TACHYBAPTUS TRICOLOR - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE); ODRĘBNOŚĆ GATUNKOWA PERKOZKA TRÓJBARWNEGO, WYDZIELONEGO Z ZAKRESU GATUNKU PERKOZKA (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS), BUDZI SPORY I NIE ZOSTAŁA POWSZECHNIE PRZEZ BADACZY PRZYJĘTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERKOZEK TRÓJBARWNY to:

Tachybaptus tricolor - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); odrębność gatunkowa perkozka trójbarwnego, wydzielonego z zakresu gatunku perkozka (Tachybaptus ruficollis), budzi spory i nie została powszechnie przez badaczy przyjęta (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TACHYBAPTUS TRICOLOR - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE); ODRĘBNOŚĆ GATUNKOWA PERKOZKA TRÓJBARWNEGO, WYDZIELONEGO Z ZAKRESU GATUNKU PERKOZKA (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS), BUDZI SPORY I NIE ZOSTAŁA POWSZECHNIE PRZEZ BADACZY PRZYJĘTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.136

WEBŁO, TAR, ANTYLOPA NIEBIESKA, PRZEWRÓT, ZMIERZCH CYWILNY, EUSTHENOPTERON, PASO PERUANO, TROGON KRASNODZIOBY, IKONOGRAFIA, HETERYK, CZASOWNIK NIEDOKONANY, KUSACZ CYNAMONOWY, OTWARTOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, UT, TONA ANGIELSKA, SYLABA, JĘZYK LONGOBARDZKI, MIAUCZEK BIAŁOUCHY, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, FLORYDZKIE DRZEWO ŚWIĘTE, OPOS WEŁNISTY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, KUŁAN, IDIOFON, BĄK ZWYCZAJNY, NUR PACYFICZNY, PĘDZLIK, SAMOGŁOSKA NISKA, TEMNODONTOZAUR, ELGINIA, CIERNISKO, DERYWACJA FLEKSYJNA, NIESTRAWNOŚĆ, TROGLOKSEN, INŻYNIER, PUCH KIELICHOWY, PIĄTAK LANCETOWATY, KATHARSIS, OSET KLAPOWATY, WROŚNIAK, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, ZEGAR WODNY, STRÓJ, BILBERGIA ZWISŁA, KOB NILOWY, PAPRYKA, SANKCJA, KOKCYDIOZA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, AKSAMITKA LŚNIĄCA, OKAZJONALNOŚĆ, LWIATKA, FRANK MONAKIJSKI, TWINGO, EUGENIKA, FIKCJA LITERACKA, WEŁTAWA, LASÓWKA MAGNOLIOWA, ŚLEDŹ PACYFICZNY, WARZONKA, JESIOTR OSTRONOSY, MIODÓWKA SZAROBRZUCHA, TORFOWIEC POKREWNY, TURNIURZYK JASNONOGI, KONKURENCJA DOSKONAŁA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PEONIA, WYKROCZENIE DROGOWE, PARIAN, CZOP, LOWELL, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, CHYBOTLIWOŚĆ, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, KECALKOATL, IRYS, DOKTOR HONORIS CAUSA, ŻYŁA PROMIENIOWA, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, SŁABEUSZ, MYDŁODRZEW, TOCZEK, DYSTANS, KOLEŃ CZERWONY, ROZPACZLIWOŚĆ, MKLIK, GĘBAL USZATY, ZŁOTNICZEK, SPRINGBOK, ULUBIENIEC, BALSA, BABKA PIASKOWA, PIES OGRODNIKA, OPERACJA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, GĄGOL, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, DZIERZBIK OLIWKOWY, ROZTWÓR NASYCONY, RTS, KATARTEZAURA, DORAB BIAŁOPŁETWY, KAWON, STRONA, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, ORLOG, PYTON, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, NIBYŁOPATONOSY, NIEPARZYSTOKOPYTNE, MIŁKA WIELOŁODYGOWA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, WYKLUCZENIE, NIELOTNOŚĆ, GRZYB PIASKOWY, ŁUK MADZIARSKI, TUR, CĘGOSTEREK CHILIJSKI, IDEAŁ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, TANCERKA, KUZYN, DIAMENCIK NIEBIESKOGŁOWY, PŁOŻYMERZYK DZIÓBKOWATY, PETREL DŁUGODZIOBY, GŁOGOWNIK FRASERA, PŁASKODZIOBEK CIENKODZIOBY, DELFIN UZDECZKOWY, SPICHRZA, WYSŁANNICA, TRZMIEL PASKOWANY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SZUWOZAUR, POWIERNICTWO, PRYSZCZEL, ANOLIS KUBAŃSKI, WINOSŁOCZA CUKROWA, AKUMBA, ŁAZIEC, KUPA, WĄŻ DIADEMOWY, SARADELA, BIBLIOTEKA REPERTUAROWA, SAKS, WARZĘCHA ZWYCZAJNA, ŻÓŁWIAK PAWI, SPIRALA HIPERBOLICZNA, IRIANKA MAŁA, DROGA KROPELKOWA, USTNOŚĆ, RETUSZ, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, SOLFUGI, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, KROKODYL KUBAŃSKI, KORONA, GROMADNICA, KRZYŻAK ROGATY, SOSNA JAPOŃSKA, ALIGATOROWIEC ZŁOCISTY, DAUMONT, MISIÓWKA GOŁOTKA, MROCZEK BRUNATNY, NALEŹLINA, JODŁA VEITCHA, ZALOTNIK KLINODZIOBY, JUKA, ŻÓŁW MAURETAŃSKI, PINGWIN, LAMPA, SIEĆ KOLEJOWA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, DZIERZYK ZAROŚLOWY, TOPOLOGIA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ŻABA INDYJSKA, KOSMATKA GAJOWA, BAŻANT, SYFEK, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, ORNITOCHEIROIDY, KORKOWIEC, WYDATKI MAJĄTKOWE, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KUSOKURKA PERLISTA, SYRYJSKI, DAEWOO, BIOSFERA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, SYNINGIA OKAZAŁA, KLERODENDRON, DŻEREŃ, ZOOCHORIA, WŁADZA, TRASZKA ALPEJSKA, ŻANR, ZARZĄDZENIE, TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, SUPERNOWA TYPU IC, MIKROKULTURA, GROMBELARD, SKOCZKOWATE, GLEDICZIA, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, DEMÓWKA, FREATOKSEN, WIEWIÓRECZNIK PIÓRKOWATY, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, BIELACZEK, ESCUDO ANGOLSKIE, TRZMIEL CZARNOPASKOWANY, PAŃSZCZYZNA, KAZARKA SZAROGŁOWA, PODATEK, WYDZIELINA ORGANIZMU, BAWEŁNICA, ISKRZYK PROMIENNY, PĘK PROSTYCH, OSTROGI, DYSKRECJA, PLATYCERIUM ZWIEŃCZONE, SKRZYDLIK TĘGOSZCZECINOWY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, IZOLACJA, TERCJA, TULIPAN GREIGA, IMBIR, OSTNICA LESSINGA, PĘPOWNIK, WYCINEK KULI, MIKROKROPKA, BAGNIAK, MIESZANIEC, JEDLICA MENZIESA, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, MAGELANKA SKALNA, DZIĘCIOŁ RELIKTOWY, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, FLORET, ZŁOTOUCH BLADY, CHOROBA BAKTERYJNA, AKSAMITKA LEMONNA, SERDECZNIK SYBERYJSKI, EKSPRES KOLBOWY, ŁAŃCUCH EULERA, POMPELA, TEJU WODNY, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, PEDERASTKA, KALATEA OBRZEŻONA, OAZIK, MASKULINIZM, WIDEŁKI HERETYKÓW, PETREL MASKAREŃSKI, MEGALODON, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, WYKLINA WIOTKA, PAROZĄB KASZTANOWATY, KŁOPOTEK, JODŁA SYCYLIJSKA, RUDZIANKA WIELKA, SPRZĄCZKA, NARCYZ NIEZRÓWNANY, LAMPARCIK PLAMISTY, BEZKLASOWOŚĆ, WODY ŚRÓDLĄDOWE, HURTNICA ZWYCZAJNA, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, HISTA, TOINA, ŚWIERZBOWIEC NASKÓRNY, INERT, ŻUBR KARPACKI, SYDEROFIR, JAŁOWIEC POSPOLITY, TARSJUSZ, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, KOTYLORYNCH, CHRZEST, LEISZMANIOZA TRZEWNA, BEZBOLESNOŚĆ, KRĘPNIK BIAŁOBREWY, ROPUCHA PASKÓWKA, MACA, SMAGLICZKA STEPOWA, CHWIEJNOŚĆ, BASILEUS, ZŁOTOUCH ZMIENNY, CIS POSPOLITY, RADA, ZAJĄCZEK, PŁYWAK, ARESZT, ?PROMIENIOWANIE TERMICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TACHYBAPTUS TRICOLOR - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE); ODRĘBNOŚĆ GATUNKOWA PERKOZKA TRÓJBARWNEGO, WYDZIELONEGO Z ZAKRESU GATUNKU PERKOZKA (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS), BUDZI SPORY I NIE ZOSTAŁA POWSZECHNIE PRZEZ BADACZY PRZYJĘTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TACHYBAPTUS TRICOLOR - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE); ODRĘBNOŚĆ GATUNKOWA PERKOZKA TRÓJBARWNEGO, WYDZIELONEGO Z ZAKRESU GATUNKU PERKOZKA (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS), BUDZI SPORY I NIE ZOSTAŁA POWSZECHNIE PRZEZ BADACZY PRZYJĘTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERKOZEK TRÓJBARWNY Tachybaptus tricolor - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); odrębność gatunkowa perkozka trójbarwnego, wydzielonego z zakresu gatunku perkozka (Tachybaptus ruficollis), budzi spory i nie została powszechnie przez badaczy przyjęta (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERKOZEK TRÓJBARWNY
Tachybaptus tricolor - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); odrębność gatunkowa perkozka trójbarwnego, wydzielonego z zakresu gatunku perkozka (Tachybaptus ruficollis), budzi spory i nie została powszechnie przez badaczy przyjęta (na 18 lit.).

Oprócz TACHYBAPTUS TRICOLOR - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE); ODRĘBNOŚĆ GATUNKOWA PERKOZKA TRÓJBARWNEGO, WYDZIELONEGO Z ZAKRESU GATUNKU PERKOZKA (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS), BUDZI SPORY I NIE ZOSTAŁA POWSZECHNIE PRZEZ BADACZY PRZYJĘTA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TACHYBAPTUS TRICOLOR - GATUNEK PTAKA Z RODZINY PERKOZÓW (PODICIPEDIDAE); ODRĘBNOŚĆ GATUNKOWA PERKOZKA TRÓJBARWNEGO, WYDZIELONEGO Z ZAKRESU GATUNKU PERKOZKA (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS), BUDZI SPORY I NIE ZOSTAŁA POWSZECHNIE PRZEZ BADACZY PRZYJĘTA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x