Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIONIER to:

osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIONIER

PIONIER to:

nowator, ten, który jako pierwszy coś robił (na 7 lit.)PIONIER to:

członek komunistycznej organizacji młodzieżowej (na 7 lit.)PIONIER to:

żołnierz wojsk inżynieryjnych wyspecjalizowany w budowie mostów, sypaniu szańców i wszelkiego rodzaju robotach ziemnych (na 7 lit.)PIONIER to:

saper niemiecki z czasów II wojny światowej (na 7 lit.)PIONIER to:

ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (na 7 lit.)PIONIER to:

dawniej: SAPER (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.280

FIGURA RETORYCZNA, BOMBA BURZĄCA, ZIEMIA OBIECANA, PRZYLŻEŃCE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, NIEROZUMNOŚĆ, LĄDZIENIE, PIWO, LUCERNA, MAJĘTNOŚĆ, PREFEKT APOSTOLSKI, GOGLE, OPCJA WALUTOWA, OSŁONOWOŚĆ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, HIPOTEZA SUSLINA, BLISTR, DZIECKO WIEKU, WĘZEŁ, INTERWAŁ, LIPA, TRAWA MORSKA, GRZYB MODRZEWIOWY, OKNO, MONITOR, PRZEDZIAŁ, SZCZEP, BORDER, ROLNIK RYCZAŁTOWY, CIAŁKO MRÓWCZE, SYGNALIZATOR, GARNITUR, STAN STACJONARNY, OBRÓŻKA, DZIELNA, KLIMAKS, GALON, ZAKRĘT, GÓRY PIERŚCIENIOWE, NIECIERPLIWOŚĆ, ROZDZIAŁEK, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, HIPERPRZESTRZEŃ, BULLA, DRGANIE AKUSTYCZNE, DOBYTEK, KREOLSKI HAITAŃSKI, SIŁA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, FIBRYL, UDAR, SZURPEK, DERESZOWATA, WOTUM ZAUFANIA, ORDYNUS, SPRAWA, GORSET, PAJA, KARBAMINIAN, MGŁA, WIRTUOZERSTWO, KALETKA, REPUTACJA, STRAGANOWIEC, JAMRAJ ZŁOTY, TRANSMISJA, SIŁA ROBOCZA, PRÓCHNO, MAPA GEOLOGICZNA, JĘZYKI BANTU, ŚMIECIARZ, PUNK, NATURALNY SATELITA, MIKROKROPKA, MEMBRANA, ŁAJNO, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, SYF, CHOMIK AZERSKI, PRYMARIUSZ, HIPPIS, DOWCIPNIŚ, KAŁGA SUŁTAN, CELA, CHŁOPIEC, BÓL, ZMOWA, GÓRNIK, TRZYDZIESTKA, PIECZENIARZ, BROŃ MASZYNOWA, PARCELANT, CEWKA, PUSZEK, PYRA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, DUCHOWY PRZYWÓDCA, IZOLACJA, BIOPOLIMER, OLEJEK, ANTENA YAGI-UDA, ANTEPEDIUM, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ŻACHWA, DWORNOŚĆ, ŁUK ELEKTRYCZNY, ROGAINING, JANOTA, KODOWANIE SIECIOWE, GRONO, RETENCJA, OŚWIECICIEL, SCHAB, APLA, NOTOZAUR, PANŚWINIZM, KWINTET, FILOLOGIA KLASYCZNA, BUZKASZI, TOLERASTIA, UMOWA ZLECENIE, KOZA PIERWOTNA, FILTR BESSELA, CHALDEJA, TEORIA DESKRYPCJI, CZTERDZIESTKA, ALTOSTRATUS, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, VIADANA, MOSHING, ZIOŁO, BEZBOLESNOŚĆ, SZACHRAJ, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, AQUAFABA, LETARG, KOCIOŁ FLUIDALNY, HEROD-BABA, MĄKA SITKOWA, BEZDENNOŚĆ, KRAKOWIACZEK, URZĘDNIK ZIEMSKI, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, OPIJUS, AFERKA, SEKS ANALNY, WYCINEK, PORZĄDNOŚĆ, MARTWY PRZEPIS, BEZCZUCIE, KOLOKATOR, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, BYK, KOLCZAK, DYSK LOKALNY, MODRASZEK NAUSITOUS, BRZMIENIE, ZAWŁOTNIA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, NORZYCA, FANTAZJA, ODPRYSK, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, RYCZAŁT, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, CIARKI, ZAGRANICZNOŚĆ, LEGALIZACJA PONOWNA, ASFALT, KADZIDEŁKO, LODOWIEC ZBOCZOWY, OŚWIETLENIOWIEC, PRAWO RYNKÓW, SPŁUKIWANIE, LENIWOŚĆ, UCHWYT, SĄDECZANKA, JAGODNIK, MIEJSCE, PÓŁOKRĄG, CHOINKA, GUFFA, SZKLIWO, GAZÓWKA, OBLECH, GENIUSZEK, CHEDDAR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PRZEZIERNIK, KLAWIK, BUTERSZNYT, GIBON SREBRZYSTY, WIEŻA ZEGAROWA, MITOSPOROWE, AEROZOL, ABERRACJA, OGNIWO WESTONA, KARŁOWATOŚĆ, MASWERK, REDAKTOR TECHNICZNY, KLON, WIERCENIE, KANADYJKA, OGÓREK KISZONY, KONWERGENCJA, ZEBRA, SZUWOZAUR, AZJATYCKI TYGRYS, METRYKA, JĘZYK PENDŻABSKI, OŚWIECICIEL, KRYTERIUM CAŁKOWE, BOKÓWKA, HISTA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KUCHNIA, ĆWICZENIE, KOZA, SZCZWANY LIS, KNEDLE, INICJATYWNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, DZIAŁ, FPS, UDRĘKA, BARCHAN, FAKTURA, DIODA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, BYŁA, ARKA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, POCISK NIEPENETRACYJNY, BERET, KOMONICA, ANTENA RAMOWA, LUJEK, CHWYTNIK, PIJAWKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KIEROWNICTWO, EMENTALER, BUJANIE, WSIUR, POPIELICA, CUDOWRONKA, KOZAK, MINESTRONE, MOC WYTWÓRCZA, MONITOR, LOGOGRAM, KISZENIAK, AKT USTAWODAWCZY, BIBLIA JAKUBA WUJKA, AWATARA, GRZYB MAŚLAK, SKONIA, OŚNIK, KABINA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, DOZA, TAMARYND, CIĄG GEOMETRYCZNY, OGRANICZONOŚĆ, MIEJSCE ŚWIĘTE, WZÓR, SYGNAŁ, PRĄD INDUKCYJNY, GRAFICIARZ, PRZEDRUK, KOLUMNA AMUNICYJNA, CIAŁO ACETONOWE, MORFEM LEKSYKALNY, ZRAZ, WIŚNIÓWKA, OTĘPIAŁOŚĆ, DZIENNIK, KĄPIEL POWIETRZNA, LIMNOCHARYSOWATE, STORYTELLING, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, SREBRZENIE, POGROBOWIEC, AMALGAMAT, CEDZIDŁO, OŚWIADCZENIE, REGENERAT, ZAJĄCZEK, DESKA RATUNKU, CZĄSTKA DZIWNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, MROK, OLIWA, MAPA MENTALNA, SZCZEP, PIENIĄŻEK, NIETAKTOWNOŚĆ, TWARDY RESET, PODMIOT LOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSADNIK, KTÓRY JEST LUB BYŁ PIERWSZY NA JAKIMŚ NOWYM TERENIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pionier, osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIONIER
osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x