AZOTAN(III) - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTYN to:

azotan(III) - związek chemiczny, sól kwasu azotawego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AZOTYN

AZOTYN to:

azotan(III) - związek chemiczny, ester kwasu azotawego (azotowego(III)) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AZOTAN(III) - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.230

AZOTAN, FRAZA, TLENOCHLOREK, CHLOROBENZEN, DZIELNICA SENIORALNA, KWAS FTALOWY, KAROTENOID, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, KWAS SIARCZANY, KWAS BARBITUROWY, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ZWIĄZEK SOWIECKI, ENALAPRYL, WINIAN, MELIT, NITRATYN, KWAS FOSFOROWY, ANTYDETONATOR, KWAS ARACHIDOWY, PAŃSTWO MŁODZI, ALKOHOL ETYLOWY, UKŁAD HOMOGENICZNY, KWAS AZOTOWY, ETER, KONSTYTUCJA, BIOPIERWIASTEK, STEARYNIAN, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, BENZFETAMINA, ZWIĄZEK SPORTOWY, CHLORAN, FLURBIPROFEN, IPERYT SIARKOWY, AŁAWERDY, KWAS SULFANILOWY, KWAS PANTOTENOWY, ANALOG, CZTEROETYLOOŁÓW, KWAS LIZERGINOWY, IWAN, ARSENIN SODU, MEA, KETOKWAS, TRANSMITER, ZWIĄZEK OPERACYJNY, CHLOREK MIEDZI(I), CHLOREK SODOWY, DENDRYMER, CHLORAN(V), WIĄZANIE ESTROWE, MENTON, POCHODNA, GESTAPO, AZOTAN(V), AKRYLONITRYL, KWAS PIKRYNOWY, HENRYK IV, CARMAUX, HORMON LOKOMOCYJNY, METAKRYLAN METYLU, JOD, SÓL FIZJOLOGICZNA, KWAS KAMFOROWY, KOGNAT, NIPAGINA, ZGNILIZNA DREWNA, CHIKUWA, GRZYBEK KEFIROWY, NADCHLORAN POTASU, ETER KORONOWY, MONOMER, FENOLAN, KAPTUR, ANTYMONEK GLINU, GRUPA ACYLOWA, KWAS LINOLOWY, FENYLOETYLOAMINA, JONON, ALAMEDA, CERIWASTATYNA, SODA, BOROWODOREK LITU, CYJANKALI, PIKIEL, POLINUKLEOTYD, DINUKLEOTYD, DIFLUNISAL, GAZ MUSZTARDOWY, ARYPIPRAZOL, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, AZOTYN ALKILOWY, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, TLENEK KWASOWY, SETE, ETYMOLOGIA LUDOWA, SKALA MOLOWA, AGAWOWE, FLAWONOID, KWAS METAFOSFOROWY, CYJANOŻELAZIAN(II), KARBROMAL, KARBAMINIAN, BARWNIK SPOŻYWCZY, ARAGO, CUKIER SŁODOWY, CUKIER, SORBIT, HALLER, FOSFOREK, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, FRANCISZKANKA, WITAMINA K, BARBITURAT, STARY KAWALER, AZOTAN WAPNIA, PIPPEN, GRZYBEK TYBETAŃSKI, TIOCYJANIAN, BIOCYD, IMINA, KRZEMIAN WAPNIA, RECEPTOR KAINOWY, DNA, SÓL AMONOWA, PROCES CHEMICZNY, ZWIĄZEK KOMUNALNY, NADJODAN, ZWIĄZEK PARTNERSKI, HOMOLOG, DNA MOCZANOWA, MAKROSKŁADNIK, SIMETIKON, KWAS ORGANICZNY, PALEC CYNKOWY, KWAS PIORUNOWY, WARZELNIA SOLI, CHLOREK WAPNIA, TŁUSZCZOWIEC, AZULEN, STERYD, WERMACHTOWIEC, RADON, AZOTYN, FOSFOLIPID, WAPNO GASZONE, TIOSÓL, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, JODAN(VII), WYRAŻENIE, HOMOSFERA, BROMEK METYLU, TERPEN, TLENEK, BROMIAN POTASU, MARIAŻ, CHLORAN(VII) AMONU, OLEINA, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, SÓL NIEORGANICZNA, CHLOREK WĘGLA(IV), NEUROTRANSMITER, WOW, UNIA PERSONALNA, SUBSTRAT, DIEN, JASMONID, BOROWODOREK, ALKAN, SIARCZAN, ACETYLENEK SREBRA, AMIRYNA, BIAŁCZAN, AMINOALKOHOL, ZYGMUNT III WAZA, KWAS ASKORBINOWY, RNA, CATO, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, NEUROMEDIATOR, POLIKONDENSAT, DEOKSYNUKLEOTYD, SÓL, OBRONA, KSYLULOZA, SOLIDARNOŚĆ, AZOTAN(III) ALKILOWY, LONGVIEW, PIRYMIDYNA, SÓL KWAŚNA, BURZA ARACHIDONOWA, ANTOWIE, DIPEPTYD, ANTYMONEK GALU, HANZA, IPP, CYJANEK, MINERAŁ, GNOSTYCYZM, FLUOREK, KUTAHYA, WIELKA JEDNOSTKA, WĘGLAN, HYDROKSYBENZEN, TYTAN, MOCZNIK, CIAŁO KETONOWE, ESTAZOLAM, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, ARAGO, PLEBISCYT, EL DORADO, NITROZWIĄZEK, CEZ, OKSOKWAS, KWAS SELENOWY, OŁÓW, CYTRULINA, ZWIĄZEK, JANÓWKA, PRZECIWUTLENIACZ, DIKLOFENAK, PARA ZASAD, VENLO, PLATYNA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, WIELOSIARCZEK, SOLNICA, STIFTER, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, MAKROPIERWIASTEK, NADTLENEK WODORU, NUKLEOZYD, WITRIOL, KEFALINA, PĄK, HYDRAT, ARSYNA, BROMOFORM, BRYGADA, SIARCZAN(IV), BŁĘKIT INDYGOWY, LARWICYD, IZOMER KONFIGURACYJNY, CHLOREK LITU, PIORUNIAN, UNIA, TLENEK AZOTU, WAPNO PALONE, NADTLENEK, SELENIAN(IV), FIOLET GENCJANOWY, FENYLOETYLOAMINA, WĘGLAN WAPNIA, SIARCZEK, BIS(AZOTAN) STRONTU, GRÓB CIAŁOPALNY, BIOFLAWONOID, TYTANIAN, JODAN(III), ARSENEK, WODOROSIARCZEK, BIDŻAPUR, KWAS, SELENEK BIZMUTU, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PODCHLORYN, FAMOTYDYNA, KWAS SIARKOWY(VI), UNIA REALNA, IZOPRENALINA, ŻELAZIAN(VI) POTASU, ANTYMON, FTALAN, MORSKOŚĆ, SULFAMID, TANALBINA, MRÓWCZAN, SÓL ANGIELSKA, KACET, RÓWNANIE STANU, HALOGENOPOCHODNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DIMERKAPROL, E120, ZWIĄZEK RADZIECKI, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, XENON, AMONIT, GLINIAN, SIARCZAN MAGNEZOWY, KWAS LIPONOWY, AGREGACJA, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, GESTAPO, FERMENTACJA MLEKOWA, ?ANTOCYJANIDYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AZOTAN(III) - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AZOTAN(III) - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTYN azotan(III) - związek chemiczny, sól kwasu azotawego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTYN
azotan(III) - związek chemiczny, sól kwasu azotawego (na 6 lit.).

Oprócz AZOTAN(III) - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - AZOTAN(III) - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x