ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL POTASOWO-ANTYMONOWA KWASU WINOWEGO, STOSOWANA W LECZENIU CHORÓB TROPIKALNYCH ORAZ JAKO LEK POWODUJĄCY WYMIOTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMETYK to:

organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL POTASOWO-ANTYMONOWA KWASU WINOWEGO, STOSOWANA W LECZENIU CHORÓB TROPIKALNYCH ORAZ JAKO LEK POWODUJĄCY WYMIOTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.244

SZMACIAK, SZPIK KOSTNY, AZOTAN POTASU, ARGUS, KWAS PALMITYNOWY, TRZMIEL OZDOBNY, EDYKUŁ, PREZES RADY MINISTRÓW, KONTROLA SKARBOWA, KSYLULOZA, RĘKOSKRZYDŁE, INTERNACJONAŁ, OHAR, CARMAUX, JAK, KUC FELL, EKONOMIA POLITYCZNA, NO-SPA, BIAŁA FLAGA, BROKATELA, SATANISTKA, KWAS METAFOSFOROWY, GRAFIKA KOMPUTEROWA, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, PREPARAT CHEMICZNY, CYPRZYK, KAŁKAN, ENKEFALINA, WYRAKI, ŁABĘDŹ BEWICKA, DIKDIK, KLOMIFEN, REKINY, ASFALTOGUMA, CYMETYDYNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, CHROMIAN(VI) POTASU, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KETOKWAS, ANTYMONEK GLINU, BANACHIEWICZ, KWAS SIARKAWY, EPIZOOTIA, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, BIS(AZOTAN) STRONTU, ŚREDNIA, DURGAPUR, ŻACHWA, CZARKA, LĘK, ELEKTROCHIRURGIA, CYKLOFOSFAMID, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, FREIKORPS, LEBERA, RAJA CZARNOBRZUCHA, ESTER, AZOTEK KRZEMU, WODOROTLENEK SODOWY, UNIA CELNA, ELENIUM, LYGODIUM, MĄTWA, PRZEKRYCIE, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, CYKLOALKEN, AZOTEK BORU, CZŁON PĘDOWY, LORD, PANŚWINIZM, BOKS TAJSKI, INSPEKCJA HANDLOWA, KORMORAN ŻAŁOBNY, FITOCENOLOGIA, BERTOLID, DECORUM, BIEL, IMIPRAMINA, HAUTMONT, KIERZNIA, GLUSAN BIZMUTU, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, SIARKOCYJANEK, AŁYCZA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PROCES GLEBOTWÓRCZY, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MEDALION, HOMINIDY, FILOZOFIA NAUKI, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, MAŹ PŁODOWA, ARALIA, TER, MILICJA OBYWATELSKA, BANK DOMICYLOWY, NAWÓZ BOROWY, OJCIEC, KORNALINA, ŁYSIENIE, SAMBA, REWIZJONISTA, KROPLIK, BOURBON, UMOCNIENIE, KWIAT LOTOSU, AFERA ROZPORKOWA, SCRATCHING, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, JĘZYK MARTWY, BENZODIAZEPINA, BOSSA NOVA, AMARANT, PARA ZASAD, LOFIX, KUC WALIJSKI, WOMBAT, BINARNOŚĆ, TRZMIEL PASKOWANY, POLIKONDENSAT, MESA, STRÓJ KĄPIELOWY, POWIEŚĆ GOTYCKA, KLAUZURA, KRYMINALISTYKA, KONOPIE INDYJSKIE, GODŁO PROMOCYJNE, TAPIR GÓRSKI, ASTROCHEMIA, AMFIUMY, KURIER PODHALAŃSKI, HALOGENOWODÓR, ZAJĄC, KOMA, WEŁENKA, KRZEMEK, AŁAWERDY, WOLATUCHA, CHLORAN(VII) POTASU, ZANOKCICOWATE, KWAS GIBERELINOWY, PORTUGALSKI, BODZIEC, KOKTAJL KRABOWY, UTWÓR WKŁADOWY, BIOGEOGRAFIA, MELODRAMAT, WEŁNA KAMIENNA, AKRYLAN, CHLORAN(V) AMONU, CISTECEFAL, AILLOLI, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, LITERATURA OBOZOWA, GORZOWIANIN, BROMOLEJ, WYDATEK MAJĄTKOWY, SULFAMETOKSAZOL, AGATIS DAMARA, SOLANKA, MOLINDON, KOSZĘCIN, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, OTĘŻAŁKOWATE, PARABEN, JĘZYKI IROKESKIE, CYNK, ALL, CYJANELLA, GRUPA ACYLOWA, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, BRZĘKADEŁKO, ZWIĄZEK REWIZYJNY, PENOLOGIA, KWAS AKRYLOWY, LEK PRZECIWLĘKOWY, PREPPERS, OKRĄG CARLYLE'A, TENREK ZWYCZAJNY, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, KOSMOBIOLOGIA, WOBLER, SZYLDKRET, DONICZKOWCE, BEZWODNIK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, OGNIWO LECLANCHÉGO, APACZ, MELIT, CHODNIK OBRONNY, MILICJA, CHWOSTKA SZAFIROWA, BERNARD, CHOROBA TAYA-SACHSA, SYNSEPAL, MOLESKIN, KONSOLETA, WOMBAT TASMAŃSKI, KOPALINA SKALNA, MLECZAN ETAKRYDYNY, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, BIBLIZM, JAMRAJOKSZTAŁTNE, KARBIDKA, PAWIAN GWINEJSKI, ŻABA DALMATYŃSKA, PLACEBO, KWAS CHLOROGENOWY, BOROWIEC, KWAS METANOWY, SUMA GWARANCYJNA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, GAL, LIGROINA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ADIDAS, TOLERASTA, ASOCJACJA PHACE, ATORWASTATYNA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, RECEPTOR KAINOWY, SYNTEZA WZROKOWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, BĄCZEK CZARNY, MIKROSKŁADNIK, PUNKT DYMIENIA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, GLICYNIA, PROSUMENT, OTRZEWNA, AMOL, CUKIER SŁODOWY, FORMIZM, WENLAFAKSYNA, TIOL, OSA SAKSOŃSKA, OKRĘT SZPITALNY, KOD ALFANUMERYCZNY, GLIBENKLAMID, SOKOLSTWO, CHLOREK WINYLU, CHLOROETAN, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ADIDASEK, GRASICA, PODATEK KOŚCIELNY, KWAS BENZOESOWY, SYNINGIA OKAZAŁA, LIQUID, POLOPIRYNA, ROŚLINA KORZENIOWA, NYLON, GEOLOGIA NAFTOWA, BRAMKA LOGICZNA, RYSUNKI, CZERKIESKA, CHEMIOTERAPEUTYK, KREDYT KASOWY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, AZOTAN(III) AMONU, WIĘŹ, WIKTYMOLOGIA, DOM PUBLICZNY, SERUM, GULBARGA, ADWOKAT, PIERŚCIEŃ, TKACZ, PLATYKLADUS WSCHODNI, DROGA TWARDA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, SKAŁA METAMORFICZNA, PROTEID, TETRAETYLEK OŁOWIU, BALSA, NITROESTER, WODZIAN, ŚWIERK KŁUJĄCY, GASKOŃSKI, MIKWA, UKŁAD MOCZOWY, FRETKA, TĘTNICA OCZNA, GZIK, SULFADIAZYNA, SAMOCHÓD OSOBOWY, PIESZCZOTA, BYLICA GLISTNIK, ODCIĄG, PRZEDSZKOLANEK, KAZUISTYKA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, ĆAKRAM, TIOGUANINA, KOALA, ?WZIĄTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.244 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL POTASOWO-ANTYMONOWA KWASU WINOWEGO, STOSOWANA W LECZENIU CHORÓB TROPIKALNYCH ORAZ JAKO LEK POWODUJĄCY WYMIOTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL POTASOWO-ANTYMONOWA KWASU WINOWEGO, STOSOWANA W LECZENIU CHORÓB TROPIKALNYCH ORAZ JAKO LEK POWODUJĄCY WYMIOTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMETYK organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMETYK
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty (na 6 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL POTASOWO-ANTYMONOWA KWASU WINOWEGO, STOSOWANA W LECZENIU CHORÓB TROPIKALNYCH ORAZ JAKO LEK POWODUJĄCY WYMIOTY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL POTASOWO-ANTYMONOWA KWASU WINOWEGO, STOSOWANA W LECZENIU CHORÓB TROPIKALNYCH ORAZ JAKO LEK POWODUJĄCY WYMIOTY. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x