Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELIMINACJA to:

reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELIMINACJA

ELIMINACJA to:

wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów (na 10 lit.)ELIMINACJA to:

w algebrze liniowej algorytm rozwiązywania układów równań liniowych, obliczania rzędu macierzy, obliczania macierzy odwrotnej oraz obliczania wartości wyznacznika, wykorzystujący operacje elementarne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.010

WYSADEK, AOJDA, JEZIORO BIOGENICZNE, KARTAGIŃSKI, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, FUCHA, PRZECIWSTAWIENIE, BUCZYNA NIŻOWA, UKRES, OBIEKTYWNOŚĆ, MIĘTÓWKA, LIBRA, BLOK STARTOWY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, GRAFITYZACJA, WĘGAREK, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, MAKIJAŻYSTA, ROBOTA GÓRNICZA, URZĄD POCZTOWY, DOLARÓWKA, NAFTÓWKA, PASTEL, ALLOMETRIA, DOWOLNOŚĆ, NIEPOKORNOŚĆ, BORDER, SUBLITORAL, TRZY KRÓLE, STAROINDYJSKI, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, MOTYLEK, NIEPYLAK MNEMOZYNA, FLORYSTA, POŁABSKI, SAMOOBRONA POWSZECHNA, EPIZOOCJA, MIKROMACIERZ DNA, ANALIZA CHEMICZNA, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, NADSCENIE, MIODOJAD, AFILIACJA, PARKIET, STAGNACJA GOSPODARCZA, PAWIMENT, KONSULTANTKA, CHOROBA DAVIDSONA, KOREKTOR, PRZEWLEKŁOŚĆ, VOLKSDEUTSCH, TRZYNASTY, KONTYNGENT, WIĄZANIE, HALABARDA, ŚWIAT, LIOTARD, CZAPA POLARNA, KŁUSAK FRANCUSKI, WRÓG, LEMIESZKA, CZERPNIA POWIETRZA, SZCZOTKARZ, NEWIRAPINA, NERD, SETER SZKOCKI, NACISK, FRUSTRACJA, BUZIA, SZYSZAK HUSARSKI, WISIELCZY HUMOR, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, KAZACHSKI, ZALESZCZOTEK, WĘZEŁ, ODSYŁACZ, GIBBON, DESMIDIE, LUK ŁADUNKOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, KOPALINA SKALNA, PLENNOŚĆ, KATEGORIA FLEKSYJNA, PRZYGARŚĆ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, REDAKTOR TECHNICZNY, DYWETYNA, KOŁO, ZANOKCICA CIEMNA, SAMIEC, DZIELNOŚĆ, OBRAZEK, IBERYSTA, REWANŻ, SAŁATA, INTELEKTUALIZM, SPÓJNIK, GWIAZDOR, POIMEK, INTERKALACJA, OSIEMNASTY, OSTATKI, KLUSECZKI, TARCZA, KISIEL, WOLTYŻER, STRZELBA, IRYZACJA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, FIKOLOGIA, ODRZUT, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, TOPOLOGIA SZYNOWA, KONCENTRAK, DYMISJA, PRZEWOŹNIK, KAMERALNOŚĆ, LB, ESTRADA, MISZCZU, USTNIK, MATKA, OCZYSZCZANIE, NADPROŻE, MALUCH, BBS, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, MIERZEJA, SYF, RYM ŻEŃSKI, KARTKA, KLASYFIKACJA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, GENTELMAN, BIELIDY, WŚCIEKŁY PIES, KLONOWANIE, OKOLE, PAPRYKARZ, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, ZAKRES REAKCJI, ORLEANIZM, ISTOTA ZBITA, KONEW, PAGAJ, DŁUGOSZPON, SUKMANA, SAMPLER, PUNKT, FRONTYSPIS, SYNAPSYD, RUBELLIT, MORELÓWKA, PRZYCZYNKARZ, LOKACJA ATELIEROWA, SZYK TOROWY, WIDZENIE SENNE, OBCY, WALKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, WĘDKA, CHRUPKOŚĆ, POJAZD LATAJĄCY, KURDYBAN, TAMILKA, STYGOFIL, SPACHACZOWATE, PEŁZAK, EDUKATOR, GIPSORYT, BEZGRZESZNOŚĆ, KIEŁBAŚNICA, CYTOWALNOŚĆ, LALKARSTWO, SZACHY LOSOWE, VIRGA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, RAJZA, SERENADA, WRÓBEL POLNY, EP, KOLORYSTA, WIDZENIE PERYFERYJNE, LINA RATUNKOWA, PRZĄDKOWATE, ATREZJA POCHWY, PUNKT PRZYZIEMNY, KOMUNIA ŚWIĘTA, PLOMBA, LASECZKA, BERYL, REFLEX, PSYCHIATRIA KLINICZNA, OFIARA ŚMIERTELNA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, MORFOTROPIA, UMOWA KOMPENSACYJNA, OWCZA WEŁNA, EKRANOPLAN, MACH, MELINIT, NIEBACZNOŚĆ, DESZCZ, NAGIEL, WIĄZADŁO, COCKTAIL, KWASKOWATOŚĆ, ZAKON MENDYKANCKI, BIAŁA DAMA, CHMURA ŚREDNIA, GAZYFIKACJA, HASŁO, KOMUNIA, ANTYCYPACJA, GONG, GRÓD, USŁUGI SPOŁECZNE, HANGAR, CZESKI, HYKSOS, WIDZIADŁO, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, ALKIERZ, HRABINA, WYCISKANIE, NEUTRALIZACJA, KRÓL ZWIERZĄT, WSIUR, KOMUNIKACJA, PIEC TYGLOWY, FLET NOSOWY, PREPERS, REGENERATOR, WPRAWKA, ALGEBRA MACIERZY, ZDRADLIWOŚĆ, ALGEBRA LINIOWA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, MEROZAUR, INDIANIN KECZUA, MASŁO, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, PROCES DOSTOSOWAWCZY, FILM DROGI, KECZUOWIE, POLICHLOROPREN, UKŁAD SAMODZIELNY, OWODNIOWCE, ARYTMETYKA MODULARNA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, RUSKI, TULEJA, PUMI, TENUTA, ŻURAWIK, LIDER, RUMIENIEC, BLIŹNIAK, ZBAWCZYNI, TONAŻ, ŁATA, MINIMALISTA, KOTEW, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, METAFRAZA, KITAJ, ZIARNOJAD, PIERWORYS MAPY, FUNKCJA CELOWA, WALKA Z WIATRAKAMI, PONĘTA, KRYTERIUM STEROWANIA, DZIAŁOWIEC, OPRYSZCZKA POSPOLITA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, WIEŻA SZYBOWA, WOLUNTARYZM, MONITOR, MAKAK JAPOŃSKI, LODOWIEC FIELDOWY, ARYTMOMETR, LEGITYMACJA PROCESOWA, BRODAWKA, HUK, KOALA, HIPERFOKALNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, CZESKI, LINIJKA MENNICZA, LANDLORD, SZLAUCH, PRZYSTAŃ, AFRYKATA, KOGNITYWIZM, KEYBOARD, DZIAŁ, POJAZD NIEMECHANICZNY, GAWĘDA SZLACHECKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKCJA CHEMICZNA, W WYNIKU KTÓREJ Z CZĄSTECZKI USUWANE (ELIMINOWANE) SĄ ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW, BEZ JEDNOCZESNEGO PRZYŁĄCZENIA SIĘ INNYCH ATOMÓW LUB GRUP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
eliminacja, reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELIMINACJA
reakcja chemiczna, w wyniku której z cząsteczki usuwane (eliminowane) są atomy lub grupy atomów, bez jednoczesnego przyłączenia się innych atomów lub grup (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x