DZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ZAJMUJĄCY SIĘ WERYFIKACJĄ PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ PRZYGOTOWYWANIEM POSTĘPOWAŃ LUSTRACYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIURO LUSTRACYJNE to:

dział Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się weryfikacją prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przygotowywaniem postępowań lustracyjnych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ZAJMUJĄCY SIĘ WERYFIKACJĄ PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ PRZYGOTOWYWANIEM POSTĘPOWAŃ LUSTRACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.388

KARDAMON, SITARSTWO, WOREK, TOREBKA, PLUWIAŁ, SKRZYDLATE SŁOWO, ALFABET FONETYCZNY, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, SOLARKA, FRIK, KOLABORANT, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PIZZERIA, DYSCYPLINA POKAZOWA, TATUAŻ, GWIAZDA, FARBOWANIE SIĘ, WIESZCZBIARNIA, PRZEPOJKA, HOSTEL, FILM WOJENNY, PŁUG TALERZOWY, SEKWANA, MORFOGENEZA, JEZIORO DRUMLINOWE, PROMINENT, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, POKÓJ, ODKUWKA, RÓWNIK, SAPKA, SYFEK, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ZASOBY KOPALIN, GALUSKI, SŁOWIANOZNAWSTWO, BROCHE, DYM, DERYWAT, GRUPA NACISKU, EKSPAT, BOREWICZE, SZKŁO Z MURANO, ANTYKWARNIA, KONKURY, MISJE, KNOT, SILMARIL, EV, FOSFORESCENCJA MORZA, EKSTRUZJA, PROMOTOR, CHALKOGRAF, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, TARCZKA, WŁOCHACZ, KOŃ BERBERYJSKI, MIECH, CZELADNIK, PODSTAWA PROGRAMOWA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WAŁ, WIZA IMIGRACYJNA, BATUTA, CZASOWNIK FRAZOWY, KONFERENCJA, RESTAURATOR, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, UKROP, AFLATOKSYNA, ARENDA, FRYGIJKA, PAKA, SORABISTYKA, BIEGUN GALAKTYCZNY, WOŁOCH, NAKŁADKA, KOT, ZĘBOWCE, CIEMNOGRÓD, DONIESIENIE, WAPNIARKA, BIKINIARZ, KONTRAMARKARNIA, SZPECIELOWATE, KASZTEL, CZARDASZ, SSAKI, EFEKT SNOBIZMU, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, KAMIEŃ OZDOBNY, PROBIERNIA, KOFAKTOR, KONIEC, ALGEBRA BOOLE'A, NEUROLOGIA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, OBRZYD, TAR HIMALAJSKI, CYPROHEPTADYNA, KRATKA, CANON, ZRAZOWA, ETER, DREWNO WCZESNE, SZLIF, HAKER, WINCERADA, ZROBIENIE MIEJSCA, ROMANTYZM, KOLEJKA LINOWA, TRENING AUTOGENNY, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, BUKMACHERSTWO, DOBRO PRYWATNE, LOKACJA, PIŻMOSZCZUR, LEKTURA, MASALA DOSA, PRAWOMOCNOŚĆ, ULICA, APARAT SUTTONA, NOWOARAMEJSKI, EGOCENTRYCZNOŚĆ, MANDORLA, EUTANAZJA, SMENTARZ, PĘTAK, FOTOGRAFIKA, ŁEBA, WYKRZTUSZANIE, IMMUNOSUPRESJA, OŚWIĘCIM, ŚWIETLISTOŚĆ, LILIPUTKA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ANION, RATOWNICTWO GÓRNICZE, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, EKSFOLIACJA, PROPORZEC, DYFUZOR, ŁĘG JESIONOWY, ERKEL, SAN, EDUKATORKA, ADIUSTACJA, OKNO, BUCHTY, DALMATYKA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, JEDNORAZOWOŚĆ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, OSUTKA SOSEN, RDZEŃ, SŁODOWNIA, CUG, TANCERKA, PLANTAN, GABINET POLITYCZNY, GRUCZOŁ DOKREWNY, DROZD, PĘD, SUPERKLIENT, OCHRONA KATODOWA, BUŁGARSKI, ŻURAWIOWE, ASYRYJSKI, EFEKT DOPPLERA, ROBAK, KOMUNIKACJA, ABLEGAT, PIERWSZA POMOC, NIEZNAJOMY, KECZUOWIE, PISUM, BÓJKA, LAING, OPIEKUŃCZOŚĆ, JĘZYKI URALSKIE, KONDYCJA FINANSOWA, BOCZEK, GNICIE, ROMANISTYKA, BREZYLKA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, MIOPIA, MATERIAŁ MORENOWY, ŻABA, SACHARYD, RAKIJA, WÓR, MĘKI TANTALA, EGZOTYK, TASZCZYN PSZCZELI, POMPIER, POKUSA, STOCZNIA ZŁOMOWA, OKRES PRZEDRZYMSKI, BRONTOZAUR, ANUCZIN, OLDENBURGER, ZGNIATACZ GŁOWY, SŁONIOWATE, SZENG, ZAKAZANY OWOC, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, BAR TLENOWY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, PAPILOTKA, ZASPOKAJANIE, DŻIG, STREFA PODKOSZOWA, MNIEJSZOŚĆ, KREW, SMUŻKA LEŚNA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, MIŁOŚĆ, FILOLOGIA CHORWACKA, NOOB, PRZÓD, EMALIA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, STYL WILHELMIŃSKI, INTROJEKCJA, TRYBADYZM, CHOROBA BUSCHKEGO, TANCERKA BRZUCHA, AZOTEK KRZEMU, BATIK, GĘDZIOLENIE, JĘZYK GALICYJSKI, NIL, TABLICA PRAWDY, WIELKANOC, SŁUP OŚWIETLENIOWY, ŚMICHY CHICHY, PUNKT, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ORBITA, TELEZAKUPY, ZAKOCHANY, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, MECHANIZM KRZYWKOWY, BETACYZM, PACZKA, EWAPORAT, ŚLEDZIOPODOBNE, RZECZOWNIK OSOBOWY, DRZEWKO, WOAL, ZBÓJNIK, BIOCHEMIA, SEJM KONWOKACYJNY, JEEP, GESTALT, BŹDZINA, NIEZADOWOLENIE, NADGORLIWOŚĆ, GŁOWNIA, METR NA SEKUNDĘ, DWUBÓJ, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, CYFRA ARABSKA, MYSZ ZAROŚLOWA, LAWENDA, FUNT GIBRALTARSKI, JĘZYK ALBAŃSKI, PODKOWA, ODLEWNIK, ZGNIŁY KOMPROMIS, TEILERIOZA, NEOKLASYCYZM, APERTYZACJA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, WANGA BŁĘKITNA, NIEWOLA EGIPSKA, WOŁEK, NIUCHACZ, PRZEŁAWICENIE, PROTOZUCH, GWARA MIEJSKA, HIPNAGOGIA, BAWÓŁ MINDORSKI, ISAJEW, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, DWUDZIESTKA, ZMYWACZ, DŹWIGARKA, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, ZAGRYWKA, ATALIA, KOR, FANPEJDŻ, DARŃ, PLAN ASTRALNY, ?SKRZYDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ZAJMUJĄCY SIĘ WERYFIKACJĄ PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ PRZYGOTOWYWANIEM POSTĘPOWAŃ LUSTRACYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ZAJMUJĄCY SIĘ WERYFIKACJĄ PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ PRZYGOTOWYWANIEM POSTĘPOWAŃ LUSTRACYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIURO LUSTRACYJNE dział Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się weryfikacją prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przygotowywaniem postępowań lustracyjnych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIURO LUSTRACYJNE
dział Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się weryfikacją prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz przygotowywaniem postępowań lustracyjnych (na 16 lit.).

Oprócz DZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ZAJMUJĄCY SIĘ WERYFIKACJĄ PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ PRZYGOTOWYWANIEM POSTĘPOWAŃ LUSTRACYJNYCH sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - DZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ZAJMUJĄCY SIĘ WERYFIKACJĄ PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ LUSTRACYJNYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE ORAZ PRZYGOTOWYWANIEM POSTĘPOWAŃ LUSTRACYJNYCH. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast