REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELIMINACJA to:

reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELIMINACJA

ELIMINACJA to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 10 lit.)ELIMINACJA to:

w algebrze liniowej algorytm rozwiązywania układów równań liniowych, obliczania rzędu macierzy, obliczania macierzy odwrotnej oraz obliczania wartości wyznacznika, wykorzystujący operacje elementarne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.797

TRZEŹWOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, METFORMINA, SUBSTANCJA, ANTYLIBERALIZM, BOMBRAMREJA, AFEKTYWNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, AMBA, TRAWERS, ROZMOWY W MAGDALENCE, SKONIA, PRZEKŁADNIA, KROSNO, BAR, SZPACHLARZ, IRGA POZIOMA, WĄTROBIANKA, LICEUM, MIKA, SUKCESYWNOŚĆ, KONDOMINIUM, CIENKA SKÓRA, WYNIOSŁOŚĆ, SILEZAURYDY, DRĄG, ANGLOSASKI, ŁAJNO, ŁOTEWSKI, SZTUKATERIA, GRAF EULEROWSKI, POWSZECHNOŚĆ, DUK, MODEL, DREDNOT, NAWALANKA, MOSKALIK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, NAGANNOŚĆ, BUJDA NA RESORACH, HANIEBNOŚĆ, FOXTROT, GÓRY KOPUŁOWE, DRIAKIEW, SŁOWIAŃSKOŚĆ, WIDMO RENTGENOWSKIE, FLORENTYNKA, CHLORAN(VII) POTASU, HYDROKSYAMINOKWAS, OSOBA PODEJRZANA, GÓRA PODWODNA, KASZA GRYCZANA, KAPISZON, PŁATKI, USKOK, SONAR, MIĘDLARKA, ZAĆMIENIE, ANHYDRYT, FIRANKA, MACHANIE RĘKĄ, PRZĘDZA, KRYJÓWKA, PROSTOSKRZYDŁE, LANGE, EKSPRES, SNUTKA GOLIŃSKA, SUNDAJCZYK, RURA CROOKESA, WĘZEŁ ZATOKOWY, RÓJ, UCISK, PROTAGONISTA, BOK, OPIEKUN, WODA, EKSPLOATATOR, FORMACJA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, ALASKA, POTAŻ, SYLABA ZAMKNIĘTA, SPINANIE, PODMIOT GRAMATYCZNY, KATAFRAKTA, TONIĘCIE, PREZYDENCJALIZM, OŚ OPTYCZNA, SILNIK SPALINOWY, PRZYRODNIA SIOSTRA, ROGI, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, PRZEDMIOT, BOTULIZM PRZYRANNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, OLEJEK, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KOB NILOWY, WIATRACZEK, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, BĘCNIĘCIE, ZARYSOWANIE, SYNTAKTYK, KORDONEK, BAJECZNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, KOPERCZAKI, ROZSADNIK, MAJMA, DWUKROTNOŚĆ, NYLON, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, CUGANT, OPERA, PODOBIZNA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, OBRAZ, SEMITOLOG, MIEJSCOWNIK, PŁONIWOWCE, KONFIGURACJA, ZAINTERESOWANA, LONGER, SKRZYDEŁKO, ZACHOWANIE, LEW, MARIMBA, WYMIENIACZ, PRZEPOCZWARZENIE, FUJARKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, BEZSTRONNOŚĆ, SYNOD DIECEZJALNY, REMIZA, JĘZOR, PRZEKŁADACZ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, TRANSPORTEREK, SMOCZEK, TYKA, DZIEWKA, KUCHNIA MOLEKULARNA, SZAMPION, KORYTARZYK, MAŁPIATKI LORI, PRZYJEZDNA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ŁONO, EFEKT RYGLA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SADZE, MIESIĄC, FREGATA, WODOROSIARCZAN, KWAS CHLOROWODOROWY, AEROZOL, LEBERA, FACJATA, IRYGATOR, MASIELNICZKA, INTELEKTUALIZM, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, PŁYWAK, ERICKSON, LIŚĆ ZARODKOWY, CZÓŁENKO, STROLLER, BAŚNIOWOŚĆ, DOMENA PUBLICZNA, DYPTYK, PORZECZKÓWKA, KOREK, EGZORCYZM, OBIEG PIERWOTNY, PODKOWIEC MAŁY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, FUNKCJA ACKERMANNA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, KRAKOWIANKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, ALLELOPATIA, STRZAŁA AMORA, SMOCZA KREW, JACHT, KOSZYKÓWKA, PIERWSZEŃSTWO, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, MNICH, BIMBROWNIA, SKRZYDŁO, AMONIACZEK, BAR, RAKSA, BIEDOTA, CORBETT, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, POJAZD KOSMICZNY, TOKI, AREA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, BUT NARCIARSKI, POZŁOTNIK, SYZYGIA, DRAGA, WYKONAWCA, KONTROLING, CZARA, MATURKA, KWAS PALMITYNOWY, SZESNASTKA, OPERA, MŁYNEK, GNIOTOWE, PALIWO SILNIKOWE, WARTOŚCIOWOŚĆ, OŁTARZYK, KWASICA MEWALONIANOWA, WSTRZYMANIE, ŁOŻNICZY, ŻORŻETA, ARACHNOLOGIA, TYMPANON, KONTIKI, MIODNIK, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, KAPONIERA, SILNIK BLIŹNIACZY, FLIZ, CZAPKA FRYGIJSKA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, CZTEROTAKT, ZAŚWIATY, CIERNIOGŁOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, DELIRIANT, PŁYTA STOLARSKA, INGUSZ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, BOROWIKOWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MROK, PARABOLICZNOŚĆ, DEKONTAMINACJA, ZĘBORÓG, TRANSPORTÓWKA, NIEDOTYKALNOŚĆ, MAGNES, ANTRYKOT, CHLAJNA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, HUMANIZM, WYPEŁNIENIE, PRZEŻYCIE, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, PSYCHOBIOGRAFIA, ECCHI, INKA, CZUB, PODWÓJNA HELISA, MAJZA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KRYTERIUM LAPLACE'A, ZŁOTOOK, INWAZJA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, PRZETARG OGRANICZONY, SZCZOTKARZ, INFUZJA, KARBIDÓWKA, WAPNO PALONE, OKREŚLNIK, DOJRZAŁOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, REALIZM MAGICZNY, LATARNIOWIEC, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, TAŚMA MAGNETYCZNA, SYMETRIA FIGURY, ŁYŻKA, PRZEPAD, SCENA, EKOSFERA, INICJATOR, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CZUBRICA, BUDYŃ, OBŁĄKANY, JAMOCHŁON, MUSZTARDA SAREPSKA, ?ŚLUZICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.797 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELIMINACJA reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELIMINACJA
reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.).

Oprócz REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x