ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NAJPROSTSZY ZWIĄZEK Z GRUPY FENOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FENOL to:

organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 5 lit.)HYDROKSYBENZEN to:

organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 14 lit.)KARBOL to:

organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 6 lit.)KWAS KARBOLOWY to:

organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NAJPROSTSZY ZWIĄZEK Z GRUPY FENOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.211

GRUPOWICZ, ROSYJSKI, HANZA, RUMUŃSKI, DUJKER CZARNY, KASZUB, CUKIER SŁODOWY, RELACJA, ITR, AZBEST CHRYZOTYLOWY, ZELZATE, CZUJNIK CHEMICZNY, WITAMINKA, PRUSACKI, GALWEOZAUR, KUC KASPIJSKI, FRANCUSKI, PODGRUPA, ARAKAŃCZYK, AZOTYN POTASU, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, LIDER, CHLORAN SODU, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, FRAZA, CYKLAMAT, JĘZYK ETIOSEMICKI, PERŁOWCE, PROCES CHEMICZNY, SPEKTONOMYCYNA, WIETRZENIE MECHANICZNE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, LEUKODYSTROFIA, KORSYKAŃSKI, LONT WOLNOTLĄCY, CZUKCZ, APPEL, ŻĄDŁÓWKA, POLINUKLEOTYD, PERSKI, GLUKOZYNOLAN, SPIRYTUS DRZEWNY, JEKIMOW, KATECHOLAMINA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, GASTONIA, SOJUSZ, MALAWIZAUR, CYTRONELAL, ŁAJKA, BAS, OBROSTKI, KARBROMAL, DUŃSKI, TAŚMOWY, METFORMINA, CHOROBA KÖNIGA, WALGETTOZUCH, ERLIKOZAUR, MATYLDA, ZUELLE, PASSAIC, RAMIPRYL, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, KWAS, PĄK, KWAS ORGANICZNY, TYRAŃSTWO, PRAWO GŁOSOWE, D, SKORUPIK, WICELIDER, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, ANTROPOLOGIA MISYJNA, BRACHYPODOZAUR, CEREBROZYD, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, BLOK, SKALEŃ POTASOWY, EPACHTOZAUR, HYDROKSYAMINA, SULFADIMIDYNA, FENKAMFAMINA, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, LUMINOFOR, KRATA PODGRUP, HISTRIAZAUR, METRONIDAZOL, SUPEŁ, SIARCZEK, JĘZYK ANGIELSKI, WAPNO PALONE, NIESTAWIENNICTWO, VIOLA DA BRACCIO, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, DIMER, ALBAŃSKI, ZEIST, JĘZYK KOREAŃSKI, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, KOPERNIK, PLAKODUS, POLITYKA, SÓL, KLAN, OBRADY, WITAMINA K, FIZJONOMIKA, KHMERSKI, FENOLAN, OSTATNI MOHIKANIN, STEROL, MENDOZAZAUR, ZAK, ŻELAZIAN(VI) POTASU, PROPORZEC, JACKSON, ETIOPSKI KLASYCZNY, CHLOREK WAPNIOWY, SIARCZAN BARU, EWENK, CHLORAN(VII) POTASU, DINOZAUR KACZODZIOBY, SZCZAWIAN, SURMA, AMARANT, BASZKIRSKI, PASZTUNKA, MEA, AUSTROZAUR, ŻELE, SYNGALESKI, REŻIM, FENOL, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, JĘZYK FLAMANDZKI, KASZUBKA, JĘZYK UGROFIŃSKI, NORMANDZKI, CYNK, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, JĘZYK WEGETUJĄCY, KARABYK, KWAS HUMUSOWY, MONOTERPEN, PLACERIAS, SAMORZĄD, PORTRET, KOZACY, ARABSKI GREYHOUND, GLIKOL, MANIFEST LITERACKI, BENZOCHINON, WATAŻKA, ELIMINACJA, WHYALLA, KWADRYGANT, BERYL, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, PRAKRYT, KARAITKA, AGAMA CZERWONOGŁOWA, CYJANKALI, BIOFLAWONOID, BASISTA, ZWIĄZEK BOKSERSKI, GAZ MUSZTARDOWY, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, SALICYLAT, AMFOLIT, BUTADIEN, GATUNEK BLIŹNIACZY, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, GE'EZ, KWAS SZCZAWIOWY, WYŻYNKA, MERKUROCHROM, ETCHLORWYNOL, MACEDOŃSKI, DOBRO, ONTARIO, KONKUBINAT, SKALEŃ, KWAS MRÓWCZANY, AGAMA ŻAGLOWA, PORCJA, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, JUKAGIRKA, LUKSEMBURSKI, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, FETOPATIA CUKRZYCOWA, WODOROTLENEK, GALASÓWKA, BIOGEN, DUBELT, INTERWIZJA, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, LACH SĄDECKI, CYNA, ODŁAM, KWAS LIPONOWY, ANALIZA KANONICZNA, KLEJNOTKI, ZESTAWIENIE, KWAS SALICYLOWY, GLUTAMINAZA, POŁABSKI, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, POWIĄZANIE, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, BASSANELLO, CHLOREK SODOWY, PUNK ROCK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, LAMUCKI, KÓŁKO, ALDEHYD PIPERONYLOWY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, SYSTEMATYKA, KANAŁ TEMATYCZNY, KRYZA, ANTYMONEK, RÓWNANIE STANU, UKŁADARKA RUR, STENOPELIKS, ALKAMINA, WAPNO LASOWANE, DANDAKOZAUR, VENLO, SONDA, DRINKER, KOWARSKI, KUC DALES, BEZPŁUCNIKOWATE, APEL, SANSKRYT, BOJKO, CHLOROBENZEN, KAPTUR, POTTOK, GĄSIENICZKI, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, LEŚNY DZIADEK, POCHODNA, JĘZYK MACEDOŃSKI, AMONAL, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, DRZEWIAŃSKI, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, NEON, BIAŁORUSKI, ZWIĄZEK REWIZYJNY, NLPZ, TURBIT, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KLUCHY, SACHARYD, TALK, KARAIMKA, JĘZYK ROSYJSKI, SECESJONISTA, NEMEGTOZAUR, LITYINOW, BEZWODNIK FTALOWY, ARMIA, PATRONKA, SKALA PORÓWNAWCZA, MACARENA, KOMISJA SELEKCYJNA, CHLORAN(VII) SODU, LEGAWKA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, PRZYWODZICIEL DŁUGI, METAJODAN(VII) SODU, KWAS LINOLENOWY, JĘZYK DUŃSKI, BUŁGARSKI, TAHITI, BIDŻAPUR, ANALOG, SALICYLAN, NUMULIT, ALANINA, CUKIER GRONOWY, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, JĘZYK WOGULSKI, AMIODARON, CHLOREK RTĘCI(I), SPYCHACZ, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, TATARKA, RADIACJA ADAPTACYJNA, JON HYDRONOWY, ZŁOTO, RETOROMAŃSKI, HUSKY, WYRAŻENIE, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, ?ŚWIADKOWIE JEHOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.211 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NAJPROSTSZY ZWIĄZEK Z GRUPY FENOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NAJPROSTSZY ZWIĄZEK Z GRUPY FENOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FENOL organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 5 lit.)
HYDROKSYBENZEN organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 14 lit.)
KARBOL organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 6 lit.)
KWAS KARBOLOWY organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FENOL
organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 5 lit.).
HYDROKSYBENZEN
organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 14 lit.).
KARBOL
organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 6 lit.).
KWAS KARBOLOWY
organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli (na 13 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NAJPROSTSZY ZWIĄZEK Z GRUPY FENOLI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NAJPROSTSZY ZWIĄZEK Z GRUPY FENOLI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x