PIERWIASTEK Z PIERWSZEJ GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Z WYŁĄCZENIEM WODORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAL ALKALICZNY to:

pierwiastek z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków z wyłączeniem wodoru (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWIASTEK Z PIERWSZEJ GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Z WYŁĄCZENIEM WODORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.372

CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, OSM, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KOPERNIK, CUKIER, KUC POTTOK, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, GANOIDY KOSTNE, CHOLESTERYNA, POLAR, WANAD, GAGAUZ, NINGCHENGOPTERUS, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, HELIOCENTRYZM, SIERPIK, NADLEW, ODSTAWKA, TRICHLOROMETIAZYD, RUCH WZGLĘDNY, NAZWA SŁUŻEBNA, NESTOR, ENERGETYKA JĄDROWA, AMARANT, CYKLAMINIAN SODU, UKRAIŃSKI, PUNK ROCK, KOSZÓWKI, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, CAŁKA PIERWSZA, ŻELE, SAMOAŃSKI, HYDROKSYZYNA, GRUPETTO, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, IRREDENTYZM, METAL, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWO-FAZOWA, VIOLA BASTARDA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, SŁONKA, ABFARAD, ALDEHYD GLICERYNOWY, ORGANKI, DIODORUS, ROD, STWARDNIENIE ROZSIANE, USTAWKA, WAZONKOWIEC, NASOSZNIKOWATE, DREVER, KRĄŻENIE PŁUCNE, GRUPA ETYLOWA, MAGNETYT, EUPARKERIA, BETABLOKER, BARYCENTRUM, CZYNNIK SYTUACYJNY, PARASYGMATYZM, BOJÓWKARZ, APTECZKA, DITLENEK WĘGLA, HYDROKSYAMINOKWAS, JĘZYK KENTUM, SPOCZYNEK, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, HEBRAJSKI, CHOROBA LENEGRE'A, PLATYNA, BAŁT, GESNER, AFRYKATA, OBRADY, FRANKISTA, PRZECINARKA, SŁOŃCE, FLUOROWIEC, ZNAK MUZYCZNY, KALIMBA, CHLOREK POTASU, SZYKSYNGIA, IRLANDZKI, KUMOTER, BERA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, AIREDALE TERRIER, METRONIDAZOL, BISFENOL, TRANSAKCJA WIĄZANA, KOSZ, DOLICHOZUCH, GLYPTODONTOPELTA, JALABERT, GATUNEK KRYPTYCZNY, ALKAN, TYRANOZAUR, AMINOFENOL, JON WODOROTLENOWY, JĘZYK SATEMOWY, SZWABSKI, ROBERTIA, KWAS METAFOSFOROWY, SIARKA RODZIMA, KOREKCJA DYNAMICZNA, OLIWKA, PLAKODUS, KUC MERENS, JĘZYK HOLENDERSKI, HEAVY METAL, WARZYWO KAPUSTNE, PRODUCENT, AWAR, GRZEBACZ, IZBA, FOLK METAL, SECESJONISTA, NEPALI, STANOWOŚĆ, POKRYWA, LICZBA KWANTOWA, ŻÓŁTA FEBRA, ZYCH, ADAPTER, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, NERW, JĘZYK KAFIRSKI, GOLGI, LAMPA DÖBEREINERA, PIONEER, SZNAUCER, PARKINSONIZM, SALON, GALICKI, TROCZEK RZEPKI, BOROWODOREK SODU, CHROMOWIEC, GĄSIENICA, ANKIETA, AZOT, JĘZYK LITERACKI, RELAKSACJA, ALAMOZAUR, BROMEK METYLU, FILM NOIR, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, INSIMBI, JĘZYK FARERSKI, CHINOLON, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SUBWOOFER PASYWNY, RODAMINA, TAMBOURIN, SUNDAJKA, PUSZTUN, JĘZYK AKADYJSKI, INKRETYNA, ETOS, KLUCZ DYSZKANTOWY, ŁOKIEĆ TENISISTY, SKALA PORÓWNAWCZA, UNITARIANIN, GEKON GARGULCOWY, IND, CYJANOHYDRYNA, JĘZYK CZESKI, RAY, NACZYNIE CHŁONNE, HEBRAJSZCZYZNA, NEPALSKI, ZDROWY, DRZEWIAŃSKI, PRZYDANKI, WIELETA, POCHÓD, PIERWSZAK, CZUJNIK, PISZCZAŁKA, KSYLOFON, KONKURS, PRECYPITAT, ASOCJATYWNOŚĆ, TENSOR METRYCZNY, CHOROBA GÓRNIKÓW, NAUPLIUS, STAN STACJONARNY, GRUPA PROPYLOWA, GLOBULINA, OBROSTKI, WIOLA, COLEMANIT, REDUKTOR, CEDARPELTA, MEA, SCHODY RUCHOME, CONSTABLE, BRONCHIT, NIEOCZYWISTOŚĆ, PATRON, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, REPETYTYWNOŚĆ, FISHARMONIA, BLACK METAL, NARZĄD LIMFOIDALNY, KROWIA WARGA, WODA UTLENIONA, REZONANS, IDIOSYNKRAZJA, CZAJKOWSKI, DOM WARIATÓW, ANHYDRYT, AMIDEK, LEZGIN, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, WENUS, SŁONKA, YPRES, BROŃ WODOROWA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, JON WODOROWY, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, STILBIT, CELESTA, PUNKT GEODEZYJNY, WIR PIASKOWY, GOSPEL METAL, ZIEMIA, SULFOMETAZYNA, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, CHŁOPIEC DO BICIA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, CZUKCZ, REFSUM, ŁAPCE, DEPORTACJA, HYDROGENIZACJA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PIERWIASTEK, WILAMOWIANKA, MASAJ, BĘBEN, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, BULL TERRIER, WINIDUR, NATURALIZM, PARAFASZYSTA, UKŁAD CHOLINERGICZNY, ALDEHYD SALICYLOWY, KARAIMKA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, ENALAPRYL, FALANDYZACJA, CYNKOWIEC, TRYTON, KLARK, CHOROBA D'ACOSTY, CYNK, KLASOWOŚĆ, DYKIT, POMORSKI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, EUGLENINY, WĘZEŁ SA, PASKAL, ARAMEJSKI, CHABASYT, GRZECH PIERWORODNY, KWAS CHLOROGENOWY, MIŁOSZ, ALDRIN, KOMPLEKS, SANSKRYT, DINODONTOZAUR, KARABINEK, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, CHŁONIAK, RADIAN, KAPITALZAUR, JEANS, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, PIROKSEN, MAKROPIERWIASTEK, SPISZAK, TRĄBKA, LOT BALISTYCZNY, LANTANOWIEC, NIDERLANDZKI, CHOROBA ALPERSA, GLIN, DESOCJALIZACJA, KOSTKA, FOREL, GEOCENTRYZM, WYJEC, KUC CONNEMARA, ALANINA, NUKLEOTYD, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ?GRUPA ADDYTYWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWIASTEK Z PIERWSZEJ GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Z WYŁĄCZENIEM WODORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWIASTEK Z PIERWSZEJ GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Z WYŁĄCZENIEM WODORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAL ALKALICZNY pierwiastek z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków z wyłączeniem wodoru (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAL ALKALICZNY
pierwiastek z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków z wyłączeniem wodoru (na 15 lit.).

Oprócz PIERWIASTEK Z PIERWSZEJ GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Z WYŁĄCZENIEM WODORU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PIERWIASTEK Z PIERWSZEJ GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW Z WYŁĄCZENIEM WODORU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x