ORGAN KONTROLNY, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIACH LUB W STOWARZYSZENIACH; DO JEGO KOMPETENCJI NALEŻY WYKONYWANIE NADZORU, ZWŁASZCZA PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBRACHUNKOWEGO, W ZAKRESIE BADANIA BILANSU, PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRAT ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISJA REWIZYJNA to:

organ kontrolny, który może działać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach lub w stowarzyszeniach; do jego kompetencji należy wykonywanie nadzoru, zwłaszcza po zakończeniu roku obrachunkowego, w zakresie badania bilansu, podziału zysku, pokrycia strat itp (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN KONTROLNY, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIACH LUB W STOWARZYSZENIACH; DO JEGO KOMPETENCJI NALEŻY WYKONYWANIE NADZORU, ZWŁASZCZA PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBRACHUNKOWEGO, W ZAKRESIE BADANIA BILANSU, PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRAT ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.346

EUFORBIA, NAROŻNIK, WPRAWKA, ANGOL, FIGURA PŁASKA, OBSERWATOR LUENBERGERA, NEOREALIZM, REMITENT, DENDRYT, KRYZYS KATATYMICZNY, KWAS, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, UMOWA UBEZPIECZENIA, SZTUKA, KANCER, CYFRONIK, TŁUMACZENIE, TEST, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, SOCJOTECHNIKA, MANIPULATOR, RĘKODAJNY, WILGOTNOŚĆ, ŁUK TĘCZOWY, PARTIA, WSPÓŁMAŁŻONEK, SELSYN, PAJĄCZEK, GUZ, TĘPICIEL, ŚLĄSKOŚĆ, ŚRUBSZTAK, TON HARMONICZNY, LAZARET, KRÓL, SŁODYCZ, ROZBÓJNIK MORSKI, SURREALIZM, CHAŁTURNIK, ŁOPATA, ORTALION, BEANIA, NASIONO, FAB LAB, TACZKA, RABA, KPINA, PRZYPAŁ, CZAS URZĘDOWY, PANKREATYNA, BANER, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, EMALIA, BAŁAGULSZCZYZNA, NERW, WĘDRÓWKA, PODATEK OD GIER, PSALMISTA, WAŁEK, WYPAD, GOŁAS, PĘCHERZYCA, TAPIR GÓRSKI, LICZNIK GEIGERA, SEKTA, CHUDOŚĆ, ADWENTYSTA, GORYCZKOWATE, WYKŁADOWCA, GAŁKA, SZPULA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ZERÓWKA, MAGNESIK, NORMALIZACJA, MADONNA, DELTA, ROZGRZEWACZ, LUTNIARZ, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, BENTO, BORDER, LINA, ORYKS ARABSKI, LAUFER CZARNOPOLOWY, CIĘŻKI SEN, DUŃSKOŚĆ, OCZKO, CAPRICCIO, ELIMINACJA, PRZEZIERNIK, RZEŚKOŚĆ, STATEK KORSARSKI, WYZWOLICIEL, WYROCZNICA, WIĘZADŁO OBŁE, RAMFORYNCH, DWUKROTNOŚĆ, KIBITKA, LEW SALONOWY, REALNOŚĆ, NARWAL, NALEŚNIK, POMOC, FARMAKOTERAPIA, TYMPANON, WITACZ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, PACHOLICA, ODWYKÓWKA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, GRODŹ, ELEW, MOSTEK, OTWÓR DRZWIOWY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, JACK, SORDES, SATELITA, SYFON, ARAMBOURGIANIA, FELER, POŻERACZ SERC, AOJDA, EPISTOŁA, SEKSTET, PROPAROKSYTON, FRAMUGA, SPUSZCZANIE, RENAN, WIDŁOZĄB LEŚNY, ABRAZJA GLACJALNA, TAMBUR, TŁUSZCZYK, BONSAI, ETEZJA, KAPELAN, IDEAŁ MAKSYMALNY, PLEŚNIAK, OLEJEK ETERYCZNY, DERESZOWATY, CHEMOAUTOTROF, BEZSZELESTNOŚĆ, WĄTROBOWIEC, OSTOJA, SZLUFKA, FREZARKA KOPIARKA, BALOT, DYMISJA, NABRZEŻE, BRZMIENIE, SOKI, EKSTRAKLASA, GEN MODYFIKATOR, DOSTAWA, IZBA OBRACHUNKOWA, KONFESJA, MASOWIEC, CUGANT, DEMOT, GRZECHOTKA, PASTYLKA, MASZT, ABONAMENT, PIERWSZOŚĆ, SUWNICA, ODBIJANY, PRZESTRZEŃ, PLIK, POPYT ELASTYCZNY, KONICZYNKA, MESZEK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, CENOTWÓRCA, IZBA, AKROBACJA LOTNICZA, WIENIEC, NALEŻNOŚĆ, NIEOPANOWANIE, POWIJAK, KUCHNIA GAZOWA, KOSZULKA, STREETWORKER, GRAB, CINGULUM, DYSCYPLINA KLUBOWA, CZĄSTKA DZIWNA, PROGRAM, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ZATRZASK, RÓW, TRYMER, WUJOWIE, REKOMENDACJA, PAPROTKOWATE, INŻYNIERIA TKANKOWA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KABEL, PIEROŻEK, OPARY, RAD, PLAKIETA, TWIERDZENIE HARTOGSA, OZNAKA, DZIRYT, PRZEŁYKANIE, ROSNER, GRUDZIEŃ, WSZARZ, NOCEK BECHSTEINA, KOZŁEK LEKARSKI, PRZEKLEŃSTWO, SZYBKOZŁĄCZE, EKRAN AKUSTYCZNY, BIEG, OSPA, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, PRZEDZIAŁ, SYNDYK, KWASKOWATOŚĆ, FLASZKA, SZMAT, SERWETKA, KORYFEUSZ, ZYGOTARIANIN, AKADEMIK, LODOWIEC ALPEJSKI, ZMIERACZEK NADMORSKI, INFILTRACJA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, BD, KRĄG POLARNY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, KOZIARZ, ANALITYK, TUBULOPATIA, LINIA ZABUDOWY, BODZIEC, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PURUSZA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, DZIEŃ JUTRZEJSZY, LOGOFET, CZWÓRKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SURFER, AMEBA, NEBULIZACJA, GLORIA, WIERNOŚĆ, PRZYSTAŃ, KARTOTEKA, KLASTER, CENZURA, SZPEKUCHA, KOTLET SCHABOWY, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, EKSTERN, KONFISKATA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, URAZ PSYCHICZNY, PŁYTKA CZOŁOWA, OŚWIADCZENIE, SIEKANIEC, FIALA, GÓRNIK, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, INTUICYJNOŚĆ, PRZESIEK, PARLANDO, KRAINA HISTORYCZNA, ODGAŁĘZIACZ, WIRTUOZERIA, BAŃKA, KAPISZON, OMIEG, PRAWA CZŁOWIEKA, PICUŚ, TETRAMER, SFIGMOMANOMETR, KMIOTEK, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, WYMOWA ASYNCHRONICZNA, ZAKONY, SAMORZĄD POMOCNICZY, AKWEN, GRA KOMPUTEROWA, PARAROTACYZM, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, KONCERN, CALYPSO, KOMÓRECZKA, WAGON DOCZEPNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, BYLICA POSPOLITA, PODATEK KOŚCIELNY, CEWKA, GORĄCE ŹRÓDŁO, ?SKRZYDLIK PAPROCIOWATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN KONTROLNY, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIACH LUB W STOWARZYSZENIACH; DO JEGO KOMPETENCJI NALEŻY WYKONYWANIE NADZORU, ZWŁASZCZA PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBRACHUNKOWEGO, W ZAKRESIE BADANIA BILANSU, PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRAT ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGAN KONTROLNY, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIACH LUB W STOWARZYSZENIACH; DO JEGO KOMPETENCJI NALEŻY WYKONYWANIE NADZORU, ZWŁASZCZA PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBRACHUNKOWEGO, W ZAKRESIE BADANIA BILANSU, PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRAT ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMISJA REWIZYJNA organ kontrolny, który może działać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach lub w stowarzyszeniach; do jego kompetencji należy wykonywanie nadzoru, zwłaszcza po zakończeniu roku obrachunkowego, w zakresie badania bilansu, podziału zysku, pokrycia strat itp (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISJA REWIZYJNA
organ kontrolny, który może działać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach lub w stowarzyszeniach; do jego kompetencji należy wykonywanie nadzoru, zwłaszcza po zakończeniu roku obrachunkowego, w zakresie badania bilansu, podziału zysku, pokrycia strat itp (na 16 lit.).

Oprócz ORGAN KONTROLNY, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIACH LUB W STOWARZYSZENIACH; DO JEGO KOMPETENCJI NALEŻY WYKONYWANIE NADZORU, ZWŁASZCZA PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBRACHUNKOWEGO, W ZAKRESIE BADANIA BILANSU, PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRAT ITP sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ORGAN KONTROLNY, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIACH LUB W STOWARZYSZENIACH; DO JEGO KOMPETENCJI NALEŻY WYKONYWANIE NADZORU, ZWŁASZCZA PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBRACHUNKOWEGO, W ZAKRESIE BADANIA BILANSU, PODZIAŁU ZYSKU, POKRYCIA STRAT ITP. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x