OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIONIER to:

osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIONIER

PIONIER to:

nowator, ten, który jako pierwszy coś robił (na 7 lit.)PIONIER to:

członek komunistycznej organizacji młodzieżowej (na 7 lit.)PIONIER to:

żołnierz wojsk inżynieryjnych wyspecjalizowany w budowie mostów, sypaniu szańców i wszelkiego rodzaju robotach ziemnych (na 7 lit.)PIONIER to:

saper niemiecki z czasów II wojny światowej (na 7 lit.)PIONIER to:

ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (na 7 lit.)PIONIER to:

dawniej: SAPER (na 7 lit.)PIONIER to:

przeciera nowe szlaki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.971

SCENARIUSZ, WŁOCHACZ, CYJANOHYDRYNA, HIPNOTERAPIA, BARSZCZ, JABŁKO NANERCZOWE, ZŁĄCZE, HEAD-HUNTER, REAKCJA ZAPALNA, KOROZJA BIOLOGICZNA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, PODAWACZ, MILANEZ, PARAWANING, PEŁNIA, PRZEKŁADNIA, SSAK WYMARŁY, MASKARON, WYROŚLE, GLYPTODON, MATAMATA, FUNKCJA TOTALNA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KABINA, KONOTATKA, DEGENERACJA, PEGMATYT, PRELUDIUM, ODPRZĘG, POŁĄCZENIE, WIRUS GRYPY TYPU C, INHALACJA, FILOLOGIA NIEMIECKA, BARYCENTRUM, PARASZYT, ZNACZENIE, SKOPEK, PERKALIK, NEANDERTALCZYK, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, PODSKARBI NADWORNY, RÓŻNOWICIOWCE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MORALIZACJA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, SEKSTET, FIŻON, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, LINIA SPEKTRALNA, BOTULIZM PRZYRANNY, TRWAŁOŚĆ, TECHNOKRATA, MIARKOWNIK SPALANIA, CZESKI BŁĄD, OSTENTACYJNOŚĆ, FAKT MEDIALNY, KLEPKA, MANIPULATOR, PIEPRZ, BOMBA TERMOJĄDROWA, DOBRO POZYCJONALNE, BURLESKA, TUNIKA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, SALA, LINA, ŚLĄSKOŚĆ, GRUBOŚĆ, DWUKROTNOŚĆ, MAGNETON JĄDROWY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, JINFENGOPTERYKS, ZWIAD, POLITYKA, MAKAGIGI, DIADEM, TEUTON, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ZMIANA PATOLOGICZNA, MH, STARY MALUTKI, EKSPERT, NAWIERZCHNIA, FREAK, FAZA, WŁĄCZNIK, BABUŚKA, ROZWIDLACZ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PLAGA, ZAGRABICIEL, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, ZROSTNICA, REZEDA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, PRZEZORNOŚĆ, PRZEKAŹNIK, LIŚĆ ODZIOMKOWY, PŁYN ETYLOWY, KANCONETTA, DZBANEK, MADRAS, BRACHYLOFOZAUR, MEZOZAUR, SALONOWIEC, JĘZYK PENDŻABSKI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, OTWÓR, DOMINANTA, REKOMENDACJA, NIHILIZM, CELOWOŚĆ, HRABIĄTKO, GROWL, LICZBA OKTANOWA, WYDERKA, TERMOS, HALMA, KAPELMISTRZ, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, OLEJEK HASZYSZOWY, UBOGOŚĆ, KREWNIAK, AROMAT, FINAŁ, FASOLA ZŁOTA, MIERNIK, DNO KWIATOWE, WOLNY RODNIK, DERYWAT MUTACYJNY, KATAR, LOFIKS, BANNER, SZCZELINA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, MINUTA, WYROCZNIA, OLEJEK ABSOLUTNY, POMAZANIEC, RYPS, DROBIAZG, SIARKA POPIOŁOWA, PIERWSZA KOMUNIA, KOLCZAK, FRYZ, INWOLUCJA, KOŃ BERBERYJSKI, BOCIAN, KIEŁKOWNIK, ZAĆMIENIE, FONDUE SEROWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, UCHO, USTRÓJ, FILTR OPTYCZNY, PORCELANKA, KUR, SER, TALERZ, PRAWO MATERIALNE, PALCÓWKA, SER EDAMSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, TERAKOTA, KLAMRA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, CO, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, CHIŃSKOŚĆ, GRZYB ZAJĘCZY, TARTALETKA, WIROPŁAT, MIASTO STAROŻYTNE, INTROIT, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KOMPILACJA, STARA GWARDIA, GÓRALSKI, MECENASKA, DESIGN, SKIP, NIECIEKAWOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PIANO, EMPIRYZM, MINERAŁ ZABARWIONY, PADWAN, BOŻA RĘKA, PIROGRAFIA, HISZPAŃSKIE BUTY, ADEPT, EPIGRAF, CZARNA SKRZYNKA, INFORMACJA, WYPRAWA, CIEK, GNIAZDKO, PINGLE, DANIEL DUBICKI, RĄB, CELA, MONUMENT, WCIOS, FRAGMENTARYZACJA, ŚW. METODY, SUBLIMATOR, BILDUNGSROMAN, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, OKRZOSEK, BARANECZEK, BOROWIK WILCZY, KOFFLER, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, BRZĘKACZ, RAGOUT, LICZEBNIK GŁÓWNY, KWIATUSZEK, CZYNNIK ENDOGENICZNY, DRZEWO ROZPINAJĄCE, KONCYLIACJA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, IDIOMAT, MILANEZ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, USTAWKA, KARTUSZ HERBOWY, TAROT, KULT, GRAF EULEROWSKI, GRZĘDA, SKŁAD, FERROELEKTRYK, KONTAKT, STOPA NARZUTU, MIEJSCE, MANIERYSTA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PRAWO DŻUNGLI, REALIZM, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, KLUCZNIK, BANIECZKA, MŁOTECZEK, OBUWIE, TAKSON MONOFILETYCZNY, SŁONECZNICA, PUCHAR, HEJT, TĘSKNOTA, ROLNIK INDYWIDUALNY, BEZECNOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, KATAPLAZM, FOSFOREK, PIEŃ, TRAMWAJ WODNY, SIŁA ROBOCZA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ZARZUT, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, NOTORYCZNOŚĆ, ARANŻER, EMPORA, ZATOPIONA DEPRESJA, KOSZÓWKOWATE, DYN, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, POKAZOWOŚĆ, UŁAMEK PROSTY, PIANA, KSIĘGA HIPOTECZNA, GERMANISTYKA, PODOSKI, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, PRZYWILEJ LOKACYJNY, REKTYFIKATOR, KWAS TŁUSZCZOWY, GAMA, GODZ, DZIEŃ, MONSTRUM, ANALIZA LITERACKA, POZIOM, PUPILEK, OBLĘŻENIEC, WIZYTÓWKA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, CZESALNIA, CHOROBA ZAWODOWA, HYDROŻEL, CEDZIDŁO, ELEMENT PIERWSZY, PIERDOŁA SASKA, MAŹNICA, ZMOWA, LEGENDA, FILEMON CZARNOLICY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ?ZYGOTARIANIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.971 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIONIER osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIONIER
osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.).

Oprócz OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast