CHEMIOTERAPEUTYK Z GRUPY CHINOLONÓW II GENERACJI (FLUOROCHINOLONÓW) O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY SWOJE DZIAŁANIE POPRZEZ ZABURZANIE REPLIKACJI DNA BAKTERII W WYNIKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY DNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYPROFLOKSACYNA to:

chemioterapeutyk z grupy chinolonów II generacji (fluorochinolonów) o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHEMIOTERAPEUTYK Z GRUPY CHINOLONÓW II GENERACJI (FLUOROCHINOLONÓW) O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY SWOJE DZIAŁANIE POPRZEZ ZABURZANIE REPLIKACJI DNA BAKTERII W WYNIKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY DNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.447

BLENDED WHISKY, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, JOD, JĘZYK GERMAŃSKI, ANABOLIK, PALNIK, GALASÓWKI, ECHOMETR, AKORDEON, ETAKRYDYNA, AKKADYJSKI, CYPROHEPTADYNA, NALORFINA, DZIAŁANIE, REAKCJA SPRAWCZA, RNA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY DOLNY, ŚWIERZBOWIEC, MOŁDAWSKI, AKADYJSKI, AKTYNOWIEC, PRZEŻYCIE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, KOSZÓWKOWATE, NATYWIZM, CHINOLON, SIARCZAN BARU, PASTEL, RADON, DRZEWIAŃSKI, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, MOC PRZEROBOWA, AIREDALE TERRIER, NADZIAŁ, SZAMPION, INTERFERENCJA RNA, INTERWENCJA HUMANITARNA, JĘZYK GYYZ, TABLETKA STULECIA, MYK, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, CIASTO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, FELSUMA PRĘGOWANA, POCHÓD, SEKWENCJA PALINDROMOWA, DERYWACJA INTERFIKSALNA, GEEZ, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, LOTNE PIASKI, KUSZYTKA, AKCENTUACJA, DERENIOWCE, FOTOINTERWENCJA, HONGSZANOZAUR, MINOKSYDYL, TYTAN, JĘZYK POLSKI, SILNIK KOMUTATOROWY, ENALAPRYL, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SKWAPLIWOŚĆ, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, KUGUAR, NASIĘŹRZAŁOWCE, SEMITOLOG, ZUELLE, KSYLULOZA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, INGRESJA MORZA, KUC CONNEMARA, MIR, SERBOŁUŻYCZANIN, CHABAZYT, BŁĄD POMIARU, BŁYSZCZ MIEDZI, VAT, KLASTER, KOMOSA RYŻOWA, ELEKTROEROZJA, ROZWARSTWIENIE, ETOS, WSPÓŁDZIAŁACZ, ALAMOZAUR, WIELKI PORZĄDEK, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PRZYSPOSOBIONY, METYCYLINA, SURMA, PĘCHERZYK, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, TAMILSKI, APRETURA, ABSTRAKT, ORGANIZM MODELOWY, TRZECI ŚWIAT, MALAWIZAUR, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, SZALKA, BOROWODOREK, RACHUNEK KOSZTÓW, KAPUSTA KISZONA, TONAŻ, KURATORKA, ARAKAŃCZYK, IDEA, HEMOSTAZA, SARMATA, MAKROMOLEKUŁA, CHRYZOTYL, WANDAL, KISZKA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, USŁUGA, TRAŁ, JĘZYK KANNADA, BEZWODNIK, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KWARCÓWKA, OBRAZ KLINICZNY, MAESTRIA, DARŃ, BĘBEN, CRACK, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, LABRADOR, FLISAK, MAKRUROZAUR, RATLER, CZEPIEC, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KAMELEON OWENA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, TELESKOP, ETOS, METYLACJA DNA, BŁYSZCZ ANTYMONU, DESMIDIE, LUMINOFOR, JĘZYK MUNDAJSKI, PORCYJKA, CEDARPELTA, WIZYTÓWKA, HAITAŃSKI, BEZWZGLĘDNOŚĆ, INUITA, BEZWODNIK KWASOWY, EKSPOZYCJA, GANOIDY KOSTNE, BAGDETA, GLIKOGENOZA TYPU III, KURS STAŁY, ZASPA, BELG, LAMPA KWARCOWA, OLIFANT, DYFUZJA KULTUROWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, POGŁĘBIARKA, CYMETYDYNA, MEMBRANOFON, HALOGEN, DUŃSKI, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, KASOWNIK, CHLOREK WAPNIOWY, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, PRASSAKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, BERYLOWIEC, MARIMBA, MARUDA, SODA, BATYBENTAL, ALKOHOLAN, DEPILACJA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PALEOPTERYKS, MOC WSTECZNA, PTEROZAUROMORFY, PROCES SPOŁECZNY, HENOCH, ANTYMALARYK, BISKUPIANIN, GIRLANDY WYSP, ŁYSZCZYK, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KONTRPARA, JĘZYK HOLENDERSKI, PARABEN, FLUOROCHINOLON, INTERESOWNOŚĆ, FALANDYZACJA, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, ISLANDZKI, MEGATSUNAMI, JĘZYK SATEMOWY, ETOS, SZAUNIS, DAMAST SKUWANY, GLINKA KAOLINOWA, SZASTAZAURY, BRACHIOZAURY, REGENERACJA, PALIWO GAZOWE, ZBAWICIEL, TABLOIDYZACJA, EKSTRAKLASA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, STOPIEŃ WODNY, TETANUR, FITOCYD, MIKONAZOL, AKTYWNOŚĆ, ZBÓJNICTWO, KOZŁEK LEKARSKI, KARBOMYCYNA, KOD KRESKOWY, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, KWAS CYTRYNOWY, PALEC CYNKOWY, ANABIOZA, BŁĄD LEKARSKI, KAPISTA, KESON, LASOWIACZKA, WISKOZA, KOLAMINA, LOGOWANIE, KAZASKI, AMFOLIT, AMIRYNA, SULFAMETOKSAZOL, FAGOCYTOZA, POPIS, POMPA, SARMATKA, CHRANCUSKI, POŁABSKI, KONFEDERACJA WOJSKOWA, MIKROFALÓWKA, IZBA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SŁOWINKA, DYSOCJANT, KAUCZUK BUTYLOWY, WYMIOTY, PAMIĘĆ RUCHOWA, JĘZYK TAMILSKI, PIROKSYKAM, LEK ANKSJOLITYCZNY, CZAKUELA WYSPOWA, PIANKA, FENAZOPIRYDYNA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, ATORWASTATYNA, ANALIZA WYMIAROWA, GNEJS OCZKOWY, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, ZAK, UCZCIWOŚĆ, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, AMYRYNA, SEKEL, BĘBEN SZCZELINOWY, DUJKER CZARNOPRĘGI, PRANIE MÓZGU, FIZJONOMIKA, ZŁOŻE MINERALNE, EMERYT, DUSZA CZYŚĆCOWA, WANADOWIEC, TRĄBKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KWAS SALICYLOWY, LINIE BEAU, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, METRONIDAZOL, SESJA, TERIER TYPU BULL, NIKLOWIEC, FIKCJA LITERACKA, RODZAJNIK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, UTYLITARYZM, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ALDEHYD PIPERONYLOWY, KONIK POLNY, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, EKWITA, KWAS METAFOSFOROWY, SULFOMETAZYNA, LASECZKA, KONIUGACJA BAKTERII, POLESZUK, SKAN, LEKOWRAŻLIWOŚĆ, ?WYRAZ BLISKOZNACZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHEMIOTERAPEUTYK Z GRUPY CHINOLONÓW II GENERACJI (FLUOROCHINOLONÓW) O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY SWOJE DZIAŁANIE POPRZEZ ZABURZANIE REPLIKACJI DNA BAKTERII W WYNIKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY DNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHEMIOTERAPEUTYK Z GRUPY CHINOLONÓW II GENERACJI (FLUOROCHINOLONÓW) O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY SWOJE DZIAŁANIE POPRZEZ ZABURZANIE REPLIKACJI DNA BAKTERII W WYNIKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY DNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYPROFLOKSACYNA chemioterapeutyk z grupy chinolonów II generacji (fluorochinolonów) o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYPROFLOKSACYNA
chemioterapeutyk z grupy chinolonów II generacji (fluorochinolonów) o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy DNA (na 15 lit.).

Oprócz CHEMIOTERAPEUTYK Z GRUPY CHINOLONÓW II GENERACJI (FLUOROCHINOLONÓW) O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY SWOJE DZIAŁANIE POPRZEZ ZABURZANIE REPLIKACJI DNA BAKTERII W WYNIKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY DNA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CHEMIOTERAPEUTYK Z GRUPY CHINOLONÓW II GENERACJI (FLUOROCHINOLONÓW) O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM, WYKAZUJĄCY SWOJE DZIAŁANIE POPRZEZ ZABURZANIE REPLIKACJI DNA BAKTERII W WYNIKU ZAHAMOWANIA SYNTEZY DNA. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x