GRUPA BAKTERII ZDOLNYCH DO FERMENTACJI WĘGLOWODANÓW Z WYTWORZENIEM KWASU MLEKOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIE MLEKOWE to:

grupa bakterii zdolnych do fermentacji węglowodanów z wytworzeniem kwasu mlekowego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA BAKTERII ZDOLNYCH DO FERMENTACJI WĘGLOWODANÓW Z WYTWORZENIEM KWASU MLEKOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.240

PROLAMINA, OSADA, PATOTYP, SIARCZAN, PIORUNIAN, CHLORAN(V) SODU, NĘDZA, LUDNOŚĆ, CZWARTY ŚWIAT, OCET SPIRYTUSOWY, SALICYLAT, SIEDEMNASTKA, MELIT, LORDOSTWO, SZTURMÓWKA, NADJODAN, AZOTAN(III) POTASU, LAMINARIA, GRUPA CZASOWNIKOWA, STEARYNA, GRUPA BILATERALNA, WIELOSIARCZEK, GRZYBY ANAMORFICZNE, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, CHLORAN POTASU, GRUSZE WSCHODNIE, KONIUGACJA BAKTERII, SPIRYTUS SALICYLOWY, JĘZYKI CELTYCKIE, SZCZAWIAN, SZWADRON ŚMIERCI, SIEĆ, DUSZA, MRÓWCZAN, LISZAJ BIAŁY, WYTWÓRCZOŚĆ, ESENCJA OCTOWA, ŁAWKA REZERWOWYCH, PODJODYN, AZOTAN POTASU, CHLORAN, POPULACJA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ŻELAZIAN(VI) POTASU, MISJA, RODZINA, DZICZ, KWADRYWIUM, SIARCZAN, REGESTR, FERMENTACJA PROPIONOWA, POLICJA POLITYCZNA, PARABEN, SZCZEP, AZOTAN(III) AMONU, TIOCYJANIAN, PATROL, SEKCJA, KOMUNA, METAJODAN(VII) SODU, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, OBRONA, ALGI, STRUNOOGONOWE, POSPÓLNOŚĆ, CHLEB PSZCZELI, GLIKOKORTYKOSTEROID, OŁOWIAN, NACZYNIOWE, KONWENT, SAMORZĄD, KOPRODUKCJA, OCTAN, DEMONSTRACJA, JODAN, ODŁAM, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, CHLORAN AMONU, KORMOFITY, KARBAMINIAN, HAPLOTYP, AZOTAN CYNKU, STARA GWARDIA, ŚWIERZBOWCE, TECHNOKRACJA, MIESZANINA CHROMOWA, KROWIENIEC, CENTRUM POBYTOWE, GRUPA INTERESU, POKOLENIE, TABOR, REPREZENTACJA, CYPROFLOKSACYNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, KURS, CYNODONTY, GRUPA ACETYLOWA, LAKTON, AZOTAN SREBRA, ESKADRA, DZIEWIĘTNASTKA, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, GRAPTOLITY, WĘGIEL, EPITET, SPRZĘT RATOWNICZY, ŚCIANA, TRZYDZIESTKA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, GLIKOKORTYKOID, ZESPÓŁ, CZWORONOGI, SIATKA, PRZECINKOWIEC, JODAN(V) SODU, OCET, DINOZAURY, JON CYJANKOWY, JODAN(VII) SODU, GRUPA, KWAS, AUREOMYCYNA, CHROMIAN(VI) BARU, CHLORAN(V), KLASTER REGIONALNY, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, GRUPA NILPOTENTNA, PRZENOŚNIK, KWAS PANTOTENOWY, KASTA, CYKLOFOSFAMID, JABŁCZAN, BENZYL, KARBOKSYL, TLENOCHLOREK FOSFORU, RIKETSJE, GRUPA FUNKCYJNA, ZARODZIOWCE, ZALUDNIENIE, STREPTOTRYCYNA, OLEJ FUZLOWY, DEOKSYCYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, PEŁNA GRUPA LINIOWA, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KABARET, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, WICIOWCE, DZIESIĄTKA, PSYLOTOWE, BARBITURAN, NEOGNATYCZNE, BANDA, COURBET, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, FERMENTACJA CYTRYNOWA, CEFADROKSYL, BRANLE, SZPICA, BENZOESAN SODU, ZGORZEL, GRUPA IMINOWA, JASZCZURKI, WYPRAWA, KABACZEK, CZEREDA, GRUPA AZOWA, ZAKWAS, ZAUROPODOMORFY, ALLOPURINOL, BALECIK, OCET, KOMBUCZA, GUMA NATURALNA, BRAĆ, MOLEKUŁA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, E120, KLAKA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, CUKIER SŁODOWY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KLUB, KASTA, CHLOREK AMONU, ROPNICA, LICZBA, CIAŁO, PLEMIĘ, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, EXTRAKLASA, SZCZEP, FRAKCJA, WĘGLAN OŁOWIU(II), DUNGANIE, DEKARBOKSYLACJA, CHLOREK RTĘCI(I), AZOTYN AMYLU, WYBORY POŚREDNIE, SULFACETAMID, PIECZYWO, TIOSÓL, KOMBUCZA, AWANGARDA, GRUPA WAROWNA, ROK, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, KOTERIA, SOCJETA, SEKCIARSTWO, KLASTER KOMPUTEROWY, GRUPA CYKLICZNA, NIĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, MANIFESTACJA, OBSADA, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, ANSAMBL, JĘZYKI AŁTAJSKIE, GRUPA KETONOWA, MITOSPOROWE, JOGURT, MOSZCZ GRONOWY, STARA WIARA, MRÓWCZAN, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, LUDY TURAŃSKIE, CHLOREK POTASU, POMOC, BARIERA JĄDROWA, SELENIAN(VI), OBLICZENIA INTELIGENTNE, WĘGLAN SODOWY, SIARCZAN BARU, KONTRDEMONSTRACJA, BOTULIZM DZIECIĘCY, GRUPA SKŁADNIOWA, PARAFIAŃSTWO, GRUPA KOŁOWA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, NUKLEOPROTEID, JODAN(I), ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, KLASA INTEGRACYJNA, METAKRYLAN METYLU, BOTNET, BRZOSKWINIA, GRUPA ILORAZOWA, RÓJ, KLON, SSAK ŁOŻYSKOWY, CZARNA REAKCJA, KONSTELACJA, CHLORAN(VII) MAGNEZU, MAFIA PALIWOWA, PIERWOTNIAK, CHLORAN(V) POTASU, AZOTAN BARU, BAKTERIA ŚLUZOWA, ODJAZD, CIEMNOTA, SUBKULTURA, BAKTERIE PROPIONOWE, CHLORAN(VII) LITU, DEKURIA, GARSTKA, GRUPA, CHLOROPLATYNIAN, SERWIS INTERNETOWY, AZOTAN SODU, RAUIZUCHY, PODSEKTOR, KWAS AZOTOWY, SALMONELLA, PSYLOTY, AKRAZJE, KUŁACTWO, ZESTRÓJ AKCENTOWY, CEFALEKSYNA, BATERIA, KOŹLAK PSZENICZNY, OSIOWCE, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, ZASTĘP, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, SIARCZAN(IV), ZABURZENIA RUCHOWE, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, ŻYWIOŁ, WIELKA CHOROBA, KLASTER, PILA, MORAWSKI, ?PIŻMÓWKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA BAKTERII ZDOLNYCH DO FERMENTACJI WĘGLOWODANÓW Z WYTWORZENIEM KWASU MLEKOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA BAKTERII ZDOLNYCH DO FERMENTACJI WĘGLOWODANÓW Z WYTWORZENIEM KWASU MLEKOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIE MLEKOWE grupa bakterii zdolnych do fermentacji węglowodanów z wytworzeniem kwasu mlekowego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIE MLEKOWE
grupa bakterii zdolnych do fermentacji węglowodanów z wytworzeniem kwasu mlekowego (na 15 lit.).

Oprócz GRUPA BAKTERII ZDOLNYCH DO FERMENTACJI WĘGLOWODANÓW Z WYTWORZENIEM KWASU MLEKOWEGO sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GRUPA BAKTERII ZDOLNYCH DO FERMENTACJI WĘGLOWODANÓW Z WYTWORZENIEM KWASU MLEKOWEGO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x