, BBS, WIĘZADŁO OBŁE, POMALOWANE, LOTERIA PROMOCYJNA, RELIKWIA, ANOMALIA UHLA, ROZMIAR, RDZA ZBOŻOWA, ODTWÓRCA, ELOPS, WAŁEK, BULWA, STACJONARIUSZ, ANTYKWARK, APTAMER, PIECZYWO, PARKIET, PORT MORSKI, MINERAŁ, WARSTWA ABLACYJNA, HEKATOMBA, POLARYZACJA JONOWA, STRZAŁ, SNAJPER, SKRZYNIA BIEGÓW, WIENIEC, FERETRON, KULT SOLARNY, SKRYBA, WAŁECZEK, KWARC MLECZNY, STEK, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, APANAŻ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, TEMPURA, KOTLET, IN MEDIAS RES, LINIA MĘSKA, ZAPLECZE SANITARNE, MAFIJNOŚĆ, LUBASZKA, CIOTCZYSKO, KANAŁ, WRZĘCHY, DOBÓR PŁCIOWY, JĘZYK CHIŃSKI, KASETON, POMNICZEK, KOMORA GORĄCA, ASSAPAN, KONWERTOROWNIA, NIEZBĘDNOŚĆ, ANALIZA LOGICZNA, DESKA RATUNKU, PIGUŁA, ZAKRZTUSZENIE, SZYNOBUS, WAMPIR, CUG, ŁASZT, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PORĘBA, OBIEG, REGULATOR KWASOWOŚCI, IMPRESJA, LITURGIA, APARAT SZPARKOWY, ODPOWIEDŹ, KWARTET, PRZEWODNIK, SPRZĄCZKA, ELASTIK, PANEKLA, LEGALIZACJA PONOWNA, NEKTAR, SEGMENT, ŻÓŁTKO, FORMAT, ADORACJA, PLAŻA, NAWALANKA, KAJMAKAM, ECHIDNA OGNIWOWA, PION, GOTYK, PIKA, KAMIEŃ, CERAMIKA SANITARNA, ASFALT, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PAŃSZCZYŹNIAK, ODSUWACZ, WCINKA, TRĘDOWNIK, IZBA ROZLICZENIOWA, HANTABA, WAŁ, CZARNY CHLEB, PEAN, LUK ŁADUNKOWY, KATEGORIA, KRZYŻYK, SMERFETKA, PŁOMYCZEK, PANCERKA, REFLEKS, FOLKLOR, POJAZD SZYNOWY, SUPEL, KLOSZ, KOZOJEBCA, KAPITANA, ANEMIA APLASTYCZNA, PAS DROGI GRANICZNEJ, DZIABA, PRAWO GŁOSOWE, DERESZ, GLORIETA, SZESNASTY, CHOROBA WENERYCZNA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, MŁYN WODNY, MIGRACJA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, POLSKOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, GAZ SPALINOWY, ANAMORFOZA, AGENCJA, ARTEFAKT, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PRANIE PIENIĘDZY, DŻEMIK, ANDANTINO, EFEKT UBOCZNY, NEURON LUSTRZANY, HALBA, KRATER, KARMIDEŁKO, SZKOŁA RODZENIA, KATJANG, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ALGORYTM ITERACYJNY, SZCZYPIOREK, ZŁOTKO, LIŚĆ ODZIOMKOWY, GIWERA, EMOTKA, MARCÓWKA, PRZYRODNI BRAT, BOMBIARZ, KOSZT POŚREDNI, FOLIAŁ, INTERNAT, KOLORYT, PRZETŁOK, NAWIETRZNIK, SERWETKA, MOTOR, NIETOLERANCJA, AUTOCASCO, WEKTOR, ZAĆMIENIE, GRUSZKA, GŁOWOCIS, MONITOR, MAKART, STROP, MAPA NUMERYCZNA, KLAKSON, PERSONA, PIERSIÓWKA, GODZINA LEKCYJNA, RYPS, ZABYTEK RUCHOMY, MARYNARCZYNA, KURS, BOCIANIE GNIAZDO, MAPA AKUSTYCZNA, ZWARCIE, MURARKA OGRODOWA, FILM NOIR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.530 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WIELOBOCZNE, NAJCZĘŚCIEJ KWADRATOWE, ZAGŁĘBIENIE WIDOCZNE OD SPODU STROPU, SKLEPIENIA LUB KOPUŁY CHARAKTERYSTYCZNE DLA ARCHITEKTURY RZYMSKIEJ I RENESANSOWEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kaseton, wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.)
skrzyniec, wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETON
wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 7 lit.).
SKRZYNIEC
wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x